Міфологія буддизму
Буддійська міфологія – це комплекс міфологічних образів, персонажів, символіки, пов’язаний з релігійно-філософською системою
Три течії буддизму
Тіпітака - основне джерело міфології та міфології хінаяни
Описи міфології махаяни
«Алмазна сутра»
Будда Шак’ямуні
З міфології брахманізму та індуїзму увійшли такі боги
Локапали
Гандхарви – напівбоги в індуїзмі
З тибетської міфології увійшли такі боги
Ваджрабхайрава
Гора Меру
Дерево бодхі
Наги
Дякую за увагу!
2.41M
Categories: religionreligion mythologymythology

Буддійська міфологія

1. Міфологія буддизму

Виконала
студентка першого курсу
другої групи
напрямку філологія
Закатей Юлія

2. Буддійська міфологія – це комплекс міфологічних образів, персонажів, символіки, пов’язаний з релігійно-філософською системою

буддизму.

3. Три течії буддизму

Хінаяна
Махаяна
Ваджраяна

4.

5. Тіпітака - основне джерело міфології та міфології хінаяни

6. Описи міфології махаяни

• "Сутра білого лотоса"

7. «Алмазна сутра»

8.

o• «Опис щасливої землі»
• «Вступ на Ланку»
• «Восьмитисячник»
• «Стотисячник»
• «Наставляння Вімалакірті»

9.

• Джерелами по міфології
ваджраяни служать перш за
все канонічні тексти цього
напрямку – так звані тантри.
Багато даних про буддійську
міфологію знаходяться також в
неканонічних текстах буддизму
(коментарі до сутр і тантр,
трактати, життєписи визначних
діячів буддизму і т. д.).

10. Будда Шак’ямуні

11.

• Прихильники буддизму по-різному
трактували значення міфології.
В народному буддизмі міфічних
персонажів уважали цілком
реальними.
Філософський буддизм розглядав
їх як породження людської психіки, а
отже вважалося що ніяких міфічних
істот не існує.

12. З міфології брахманізму та індуїзму увійшли такі боги

Брахма
Індра

13.

Вішну
Ганеша

14. Локапали

Індра
Локапали
Варуна
Яма
Сома
Агни

15. Гандхарви – напівбоги в індуїзмі

16. З тибетської міфології увійшли такі боги

Гесер

17.

18. Ваджрабхайрава

19. Гора Меру

20.

21.

22. Дерево бодхі

23. Наги

24.

Гаруда
Макара

25. Дякую за увагу!

English     Русский Rules