Автоматизація процесу деструктивної перегонки мазуту та гудрону
Автоматизація процесу
Випарник як технологічний об’єкт керування
Статична модель випарника
Динамічна модель випарника
Синтез системи керування
Порівняння методів настройки ПІ-регулятора
Положення з охорони праці
Дякую за увагу!
384.83K
Category: industryindustry

Автоматизація процесу деструктивної перегонки мазуту та гудрону

1. Автоматизація процесу деструктивної перегонки мазуту та гудрону

Виконав:
студент групи ЛА-91, ІХФ
Брох Даніїл Володимирович
Керівник:
Цапар Віталій Степанович

2. Автоматизація процесу

Включає в себе:
• контроль за технологічними параметрами;
• автоматичне регулювання технологічних
параметрів;
• технологічна сигналізація та захист;
• дистанційне керування електродвигунами.

3. Випарник як технологічний об’єкт керування

Основні режимні параметри обʼєкта керування
Тип
потоку
Вхід
Вхід
Вихід
Вихід
Речовина
Мазут
Пара
Суміш
крекінггазів
Мазут
Технологічні параметри
Витрата, Температура, Теплоємність,
°С
кДж/(кг °С)
м3/год
100
400
1738
32
425
1621
40
425
3000
50
425
1900
Матеріальний баланс:
Тепловий баланс:
Рис. 1. Схема випарника

4. Статична модель випарника

Рівняння статичної моделі випарника:
80
40
60
Fkg( Fm1)
Fkg( Fp1)
40
20
20
0
0
20
40
60
80
100
Fm1
Рис. 2. Статична характеристика випарника
за каналом керування
0
0
20
40
60
80
100
Fp1
Рис. 3. Статична характеристика випарника
за каналом збурення

5. Динамічна модель випарника

Рівняння динамічної моделі випарника:
1.5
1
h( t )
0.5
0
0
200
400
600
800
t
Рис. 4. Перехідна характеристика випарника
за каналом керування

6. Синтез системи керування

Метод Циглера-Нікольса
Kr=0,315
Метод М-кола
Ti=1,25
Kr=11, 5
Значення параметрів настройки регулятора
методом Циглера-Нікольса
Ti=14
Значення параметрів настройки регулятора
методом М-кола
1.5
2
1.5
1
Hm_kolo( t )
Hc_n( t ) 1
0.5
0.5
0
0
0
200
400
600
800
1 10
3
0
20
40
60
80
100
t
t
Рис. 5. Перехідна характеристика замкненої
системи керування з настройками
регулятора методом Циглера-Нікольса
Рис. 6. Перехідна характеристика замкненої
системи керування з настройками
регулятора методом М-кола

7. Порівняння методів настройки ПІ-регулятора

2
1.5
Hc_n( t )
Hm_kolo( t )
1
0.5
0
0
200
400
600
800
t
Рис. 7. Порівняння перехідних характеристик замкненої
системи керування, знайдених двома методами:
синій – метод Циглера-Нікольса, червоний – метод М-кола

8. Положення з охорони праці

На робочому місці оператора наявні наступні шкідливі та
небезпечні виробничі фактори:
•повітря робочої зони;
•освітлення;
•шум;
•електронебезпека;
•пожежна небезпека.

9. Дякую за увагу!

English     Русский Rules