412.00K
Category: lawlaw

Кримінальна відповідальність та її підстави. Злочин і його види. Тема 4

1.

Змістовий модуль ІII
Кримінальна відповідальність та її
підстави. Злочин і його види.
Тема 4
ЗЛОЧИН ТА ЙОГО ВИДИ.

2.

Перелік ключових термінів та
понять теми:
Поняття злочину в чинному КК
України.
Ознаки злочину.
Місце злочину в системі
правопорушень.
Класифікація злочинів залежно
від ступеня тяжкості.

3.

Поняття злочину (ст. 11 КК України)
Злочином вважається
суспільно небезпечне
діяння (дія або
бездіяльність)
Що заборонене законом
про кримінальну
відповідальність, під
загрозою покарання
Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і
містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого
Кодексом, але через малозначимість не становить
суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла
заподіяти істотної шкоди фізичній або юридичній особі,
суспільству або держави
Вчинене винно
суб’єктом злочину

4.

Ознаки злочину
Суспільна небезпечність
(об’єктивна характеристика злочину) –
властивість діяння спричиняти суттєву
шкоду
або
створювати
загрозу
заподіяння такої шкоди суспільним
відносинам, які охороняються законом
про кримінальну відповідальність
Винність
– вчинення передбаченого законом про
кримінальну
відповідальність
суспільно-небезпечного діяння винноумисно або з необережності
Протиправність
– заборона суспільно-небезпечного
діяння законом про кримінальну
відповідальність
під
загрозою
покарання
Караність

встановлення
законом
про
кримінальну
відповідальність
покарання,
або
інших
заходів
кримінально-правового впливу за
вчинення,
суспільно-небезпечного
діяння визнаного злочином

5.

Класифікація злочинів – це їх розподіл на певні категорії в залежності від характеру та
ступеня суспільної небезпеки (ст. 12 КК)
Злочини невеликої
тяжкості
ч. 2 ст. 12 КК
Злочини середньої
тяжкості ч. 3 ст. 12
КК
Тяжкі злочини
ч. 4 ст. 12 КК
Особливо тяжкі
злочини
ч. 2 ст. 12 КК
Охоплюють умисні та необережні діяння, за вчинення яких
покарання, передбачене Особливою частиною Кримінального
кодексу, передбачає:
Не більше 2-х років
позбавлення волі або
більш м’яке покарання
за винятком основного
покарання у виді
штрафу в розмірі понад
три тисячі
неоподаткованих
мінімумів доходів
громадян
Основне
покарання у виді
штрафу в розмірі не
більше десяти тисяч
неоподатковуваних
мінімумів доходів
громадян або не більше
5-ти років позбавлення
волі
Основне
покарання у виді
штрафу в розмірі не
більше 25 тисяч
неоподатковуваних
мінімумів доходів
громадян або не
більше 10-ти років
позбавлення волі
основне покарання
у виді штрафу в
розмірі понад
двадцять п'ять
тисяч
неоподатковуваних
мінімумів доходів
громадян, понад 10-ти
років позбавлення волі
або довічне
позбавлення волі

6.

Відмінність злочинів від інших правопорушень
За об’єктом
посягання
Об’єкт злочину за своїм соціальним значенням є більш
важливим об’єктів відповідних адміністративних, цивільних та
інших правопорушень
За характером
та ступенем
суспільної
небезпеки
Злочин спричиняє більшу шкоду ніж проступки, або створює
загрозу спричинення такої шкоди
За видом
протиправності
та характером
санкцій
Злочин
заборонений
законом
про
кримінальну
відповідальність, а відповідальність за правопорушення
передбачені іншими галузями права
Кримінально правові санкції містять загрозу більш суворих
позбавлень та обмежень прав і свобод особи з попередньою
судимістю, на відміну від санкцій за інші правопорушення.
За органом, що
застосовує
покарання
Особі, яка вчинила злочин покарання призначає тільки суд, а
за інші правопорушення покарання крім суду, можуть
призначити уповноважені особи
English     Русский Rules