51.57K
Category: educationeducation

Послідовність кроків для отримання міжнародних грантів на виконання науково-дослідної роботи

1.

Щодо отримання структурними підрозділами
університету міжнародних грантів на наукові
дослідження.
Долучення до рамкової програми
ЄС «Горизонт 2020»
Доповідач: проректор з наукової роботи Потапенко Е.В.

2.

ПОСЛІДОВНІСТЬ КРОКІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ
ГРАНТІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Актуальність проблематики
(актуальність повинна виходити за рамки України)
Використання науково-дослідних баз інших університетів, як українських, так і закордонних при
проведенні досліджень
(пошук партнерів та формування команди)

3.

ПОСЛІДОВНІСТЬ КРОКІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ
ГРАНТІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Статті в журналах з вагомим імпакт-фактором (бажано наявність цитувань)
Публікації у виданнях, яким довіряють колеги з розвинутих країн.
Наявність в співавторах майбутніх партнерів (як українських, так і закордонних)

4.

ПОСЛІДОВНІСТЬ КРОКІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ
ГРАНТІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Подання запиту і отримання державного фінансування науково-дослідної роботи
Важливо: одержати високі оцінки експертів, як при отриманні фінансування, так і після
виконання робіт

5.

ПОСЛІДОВНІСТЬ КРОКІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ
ГРАНТІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Подання запиту та отримання фінансування науково-дослідної роботи в міжнародних проектах
типу:
– українсько-литовські;
– українсько-польські;
– українсько-німецькі;
– українсько-японські та інші.
Участь в цих проектах дозволяє отримати досвід роботи з закордонними партнерами та
виконання досліджень за їх правилами.

6.

Спільні міжнародні НДР
У 2018 році науковці університету стали переможцями конкурсів спільних українсько-литовських та
українсько-польських науково-дослідних проектів на період 2018-2019 років
Українсько-литовський проект :
«Розробка наукоємних методів інженерії поверхонь високонавантаженого контакту “колесо-рейка” для
забезпечення конкурентоспроможності, екологічності та енергоефективності залізничних перевезень»
науковий керівник проф. М.І. Горбунов
обсяг фінансування в 2018 році - 110 тис. грн.
Партнер - Вільнюський технічний університет Гедиміна

7.

Спільні міжнародні НДР
Українсько-польський проект:
«Дослідження властивостей сингулярного скелетону в дифрагованому світловому полі»
науковий керівник доц. Г. М. Хорошун
обсяг фінансування в 2018 році - 110 тис. грн.
Партнер - Вроцлавський політехнічний інститут

8.

Конкурси спільних проектів МОН 2019 – 2020 роки
Назва
Конкурс спільних
українськоізраїльських науководослідних проектів
для реалізації у 20192020 роках.
Конкурс українськобілоруських науководослідних проектів на
2019-2020 роки
Пріоритетні напрями
1. Прикладна математика та теоретична фізика:
- теорія ймовірностей та алгебра;
- теоретична фізика;
- теорія графів та хімія.
2. Єврейська спадщина:
- проблеми спільної культурної та історичної спадщини.
Проектні пропозиції приймаються за такими напрямами:
- нові матеріали та нанотехнології;
- лазерні технології;
- оптоелектроніка;
- медицина і фармація;
- інформаційні та комунікаційні технології;
- сільське господарство та продовольство;
- енергозберігаючі технології;
- технології машинобудування і будівництва доріг;
- біотехнології;
- раціональне природокористування, ресурсозбереження та
захист від надзвичайних ситуацій;
- хімічні технології та інші;
- проблеми спільної історичної та культурної спадщини.
Термін подачі заявок
Посилання на проект
до 31 січня 2019 року. https://mon.gov.ua/ua/news/startuv
av-prijom-zayavok-na-konkursspilnih-ukrayinsko-izrayilskihnaukovo-doslidnih-proektiv-na2019-2020-roki
з 1 жовтня до 3 грудня https://mon.gov.ua/ua/news/startuy
2018 року.
e-konkurs-ukrayinsko-biloruskihnaukovo-doslidnih-proektiv-na2019-2020-roki

9.

ПОСЛІДОВНІСТЬ КРОКІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ
ГРАНТІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Подання заяв до престижних Рамкових угод, що фінансують наукові дослідження

10.

Проекти СНУ ім. В.Даля подані до програми Горизонт 2020
Кафедра залізничного, автомобільного транспорту та
підйомно-транспортних машин
Керівник проекту проф. М.І. Горбунов

11.

Дякую за увагу!
English     Русский Rules