Архімед
Архімед
Біографія
Архімед
Корона
Архимед як інженер
Автор: Мандрико Ліза 7-А
0.97M
Categories: biographybiography physicsphysics

Архімед

1. Архімед

2. Архімед

(близько
287 до н. е.,
Сіракузи — 212 до
н. е., Сіракузи) —
давньогрецький
математик, фізик
та інженер, один з
найвидатніших
вчених античності.
Архімед

3. Біографія

А РХ І М Е Д Н А РОД И ВС Я І П РОЖ И В Б І Л Ь Ш У
Ч АСТ И Н У Ж И Т ТЯ В С І РА К У З А Х Н А О СТ РО В І
С И Ц И Л І Я , СА М ОУ П РА В Н І Й К ОЛ О Н І Ї
В Е Л И К О Ї Г Р Е Ц І Ї . Й О ГО БАТ Ь К О М БУ В
М АТ Е М АТ И К І АСТ РО Н О М Ф І Д І Й , Я К И Й , З А
С В І ДЧ Е Н Н Я М И П Л У ТА РХ А , Д О ВОД И ВС Я
БЛ И З Ь К И М РОД И Ч Е М С І РА К У З Ь К О М У
Т И РА Н У Г І Є РО Н У.

4. Архімед

Математичний метод
Архімеда, пов'язаний з
математичними
роботами піфагорійців
і з якою завершився
їхньою роботою
Евкліда, а також з
відкриттями
сучасників Архімеда,
підводив до пізнання
матеріального
простору, до пізнання
теоретичної форми
предметів, що
знаходяться в цьому
просторі, форми
досконалої,
геометричної форми,
до якої предмети більш
-менш наближаються і
закони якої необхідно
знати, щоб впливати
на матеріальний світ.
Архімед

5. Корона

1 ) В І Д О М А О П О В І Д Ь П Р О Т Е , Я К А Р Х І М Е Д З У М І В В И З Н АЧ И Т И ,
Ч И З Р О Б Л Е Н А К О Р О Н А С І РА К У З Ь К О Г О Т И РА Н А Г І Є Р О Н А I I З
Ч И С Т О Г О З О Л О Т А А Б О Ж Ю В Е Л І Р П І Д М І Ш А В З Н АЧ Н У
КІЛЬКІСТЬ СРІБЛА.
2 ) ЗГІД НО З ЛЕ ГЕ НД ОЮ, АРХ ІМ Е Д В И С КОЧИ В ГОЛИ Й НА
В У Л И Ц Ю З К Р И К О М « Е В Р И К А ! » Щ О О З Н АЧ А Л О Б У К В А Л Ь Н О
« З Н А Й Ш О В ! » . ТА К Н АУ К О В Е Ц Ь В І Д К Р И В О С Н О В Н И Й З А К О Н
Г І Д Р О С ТАТ И К И , Н И Н І В І Д О М И Й Я К З А К О Н А Р Х І М Е Д А .
3 ) З Г І Д Н О З Л Е Г Е Н Д О Ю , А Р Х І М Е Д В И К О Р И С ТА В С В І Й З А К О Н
Г І Д Р О С ТАТ И К И , Щ О Б В И З Н АЧ И Т И , Ч И Н Е М Е Н Ш Е П И Т О М А
ВАГА З ОЛ О Т О Ї К О Р О Н И Г І Є Р О Н А I I , Н І Ж У Ч И С Т О Г О З ОЛ О ТА .

6. Архимед як інженер

Праці Архімеда з
гідромеханіки і
статики є
зразком
застосувань
математики до
задач з
природознавств
а й техніки.
Архимед як інженер

7. Автор: Мандрико Ліза 7-А

ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ
English     Русский Rules