M a n a g e m e n t
Ғаламдық орта және халықаралық менеджмент
Халықаралық бизнестің маңыздығы
Шекарасыз әлем
Глобализацияның төрт кезеңі
Глобализацияның төрт кезеңі
Глобализацияның төрт кезеңі
Ғаламдық корпорациялар
Сыртқы нарықтарға кіру стратегиясы
Халықаралық бизнес орта
Халықаралық ортаның негізгі факторлары
Экономикалық орта факторлары
Экономикалық даму
Инфрақұрылым
Ресурстар мен тауарлар нарығы
Валютаның айырбастау курсы
Құқықтық және саяси орта
Саяси тұрақсыздық
Заңдар мен ережелер
Әлеуметтік-мәдени орта
Хофстеденің бес факторы
Әлеуметтік бағдарлану
Белгісіздікке қатынас
40 елдегі әлеуметтік бағдарланудың заңдылықтары мен билікке қатынастары
Мақсатқа жетуге бағдарлану
Ер мінезді және әйел мінезді қоғамдарды салыстыру
Ерлік/әйелдіктің көрсеткіштері
Уақытша бағдарлану
Басқа культурологиялық сипаттамалар
Трансұлттық корпорациялар (ТҰК)
1.80M
Category: managementmanagement

Ғалымдық масштабтағы менеджмент

1. M a n a g e m e n t

Management
Lecture 4:
Ғалымдық масштабтағы
менеджмент
Наметша Асхат Сержанұлы, э.ғ.к., «Экономика, менеджмент
және туризм» кафедрасының аға оқытушысы
PowerPoint slides by
Susan A. Peterson, Scottsdale Community College

2. Ғаламдық орта және халықаралық менеджмент

Шекарасыз әлемде жұмыс істеудің қиындығы
Challenges
Экономикалық
Саяси
Әлеуметтік-мәдени
Трансұлттық корпорациялар
Сыртқы нарыққа – Шығу
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
2

3. Халықаралық бизнестің маңыздығы

Егер сіз халықаралық масштабта
ойлана білмесеңіз,
Менеджментте ештеңе түсінбейсіз
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
3

4. Шекарасыз әлем

Әлем бір тұтас бизнес
кеңістігіне айналуда
Ғаламдық ойлау
компанияларды жаңа жоғары
бәсекелестік деңгейге
жеткізеді
Ішкі нарық қазіргі кезде
толығымен қамтылған
Тұтынушылар білмейді қай
мемлекетте тауарлардың
шығарылғанын
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
4

5. Глобализацияның төрт кезеңі

Төмен
Ішкі
кезең
Халықаралық қызметтің деңгейі
Халықаралық
кезең
Мультиұлттық
кезең
Жоғары
Ғаламдық
кезең
Figure 5.1
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
5–5 Co

6. Глобализацияның төрт кезеңі

Ішкі кезең:
компания өз елінің нарығымен шектеулі
өндіріс пен маркетинг ішкі нарықта жүргізіледі
Халықаралық кезең:
экспорт үлесі өседі
компаниялар мульти-аймақтық стратегияға көшеді
Мультиұлттық кезең:
маркетингтік және өндірістік күштер әлемнің әр
елдерінде орналасқан
Сатудың 1/3 басқа елдерге келеді
Ғаламдық кезең:
компаниялар ғаламдық маштабта жұмыс істейді,
ең қолайлы мемлекеттерде қызмет атқаруға
тырысады
Компанияның меншігі, бақылауы мен басшылығы
көптеген елдерге таратылады
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
6

