ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КАМЕРНОГО СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ
Камери з природною циркуляцією
Камери з примусовою поперечно-вертикальною циркуляцією
Камери з поперечно-вертикальною циркуляцією
Камери з поперечно-горизонтальною циркуляцією
Камери із поздовжньою циркуляцією
За способом транспортування штабелів і характеру руху повітря протитокові камери поділяються на:
Принципи вибору сушарок
2.82M
Category: industryindustry

Обладнання для камерного сушіння пиломатеріалів

1. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КАМЕРНОГО СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

Класифікація і загальні принципи конструкцій. Повітряні , пароповітряні, газові камери періодичної дії:.
Повітряні камери безперервної дії .

2.

Для
сушіння
пиломатеріалів
застосовують
в
основному
конвекційні
сушарки,
що
називаються сушильними камерами.
Камери – це будівлі різних розмірів,
всередині яких розміщені висушувані
штабелі пиломатеріалів або заготівок,
що завантажуються через спеціальні
двері. Всередині камер, а іноді зовні,
розташовані
вузли
теплового
і
циркуляційного обладнання.
2

3.

Камери бувають періодичної і
безперервної дії, але тільки з
багаторазовою циркуляцією агента
сушіння.
Камери
підрозділяються
за
видом
сушильного
агента
і
характеру огороджень.
За видом сушильного агента
розрізняють камери повітряні,
газові та на перегрітій парі .
3

4.

За характером огороджень
камери поділяються на
стаціонарні та збірні.
Стаціонарні

це
будівлі,
елементи
огороджень
яких
формують на місці із
звичайних будівельних
матеріалів. Збірні –
виготовляють
на
спеціальних заводах і
монтують
на
місці
будівництва з готових
панелей та секцій.
4

5.

Елементами
огороджень
сушарок є підлоги, стелі,
стіни та повантажувальнорозвантажувальні
двері.
Вони повинні мати малу
теплопровідність, бути довговічними та герметичними.
Підлога має чотири шари:
баластний (ущільнений грунт)
– 200-250 мм; підготовчий
( щебінь) – 60 мм; шар бетону
– 120 мм; верхній шар
(цемент) – 20 мм. Підлога
повинна мати нахил 0,010,005 в напрямку злива
конденсату в каналізацію. В
камерах із рейковим шляхом,
на шпали кладуть рейки в
один рівень з підлогою.
5

6.

Стіни
формують
із
звичайних будівельних
матеріалів:
цегла
керамічна на цементному розчині марки М-50
із повним запов-ненням
швів. Товщина зовнішніх
стін – 2,5 цеглини (630640 мм); внутрішніх, що
виходять в опалювальні
примі-щення - 2 цеглини
(510 мм); між камерами
– 1,5 цегл.(380 мм).
Стіни
штукатурять
тільки всередині.
6

7.

Перекриття стель – виконують із
залізобетонних плит товщиною
70-100 мм зверху яких наносять
волого
непроникаючий
шар
бітумної мастики (нафтовий
бітум / уайст-спіріт - як 55/45 за
масою) і вкривають толю.
Перекриття утеплюють шаром
шлаку
(250-350
мм)
або
пінобетону чи іншими тепло
ізолюючими матеріалами.
Для
підвищення
герметичності
огороджень
зсередини
їх
покривають фарбою БТ-577,
емалями ХВ-1100 або емалями
на основі пентафталевих та
епоксидних смол; обличковують
листами
алюмінію
або
нержавіючої
сталі
із
поєднанням швів зварюванням.
7

8.

Огородження збірних камер
виготовляють
у
вигляді
панелей та секцій, які мають
каркас із профільної сталі
(швелери,
кути),
обличкований листовим металом і
заповнений
теплоізоляційним матеріалом. Елементи
огороджень з’єднують болтами, стики гідроізолюють.
8

9.

Повантажувально-розвантажувальні двері – повинні бути герметичними
в стулках, мати надійні і прості
запори
та стабільну форму. Це
металеві двері з каркасом із
профільного металу (алюмінію або
сталі)
із
теплоізоляційним
заповненням. Найбільш широке
застосування мають стулкові двері.
В деяких сушарках застосовуються
зсувні щитові, підйомно-щитові та
підйомно-шторкові двері. Зсувні щитові двері пересуваються за
допомогою каретки, що рухається по
монорельсу. У підйомно-щитових
дверей полотно
переміщується
вертикально
по
напрямних
за
допомогою
тросової
лебідки
і
фіксується у верхньому положенні
стопорним пристроєм. Підйомношторкові двері мають дверне
полотно, що складається із кілька
щитків шарнірно зв’язаних між
собою.
9

10.

