Тема: «Населення світу»
Релігія (лат. Religio – «зв’язок»):
Політеїзм:
Синтоїзм:
Індуїзм:
Індуїзм:
Індуїзм
Індуїзм
Африканські культи
Світові релігії:
Буддизм
Буддизм
Буддизм
Буддизм:
Іслам
Іслам
Іслам грунтується на п'яти стовпах:
Іслам
Християнство
Католицизм
Поширення католицизму у світі
Православ'я
Догматика православ'я:
Географія православ'я
Протестантизм
Протестантизм
Іудаїзм
Синагога - церква іудеїв
Конфуціанство
Сучасний конфуціанський храм в Малакці
релігійні символи:
10.27M
Category: religionreligion

Населення світу. Релігійний склад населення світу

1. Тема: «Населення світу»

Релігійний склад
населення світу

2. Релігія (лат. Religio – «зв’язок»):

• це одна з форм суспільної
свідомості, обумовлена вірою в
існування надприродного
(у надприродну силу або особу).
(визначення дано Г. В. Плехановим)

3.

Функції релігії
Світоглядна
Компенсаторна
Комунікативна
Регулятивна
Інтеграційна
Політична
Культурна
Дезинтегруюча

4.

Світоглядна
релігія створює певний тип поглядів на
людину, суспільство, природу

5.

Компенсаторна
- можливість релігії відшкодовувати, компенсувати
людині її залежність від природних і соціальних
катаклізмів, видаляти відчуття власного безсилля,
важкі переживання особистих невдач, образ і
тяжкості буття, страх перед смертю

6.

Комунікативна
- спілкування віруючих між собою, спілкування з
богами, ангелами (духами), душами померлих,
святими.

7.

Регулятивна
- це здатність релігії
бути засобом, що
регулює поведінку
людини

8.

Інтеграційна
- це здатність релігії бути засобом об'єднання,
згуртування людей.

9.

Політична
- лідери різних спільнот і держав використовують
релігію для пояснення своїх дій, згуртування або
поділу людей за релігійною приналежністю в
політичних цілях

10.

Культурна
- релігія впливає на поширення культури (писемність,
іконопис, музика, етикет, мораль, філософія тощо).

11.

Дезінтегруюча
- релігія може бути
використана для
роз'єднання людей, для
розпалювання
ворожнечі і навіть війн
між різними релігіями
та віросповіданнями, а
також всередині самої
релігійної групи

12.

Релігійні
парадигми
монотеїзм
політеїзм

13.

Монотеїзм
• (букв. «єдинобожність» - від грец. μονος один, θεος - Бог) – релігійне уявлення і вчення
про єдиного Бога (в протилежність політеїзму)

14. Політеїзм:

• релігії,
сукупність
вірувань, заснована на
вірі в декількох богів
боги мають власні
пристрасті,
характер,
вступають у відносини з
іншими богами і мають
специфічну
сферу
впливу
Індуізм- одна з політеїстичних
релігій, в який багатобожжя досягло
неймовірних розмірів

15.

Види політеїзму
Анімізм
Фетишизм
Тотемізм
Культ предків
Синтоїзм
Індуїзм
Африканські культи

16.

Анімізм
• культ одушевлення предметів, джерелом
яких служить втручання духів і демонів

17.

Фетишизм
• культ матеріальних
предметів, що
наділяються
надприродними
властивостями

18.

Тотемізм
- віра в родинний зв'язок
між плем'ям з одного
боку і певною твариною,
рослиною або явищем
природи – з іншою

19.

