Увесь Всесвіт є дуже великим і дуже складним хімічним реактором.
Місце хімії серед природничих наук
Хімічні реакції в природі
Хімічні процеси у виробництві
Роль хімії у медицині
Хімія і продукти харчування
Харчові добавки використовуються з метою:
Проблема вмісту харчових добавок в їжу хвилює сьогодні всіх – вчених, виробників. А в першу чергу – мільйони простих споживачів продуктів
3.51M
Category: chemistrychemistry

Хімія в житті людини

1.

2.

Загальновідомо:
хімія – наука про природу,
яка вивчає
молекулярно-атомарні
перетворення речовин,
тобто перетворення, при яких
молекули одних речовин
руйнуються, а на їх місці
утворюються молекули
інших речовин
з новими властивостями.

3.

Але, що є хімія для нас?
Яку роль вона відіграє
для життя?

4.

5.

6.

7. Увесь Всесвіт є дуже великим і дуже складним хімічним реактором.

8.

По-друге – це найважливіша галузь
економіки.
Немає такої промисловості, в якій не
була б задіяна хімія і розвиток якої не
залежав би від досягнень у цій галузі.

9.

Глобальні проблеми, що нині стоять
перед нашою планетою (забруднене
середовище, глобальне потепління,
енергетична криза), можуть вирішити
на практиці лише хіміки різних
спеціальностей.

10. Місце хімії серед природничих наук

Хімія як наука належить до фундаментальних областей
природознавства.
Вона вивчає речовини, їх склад і будову, перетворення
речовин, умови здійснення цих перетворень, засоби
практичного використання речовин і хімічних реакцій.
Без хімічних реакцій сьогодні неможливо уявити наукову
картину світу, адже навколишній світ - це перш за все
світ речовин неорганічних і органічних, які постійно
взаємодіють і приймають участь у різних типах
перетворень, які є основою багатьох явищ природи.
Хімія належить до природничих наук. Вона так само, як фізика,
ботаніка, зоологія, геологія, вивчає природу, весь навколишній світ
— різноманітні речовини і явища.

11. Хімічні реакції в природі

Хімічні перетворення речовин
самовільно відбуваються в
природі. Під час фотосинтезу
в зелених рослинах
вуглекислий газ і вода
постійно перетворюються на
органічні речовини з
виділенням кисню. Цей
кисень у процесі дихання
живих організмів
поглинається, окислюючи в
них органічні речовини,
внаслідок чого в атмосферу
виділяється вуглекислий газ.
Так хімічні перетворення
речовин забезпечують життя
на Землі.

12. Хімічні процеси у виробництві

Переважна більшість
природних речовин,
перш ніж стати
продуктами
споживання людського
суспільства, зазнає
хімічної переробки на
заводах.

13.

Для розуміння цих процесів і керування ними
треба знати властивості речовин, їх здатність
брати участь у хімічних процесах. А для цього
потрібно знати склад і будову речовин. Ось чому
предметом вивчення хімії є хімічні елементи та
їхні сполуки, хімічні перетворення різноманітних
сполук і ті закономірності, які цими
перетвореннями керують.

14. Роль хімії у медицині

У медицині широко
застосовують снодійні
засоби, які
пригнічуючи
впливають на
передачу порушення в
головному мозку.

15.

Важливе значення
належить антисептикам та
вітамінів, створення яких у
хімпрепаратах стало
можливим тільки завдяки
розвитку науки хімії.

16.

Також слід згадати про
те, що хімія допомагає
не тільки терапевтам,
але і хірургам. Ним вона
дає усе більше нових
допоміжних засобів, що
наприклад зменшують
трудомісткість операцій:
клеї для склеювання
ран, різні штучні органи
з пластмас тощо.

17. Хімія і продукти харчування

Використання харчових
добавок:
Харчовими добавками
називають групу природних
або синтетичних речовин, які
спеціально додають до
продовольчої сировини,
напівфабрикатів або готових
продуктів з метою надання їм
певних якісних показників.

18. Харчові добавки використовуються з метою:

- збереження поживних властивостей
харчових продуктів;
- надання харчовим продуктам більш
привабливого вигляду;
- збільшення терміну зберігання харчових
продуктів;
- полегшення технологічної обробки
продовольчої сировини;
- здешевлення та скорочення технологічного
процесу.

19. Проблема вмісту харчових добавок в їжу хвилює сьогодні всіх – вчених, виробників. А в першу чергу – мільйони простих споживачів продуктів

Проблема вмісту харчових
добавок в їжу хвилює сьогодні
всіх – вчених, виробників. А в
першу чергу – мільйони простих
споживачів продуктів харчування.

20.

Постійне нарощування виробництва
харчових добавок та поширення їх
використання населенням, їхня
токсичність, негативний вплив на обмін
речовин, наявність віддалених ефектів
свідчать про необхідність зменшення їх
використання.
English     Русский Rules