Політичний режим Швейцарії
2.75M
Categories: policypolicy lawlaw

Політичний режим Швейцарії

1. Політичний режим Швейцарії

Підготувала :
Студентка ІІ-го курсу П-141
Денисова Лоліта

2.

Безпосередня демократія (пряма демократія, пряме
народовладдя) — сукупність форм організації державної
влади, за якої основні рішення щодо управління справами
суспільства й держави схвалюються безпосередньо всіма
громадянами на референдумах, зборах тощо.

3.

Демократія має
державний характер:
виражається в делегуванні народом своїх
повноважень державним органам
забезпечується виборністю органів держави, тобто
демократичною процедурою організації органів держави в
результаті конкурентних, вільних і чесних виборів;
проявляється в спроможності державної влади впливати на
поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою
управління суспільними справами.

4.

Демократія має
політичний характер:
передбачає політичне різноманіття
ґрунтується на політичній рівноправності громадян на участь в
управлінні справами суспільства і держави і, насамперед,
рівності виборчих прав.

5.

Демократія передбачає проголошення, гарантування
та фактичне втілення прав громадян — економічних,
політичних, громадянських, соціальних, культурних,
Демократія передбачає законність як режим
суспільно-політичного життя.
Демократія припускає взаємну відповідальність
держави і громадянина

6.

7.

Швейцарія є практично єдиною країною в світі, де люди
мають такі широкі права керування країною. Громадяни
Швейцарії мають наступні політичні права на федеральному
рівні:
Вибори
Голосування
Ініціативи
Референдуми

8.

Кожні чотири роки люди
обирають 200 членів
Національної Ради. У
виборах можуть брати участь
всі громадяни Швейцарії, вік
яких 18 років і більше. Вони
можуть, як обирати, так і
бути обраними.

9.

Стаття 10 статуту громади:
Голосування громадою [тобто
членами громади з правом
голосу] є обов’язковим
Всі громадяни Швейцарії, кому 18 і більше, окрім ментально хворих, мають
право голосувати на парламентських виборах.
Виборці, за звикле, голосують чотири рази на рік з питань федеральних
пропозицій. В середньому їм пропонується три, чотири пропозиції, які
можуть бути прийняті, або відхилені. В окремих випадках кількість
пропозицій може бути в два рази більшою.

10.

Громадяни Швейцарії можуть з власної
ініціативи, самі пропонувати й
голосувати за зміни до Конституції. Це
можна робити на кантонному рівні. На
федеральному рівні цього зробити не
можливо.
На такі ініціативи влада часом
може відповідати антиініціативами зі сподіванням на те,
що при голосуванні люди, замість
ініціативи підтримають антиініціативу.

11.

Люди мають право заперечувати
рішення парламенту. Федеральне
законодавство, парламентські
рішення і окремі міжнародні угоди є
предметом можливого референдуму.
Референдуми часто сприяють
політичній згоді, бо вони
спонукають парламент заохочувати
якомога більше політичних партій і
спонукають до глибшої дискусії
щодо даного законодавства і також
спонукають до досягнення
компромісу.

12.

Державна структура прямої демократії має істотний вплив на
фінансовий стан швейцарської політичної системи. На відміну від
більшості інших країн, Швейцарія має відносно збалансований
державний бюджет, федеральні бюджети, бюджети кантонів та
муніципалітетів. За це відповідають три фактори:
1. Громадяни приймають
рішення про державні
витрати
2. Громадяни вирішують
про податки
3. Границя державного
боргу

13.

Всі кантони і громади проводять або обов’язкові або факультативні
фінансові референдуми. Таким чином виборці напряму приймають
рішення стосовно державних витрат. Якщо вони вирішують, що
витрати непотрібні або надмірні, вони голосують Проти. Таке буває
часто.

14.

У федерації, кантонах і громадах громадяни з правом голосу
приймають рішення про впровадження нових податків та
збільшення або зменшення існуючих податків.
Прямим наслідком прав громадян приймати рішення, особливо в
громадах: Швейцарські громади в більшості випадків є
прибутковими.

15.

Виборці у федеральному уряді і в більшості кантонів, як і в
багатьох містах ввели на референдумах так звану границю боргу.

16.

Швейцарія – це одна з тих країн, яка
дотримується демократичного
режиму.
Хороший стан швейцарського
державного бюджету є результатом
прямої демократії та її ретельного
здійснення виборцями в федерації,
кантонах і громадах. Кожен
громадянин в Швейцарії або за
кордоном покликаний виправити
розповсюджені невірні уявлення про
походження пристойного
швейцарського бюджету.

17.

http://www.vilni.info/2014/03/blog-post_31.html
http://www.viche.info/journal/2690/
http://pidruchniki.com/1263111346873/pravo/forma_derzhavn
ogo_pravlinnya_forma_derzhavnogo_ustroyu_forma_derzhav
no-pravovogo_rezhimu_ukrayini
https://www.youtube.com/watch?v=sn0hWo8mE2U
http://korrespondent.net/tag/935/
http://www.federal-ukraine.com/othercountries/schweiz/schweiz-direct-democracy.php
English     Русский Rules