Культ предків
одна з древніх і поширених форм релігії,
що полягала в поклонінні померлим
прародителям
і родичам

20. Синтоїзм:

• традиційна
релігія
Японії, в основі якої
лежить культ божеств
природи і предків
• об'єктами поклоніння є
численні божества і
духи померлих
Ритуальні врата або торії
храму Іцукусіма

21. Індуїзм:

• релігія, що виникла на індійському
субконтиненті
• історична назва індуїзму на
санскриті - сану́тана-дха́рма, що в
перекладі означає «вічна релігія»,
«вічний шлях» або «вічний закон»
• послідовників індуїзму налічується
у світі більше 700 млн., і
проживають вони майже виключно
в країнах Азії, передусім в Індії, в
королівстві Непал
знак, що
символізує
індуїзм

22. Індуїзм:

У індуїзмі є образ Тримурти космічного духовного начала,
що має три іпостасі –
Вишну, Шива, Брахма
• Брахма - член індуїстської
божественної тріади
Виступає як першопричина
світу, але в культовій практиці
помітної ролі не грає

23. Індуїзм

• Інший напрям індуїзму
- шиваїзм, де найбільш
шанованим божеством
став Шива
• Головна функція Шиви
- використовувати
накопичену
подвижництвом
енергію на руйнування і
відтворення світу
• Покровитель йоги та
тантри
гігантська статуя
Шиви в Індії

24.

Храм Шиви

25. Індуїзм

• Одно з напрямів
індуїзму - вішнуїзм
висунуло на перший
план образ бога
Вішну, що існує в
якості хранителя
світового ладу
• Вішну являється у
світ в різних
втіленнях – аватарах
(Кришна, Рама,
Будда, Калки та
інш.)
Вішну та його
12 аватар

26. Африканські культи

• уявлення про
потойбічне життя,
• віра в магію
• відсутність віри в
пекло, рай,
чистилище

27. Світові релігії:

• Буддизм
• Християнство
• Іслам

28. Буддизм

• (санскр. «Вчення
Просвітленого») - релігійнофілософське вчення про
духовне пробудження, що
виникло біля VI століття до
н.э. у Древній Індії
• засновником вчення
Статуя Будди в Таїланді
вважається Сіддхартха
Гаутама, що згодом отримав
ім'я Будда Шак'ямуні

29. Буддизм

чотири благородні істини:
• страждання,
глибоке
незадоволення непостійністю,
хвилювання, страх
• у страждання є причина
(спрага задоволень, існування
або неіснування, зміни)
• спосіб
звільнитися
від
страждань (припинити дію
його причини)
• шлях,
який
веде
до
позбавлення від страждань

30.

Монастир - університет в Лхасі (Тибет)

31. Буддизм

Ступи у священної гори
Кайлас в Тибеті

32.

Монастир Джоканг в Лхасі (Тибет) - головне місце паломництва туристів

33. Буддизм:

• Далай-лама - духовний
лідер тибетського народу
• «Далай» означає в
монгольській мові «океан» в значенні «Великий»,
«лама» (bla ma) в
тибетському еквівалентно
санскритського слова «гуру»
і має значення «учитель»
Далай-Лама XIV, Нгагванг Ловзанг Тенцзін Гьямцхо

34. Іслам

• Іслам - покірність Богу (Аллаху),
- одна зі світових релігій
• Слово "Іслям" на арабській мові
є однокорінним слову "Салям" світ і є еквівалентом слова
"Шалом" на івриті
• Іслам зародився серед арабських
племен Західної Аравії на початку
7 століття

35. Іслам

• Мухаммед - пророк
Ісламу, спрямований
Богом до всього людства
• Мусульмани вірять в те,
що через Мухаммеда Бог
послав народам світу
нову релігію - іслам - в
завершеному вигляді, а
також Коран - останнє
Господнє одкровення
Коран священна книга мусульман

36.

Поширення ісламу в світі.
Червоним відзначені райони поширення шиїтів, а зеленим сунітів.

37. Іслам грунтується на п'яти стовпах:

• свідоцтво про те, що
немає бога, окрім
Аллаха і Мухаммад посланник Аллаха
• вчинення молитви
• виплата закята
• здійснення хаджу
• дотримання посту в
місяць Рамадан
В один із днів хаджу побиття диявола камінням

38. Іслам

• Хадж - обов'язкове
для мусульман
паломництво в
священне місто
Мекку
• На фото - момент
хаджу, обхід
священного
каменю - Кааби

39.