7. Глобализацияның төрт кезеңі

1. Ішкі
Стратегиялық
бағыт
Дамудың сатысы
Культуралогиялық
сезімталдық
Менеджменттің
негізгі түйіні
Ішкі
2. Халықаралық
Экспорт, мультиаймақтық
Шет елдік
нарыққа
бастапқы
қадамдар
Маңызды
емес
“Жалғыз
дұрыс тәсіл”
Бәсекелестікті
позициялау
3. Мультиұлттық
4. Ғаламдық
Мульти-ұлттық
Ғаламдық
Халықаралық
операциялар
жүргізу
Ғаламдық
Өте маңызды
Кейбір
жағынан
маңызды
Үлкен
маңыздылығы
бар
“Көп
тұрарлық
әдістер бар”
“Ең үнімді
тәсіл”
“Көп
тұрарлық
әдістер бар”
SOURCE: Based on Nancy J. Adler, International Dimensions of Organizational Behavior, 4th ed. (Cincinnati, Ohio: South-Western,
2002), 8-9.
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
7

8. Ғаламдық корпорациялар

Олардың санының өсуі
«Шекара” түсінігінің азаюы
Менеджерлер карьера жасау
үшін 2 немесе 3 тіл білуі қажет
Мысалы: корпорация – Nestle
(Швейцария)
CEO Peter Brabeck–Letmathe
(Австрия)
Топ-менеджерлердің жартысы
швецариялық емес
Күш жігері бар, аймақты жақсы
білетін жергілікті менеджерлерді
тарту
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
8

9. Сыртқы нарықтарға кіру стратегиясы

Шетел кәсіпорынындағы
меншіктің үлесі
Жоғары
Жаңа
кәсіпорын
Жұтып алу
(поглощение)
Біріккен
кәсіпорын
Франчайзинг
Лицензиялау
Экспорт
Төмен
Төмен
Шетел операциялары басталуымен
байланысты шығындар
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
Жоғары
9

10. Халықаралық бизнес орта

Әртүрлі елдерде компанияның
қызметтерін басқаруды
халықаралық менеджмент деп
қарастыруға болады
Менеджменттің негізгі міндеттері
өзгермейді
Менеджментің қызметтері
Ұйымның қызметінің
масштабына байланысты емес
Бірақ халықаралық
менеджментте тәукелділік
жоғары
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
10

11. Халықаралық ортаның негізгі факторлары

Economic
• Экономикалық
даму
• Инфрақұрылым
• Ресурстар мен
тауар нарығы
• адам басына
шаққан табыс
• валютаны
айырбастау курсы
• Экономикалық
жағдай
Құқықтық-Саяси
• Саяси тәуекелділік
• Заңдар, шектеулер
• Тарифтер,
квоталар, салықтар
Organization
• Терроризм, саяси
тқрақсыздық
Әлеуметтік-мәдени
• Әлеуметтік құндылықтар, сенім
• Тіл
• Дін (объектілер, тыйымдар,
мейрамдар)
• Туысқандық байланыстар
• Білім мен білімділік
• Уақыттық бағытталу
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
11

12. Экономикалық орта факторлары

Экономикалық даму
Инфроқұрылым
Ресурстар мен тауарлар нарығы
Айырбастау курсы
Инфляция
Пайыздық мөлшерлеме
Экономикалық өсу
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
12

13. Экономикалық даму


Елдерді “дамушы” немесе “дамыған”
Оған адам басына шаққандағы табыс
көрсеткіші критерия болып келеді
Дамушы елдердің бұл көрсеткіші
төмен
Африка, Азия және Оңтүстік америка
елдеріне қатысты
Дамыған елдер Солтүстік Америка,
Еуропа & Жапония жатады
Қарқынды дамып келе жатқын
елдерге Азия, Шығыс Еуропа, &
Латын Америка елдерін айтуға
болады
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
13

14. Инфрақұрылым

Экономикалық қызметті ұстап
тұратын материальдық
құрылымдар
Әуежай, автомобильді және темір
жол, and railroads
Энергетика жүйесі
Коммуникация желелері
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
14

15. Ресурстар мен тауарлар нарығы

Басқа елдерде жұмыс істегенде ...
Менеджерлер компанияның тауары мен
қызметіне деген сұранысы бағалауы қажет
Ал тікелей инвестиция жасау үшін еңбек,
шикізат көздерінің болуын талдау қажет
Corporate Example – McDonald
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
15

