Кримінальне право. Поняття злочину. Кримінальна відповідальність
Зміст
Загальна характеристика кримінального права.
Поняття злочину.
Склад Злочину.
Види злочинів.
Стадії скоєння злосину.
Співучасть у злочині.
Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності.
Обставини, що пом’якшують і обтяжчують відповідальність.
Поняття і види кримінальних покарань.
Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
144.50K
Category: lawlaw

Кримінальне право. Поняття злочину. Кримінальна відповідальність (10 клас)

1. Кримінальне право. Поняття злочину. Кримінальна відповідальність

Учні 10-Б класу:
Савченко А.
Павловський Д.

2. Зміст


Загальна характеристика кримінального права.
Поняття злочину.
Склад Злочину.
Види злочинів.
Стадії скоєння злосину.
Співучасть у злочині.
Поняття, ознаки і підстави кримінальної
відповідальності
Обставини, що пом’якшують і обтяжчують
відповідальність.
Поняття і види кримінальних покарань.
Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

3. Загальна характеристика кримінального права.

Кримінальне право (КП)
– це система юридични
норм, прийнятих
Верховною Радою
України, у яких
визначається, які
суспільно небнзпечні
діяння є злочинами і які
покарання мають
застосуватися до осіб, що
їх вчинили.
Функції КП:
• Охоронна
• Попереджувальна
• Виховна.
Джерела КП України:
• Конституція України.
• Рішення Конституційного суду Укр.
• Міжнародні договори, ратіфіковані
Україною.
• Кримінальний кодекс України.

4. Поняття злочину.

Небезпечність хпрактерізується:
Злочин – передбачене
Кримінальним кодексом • Цінність обєкта, на який посягає злочин.
суспільно небеспечне
• Характером діяння, місцем,
винне діяння, вчинене
способом, часом, обстановкою
суб’єктом злочину.
вчинення злочина
• Тяжкістю наслідків.
Основні ознаки
злочину
• Формою віни.
Суспільна
небезпечність
Протиправність
Винність
Каранність,
кримінальне
покарання
• Мотивом і метою.
Відсутність хоча б однієї з цих ознак виключає
можливість розглядати той чи інший вчинок, як злочин.

5. Склад Злочину.

Склад злочину
Склад злочину – це
сукупність встановлених
кримінальним законом
об’єктівних і суб’єктівних
ознак, які характерізують
Елементи
складу злочина
суспільно небезпечне діяння.
Вина
Умисел
Прямий
Непрямий
Об’єкт злочину
На які суспільні
відносини посянгає
данний злочин?
Об’єктивна
сторона злочину
У чьому суть
злочинного діяння?
Суб’єкт злочину
Чи може суб’єкт
відповідати за скоєне?
Суб’єктивна
Сторона злочину
Чому суб’єкт здійчнив
злочин і яка його вина?
Необережність
Злочинна
самовпевненість
Дає відповіді
на запитання
Злочинна
недбалість
Для характеристики об’єктивної
сторони злочину важливе значення
мають факультативні ознаки:
час, місце, обстановка,
спосіб, засоби тощо.

6. Види злочинів.

Злочини
За ступенем
завершеності
За формою
За мотивом
здійснення
За родовим
об’єктом
Умисні
Закінчені
Користь
Проти особи
Необережні
Незакінчені
Помста
У сфері економіки
Хуліганство
Основ
нац. безпеки
Прото
військової служби

7. Стадії скоєння злосину.

Стадії вчинення злочину – це передбачені законом суспільно
небезпечні етапи його здійснення, які істотно різняться між
собою ступенем реалізації злочинного наміру.
Добровільна відмова при
незакінченному злочині –
Стадії вчинення злочину:
остаточне припинення особою з
• готування до злочину.
власної волі готування до
злочину або замаху на злочин,
• замах на злочин.
якщо при цьому вона
• закінченний злочин.
усвідомлює можливість
доведення злочину до кінця

8. Співучасть у злочині.

Співучасть у злочині –
умисна спільна участь
кількох суб’єктів у
вчиненні умисного
злочину
Форми співучасті:
• група осіб.
• група осіб і попердня
змова.
• організована група
• злочинна організація
Ознаки спів участі
у злочині
Об’єктивні
Суб’єктивні
Учась двох аба
більше осіб
Поінформованість
кожного
Фляхом як дії,
так і бездіяльності
Умисний
характер
Єдиний злочинний
результат
Причиновий
зв’язок

9. Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності.