Блакитна мечеть у Стамбулі

40. Християнство

• світова релігія, заснована на
житті і ученнях Ісуса Христа,
описаних у Новому Заповіті
• Іхтіс - древній акронім
(монограма) імені Ісуса Христа,
• християни вірять, що Ісус з
що складається з початкових
Назарета це Месія, Син Божий, літер слів: Ἰησοὺς Χριστὸς Θεoὺ
Бог, що став людиною, і
Υιὸς Σωτήρ
Спаситель людства
(Ісус Христос Божий Син
Спаситель).
• християнство - найбільша
• Часто зображалася алегоричним
світова релігія за чисельністю
чином - у вигляді риби.
прихильників

41.

Християнські течії
Католицизм
Православ'я
Протестантизм

42. Католицизм

• найбільша
за
чисельністю
прихильників гілка християнства,
сформувалася в I тисячолітті н. е.
на території Західної Римської
імперії
• главою Католицької церкви є
папа римський, який очолює
Святий Престол і державу-місто
Ватикан у Римі

43.

Ватикан світовий центр
католицизму

44. Поширення католицизму у світі

45. Православ'я

• православ'я (з грец.
Ὀρθοδοξία - буквально
«правильне судження»,
«правильне вчення» або
«правильне славлення»)
• напрямок в християнстві, що
сформувався на сході
Римської імперії протягом
першого тисячоліття н. е.
Трійця Андрія Рубльова

46. Догматика православ'я:

• порятунок через сповідання віри
«в Єдиного Бога»
• віра у Святу Трійцу: Бога Отця,
Бога Сина, Духа Святого
• віра в тілесне воскресіння,
піднесення і майбутнє друге
пришестя Ісуса Христа
Володимирська ікона
Божої Матері

47. Географія православ'я

48.

49. Протестантизм

• одне з трьох головних
напрямків християнства, яке
представляє собою сукупність
численних і самостійних
Церков і деномінацій,
пов'язаних своїм походженням
з Реформацією
• для протестантизму характерно
крайня різноманітність
зовнішніх форм і практик від
церкви до церкви
Біблія основний символ віри

50. Протестантизм

Протестантизм визначив
принциповими:
• порятунок особистою
вірою
• священство всіх віруючих
• винятковий авторитет
Священного Писання
(Біблії)
Біблія є вищим і кінцевим
авторитетом з усіх питань
порушених людством в його
розвитку.

51.

течії протестантизму:
Адвентисти Сьомого дня
Англікани
Баптисти
Євангелісти
Кальвіністи
Квакери
Методисти
Просвітеріане
Християни віри євангельської

52. Іудаїзм

• національний та етичний
світогляд єврейського народу
• одна з найдавніших
монотеїстичних релігій
людства
• священна книга юдеїв – Тора,
яку називають Пятикнижием
Мойсеєвим

53. Синагога - церква іудеїв

54.

55. Конфуціанство

• китайська
філософсько-релігійна
система, створена
Конфуцієм
• Конфуцій створив вчення,
головною метою якого є
гармонізація суспільства і
космосу, людини і
суспільства, людини і
космосу

56.

57. Сучасний конфуціанський храм в Малакці

58. релігійні символи:

1. Християнський хрест
(Християнство)
2. Зірка Давида (Іудаїзм)
3. Ом (Індуїзм)
4. Бахайські девятіконечной зірка
(Бахаї)
5. Півмісяць (Іслам)
6. Сонячний хрест (Фетишизм)
7. Інь і янь (китайська філософія,
Даосизм)
8. Торі (Сінто)
9. Колесо Дхарми (Буддизм)
10. Khanda (Сіхізм)
11. Свастика (Джайнізм, Індуїзм)
12. Ahimsa (Джайнізм)
13. Лотос з душею (Символ
віросповідання Ayyavazhi)
14. «Потрійна богиня» (Неоязичництво)
15. хрест
English     Русский Rules