Культура України у 16 – 18 ст.
1.00M
Category: historyhistory

Культура України у ХVI – XVIII століттях

1. Культура України у 16 – 18 ст.

2.

1576 р. – заснування Острозької школи (Слов’яно-
греко-латинської академії). Перший ректор –
Герасим Смотрицький.

3.

Ініціатор створення Острозької академії – князь
Василь-Костянтин Острозький.

4.

“Сім вільних мистецтв” –
граматика, риторика,
діалектика, математика,
геометрія, астрономія та
музика.

5.

Сер. 15 ст. – виникнення друкарства у Європі.
Засновник – Йоган Гутенберг.

6.

1574 р. – виникнення друкарства в Україні (видання
Апостола та Букваря). Засновник – Іван Федоров
(Федорович).

7.

Сторінка Букваря І. Федорова (перший в Україні
друкований підручник).

8.

1556 - 1561 рр. – видання шедевру друкарської
справи кінця XVI cт. – Пересопницького Євангелія.

9.

Гуманізм – ідейна течія, що
стверджувала право кожної
людини на щастя у житті.

10.

Характерні риси літературного процесу
в Україні
- багатомовність;
- національне відродження, боротьба за
православ’я;
- поширення ідей гуманізму.

11.

Полемічна література – наукові та
художні твори, в яких підіймається
проблема об’єднання православної та
католицької церков в єдине ціле.

12.

Визначні письменники кінця XVI cт.
- Павло Русин;
- Станіслав Оріховський;
- Герасим Смотрицький;
- Іван Вишенський (найбільш відомий
православний письменик- полеміст).

13.

Літописи (літописання) – особливий
літературно-історичний жанр в Україні.
Думи – особливий жанр усної народної
творчості.

14.

Думи – особливий жанр усної народної творчості, в
якому оспівуються історичні події та народні герої,
які є справжніми історичними особами.
Характерні особливості дум
- відображення реальної дійсності;
- велике виховне значення (теми патріотизму,
дружби. Братерства, тощо);
- етичне спрямування (виховання кращих рис
характеру).
English     Русский Rules