Кримінальна
відповідальність – це вид
юридтчної відповідальності,
яка полягає в обмеженні
прав і свобод особи, яка
вчинила злочин, що
індивідуалізується в
обвинувальному вироку суду
і здійснюється спеціальними
уповноваженими органами.
Підстави
кримінальної
відповідальності
Фактична
Процесуальна
Обвинувальний
вирок суду
Наявність у скоєному діянні
складу злочину, передбаченого
Кримінальним кодексом Укр., що
характеризує конкретне діяння як
злочин.

10.

Ознаки
відповідальності
Юридичної
Кримінальної
Підставою є правопорушення
Передбачена і
врегульована законом
Відповідальність перед
державою
Настає за скоєння
злочину
Грунтується на
державному примусі
Суб’єкти досягли 16 р.
Іноді – 14 р.
Виявляється у негативних
насліжках для правопорушника
Особистий характер
Іноді діє принцип
презумції невинності
Заснована на
презумції невинності
Процесуальна форма
Призначення покарання
винному
Породжує стан
судимості

11. Обставини, що пом’якшують і обтяжчують відповідальність.

Обставини, що пом’якшують і
обтяжчують відповідальність –
це встановлені судом за конкретною
справою об’єктивні та суб’єктивні
чинники, що не є ознаками конкретного
складу злочину і не впливають на його
кваліфікацію, проте знижують чи підвищують
суспільну небезпечність діяння і тим самим
впливають
на пом’якшення чи посилення
покарання.

12.

Обставини, що пом’якшують:
Обставини, що обтяжують:
• Зізнання, щіре каяття або активне
сприяння розкриттю злочину.
• Повторне скоєння, рецидив злочину.
• Добровільне відшкодування заданого
збитку.
• Вчинення злочину неповнолітнім.
• Вчинення злочину жінкою в стані
вагітності.
• Вчинення злочину внаслідку тяжких
обставин.
• Вчинення злочину під примусом,
впливом погроз.
• Вчинення злочину групою осіб за
попередньою змовою.
• На основі рассової, нац., … ворожнечі.
• Зв’язок з виконанням обов’язкіів.
• Тяжкі наслідки злочину.
• Злочин щодо людини залежної від
винного.
• Особлива жорстокість.
• Використання умоа надзвич. стану.
• Вчинення злочину під впливом сильних • Алкогольне чи наркотиччне сп’яніння.
душевних хвилювань.
• Злочин щодо малольтньої, особи
• Вчинення злочину з перевищенням
похилого віку, тіій що перебуває у
меж крайньої необхідності.
безпорадному станні, вагітної жінці
(завідомо для винного)
• Виконання спец. Завдання з розкриття
злочинної діяльності організованої групи • Використання малолітнього або особи
поєднане із злочину
з психічним захворюванням.

13. Поняття і види кримінальних покарань.

Покарання – це захід примусу, що застосовується від імені
держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчмненні
злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і
свобод засудженого.
Ознаки покарання:
Покарання спрямованні:
• Публічний характер.
• Встановлення соц. справедливості.
• Признач. від імені держави.
• Виправлення засудженого.
• Передбач. кримінал. законом.
• Запобігання вчиненню нових
злоченів засудженим.
• Виноситься за вироком суду.
• Є карою для винного.
• Особистий характер.
• Тягне за собою судимість.
• Висловлює негативну оцінку.
• Попередження вчинення нових
злочинів вньшими особами

14.

Види покарань
Основні
• громадські роботи
• виправні роботи
• службові обмеженні
• арешт
• обмеження волі
• тимчасове
позбавлення волі
• довічне
позбавлення волі
Додаткові
• позбавлення
військового спец.
звання, рангу, чину,
кваліфікаційого
складу
• конфіскація майна
Як основні,
так і додаткові
• штраф
• позбавлення права
обіймати певні
посади або
займатися певною
діяльністю.

15. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Примусові заходи виховного
характеру:
• застереження
Види звільнення від покарання:
• звільнення з випробуванням
• із застосуванням примусових
засобів виховного характеру
• обмеження дозвілля
• передача під нагляд батьків
• направлення до спец.
навчально-виховної установи
• у зв’язку із закінченням строків
давності виконання вироку.
• умовно-дострокове
Види покарань
Штраф
Громадські роботи
Виправні роботи
Арешт
Позбавлення волі
English     Русский Rules