Демократія
Демократія – форма побудови будь-якої організації, заснована на рівноправній участі її членів і управлінні й ухваленні в ній
Є дві форми демократії :
Умови існування демократії є наявність у суспільстві таких основних чинників:
Принципи демократії – незаперечні вихідні вимоги до всіх учасників політичної діяльності демократичного суспільства, тобто до
Цінності- загальні ідеї, які допомагають людям відрізняти добре від поганого, бажане від небажаного й формулювати на цій
Демократичний політичний режим
Прямий вплив громадян на політику держави відбувається шляхом участі в референдумах та плебісцитах, роботи в органах державної
Рефере́ндум (від лат. referendum — те, що треба доповісти) — в державному праві прийняття електоратом (виборцями) рішення з
Плебісцит (лат. Plebiscitum, від plebs - простий народ і scitum - рішення) - форма безпосередньої демократії; опитування
Вибори- висунення спільнотою шляхом голосування одного або групи повноважних представників для делегованого виконання
Виборчі цензи – законодавчо визнанні умови й ознаки, яким повинна відповідати особа, щоб одержати право обирати або бути
Виборча система – сукупність установлених законом правил, які регулюють перебіг виборчої кампанії( змагання між партіями і
Абсентеїзм- ухиляння виборців від участі в голосуванні на виборах парламенту, президента, місцевих органів влади.
Дякую за увагу !
611.12K
Category: policypolicy

Демократія. Принципи демократії

1. Демократія

Підготували учениці 11
класу
НВК «ЗНЗ-ТЛ»
Журавльова Дар'я та
Дмитрієва Євгенія

2. Демократія – форма побудови будь-якої організації, заснована на рівноправній участі її членів і управлінні й ухваленні в ній

рішень
більшістю голосів.

3. Є дві форми демократії :

4. Умови існування демократії є наявність у суспільстві таких основних чинників:

Вільні громадяни, котрі впливають
на розвиток суспільного життя та
його регулювання;
Рівність громадян, які
забезпечують рівноправну участь
у житті суспільства, дає
можливість урахувати кожен
голос;
Прийняття рішень більшості, якщо
це не обмежує права меншості.

5.

6. Принципи демократії – незаперечні вихідні вимоги до всіх учасників політичної діяльності демократичного суспільства, тобто до

усіх суб'єктів демократії

7.

8. Цінності- загальні ідеї, які допомагають людям відрізняти добре від поганого, бажане від небажаного й формулювати на цій

підставі суспільні
орієнтири та принципи поведінки.
Головні цінності демократії :
Громадянськість;
Компетентність
Приватність
Моральна автономія особи
Конституціалізм

9. Демократичний політичний режим

Основними ознаками демократичного політичного
режиму є:
– наявність конституції, яка закріплює
повноваження органів влади й управління,
механізм їх формування;
– визначено правовий статус особистості на
основі принципу рівності перед законом;
– поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову
з визначенням функціональних прерогатив кожної
з них;
– вільна діяльність політичних і громадських
організацій;
– обов'язкова виборність органів влади;
– розмежування державної сфери та сфери
громадянського суспільства;

10. Прямий вплив громадян на політику держави відбувається шляхом участі в референдумах та плебісцитах, роботи в органах державної

влади та органах
місцевого
самоврядування.

11. Рефере́ндум (від лат. referendum — те, що треба доповісти) — в державному праві прийняття електоратом (виборцями) рішення з

Рефере́ндум (від ла
т. referendum — те, що
треба доповісти) —
в державному
праві прийняття електор
атом (виборцями)
рішення з
конституційних,
законодавчих чи інших
внутрішньо- чи
зовнішньополітичних
питань.

12. Плебісцит (лат. Plebiscitum, від plebs - простий народ і scitum - рішення) - форма безпосередньої демократії; опитування

Плебісцит (лат. Plebiscitu
m, від plebs - простий народ
і scitum - рішення) - форма
безпосередньої демократії;
опитування населення
шляхом голосування
громадян з найбільш
важливих питань
загальнодержавного,
регіонального чи місцевого
значення (наприклад, про
приналежність території, на
якій вона проживає, тому чи
іншому державі).

13. Вибори- висунення спільнотою шляхом голосування одного або групи повноважних представників для делегованого виконання

громадських
функцій

14. Виборчі цензи – законодавчо визнанні умови й ознаки, яким повинна відповідати особа, щоб одержати право обирати або бути

обраною.
Ознаки виборних цензів:
Громадянство
Вік
Економічний, соціальний та
освітній статус
Стать
Постійне місце проживанння
Громадянський статус

15. Виборча система – сукупність установлених законом правил, які регулюють перебіг виборчої кампанії( змагання між партіями і

кандидатами та спосіб голосування), а також
спосіб визначення переможців та розподілу між ними
депутатських мандатів.
Типи виборчої системи

16. Абсентеїзм- ухиляння виборців від участі в голосуванні на виборах парламенту, президента, місцевих органів влади.

Абсентеїзмухиляння виборців
від участі в
голосуванні на
виборах
парламенту,
президента,
місцевих органів
влади.

17. Дякую за увагу !

English     Русский Rules