Асоціація України
Угода про партнерство між ЄС та Україною
Цілі партнерства
Угода про партнерство між ЄС та Україною
Переговори Україна -ЄС
УПС vs Угода про асоціацію
Зона вільної торгівлі
Угода про асоціацію Україна - ЄС
Угода про асоціацію Україна - ЄС
Угода про асоціацію Україна - ЄС
Угода про асоціацію Україна - ЄС
Угода про асоціацію Україна - ЄС
Угода про асоціацію. Зміст.
Угода про асоціацію. Зміст.
Угода про асоціацію. Зміст.
Угода про асоціацію. Зміст.
Угода про асоціацію. Зміст.
Угода про асоціацію. Зміст.
Угода про асоціацію. Зміст.
Угода про асоціацію. Зміст.
Угода про асоціацію. Зміст.
Умови вступу до ЄС – Копенгагенські критерії
Умови вступу до ЄС – Копенгагенські критерії
Умови вступу до ЄС – Копенгагенські критерії
Політичні критерії
Політичні критерії
Економічні критерії
Економічні критерії
Економічні критерії
Економічні критерії
Інші критерії
Маастрихтські критерії
Перспективи вступу України в ЄС
151.68K
Category: lawlaw

Асоціація України

1.

2. Асоціація України

3. Угода про партнерство між ЄС та Україною

Угода про партнерство та співробітництво
між Європейським Співтовариством та
Україною
Підписана 16.06.1994 р.
Ратифікована Україною 10.11. 1994р.
Ратифікована всіма країнами ЄС у 1998
році.
Набула чинності 1.03.1998р.
УПС – перший документ, підписаний та
ратифікований ЄС з країнами колишнього
Радянського Союзу
Угода про партнерство між ЄС та
Україною

4. Цілі партнерства

Стаття 1:
Визначення рамок політичного діалогу
Сприяння торгівлі, інвестиціям і
економічним відносинам та розвитку
Створення умов економічного,
соціального, фінансового, цивільного,
науково-технічного та культурного
співробітництва
Підтримка зусиль України щодо
зміцнення демократії
Цілі партнерства

5. Угода про партнерство між ЄС та Україною

УПС – базовий договір про співпрацю
України та ЄС
Термін дії угоди становив 10 років –
закінчився 1 березня 2008р. (Угода містила
механізм її автоматичної пролонгації
терміном на 10 років, якщо не заперечує
жодна зі сторін)
У 2007 році Україна та ЄС розпочали нові
переговори щодо нової посиленої угоди
Нова угода повинна була включати зону
вільної торгівлі та інші види розширеної
співпраці
Угода про партнерство між ЄС та
Україною

6. Переговори Україна -ЄС

У 2012 році переговори офіційно
завершились
Зміст нової угоди був парафований
Угода повинна була бути підписана 2829 листопада 2013 року на
Вільнюському саміті Східного
партнерства
Угода підписана не була
Переговори Україна -ЄС

7. УПС vs Угода про асоціацію

Різниця між УПС та угодами про
асоціацію:
УПС – нижчий рівень співробітництва
В УПС не йшлося про вступ України до
ЄС
В УПС не йшлося про зону вільної
торгівлі
Найбільшу увагу УПС приділяє
економічній співпраці
УПС vs Угода про асоціацію

8. Зона вільної торгівлі

– тип міжнародної
інтеграції, при якій в країнах-учасниках
скасовуються митні збори і податки, а
також кількісні обмеження у взаємній
торгівлі згідно з міжнародним договором.
Кожна країна-учасниця зони вільної
торгівлі самостійно та незалежно визначає
режим торгівлі по відношенні до третіх
країн. Зазвичай режим зони вільної торгівлі
поширюється на всі види товарів окрім
товарів сільського господарства.
Зона вільної торгівлі

9. Угода про асоціацію Україна - ЄС

Угода про асоціацію була підписана 27
червня 2014 року Президентом
Порошенком та главами урядів 28
держав ЄС
16 вересня 2014 року Угода була
ратифікована одночасно ВРУ та
Європейським Парламентом
Ст. 4 Угоди (зона вільної торгівлі)
вступить у силу 31 грудня 2015 року
Угода про асоціацію Україна - ЄС

