ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Кінець лютого 1917 р. став для російського царизму фатальним. Стихійна хвиля народного невдоволення, швидко набираючи силу,
Протягом надзвичайно короткого часу (з 23 лютого до 2 березня) самодержавство впало, Микола II зрікся влади і фактично в країні
Після Лютневої революції влада формально перебувала в руках Тимчасового уряду. Його основною опорою на місцях і, зокрема, в
У центрі і на місцях виникають альтернативні органи влади — Ради депутатів як безпосередній наслідок волевиявлення політично
У середині 1917 р. в Україні їх налічувалося 252. У Радах домінували загальноросійські соціалістичні партії есерів та
25 березня 1917 р. у Петрограді відбулася 20-тисячна маніфестація з нагоди роковин смерті Т. Шевченка. Її учасники несли
Через тиждень після петроградської маніфестації в Києві відбулися багатолюдні демонстрації під гаслами «Автономія України»,
На Софійській площі біля пам’ятника Б. Хмельницькому відбулося віче. На ньому пролунали вимоги скликати найближчим часом
В Україні сформувався ще одна альтернативна центру влада — Центральна Рада — громадсько-політичне об’єднання, що утворилося 4
Головою Центральної Ради було обрано М. Грушевського, який 27 березня повернувся із заслання. Він одразу ж визначив чіткий
Початок формування української армії
3.47M
Category: historyhistory

Початок Української Революції

1. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

2. Кінець лютого 1917 р. став для російського царизму фатальним. Стихійна хвиля народного невдоволення, швидко набираючи силу,

переросла в революцію.

3. Протягом надзвичайно короткого часу (з 23 лютого до 2 березня) самодержавство впало, Микола II зрікся влади і фактично в країні

встановився республіканський лад.

4.

Перемога над царизмом
пояснюється:
• кризовим станом в імперії;
• гостротою політичних, соціальноекономічних та національних проблем;
• зростаючою активністю політичних
сил;
• зниженням авторитету та слабкістю
реально існуючої влади;
• потужним каталізатором подій, яким
стала Перша світова війна.

5. Після Лютневої революції влада формально перебувала в руках Тимчасового уряду. Його основною опорою на місцях і, зокрема, в

Україні були торгово-промислова
буржуазія, землевласники, чиновництво та інтеліґенція.

6.

Тимчасовий уряд прийняв перші
рішення
• проголошення
політичних прав
і свобод
• ліквідація
репресивних
органів
царського
режиму
• скасування
національних та
релігійних
обмежень,
смертної кари
• оголошення
амністії.

7. У центрі і на місцях виникають альтернативні органи влади — Ради депутатів як безпосередній наслідок волевиявлення політично

активної частини трудящих і
логічне продовження революційних традицій 1905–1907
pp.

8. У середині 1917 р. в Україні їх налічувалося 252. У Радах домінували загальноросійські соціалістичні партії есерів та

соціал-демократів. Найвпливовішими вони були в
Донбасі, де їх кількість становила 180 (71 %), у великих
містах — Харкові, Києві, Катеринославі, Луганську,
Полтаві та ін.

9.

Українські політичні партії
Українська
демократичнохліборобська
партія — УДХП
Українська соціалдемократична
Робітнича партія
(українські есдеки) —
УСДРП
Українська партія
Соціалістів-федералістів
(українські есефи) —УПСФ
Українська партія
соціалістівреволюціонерів
(українські есери) —
УПСР
Українська народна
партія — УНП

10.

Причини і передумови Української революції
Залежне і
пригноблене
Становище
України.
Великодержа
вницька
політика щодо
неї панівних
кіл як Росії,
так і АвстроУгорщини
Важке
соціальне
становище
переважно
ї частини
населення
Нерозв’язан
ість
аграрного
питання
і питання
соціального
захисту
робітництва
Піднесення
українського
національновизвольного
руху,
організаційне
та
ідеологічне
його
оформлення
Порушення
стабільності
Російської та
АвстроУгорської
імперій,
загострення їхніх
внутрішніх
проблем
унаслідок
Першої світової
війни
Привід
Революція в Росії (початок 8 березня (23 лютого) 1917 р.) Повалення
монархії. Зречення Миколою ІІ престолу (15 (2) березня 1917 р.)
Мета
Здобуття автономії як першого
кроку до незалежності
Рушійна сила
Українська національна
інтеліґенція,
селянство, військові, робітництво

11. 25 березня 1917 р. у Петрограді відбулася 20-тисячна маніфестація з нагоди роковин смерті Т. Шевченка. Її учасники несли

Національнодемократична
революція в
Україні
розпочалася в
березневі дні
1917 р.
25 березня 1917 р. у Петрограді відбулася 20-тисячна
маніфестація з нагоди роковин смерті Т. Шевченка. Її
учасники несли портрети поета, транспаранти з гаслом
«Хай живе вільна Україна у вільній Росії!»

12. Через тиждень після петроградської маніфестації в Києві відбулися багатолюдні демонстрації під гаслами «Автономія України»,

«Вільна Україна у вільній Росії»
тощо.

13. На Софійській площі біля пам’ятника Б. Хмельницькому відбулося віче. На ньому пролунали вимоги скликати найближчим часом

Український національний конгрес з
метою підготовки запровадження автономії.

14. В Україні сформувався ще одна альтернативна центру влада — Центральна Рада — громадсько-політичне об’єднання, що утворилося 4

березня 1917 р.

15.

16. Головою Центральної Ради було обрано М. Грушевського, який 27 березня повернувся із заслання. Він одразу ж визначив чіткий

політичний курс
Центральної Ради.

17. Початок формування української армії

16 березня 1917 р. Нарада військових київського
гарнізону. Створено першу військову організацію —
Український військовий клуб імені гетьмана Павла
Полуботка.

18.

Квітень 1917 р.
Утворення
Української
Фронтової Ради
для військ
Західного фронту у
Мінську на чолі з
Симоном
Петлюрою

19.

Травень 1917 р.
Формування Українського
козачого імені гетьмана Б.
Хмельницького полку,
командиром якого
призначено сотника Д.
Путника-Гребенюка,
згодом — підполковника
Юрія Капкана

20.

Травень 1917 р. Перший Всеукраїнський військовий з’їзд.
Утворено Український генеральний військовий комітет,
який мав здійснювати керівництво усім українським
військовим рухом

21.

Весна 1917 р. Утворення підрозділів Вільного козацтва
English     Русский Rules