Тема 4. Податки і податкова система
1.22M
Category: financefinance

Податки і податкова система. Тема 4

1. Тема 4. Податки і податкова система

2.

3.

Обов’язковість платежу (за порушення встановленого
терміну сплати, розміру платежу чи ухиляння від
сплати передбачається відповідальність)
Перехід права власності при сплаті податку (частина
коштів із власності підприємства чи громадян
переходить у власність держави)
Індивідуальна безоплатність (держава не бере на себе
зобов’язання надати кожному окремому платникові
певний еквівалент його платежу)
Регулярність сплати (податки встановлюються
винятково державою, грунтуються на актах вищої
юридичної сили)

4.

Кадастровий
Вилучення
податку до
отримання доходу
(у джерела)
Вилучення податку
після отримання
доходу (власником
по декларації)
Кадастр – це
реєстр, що
містить перелік
типових об’єктів
землі, доходів, що
класифікуються
по зовнішніх
ознаках(розмір
ділянки, кількість
худоби тощо). Він
встановлює
середню
прибутковість
об’єкта
обкладення.
обчислюється і
утримується
бухгалтерією тієї
юридичної особи,
яка виплачує
дохід суб’єктові
податку. Таким
шляхом
стягується
прибутковий
податок із
заробітної плати
фізичних осіб.
передбачає
подачу платником
податків в
податкові органи
декларації про
отримані доходи.

5.

заробітна плата
Загальнодержавні
За рівнем державних структур, що
впроваджують податки
виробничі витрати
місцеві
За сферою використання
податкових надходжень
фінансовий
результат
прямі
дохід
За формою оподаткування
непрямі
виручка від продажу
готівкові
За формою сплати
За періодичністю
сплати
регулярні
разові
безготівкові
За економічним змістом об’єкта оподаткування
ресурсні
(рентного
характеру)
на
споживання
на доходи
майнові

6.

7.

Стимулювання
Рівномірність
сплати
Компетенція
економічна
обґрунтованість
єдиний підхід
Рівнозначність
Стабільність
Доступність
рівність
соціальна
справедливість
Пропорційність
обов'язко-
вість

8.

9.

10.

Система органів державної податкової служби
Вища ланка
Середня ланка
Низова ланка
Державна податкова
адміністрація України
Державна податкова
адміністрації у містах
Києві та Севастополі
Податкова міліція
Державні податкові
адміністрації в областях
Державні податкові інспекції в районах,
містах, районах у містах
English     Русский Rules