КРЕМНИЙОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР
Кремнийорганикалық полимерлер жайлы жалпы түсініктеме
Бейорганикалық негізгі тізбекті полимерлер
Органобейорганикалық негізгі тізбекті полимерлер
Органикалық негізгі тізбекті полимерлер
Полиорганосилоксандарды келесі әдістермен алады:
257.31K
Category: chemistrychemistry

Кремнийорганикалық қосылыстар

1. КРЕМНИЙОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР

Орындаған: Маликова Айдана

2. Кремнийорганикалық полимерлер жайлы жалпы түсініктеме

Кремнийорганикалық –
макромолекуланың элементарлы
буыны кремний, көміртек және
т.б. атомдардан тұратын жоғары
молекулалық қосылыстар.
Кремнийорганикалық
қосылыстарды кейде силикондар
деп атайды, ол кремнийдің
латынша аты «силициумнан»
алынған.

3.

Негізгі тізбегінің
химиялық
құрылымына
байланысты
кремнийорганикалық
полимерлер
Органикалық
негізгі тізбекті
макромолекула
Кезектескен кремний атомдарынан
немесе басқа элементтерден (О, N,
S, Al, Ti, В және т.б.) тұратын
бейорганикалық негізгі тізбекке ие
макромолекула ;
Кезектескен кремний және
көміртек, кейде оттек
атомдарынын тұратын
органобейорганикалық
негізгі тізбекті
макромолекула

4. Бейорганикалық негізгі тізбекті полимерлер

Аты
Полиорганосилоксандар
Полиэлементоорганосилоксандар
Полиорганосилазандар
Полиорганосилтиандар
Полиорганосиландар
Негізгі тізбектің

5. Органобейорганикалық негізгі тізбекті полимерлер

Аты
Полиорганоалкиленсиландар
Полиорганоалкиленсилоксандар
Полиорганофениленалюмосилоксандар
Негізгі тізбектің

6. Органикалық негізгі тізбекті полимерлер

Аты
Полиалкенилсиландар

Негізгі тізбектің

7. Полиорганосилоксандарды келесі әдістермен алады:

1. Кремнийорганикалық қосылыстарды гидролитикалық
поликонденсациялау –кремнийорганикалық полимерлерді синтездеудің
маңызды өндірістік әдісі. Ол кремниймен байланысқан біраз
функциональды топтар дың (алкокси-, ацилокси-, аминотоптар,
галогендер)оңай гидролизденетіне негізделген, мысалы:
R2SiC2+2H2O = R2Si (OH)2+2HCI.
Түзілетін органосиланолдар тез арада циклды қосылыстар түзе отырып
поликонденсацияға ұшырайды, олар кейін анионды немесе катионды
механизммен полимерленеді. Мономердің функциональдылығына
байланысты полимерлер сызықты , жалғанған , баспалдақ тәрізді және
тігілген құрылымға ие болады.
nR2Si (OH)2 = [-SiR2-O-] n+H2O,

8.

2. Циклды органосилоксандарды ионды полимерлеу;
молекулалық массасы 600000 және одан да көп , сонымен қатар
баспалдақ және жалғанған құрылымды полимер алуда, каучукты
синтездеу үшін қолданылады.
3.Әртүрлі функциональды тобы бар кремнийорганикалық
қосылыстарды гетерефункциональды поликонденсациялау,
мысалы:
nSiCl2 + nR2Si (OCOCH3)2 = Cl [-Si-О-SiR2-О-]nCOCH3 +
CH3COCl.
4. Ауысу ыдырау реакциясы (реакция обменного разложения),
онда органосиланолдың натрий тұзы органохлорсиландармен
немесе құрамында галогені бар металл тұздарымен
әрекеттеседі.

9.

жақсы
электроизоляциялық
материал
Иісі жоқ
термотұрақты
Кремнийорганикалық
полимерлердің физикалық
қасиеті
суғатұрақты
түссіз
гидрофобты қасиетке
ие

10.

сұйықтықтар
Силиконды
сұйықтықтар
(полимерлі
метилсилоксандар,
метилдифенилсилокс
андар) тұтқырлық
пен температураның
аз тәуелділігіне
байланысты
гидравликалық май
ретінде
қолданылады.
Каучуктер
Молекулалық массасы
төмен
кремнийорганикалық
полимердің түрі. Сұйық
кремнийорганикалық
каучуктер –герметиктер.
Олар мол. массасы
250000-450000 болатын
жай сызықты
полидиметил
силоксандар.
шайырлар
Электроизоляциялық
қасиетке, атмосфераға,
температураның түсіпөсуіне, күн
радиациясына тұрақты
кремний органикалық
полимерлер ерітінділері.
Кремнийорганик
алық полимер

11.

Арнайы мақсатта қолданылуы
Электр өрісіне тұрақты болғандықтан, оны радио- және рентгенқондырғыларын, антенналар, электр двигательдерін,
кабельдерді аккумуляторлы батареяларды изоляциялау үшін ұолданылады.
Құрамында метил тобы және бір атом сутегі бар қосылыстар тоқыманы өңдеуде қолданылады. Ол матаға суды итеру
қасиетін, құнды түр және ұстағанда жағымды әсер қалдыратын қасиет береді.
Сыртқы түрін жақсарту үшін және затты коррозиядан және жоғары температурадан қорғау үшін шайырлар жабынды
ретінде қолданылады.
Шайырлардан байланысты үзетін қабаттарды алуды, жабыспайтын (антиадгезионды) бет керек болғанда
қолданады.
Мықты, берік парақты материал алу мақсатында қабатты материалдарға байланыстырғыш ретінде көп қабатты
қағаздар, маталар, асбест немесе шыныматаларды блокқа қосу.
Суитергіш шайырлар тас қалауға енгізу және суға тұрақты бетондар алу үшін қолданылады.
Полиорганосилоксанды каучуктер (сызықты полимерлер) әртүрлә оқшаулау және герметизерлеу паста және
желімдерін жасауда қолданылады.
Бұл полимер пенопласт, лактар, эмаль және бояу жасауда қолданылады.
English     Русский Rules