16. Валютаның айырбастау курсы

Бір елдің ақша бірлігінің
басқа елдің валютасына
айырбастау пропроциясын
көрсетеді
Қазіргі таңда халықаралық
компаниялар үшін күрделі
мәселе
Курстардың өзгеруі
халықаралық
операциялардан түсетін
пайдаға әсер етуі мүмкін
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
16

17. Құқықтық және саяси орта

Компаниялардың саяси
тәуекелділіктері жергілікті
үкіметтің іс-әрекетіне байланысты.
Ол:
● Активтерден айырылуына
● Табыстың азаюына
● Басқару бақылауының
төмендеуіне
● Үкімет тарпынан
национализация
● Компанияға немесе оның
жұмысшыларына деген зорлық
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
17

18. Саяси тұрақсыздық

Ереуілдер,
революциялар,
азаматтар арасындағы
қақтығыстар, үкіметтің
жиі ауысу халықаралық
компания үшін
проблема
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
18

19. Заңдар мен ережелер

Ұлттық компания өз елінің
заңдары мен әдетғұрыптарын ұстануы тиіс.
Халықаралық компанияның
алдында одан да күрделі
міндет тұрады: ол өз елінің
заңын ғана емес, өзі іскерлік
операциялар атқаратын
елдердің заңдарын да
сақтауы тиіс.
Туған елдің заңдары да,
қабылдаушы елдің заңдары
да едәуір дәрежеде бизнесті
жүргізу әдістеріне әсер етеді.
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
3-

20. Әлеуметтік-мәдени орта

Мәдениет – бұл бір қоғамды
екіншісінен айырып көрсететін
құндылықтар, діни-нанымдар,
мінез-құлық үлгілері, әдетғұрыптар мен ұстанымдар
жиынтығы.
Қоғам мәдениеті ережелерді
орнатады, соның негізінде
компаниялар осы қоғамда өз
қызметін атқарады
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
20

21. Хофстеденің бес факторы

Әлеуметтік бағдарлану
Билікке қатынас
Белгісіздікке қатынас
Мақсатқа жетуге қатынас
Уақытша бағыт-бағдар
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing

22. Әлеуметтік бағдарлану

Жекелену
Ұжымдану
Жеке адамның мүдделерінің топ мүдделерімен
салыстырғандағы салыстырмалы маңыздылығы
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
4-

23. Белгісіздікке қатынас

Белгісіздікті
қабылдау
Белгісіздікті
қабылдамау
Белгісіздікке және өзгеріске эмоциональды әсері
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing

24. 40 елдегі әлеуметтік бағдарланудың заңдылықтары мен билікке қатынастары

© 2008 Prentice-Hall Business Publishing

25. Мақсатқа жетуге бағдарлану

Активті мақсатты
мінез-құлық
Пассивті мақсатты
мінез-құлық
Адамдарды түрлі мақсаттарға жетуге
итермелейтіндер
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
25

26. Ер мінезді және әйел мінезді қоғамдарды салыстыру

26
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing

27. Ерлік/әйелдіктің көрсеткіштері

© 2008 Prentice-Hall Business Publishing

28. Уақытша бағдарлану

Болашаққа
ұзақ мерзімді
бағдарлану
Болашаққа
қысқа мерзімді
бағдарлану
Жұмыс пен өмірге қатысты болашаққа
ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді бағдарлану
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing

29. Басқа культурологиялық сипаттамалар

Тіл
Дін
Қарым-қатынас
Қоғамдық ұйымдар
Білім
Тілдік плюрализм – бірнеше
тілдің болуы
Этноцентризм – бір ұлттың
басқа ұлттардан өзін жоғары
санау
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
29

30. Трансұлттық корпорациялар (ТҰК)

Компания табыстың 25% басқа
елдерден алады
Менеджерлер дүниежүзілік
бизнес жүйесіне
интеграцияланған
Жоғарғы басқаруды бір
бөлімше жүргізеді
ТҰК топ-менеджерлер
ғаламдық қызметтің маманы
болып келеді
© 2008 Prentice-Hall Business Publishing
30
English     Русский Rules