10. Угода про асоціацію Україна - ЄС

Угода про асоціацію – найбільший
міжнародний договір, який коли-небудь
підписувала Україна
Угода про асоціацію не надає країні
статусу кандидата на вступ в ЄС!
Проте Угода про асоціацію України з ЄС
єдина в своєму роді, оскільки в жодній
іншій угоді такого роду не надано такої
широкої перспективи на вступ, як Україні
Угода безпрецедентна, оскільки йдеться
про політичну асоціацію
Угода про асоціацію Україна - ЄС

11. Угода про асоціацію Україна - ЄС

Аспекти співробітництва:
Зближення України з ЄС на
основі спільних
цінностей, посилена участь у програмах ЄС
Транскордонне співробітництво у галузі
зовнішньої політики та політики безпеки, в
тому числі у попередженні конфліктів та у
військовій сфері
Наближення України до європейських
стандартів у галузі права та внутрішніх
справ
Угода про асоціацію Україна - ЄС

12. Угода про асоціацію Україна - ЄС

Посилення
співпраці у галузі економіки
шляхом створення зони вільної торгівлі,
включно з с/г
Надання фінансового сприяння
Угода про асоціацію Україна - ЄС

13. Угода про асоціацію Україна - ЄС

Зміст:
Преамбула (мета і базові засади угоди)
7 розділів
1. Загальні принципи
2. Політичне співробітництво та зовнішня
політика та політика безпеки
3. Юстиція, свобода і безпека
4. Торгівля та суміжні питання
Угода про асоціацію Україна - ЄС

14. Угода про асоціацію. Зміст.

5. Економічна та галузева співпраця
6. Фінансове співробітництво та боротьба
з шахрайством
7. Загальні та прикінцеві положення
43 додатки (визначаються нормативні
акти ЄС, які повинні бути прийняті в
Україні)
3 Протоколи
Угода про асоціацію. Зміст.

15. Угода про асоціацію. Зміст.

Преамбула
має необов’язковий вступний характер
містить посилання на спільні цінності
(принципи демократії, повагу до прав і
свобод людини, верховенство права etc.)
визнання України європейською
державою, що має спільну історію та
цінності з країнами ЄС
посилання на прагнення України до
євроінтеграційних процесів
Угода про асоціацію. Зміст.

16. Угода про асоціацію. Зміст.

Розділ 1. Загальні принципи
Дотримання принципів демократії, прав
і свобод людини, верховенства права
Забезпечення дотримання принципів
суверенності та територіальної
цілісності, непорушності кордонів і
незалежності, а також боротьби з
розповсюдженням зброї масового
знищення
Угода про асоціацію. Зміст.

17. Угода про асоціацію. Зміст.

Розділ 2.
Політичний діалог (саміт Україна - ЄС)
Поглиблення політичної асоціації
Сприяння міжнародній стабільності і
безпеці
Окрема стаття – підписання та
ратифікація Римського статуту для
можливості звернення до Міжнародного
кримінального суду
Угода про асоціацію. Зміст.

18. Угода про асоціацію. Зміст.

Розділ 3.
Україна та
ЄС зобов’язуються посилити
співпрацю у галузі міграції, надання
притулку та прикордонного контролю
Безвізовий режим для громадян України
Посилення боротьби з тероризмом,
відмиванням грошей та організованою
злочинністю
Заявлено бажання посилити соціальнокультурні контакти
Угода про асоціацію. Зміст.

19. Угода про асоціацію. Зміст.

Розділ 4.
Впровадження
зони вільної торгівлі
Зближення
законодавства України з
законодавством ЄС
Угода про асоціацію. Зміст.

20. Угода про асоціацію. Зміст.

Розділ 5.
Розділ містить 28 глав, що стосуються:
Енергетичної співпраці
Оподаткування
Науково-технічної співпраці
Промислової політики
Інформаційного співробітництва
Транскордонного та регіонального
співробітництва
Угода про асоціацію. Зміст.

21. Угода про асоціацію. Зміст.

