Поняття демократія
Умовою існування демократії є наявність у суспільстві таких основних чинників:
Принципи демократії, її ідеали та цінності
Цінності
ДЕМОКРАТІЯ ЯК ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ
ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ СУСПІЛЬСТВОМ
Вибори як один з інструментів демократії
Організація влади в Україні
Загальна декларація прав людини — рішення прийняте і схвалене Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН Від 10 грудня 1948 року. Є
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
2.75M
Category: policypolicy

Україна. Демократія

1.

Україна.
Демократія
«Правління народу, вибране
народом і для народу»
Авраам Лінкольн
Презентацію підготувала
Учениця 11-А класу
Новоборівського ЗНЗ- ліцею
Шкуринська Тетяна

2. Поняття демократія

Демократія — це форма побудови будь-якої організації, заснована на
рівноправній участі її членів в управлінні й ухваленні в ній рішень
більшістю голосів. Очевидно, у такому значенні демократія може
існувати скрізь, де є організація, влада й управління.
Демократія з грецької перекладається як
«народовладдя»
Цей термін уживався на означення
державного устрою, де найважливіші
суспільно-політичні питання вирішувалися
на народних зборах шляхом голосування.

3. Умовою існування демократії є наявність у суспільстві таких основних чинників:

вільні громадяни, котрі
впливають на розвиток
суспільного життя та його
регулювання;
рівність громадян, які
забезпечують рівноправну
участь у житті суспільства,
дає можливість урахувати
кожен голос;
прийняття рішень більшості,
якщо це не обмежує права
меншості.

4. Принципи демократії, її ідеали та цінності

Принципи демократії — незаперечні вихідні вимоги до всіх
учасників політичної діяльності демократичного суспільства,
тобто до суб’єктів демократії.
Принципи демократії:
Політична свобода
Рівноправність громадян
Виборність органів держави та
постійний контакт із ними
населення
Поділ влади
Ухвалення рішень волею
більшості з обов'язковим
дотриманням прав меншості
Плюралізм

5. Цінності

Цінності — це загальні ідеї, які допомагають людям відрізняти добре від
поганого, бажане від небажаного й формулювати на цій підставі суспільні
орієнтири та принципи поведінки. Очевидно, що власне демократія нині є
важливою загальновизнаною цінністю. Разом з тим вона є складником
групи цінностей, що пов’язані зі суспільним життям людини.
Головні цінності демократії:
•громадянськість
•компетентність та
відповідальність громадянина
•конституціоналізм
•людська гідність
•свобода совісті
•свобода слова
•соціальний порядок

6. ДЕМОКРАТІЯ ЯК ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ

Переваги демократії, як політичного устрою:
демократія дозволяє всім суспільним групам виокремити власні
потреби та гармонійно узгоджувати свої інтереси з державними;
наявність зворотного зв’язку між рішеннями влади і реакцією
суспільства;
демократична співпраця дає змогу враховувати різні політичні
погляди у процесі ухвалення політичних рішень;
наявність опозиції, яка передбачена демократичним устроєм,
сприяє всебічному аналізу та вчасній критиці політичних дій
влади;
періодична конкурентна виборність влади забезпечує своєчасне
виправлення помилок, гнучке коригування політичного курсу.

7. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ СУСПІЛЬСТВОМ

Прямий вплив громадян на політику держави
відбувається шляхом участі в референдумах
та плебісцитах:
Референдум — це всенародне
опитування; прийняття виборцями
рішення з конституційних, законодавчих
чи інших внутрішньо- чи
зовнішньополітичних питань. Це один з
елементів прямої демократії.
Плебісцит — це всенародне голосування
з питання державної приналежності
певної території або політичної долі
держави.

8. Вибори як один з інструментів демократії

Вибори — це висунення
спільнотою шляхом голосування
одного або групи повноважних
представників для делегованого
виконання громадських функцій.

9.

Вплив демократії на
суспільство
Глобальний вплив
Національний вплив
Локальний вплив
Вісь часу
Глобальний вплив
Національний вплив
Локальний вплив
Кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.
Трансформація потоків впливу на управління розвитком
наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. (ширина потоків)

10.

Суб’єкт
Громадянин
Сім’я
Ступінь ієрархії
1
2
Рівень управління
Особистий
Побутовий
Громада
3
Регіон
4
Територіальний
Нація
5
Державний
Європа
6
Континентальний
Світ
7
Глобальний
Соціальний
Рівні управління розвитком

11. Організація влади в Україні

Міська Рада
виконком
Територіальна
громада
РДА
Громадяни України
Регіональний
Районний
Районна
Рада
ОДА
Верховний
Суд
Місцевий
Обласна
Рада
Кабінет
міністрів
Органи виконавчої влади зі
спеціальним статусом
Верховна
Рада
Національний
Президент України

12.

інформація
Відкрите
(глобальне)
суспільство
населення
міста
середовище
усвідомлення спільних
проблем
громада
Формування свідомого відчуття територіальної громади

13. Загальна декларація прав людини — рішення прийняте і схвалене Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН Від 10 грудня 1948 року. Є

найбільш авторитетним джерелом міжнародних норм щодо прав людини.
Загальна декларація разом з Міжнародними пактами про права людини іноді
позначається
як
Міжнародний
Складається з 30 статей.
Білль
про
права
людини.

14.

«Десять заповедей» избирателя
Жак Сегела
1. Голосуют за человека, а не за партию.
2. Голосуют за идею, а не за идеологию.
3. Голосуют за будущее, а не за прошлое.
4. Голосуют за образ социальный, а не политический.
5. Голосуют за человека-легенду, а не за посредственность.
6. Голосуют за судьбу, а не за обыденность.
7. Голосуют за победителя, а не за неудачника.
8. Голосуют за подлинность, а не за фальшь.
9. Голосуют за активность, а не за пассивность.
10. Голосуют за себя, а не за кандидата.
English     Русский Rules