Пиломатеріали
перед
сушіння
складають у штабелі, які формують
з горизонтальних рядів дощок,
покладених на прокладки так, щоб
забезпечити рівномірне омивання їх
сушильним агентом. Залежно від
характеру циркуляції агента через
штабель застосовують два методи
складання: суцільними рядами
(без шпацій) і з проміжками
(шпаціями) між дошками.
Перший
метод
застосовується
в
камерах
із
поперечногоризонтальною або поперечновертикальною
циркуляцією
повітря (більш раціональний підвищується
місткість,
полегшується механізація складальних
робіт); другий – в камерах із
поздовжньо-горизонтальною або
вертикальною
(камери
з
природною
циркуляцією)
циркуляцією.
10

11.

Розміри штабелів залежать від
довжини висушуваного матеріалу та
розмірів
сушарки.
Найширше
застосовують штабелі шириною 1,8-2,4
м; висотою 2,5-3,0 м, довжиною 4,5-7м –
їх називають нормальними. Заготівки
складають у штабелі довжиною 2,5-4,5м.
Останнім часом висота штабелів зросла
до 5 м, які формуються з пакетів, що
мають поперечний перетин 1,5х1,5 м.
11

12.

Камери періодичної дії
За характером циркуляції підрозділяють
на дві групи: з природною і примусовою
циркуляцією. Перші за своїми технікоекономічними показниками поступаються
другим; їх майже не залишилось на
деревообробних підприємствах. Камери з
примусовою циркуляцією, у свою чергу,
поділяють на
камери з поперечновертикальною; поперечно-горизонтальною та
поздовжньою циркуляцією.
12

13. Камери з природною циркуляцією

13

14. Камери з примусовою поперечно-вертикальною циркуляцією

Камери з примусовою поперечновертикальною циркуляцією
• Ежекційні:
повітряна з двома осьовими
вентиляторами;
повітряна з одним відцент-ровим
вентилятором та розгалуженим
на два напірним
повітропроводом;
газова з двома осьовими
вентиляторами;
газова з одним відцентровим
вентилятором та розгалуженим
на два напірним
повітропроводом;
14

15. Камери з поперечно-вертикальною циркуляцією

Камери УЛ-1 та УЛ-2 - мають
одну
рейкову
колію;
всередині
вентиляторної
секції
змонтовані
три
реверсивних
осьових
вентилятори потужністю 5,5
кВт;
калорифер
з
біметалевих труб (в УЛ-2
пластинчасті
калорифери);
зволожувальні труби; припливні канали; якщо камера
працює на перегрітій парі
вентиляційні канали закриті,
а віддалена з деревини
волога віддаляється у вигляді пари через гідрозатвор.
15

16. Камери з поперечно-горизонтальною циркуляцією

Агент сушіння проходить крізь штабель,
укладений теж без шпацій, в
поперечному напрямку по замкненій
траєкторії,
що
лежить
в
горизонтальній площині.
Камера СПЛК-1 (СПЛК-2) – розрахована
на один (два) нормальні штабелі.
Має
два
осьові
реверсивні
вентилятори, розташовані один над
одним,
з
єлектродвигуном,
винесеним за стіни камери. Уздовж
бокових
стін
розташовані
вертикальні збірні (із чавунний
ребрових
труб)
калорифери.
Рівномірний розподіл
сушильного
агента
забезпечують
напрямні
екрани. В збірно-металевому аналозі
(СПМ-2К) встановлені біметалеві
калорифери. Двері – стулкові.
16

17. Камери із поздовжньою циркуляцією

Аеродинамічні камери ПАП- мають
потужний відцентровий вентилятор
з низьким аеродинамічним ККД.
Безкалориферні камери, сушильний
агент
нагрівається
в
самому
вентиляторі

значна
доля
механічної енергії еквівалентно
перетворюється в теплову при
проходженні
крізь
жалюзійну
засувку.
Сушильний
агент
нагнічується в канал над штабелем,
повертає на 180° біля дверей
камери і входить в штабель, що
укладається із шпаціями, з торця і
проходить крізь всю довжину
штабеля.
Температуру
агенту
сушіння регулюють зміною частоти
обертання вентилятора та мірою
відкриття засувки.
17

18.

