Роль хімії в сучасному житті
В наші дні, коли розвиток людства досяг небувалої висоти, такі проблеми як продовольча,екологічна,енергетична змушують змислитися про май
Добрива
У зв'язку з бурхливим розвитком промисловості у XX ст. різко збільшився обсяг добування й переробки корисних копалин. За останні 40 років баг
Завдання хімії у розв'язанні сировинної проблеми
Висновок
1.31M
Category: chemistrychemistry

Роль хімії в сучасному житті

1. Роль хімії в сучасному житті

Підготувала учениця 11-А класу
Чуб Анастасія

2. В наші дні, коли розвиток людства досяг небувалої висоти, такі проблеми як продовольча,екологічна,енергетична змушують змислитися про май

В наші дні, коли розвиток людства
досяг небувалої висоти, такі проблеми
як
продовольча,екологічна,енергетична
змушують змислитися про майбутнє,а
без хімії цього зробити не можна.

3.

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА І
ХІМІЯ
• Про значення сучасної хімії для
людини та її практичної діяльності
нема чого й говорити, її роль у житті
суспільства звичайно велика. У наш
час без розвитку хімії неможливий
розвиток паливно-енергетичного
комплексу, металургії, транспорту,
зв'язку, будівництва, електроніки,
сфери побуту тощо.

4. Добрива

Без добрив неможна уявити сучасне сільське
господарство. Одним з головних елементів, що
вводяться у грунт у складі мінеральних
добрив, є азот.
Якщо водень, кисень, вуглець доставляється
рослинам з
вуглекислим газом, то азот потрапляє у
рослини через
кореневу систему. Тому виробництво азотних
добрив –
це одна з наймогутніших галузей хімічної
промисловості сьогоднішнього дня. Велику
частину їх
отримують з аміаку, який синтезують з водню й
азоту у
присутності каталізаторів за нормальної
температури
від 400 до 500оС і високому тиску (від 20 до 30
МПа:
3Н2+N2=2NH3-112кДж).

5. У зв'язку з бурхливим розвитком промисловості у XX ст. різко збільшився обсяг добування й переробки корисних копалин. За останні 40 років баг

У зв'язку з бурхливим розвитком промисловості у XX ст. різко збільшився обсяг
добування й переробки корисних копалин. За останні 40 років багатьох корисних
копалин було видобуто більше, ніж за всю історію людства. Тепер у світі щорічно
вилучається й переробляється 100 млрд т гірських порід. А в хімічному виробництві як
сировину використовують не лише гірські породи. Це призводить до того, що багато
які сировинні джерела швидко виснажуються, внаслідок чого й виникає сировинна
проблема. Уже тепер багато країн відчувають гостру нестачу окремих видів
сировинних ресурсів. В Україні, наприклад, не вистачає такої горючої мінеральної
сировини, як нафта і природний газ.

6. Завдання хімії у розв'язанні сировинної проблеми


Розвідування і застосування дешевої сировини
Комплексне використання сировини
Розробка нових методів рециркуляцій сировини
Використання відходів як сировини
Продовження строків експлуатації матеріалів
Заміна традиційних матеріалів новими
Екологічна хімія

7. Висновок

Хімія як наука сприяє не тільки пізнанню навколишнього світу,
вона ще є галуззю виробничої діяльності людини. З давніх-давен і
донині хімія завжди слугувала і продовжує слугувати людині та її
практичній діяльності. У наш час без розвитку хімії неможливий
розвиток паливно-енергетичного комплексу, металургії,
транспорту, будівництва, електроніки, космічної техніки, побуту
тощо. Проникнення нових речовин і нових матеріалів, хімічних
методів у основні галузі промислового і сільськогосподарського
виробництва, сферу побуту, охорону здоров`я дедалі більшою
мірою забезпечує їх прогрес. Саме тому й відбувається хімізація
практично всіх сфер людської діяльності.
English     Русский Rules