Проблеми та перспективи розвитку податкової системи України
Податкова система України в міжнародних рейтингах
Частка податків у ВВП деяких країн світу, 2014 р.
Основні недоліки податкової системи України:
Найважливіші зміни у податковому законодавстві, впроваджені в кінці 2015 – початку 2016 рр.
Перспективні напрями вдосконалення податкової системи України
Дякую за увагу!
2.99M
Categories: economicseconomics financefinance

Проблеми та перспективи розвитку податкової системи України

1. Проблеми та перспективи розвитку податкової системи України

Виконала: студентка 4 курсу,
денної форми навчання
Обліково-економічного факультету
3 групи, спец. 6509
Шквара Л. В.

2. Податкова система України в міжнародних рейтингах

Новий рейтинг Paying Taxes-2016, складений
компанією PwC спільно зі Світовим банком, каже, що
цього року, Україна посіла 107 місце, піднявшись на
одну сходинку, порівняно з минулим роком.
Рейтинг складається при обліку податкового
навантаження у відсотках на модельне підприємство,
яке не користується податковими пільгами. При цьому
враховується кількість платежів підприємства (за
даними рейтингу воно складає 5 платежів) та
необхідну кількість годин для їх сплати (350).
Україна в рейтингу розділила сусідство з Ганою
(106 місце) і Фіджі (108 місце).
Географічні сусіди Росія, Білорусь і Молдова на 47,
63 і 78 місцях відповідно. Польща займає 58 місце,
Угорщина - 95, Словаччина - 73, а Румунія - 55 місце.

3.

Країна
Місце
Загальни
й індекс
Платежі
(кількість
)
Час
(год/рік)
Загальна
ставка (%
прибутку)
Податок
на
прибуток
(%
прибутку)
Зарплатні
податки і
відрахува
ння (%
прибутку)
Інші
податки
Катар, ОАЕ
1
99,44
4/4
41/12
11,3/15,9
0,0/0,0
11,3/14,1
0/1,8
Саудівська
Аравія
3
99,23
3
64
15
2,2
12,8
0,0
Росія
47
81,60
7
168
47
Польща
58
79,63
7
271
40.3
14,5
24,8
1,0
Гана
106
71,24
33
224
44,3
31,3
3,2
10,0
Україна
107
70,69
5
350
52,2
9,0
43,1
0,1
Фіджі
108
70,17
39
195
31,1
20,6
10,4
0,1

4.

Також певне уявлення про стан вітчизняної податкової
системи може надати Індекс економічної свободи –
показник,
який
щорічно
розраховується Wall
Street
Journal і Heritage Foundation для більшості країн світу з 1995
року.
Україна за роками 
Рік
Податков
Захист
Свобода Свобода
Загало Свобода Свобода
Державні Грошова Свобода
Фінансова
а
прав
від
трудових
м
бізнесу торгівлі
витрати свобода інвестицій свобода
свобода
власності корупції стосунків
2015 46.9
59.3
85.8
78.7
28.0
78.6
15.0
30.0
20.0
25.0
48.2
2014 49.3
59.8
86.2
79.1
37.5
78.7
20.0
30.0
30.0
21.9
49.8
2013 46.3
47.6
84.4
78.2
29.4
71.0
20.0
30.0
30.0
23.0
49.9
2012 46.1
46.2
84.4
78.2
29.4
67.7
20.0
30.0
30.0
24.0
51.2
2011 45.8
47.1
85.2
77.3
32.9
63.2
20.0
30.0
30.0
22.0
50.0
2010 46.4
38.7
82.6
77.9
41.1
61.2
20.0
30.0
30.0
25.0
57.7

5. Частка податків у ВВП деяких країн світу, 2014 р.

Країна
Податкове навантаження у %
Данія
Зімбабве
Швеція
Франція
Куба
Норвегія
Італія
Німеччина
Великобританія
Україна
Іспанія
Росія
Польща
Естонія
Швейцарія
США
Японія
Білорусь
ОАЕ
від ВВП
50
49,3
47,9
46,1
44,8
43,6
42,6
40,6
39
38,1
37,3
36,9
33,8
31,1
30,1
28,2
27,4
24,2
1,4

6. Основні недоліки податкової системи України:

1. Податкова систем є чинником зниження
рівня
економічного
зростання
та
інвестиційної
активності,
стимуляцією
ухилення від сплати податків
За експертними розрахунками, обсяг тіньового
сектору в Україні оцінюється в 350 млрд. грн. на
рік, у тому числі 150 млрд. грн. – зарплата в
«конвертах». Як свідчать розрахунки, ефективне
податкове навантаження для власника бізнесу в
наявній системі оподаткування сягає 45,5 % у
виробництві і 42 % – у торгівлі.
Непропорційний
розподіл
податкового
навантаження виявляється в тому, що 1 %
загальної кількості компаній сплачує близько 90 %
усього податку на прибуток.