Камери безперервної дії
Це споруди у вигляді довгого
тунелю, в якому розміщено декілька
штабелів, що завантажується з
одного боку (називається сирий) і
розвантажуються з іншого ( сухого).
Застосовують два типи камер –
протитокові
та
з
позонною
циркуляцією сушильного агента.
18

19.

Найбільш
розповсюджені
протитокові
камери
,
в
яких
приміщення
поділено
горизонтальним екраном на дві зони: сушильну,
де розміщені штабелі, і циркуляційний канал, де
розміщено вентилятори
та пластинчасті
калорифери. Припливно-витяжні канали, як
правило, розміщені в перекритті камери перед та
після
вентилятора.
Штабель
сирих
пиломатеріалів завантажується в камеру із
сирого боку де відносно низька температура і
висока вологість сушильного агента. В процесі
сушіння штабель періодично рухається на нові
місця в напрямку сухого (розвантажувального)
боку і кожний раз він попадає в середовище із
більш високою температурою та низькою ступінню
19
насичення .

20.

20

21. За способом транспортування штабелів і характеру руху повітря протитокові камери поділяються на:

• Камери
із
поздовжнім
транспортуванням
і
прямолінійною
циркуляцією, в яких
штабель,
який
укладається
із
шпаціями, займає
весь
поперечний
перетин камери
21

22.

Камери із поздовжнім транспортуванням
штабелів,
укладених без шпацій, і
зигзагоподібною
поперечно-реверсивною циркуляцією повітря (ЦНИИМОД-32
в стаціонарному виконанні, по
довжині (44 м) розміщується 6
нормальних
штабелів;
газова
камера
системи
І.В.Кречетова, де циркуляція
сушильного агента (суміші
топкових газів із свіжим
повітрям та відпрацьованим
агентом сушіння) виконується
ежекційною установкою, що
розміщена в циркуляційному
каналі з сирого боку камери)
22

23.

Камери
із
поперечним
транспортуванням штабелів
(без шпацій) і прямолінійною
циркуляцієюю (ЦНИИМОД-49
в
стаціонарному
виконанні,
ширина тунелю 7 м , довжина
24м,
розміщується
11
нормальних штабелів, три
осьові вентилятори, пластинчасті
калорифери,
штабелі
переміщуються
по
трьох
роликових
конвеєрах,
що
мають нахил 1:100 в напрямку
сухого боку камери; збірнометалеві аналогічні камери –
СП-5КМ (низькотемпературна,
працює
на
гарячій
воді,
швидкість циркуляції повітря 4
м/с, має рекуператор, який
сприяє економії 15-20% теплової
енергії), “Валмет”.
23

24.


В
камерах
із
позонною
циркуляцією передбачено по
зонне
регулювання
стану
повітря. В шестизонній камері
фірми
“Флект”
два-три
вентилятори обслуговують кожну
зону по довжині камери, в якій
шляхом регулювання подачі
пари в калорифери та кратності
повітрообміну
підтримується
необхідний стан сушильного
агента. Є зони для попереднього
нагрівання пиломатеріалів перед
сушінням,
кондиціювання
і
охолодження – після сушіння.
Досвід експлуатації свідчить про
можливість
бездефектного
сушіння в них навіть твердих
пиломатеріалів
(ясень,
дуб)
товщиною 40-50 мм.
24

25. Принципи вибору сушарок

• Необхідна продуктивність підприємства,
призначення висушуваного матеріалу
Для підприємств, що спеціалізуються на виробництві високоякісних
виробів,
необхідно
знімати
залишкові
напруження
шляхом
вологотеплообробки слід орієнтуватися на пароповітряні сушарки
періодичної дії.
Підприємствам невеликої потужності, що випускають вироби, які не
вимагають точної механічної обробки, можна орієнтуватися на
газові камери періодичної дії або на аеродинамічні камери (якщо
джерелом енергопостачання є тільки електрика).
Для підприємств, що проводять масове сушіння до транспортної
вологості слід використовувати камери безперервної дії (їх
продуктивність у 2-3 рази більша за камери періодичної дії) з
поперечним завантаженням штабелів; на підприємствах середньої
продуктивності – протитокові камери із зигзагоподібною циркуляцією.
25
English     Русский Rules