Компьютерлік модель. Компьютерде модельдерді зерттеу.
Модель
Модель түрлері
Модель түрлері
Модель түрлері
Модельдеу
Жұптық тапсырма.
Модель құру
Кластер құру
Эссе жазу
Үй жұмысы
433.44K
Category: softwaresoftware

Компьютерлік модель. Компьютерде модельдерді зерттеу

1.

2. Компьютерлік модель. Компьютерде модельдерді зерттеу.

3.

4. Модель

• Модель сөзі латынның “modulus” сөзінен
шыққан және «өлшем», «үлгі» деген
мағынаны береді.
• Нақты объектіні (түпнұсқа) зерттеу
мақсатында адамның қолымен жасалған
нысанды – модель деп атаймыз.
• Модель – нақты объектінің, процестің
немесе құбылыстың ықшам әрі шағын
бейнесі.

5. Модель түрлері

(Көрсетілуіне қарай)
Модель
Ақпараттық
Таңбалық
Компьютерлік
Материалдық
Вербальдік
Компьютерлік
емес

6. Модель түрлері

(Қолдану саласына қарай)
Оқу
Ойын
Имитациялық
Модель
Ғылымитехникалық
Тәжірибелік

7. Модель түрлері

(Уақыт факторына байланысты)
МОДЕЛЬ
СТАТИСТИКАЛЫҚ
ДИНАМИКАЛЫҚ

8. Модельдеу

• Модельдеу деп объектілерді, процестерді,
құбылыстарды зерттеу мақсатында
олардың моделін құруды айтамыз.

9. Жұптық тапсырма.

1
4
1
4
7
3
5
7
5
3
6
2
2
6

10. Модель құру

1. Сыныптасыңның ақпараттық моделін құр
2. Өз үйіңнің сызба моделін құр
3. Күн жүйесінің графиктік моделін құр
4. Сыныптың кестелік моделін құр
5. Өзің ойлап тапқан көліктің графиктік моделін
құр.
6. Ауылының ақпараттық моделін құр
7. Адам қаңқасының графиктік моделін құр.
8. Өзің таңдаған кез-келген объектінің моделін құр

11.

12. Кластер құру

Компьютерлік
модель

13. Эссе жазу

“Болашақ –
компьютерлік
модельдеу еншісінде”

14. Үй жұмысы

Таңдау бойынша тапсырмалар:
• Тақырып бойынша тест құру
• Дүкеннің ақпараттық моделін құрып
келу.
• «Модель» терминіне синквейн құрып
келу
English     Русский Rules