7.

2. Складність адміністрування податків
Згідно з дослідженням «Європейський бізнес асоціації» вітчизняні
підприємці незадовільно оцінили роботу державної фіскальної служби. Так,
згідно Податкового Індексу Асоціації, який грунтується на експертних оцінках
ефективності та легкості оподаткування, поставлених безпосередньо
платниками податків, з п’яти можливих балів у 2014 р. загальний рейтинг
вітчизняної податкової системи оцінили лише в 2,37 балів, податкове
законодавство – 2,08 балів, простоту адміністрування податків – 2,21,
фіскальний тиск – 2,54, якість податкового обслуговування – 2,73.

8.

3. Протиріччя та неузгодженості окремих податкових
законів, їх нестабільність, безсистемне надання пільг
та перекручування суті окремих видів податків
Негативний вплив здійснює надмірна кількість пільг,
отримана окремими суб’єктами підприємницької діяльності,
які не завжди надаються обґрунтовано; неузгодженість
окремих податкових актів дає можливість їх двозначного
трактування та перекручування з метою ухилення від
сплати податків.

9.

4. Значна кількість нормативно-правових актів з
питань оподаткування, якими повинні володіти і
керуватися на практиці як платники податків, так і
працівники органів державної податкової служби
України.

10. Найважливіші зміни у податковому законодавстві, впроваджені в кінці 2015 – початку 2016 рр.

• у 2016 році встановлюється єдина ставка нарахування
ЄСВ. Вона становить 22% і застосовуватиметься до
усіх видів доходів, на які раніше нараховувався ЄСВ.
Скасовано утримання ЄСВ;
• З
01.07.2016
року
запроваджується система
електронного
адміністрування
реалізації
пального (СЕАРП), а також з’являється новий вид
платників податку – особи, які реалізують пальне;
• На зміну окремому податковому обліку податку на
прибуток прийшли податкові різниці, які (в цілях
визначення суми податку на прибуток до сплати)
зменшують або збільшують фінансовий результат до
оподаткування зі звіту про фінансові результати ;

11.

• запровадження рівної ставки податку на доходи фізичних
осіб, що дорівнює 18% (проти 15% та 20% раніше);
• пропорційне збільшення ставок акцизного податку на
нафтопродукти (бензин, дизпаливо, скраплений газ) за
рахунок
скасування
малоефективних
з
точки
зору
адміністрування податків і зборів (екологічного податку (з
палива), збору за першу реєстрацію транспортного засобу);
• підвищення акцизів на тютюн та алкоголь до 40% і 50-100%
відповідно;
• відновлення справляння акцизного податку з автомобілів,
переобладнаних з вантажних на легкові;
• зниження податків на газовидобування;
• скасування спеціального імпортного збору в розмірі 5-10%.

12. Перспективні напрями вдосконалення податкової системи України

• Важливим завданням є «реальне» спрощення податкової
системи України. Система повинна відповідати принципам
простоти і прозорості. Сплата податків має займати у
суб’єктів оподаткування мінімальну кількість часу. В
цьому випадку доцільно використати зарубіжний досвід.
У таких європейських країнах, як Швеція, Данія, Велика
Британія застосовується найбільш ефективна, прозора та
проста система сплати податків − Єдиний рахунок. Ця
система дозволяє платнику податків одним платіжним
дорученням сплатити грошові зобов’язання за всіма
податками та зборами, обов’язковими до сплати, та
стовідсотково
запобігає
допущенню
помилок
при
перерахуванні коштів. При цьому у податкової служби є
реальне бачення стану розрахунків платників податків з
бюджетами, а саме – ситуація, коли у одного платника
податків одночасно з одного податку обліковується
переплата, а з іншого – податковий борг, є неможливою.

13.

• Слід проаналізувати і відредагувати суперечливі статті
законодавства. Це, насамперед, є виключно в інтересах
держави. Така дія зменшить простір недобросовісним
платникам податків для маневрів, схем і способів
ухиляння від сплати податків, а держава отримає більші
доходи до бюджету. Крім того, необхідно зменшити
кількість нормативно-правових актів для спрощення
роботи контролюючих органів України.

14.

• Запровадити рівномірний розподіл податкового навантаження
між платниками податків, який відповідав би реальним
можливостям населення. Адже засади справедливого і
неупередженого підходу до всіх рівною мірою завжди віталися
суспільством. Це
стосується, насамперед,
податку на
нерухомість, коли за однаковими ставками оподатковуються і
майже не придатні для проживання будинки, і розкішні замки
олігархів. При цьому найважливішим фактором, що визначає
суму податку, є площа житла, а його оціночна вартість зовсім
не враховується.

15. Дякую за увагу!

English     Русский Rules