Надгробок Паніну
Надгробок С.С.Волконської
Надгробок графині Брюс
В Україні скульптор виконав надгробок гетьману Кирилі Розумовському
Пам’ятник герцогу де Рішельє в Одесі
До століття Полтавської битви по ескізам знаменитих скульпторів А. Амвросімова, Ж.Тома де Томона, Ф.Щедріна та І.Мартоса у
Орел увінчує Колону Слави
Роботи Мартоса в Росії
Висновки
Дякую за увагу!
6.57M
Categories: biographybiography artart

Іван Мартос (1754-1835)

1.

2.

Іван Мартос(1754-1835)
народився в Ічні, в козацькій
родині. Академічну освіту
отримав в Петербурзі, але
найбільше його великий хист
до скульптури сформувався
за кордоном, у Римі, в
майстерні славетного
Канови.

3. Надгробок Паніну

Перші 20 років своєї творчості
майстер присвятив надгробкам.
Вони відрізняються своєю
довершеністю пропорцій,
простотою та врівноваженістю
композиції, гармонійністю та
благородством.
НАДГРОБОК ПАНІНУ

4. Надгробок С.С.Волконської

Найкращий період праці Мартоса —
це час від повернення з-за кордону
приблизно до війни дванадцятого
року. В цей час постало велике число
надгробків із мармуру та бронзи на
цвинтарях Петербурга і Москви;
НА ДГРОБОК
С.С.ВОЛКОНСЬКОЇ

5. Надгробок графині Брюс

НА ДГРОБОК ГРАФИНІ БРЮС

6.

Найбільше відомий
пам’ятник княгині Олені
Куракіній.
Пам’ятник мармуровий,
скомпонований із медальйону з
портретом спочилої, а над
медальйоном схилилася засмучена
горем статуя «Благочестя» — жінки в
прекрасних класичних формах із
відкритими руками та плечима, а далі
прикритої грецьким хітоном.

7.

Янгол на могилі Аракчеєва
Надгробок княгині Гагаріної

8. В Україні скульптор виконав надгробок гетьману Кирилі Розумовському

В У К РА Ї Н І
С К УЛ Ь П Т О Р
В И КО Н А В
НАДГРОБОК
ГЕТЬМАНУ КИРИЛІ
Р ОЗУ М О В С Ь КО М У

9.

В Україні були встановлені
пам’ятники роботи Мартоса — цареві
Олександру І , цариці Катерині II в
Катеринославі, герцогові Ришельє в
Одесі й, може, найбільш вдалий із
монументів — пам’ятник Потьомкіну в
Херсоні. З усіх цих пам’ятників в
Україні після революції майже нічого
не лишилося.

10. Пам’ятник герцогу де Рішельє в Одесі

ПАМ’ЯТНИК ГЕРЦОГУ ДЕ
РІШЕЛЬЄ В ОДЕСІ

11.

Пам’ятник Потьмкіну в Херсоні

12. До століття Полтавської битви по ескізам знаменитих скульпторів А. Амвросімова, Ж.Тома де Томона, Ф.Щедріна та І.Мартоса у

Д О С Т ОЛ І Т ТЯ
П ОЛ ТА В С Ь КО Ї Б И Т В И
ПО ЕСКІЗАМ
ЗНАМЕНИТИХ
С К УЛ Ь П Т О Р І В А .
АМВРОСІМОВА,
Ж.ТОМА ДЕ ТОМОНА,
Ф. Щ Е Д Р І Н А ТА
І . М А Р Т О С А У П ОЛ ТА В І
Б УЛ О В С Т А Н О В Л Е Н О
КОЛ О Н У С Л А В И

13. Орел увінчує Колону Слави

О Р Е Л У В І Н Ч У Є КОЛ О Н У
СЛ А В И

14. Роботи Мартоса в Росії

РОБОТИ МАРТОСА В РОСІЇ
И Ломоносова пылающим
пером
Певца любви Хариты нам
списали,
И Мартоса магическим резцом
Свое творение оне же изваяли!
А.А. Шаховской
Пам’ятник Ломоносову

15.

У зрілі роки майстер
працював над
монументами. Особливо
відомий твір Мартоса —
пам’ятник Мініну і
Пожарському в Москві
(Красна Площа )

16. Висновки

ВИСНОВКИ
Одним із найвизначніших скульптором епохи класицизму є
народжений в Україні Іван Петрович Мартос
Творчість Мартоса мала великий вплив на розвиток скульптури в
Україні та Росії упродовж усього ХІХ ст.

17. Дякую за увагу!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules