Тема 6: Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві
План уроку:
Мета, очікувати результати:
Опорні поняття для теми:
Актуалізація знань учнів:
Основна частина:
Завдання кримінального права:
2.Ознаки та види злочинів Ознаки злочину:
Види злочинів
3.Склад злочину
Об’єкт злочину:
Суб’єкт злочину:
Об’єктивна сторона злочину
Суб’єктивна сторона злочину(вина)
Робота із юридичною ситуацією
Вік притягнення до кримінальної відповідальності:
Закріплення матеріалу:
Висновок
Домашнє завдання
Юридичний словник
3.16M
Category: lawlaw

Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві. Що таке злочин

1. Тема 6: Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві

• Вісімнадцяте квітня
• Класна робота
• УРОК 2: Що таке злочин

2. План уроку:

1. Що таке кримінальне право.
2. Ознаки та види злочинів.
3. Склад злочину.

3. Мета, очікувати результати:

-
Характеризувати ознаки злочину;
Назвати види злочинів; наводити приклади;
Описувати елементи складу злочину;
Аналізувати правові ситуації і пропонувати
шляхи їх розв’язання;
- Оцінювати наслідки злочину для
особи,суспільства.

4. Опорні поняття для теми:

• Кримінальне право,злочин, склад злочину,
об’єкт злочину, суб’єкт злочину, об’єктивна
сторона злочину, суб’єктивна сторона.

5. Актуалізація знань учнів:

- Чому адміністративні правопорушення
можуть передувати злочинам?
- Пригадайте, яка поведінка є правомірною?
Яка не правомірною?
- Назвіть ознаки правопорушення.
- Які види правопорушення ви знаєте?
Наведіть приклад.

6. Основна частина:

1. Що таке кримінальне право?
Кримінальне право – це галузь права, що
регулює суспільні відносини, які виникають у
зв’язку зі скоєнням злочинів.

7. Завдання кримінального права:

- Забезпечення миру, безпеки людства,
запобігання злочинам;
- Охорона конституційного ладу, власності,
громадської безпеки, правопорядку,
довкілля.

8. 2.Ознаки та види злочинів Ознаки злочину:

- Суспільна небезпечність;
- Протиправність;
- Винність діяння;
- Караність діяння;

9. Види злочинів

Невеликої
тяжкості
(покарання
небільше 2-х р.
позбавлення волі)
Середньої
тяжкості(строк від
2-х до 5-ти р)
Тяжкі (строк 5 –
10р. позбавлення
волі )
Особливо тяжкі
(строк 10р. або
довічне
позбавлення волі)

10. 3.Склад злочину

Склад злочину – це сукупність об’єктивних і
суб’єктивних ознак, що визначають вчинене
діяння як злочинне.
Склад злочину
Об’єкт злочину
Суб’єкт
Об’єктивна сторона
Суб’єктивна сторона

11. Об’єкт злочину:

-
Життя та здоров’я особи;
Основи національної безпеки держави;
Власність;
Довкілля;
Громадська безпека;
Службова діяльність тощо.

12. Суб’єкт злочину:

-
Фізична особа;
Осудність;
Вік відповідальності;
Вина особи.

13. Об’єктивна сторона злочину

-
Зовнішній вияв діяння;
Місце, час, спосіб;
Обстановка скоєння злочину;
Знаряддя і засоби;
Наслідки;
Причиновий зв’язок між діянням і
наслідками.

14. Суб’єктивна сторона злочину(вина)

Вина
Умисна
Необережна
- Недбалість;
- Самовпевненість;

15. Робота із юридичною ситуацією

• Переглянь відео
https://www.youtube.com/watch?v=aAhZJ7w
NI60
• Назви склад злочину:
Об'єкт
Суб'єкт
Суб'єктивна сторона
Об'єктивна сторона

16. Вік притягнення до кримінальної відповідальності:

За загальним правилом
з 16 років.
За окремі злочини
з 14 років.

17. Закріплення матеріалу:

1.
2.
3.
4.
5.
Що вивчає кримінальне право?
Назвіть ознаки злочину.
Які види злочинів ви знаете?
Що таке склад злочину?
Назвіть елементи складу злочину. Наведіть
приклади.

18. Висновок

Таким чином, злочин – це найнебезпечніший
вид правопорушення, за який
передбачається кримінальна
відповідальність.

19. Домашнє завдання

Опрацювати § 25 та конспект
Виконуємо завдання рубрики «Працюємо
разом» із ст.182 та із ст.183
ДОДАТКОВО: виконайте письмово завдання
рубрики «Домашнє завдання» із ст. 183

20. Юридичний словник


Криміна́льне пра́во — одна з фундаментальних галузей права, законодавства, наука (доктрина) і
навчальна дисципліна. Кримінальне право як галузь права — це система (сукупність)юридичних
норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання підлягають
застосуванню до осіб, що їх вчинили.
Завдання кримінального права — правове забезпечення охорони прав і свобод людини і
громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля,конституційного
ладу від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.
Зло́чин — злодіяння, злий вчинок з точки зору тієї чи іншої системи цінностей, людини, групи
людей, чи людства в цілому. Людину, яка чинить злочин, називають «злочинець».
Злочином є передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне винне діяння (дія
або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.
У законодавстві України злочин (кримінальне правопорушення) — передбачене
кримінальним законом суспільно-небезпечне винне каране діяння (дія чи бездіяльність), вчинене
суб'єктом злочину (ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу України).
Об'єкт злочину — це суспільні відносини, які охороняються законом про кримінальну
відповідальність. Об'єктом злочину завжди виступає те благо, якому злочином завдається реальна
шкода чи створюється загроза заподіяння такої шкоди. Об'єкт злочину це суспільні відносини, взяті
під охорону нормами кримінального права, на які посягнув порушник. Суб'є́кт - це особа, яка
вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Кримінальній
відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років.
Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній
відповідальності лише за злочини, визначені в ст. 22 КК (умисне вбивство, бандитизм, зґвалтування
тощо).
Об'єкти́вна сторона́ зло́чину — це сукупність ознак, які визначають зовнішню сторону злочину і
характеризують суспільно-небезпечне діяння (дію або бездіяльність), його шкідливі наслідки та
причиновий зв’язок між діянням та наслідками, який обумовив настання останніх, а також місце,
час, обстановку, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину.
English     Русский Rules