Урок як основна форма організації навчання
Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиці
Можливості уроку невичерпні та сила його чарівна. Кожен урок – це крок до дозрівання інтелекту учня, цеглина в основі чарівного будинку на
Типи уроку за Онищуком
Дякую за увагу!
506.00K
Category: pedagogypedagogy

Урок, як основна форма організації навчання

1. Урок як основна форма організації навчання

Студентки 4 курсу, групи ПО-41
напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта»,
спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта»
Яблонська Н.І.
Керівник: Ткачук Н.С.,
викладач кафедри педагогіки та психології

2.

Мета:
теоретично дослідити педагогічні
умови проведення ефективного
уроку у сучасній початковій
школі

3.

Завдання дослідження:
1. Розкрити історичний аспект проблеми
форм організації навчання.
2. Дослідити теоретичні засади уроку як
основної форми навчання.
3. Визначити та теоретично обґрунтувати
педагогічні умови проведення ефективного
уроку у сучасній початковій школі.

4.

Методами дослідження є:
вивчення наукової літератури, аналіз,
синтез, узагальнення, спостереження,
бесіда, вивчення передового
педагогічного досвіду.

5. Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиці

Урок – це дзеркало
загальної і педагогічної
культури вчителя, мірило
його інтелектуального
багатства, показник його
кругозору та ерудиції.
Василь Сухомлинський

6. Можливості уроку невичерпні та сила його чарівна. Кожен урок – це крок до дозрівання інтелекту учня, цеглина в основі чарівного будинку на

Можливості уроку невичерпні
та сила його чарівна.
Кожен урок – це крок до
дозрівання інтелекту учня,
цеглина в основі чарівного
будинку на ім’я Розвиток і
Знання, без яких неможлива
розумна, діяльна людина –
творець.

7.

Педагогічні умови проведення ефективного уроку у
сучасній початковій школі:
дотримання вимог до сучасного уроку,
які аналізуються за такими показниками:
організаційно-навчальні; психологічні; навчальнометодичні, санітарно-гігієнічні та ін. Врахування
вимог є основою раціональної організації уроку, які
дозволяють вчителеві підвищити коефіцієнт корисної
діяльності учнів та якість їхньої підготовки. У
сукупності вони орієнтують вчителя на оптимальну
структуру уроку, і дозволяють йому впорядкувати
урок, підвищити його ефективність. Ця сукупність
вимог одночасно є й критерієм якості уроку, їх
системне дотримання забезпечує успішність
проведеного уроку.

8. Типи уроку за Онищуком

Засвоєння
нових знань
Комбінований
урок
Перевірки
знань, умінь і
навичок
Формування
умінь і навичок
Типи
уроків
Застосування
знань, умінь і
навичок
Узагальнення і
систематизація
знань

9.

використання інтерактивних методів
роботи на уроці
є ефективним, привабливим та цікавим методом роботи з
учнями, завдяки якому підвищується інтерес до пізнання,
розвивається творчий потенціал особистості, розумова та
емоційна сфера. Інтерактивне навчання розвиває
комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню
емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує
виховне завдання, оскільки змушує працювати в команді,
прислухатися до думки кожного. Використання
інтерактиву знімає нервове напруження, дає можливість
змінювати форми діяльності, переключати увагу на
основні питання. Застосування даних методів вимагає
старанної підготовки вчителя та учня. Таке навчання
сприяє співпраці. Інтерактивні методи дають змогу
забезпечити глибину вивчення змісту.

10. Дякую за увагу!

English     Русский Rules