Розділ 6.
Фінансове співробітництво (ЄС –
найбільший фінансовий донор України)
З 1991 року до початку подій на
Майдані Україна отримала від ЄС понад
2,5 млрд. євро
Подолання Україною шахрайства та
корупції
Угода про асоціацію. Зміст.

22. Угода про асоціацію. Зміст.

Розділ 7.
Передбачає саміт Україна – ЄС
Передбачає співпрацю на
міністерському рівні – Рада з питань
асоціації
Передбачає парламентську співпрацю –
Парламентський комітет з питань
асоціації
Угода про асоціацію. Зміст.

23. Умови вступу до ЄС – Копенгагенські критерії

24. Умови вступу до ЄС – Копенгагенські критерії

Критерії були схвалені у Копенгагені у
1993р.
Політичні критерії
Економічні
Інші
критерії
критерії
Умови вступу до ЄС –
Копенгагенські критерії

25. Умови вступу до ЄС – Копенгагенські критерії

Політичні критерії
стабільність інститутів, що гарантують
демократію
верховенство права
повага до прав людини
повага і захист національних меншин
Умови вступу до ЄС –
Копенгагенські критерії

26. Політичні критерії

Країна-кандидат на вступ в ЄС повинна не лише
закріпити у своїй конституції перелічені
критерії, а й втілювати їх у життя.
Країна-кандидат повинна гарантувати:
Політичний плюралізм
Свободу слова і свободу совісті
Незалежні правосуддя
Проведення вільних і справедливих виборів
Періодичну зміну правлячої парламентської
більшості
Визнання ролі опозиції у політичному житті
Політичні критерії

27. Політичні критерії

Для оцінки виконання державою
політичних критеріїв Європейська
Комісія надає висновки, де не просто
формально описує функціонування у
країні демократичних інститутів, а
оцінює, чи демократія має реальний
характер.
Політичні критерії

28. Економічні критерії

Наявність дієвої ринкової економіки
Здатність
витримувати конкурентний
тиск і дію ринкових сил у межах ЄС
Економічні критерії

29. Економічні критерії

Елементи
Рівновага
дієвої ринкової економіки:
між попитом і пропозицією як
результат вільної взаємодії ринкових
сил
Лібералізація цін і торгівлі
Відсутність перешкод для доступу на
ринок і виходу з нього
Наявність відповідної правової бази
(регулювання права власності,
виконання договорів і контрактів)
Економічні критерії

30. Економічні критерії

Досягнення
макроекономічної
стабільності (цінова стабільність та
стабільність державного фінансування)
Суспільний консенсус щодо
найважливіших питань економічної
політики
Достатня розвиненість фінансового
сектору та спрямування інвестицій у
виробничий сектор
Економічні критерії

31. Економічні критерії

Критерії здатності витримувати
конкурентний тиск і дію ринкових сил у ЄС
Достатня кількість людських і матеріальних
ресурсів (рівень освіти та устаткування)
Ступінь впливу урядової політики на
конкуренцію (державні дотації)
Рівень і темпи інтеграції держави перед
вступом в ЄС
Достатня кількість малих фірм у структурі
економіки
Економічні критерії

32. Інші критерії

Інші критерії:
Країни-кандидати мають бути здатні
взяти на себе зобов’язання стосовно
членства в ЄС.
Зобов’язання включають в себе
економічний, політичний і валютний
союз.
Для вступу у валютний союз потрібно
виконати Маастрихтські критерії
Інші критерії

33. Маастрихтські критерії

Дефіцит бюджету не повинен перевищувати
3%
Відношення державного боргу до ВВП не
повинне перевищувати 60%
Рівень інфляції не повинен перевищувати
рівень інфляції 3 кращих країн ЄС більш ніж на
1,5%
Протягом щонайменше двох років не повинно
бути коливання обмінного курсу національної
валюти
Довгострокові ставки по державних облігаціях
не повинні перевищувати 2% від середньої
ставки по країнах ЄС
Маастрихтські критерії

34. Перспективи вступу України в ЄС

Зазвичай 3-4 роки після підписання
угоди про асоціацію країна може
подавати заявку на вступ
В середньому заявка розглядається 7-10
років
Заявку на вступ у ЄС Туреччини
розглядають уже 51 рік!
Перспективи вступу України в ЄС
English     Русский Rules