4.73M
Category: warfarewarfare

Дії в десанті та в розвідці. Дії механізованого взводу в повітряному десанті. (Тема 7.Заняття 2)

1.

Національний університет оборони України
імені генерала армії І.Д. Черняховського
Кафедра підготовки офіцерів запасу
Голова ПМК полковник у відставці
КОРІННИЙ С.П.
Тема7: Дії в десанті та в розвідці
Заняття 2. Дії механізованого взводу (відділення) в
повітряному десанті
Навчальнi питання:
1. Механізований взвод в передовій групі десанту
2. Механізований взвод в основних силах десанту

2.

2. ЛІТЕРАТУРА
2
1. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІ
(батальйон, рота), Київ, видавництво ГУБПСВ, 2010, с.288.
2. Тактика загальновійськових підрозділів Романенко О.П.,
Шарий В.І., Варюхін В.О. та інші.К., АЗСУ,1998.
3.Романенко О.П., Стрижевський В.В. та інші. Тактика
загальновійськових підрозділів у тактичних повітряних десантах.
Київ, АЗСУ, 1997 р., с. 47.
4.Троц А.С. Тактика (рота, батальйон). Одеса, ОІСВ, 1997, с. 352.
5.Тактика в боевых примерах(взвод).Лютов И.С., Матий Е.З.,
Прохоров В.С. та інші,М.Воениздат,1976.
6.Підручник сержанта механізованих військ.-К.,МО, 2006.
7. Стрижевський В.В. Застосування загальновійськових
підрозділів у тактичних повітряних і морських десантах, Київ,
АЗСУ, 1997, с.47.
8. Гредасов Ф.И. Подразделения в разведке. – М.:Воениздат, 1988.

3.

Визначення повітряного десанту 4
Бойове
Бойовезавдання
завданняТакПД
ТакПДвизначається
визначаєтьсяна
навесь
весьперіод
період
його
йогобойових
бойовихдій
дійуутилу
тилупротивника
противникаііскладається
складаєтьсязз
найближчого
найближчогоііподальшого
подальшогозавдань,
завдань,ууразі
разіпотреби
потребиможе
може
вказуватися
вказуватисярайон
район(пункт)
(пункт)збору
зборудесанту.
десанту.
Найближче
Найближчезавдання
завданнядесанту
десантуполягає
полягаєввзавершенні
завершеннізнищення
знищення
противника
противникавврайоні
районідесантування,
десантування,знищенні
знищенні(виведені
(виведеніззладу)
ладу)
вказаного
вказаногооб’єкта
об’єктаабо
абозахопленні
захопленнівизначеного
визначеногорайону
району(рубежу).
(рубежу).
Подальше
Подальшезавдання
завданнявключає
включаєвсі
всінаступні
наступнідії
діїдесанту
десанту
ввтилу
тилупротивника.
противника.
Район
Район(пункт)
(пункт)збору
зборупризначається
призначаєтьсядля
длязбору
зборупідрозділів
підрозділів
десанту
десантупісля
післявиконання
виконаннябойового
бойовогозавдання
завдання

4.

Завдання повітряного десанту, виконанням
яких досягається мета його дій
5
Передова група призначається для знищення противника
на площадці приземлення, його захоплення і забезпечення
висадки
головних
сил
ТакПД.
При
десантуванні
механізованого взводу до її складу може виділятися посилене
відділення. Разом з передовою групою, як правило,
десантується дозорне відділення, яке призначене для дії в
розвідці, артилерійський корегувальник підтримуючої
артилерії, авіаційний навідник, сапери та хіміки-розвідники.
З підходом вертольотів передової групи до площадки
приземлення противник на ній знищується і придушується
вогнем з бортового озброєння вертольотів і стрілецької зброї,
після чого проводиться висадка передової групи. Керує
висадкою і вивантаженням з вертольота бортовий технік.

5.

Завдання повітряного десанту, виконанням
яких досягається мета його дій
5
Після висадки передової групи, бойові і транспортнобойові вертольоти здійснюють підтримку бою передової групи
і прикриття, висадку головних сил десанту, а також завдають
удари противникові, який підходить до району десантування.
Командир передової групи повідомляє командиру десанту
уточнені дані про місцевість у районі десантування,
площадках приземлення і характер дій противника в районі
висадки, а при нагоді – в районі рубежу (об’єкта), що
захоплюється (знищується).
Передова група, після висадки з вертольотів,
розгортається у бойовий порядок, завершує знищення
противника на площадці приземлення і в прилеглих до них
районах, опановує призначений рубіж, закріплюється на
ньому і забезпечує висадку головних сил десанту.

6.

5
Завдання повітряного десанту, виконанням
яких досягається мета його дій
Дозорне відділення (піший дозор) передової групи після висадки веде
розвідку у напрямку майбутніх дій десанту, висувається до рубежу
захоплення (об’єкта знищення, виводу з ладу), уточнює склад і положення
противника, а хіміки-розвідники ведуть радіаційну і хімічну розвідку.
Гранатометний підрозділ (обслуга) після висадки займає вогневі позиції на
площадці приземлення і веде вогонь по цілях противника, які
спостерігаються, в подальшому здійснюють вогневе ураження противника
у напрямку дій підрозділів десанту.
Зенітний підрозділ (обслуги), що діють у передовій групі, після висадки
займають вогневі позиції поблизу площадки приземлення на напрямку
висування головних сил десанту в готовності до ведення вогню по
повітряних цілях противника.
Сапери в цей час ведуть розвідку мінно-вибухових і інших загороджень,
майданчика приземлення, проводять їх розгородження або позначають
перешкоди і місцеві предмети, що заважають посадці вертольотів.

7.

Завдання повітряного десанту, виконанням
яких досягається мета його дій
5
При підльоті головних сил до району десантування, командир
десанту на основі даних, які отримані від передової групи, і
командира підрозділу вертольотів, при необхідності уточнює
порядок висадки і завдання підрозділам.
Після висадки підрозділи десанту можуть приступати до
виконання бойового завдання відразу після висадки або після
приведення в готовність до бою: збору особового складу у вказаних
пунктах збору або вихідному положенні для наступу (атаки),
розгортання мінометних, гранатометних підрозділів (обслуг) на
вогневих позиціях, приведення в готовність до бойового
застосування озброєння і військової техніки, встановлення зв'язку з
командиром, що застосовує десант. Після побудови бойового порядку
для ведення бою, взвод займає вихідне положення для дій і за
командою (сигналом) приступає до виконання бойового завдання.

8.

Завдання повітряного десанту, виконанням
яких досягається мета його дій
5
З виходом до призначеного об’єкту ТакПД з ходу
розгортається у бойовий порядок і стрімко атакує його у
фланг і тил, знищує живу силу, вогневі засоби (виводить
об'єкт з ладу) і швидко виходить до нового об’єкта або у
вказаний район (пункт).
При закріпленні на захопленому рубежі підрозділи
десанту переходять до оборони, яка грунтується на утриманні
важливих ділянок місцевості і швидкому маневрі силами та
засобами. Опорний пункт взводу готується до кругової
оборони, яка забезпечує успішну боротьбу з танками та
іншими броньованими машинами противника.

9.

10
При знищенні (виведенні з ладу) засобів застосування ЗМУ,
наземних елементів розвідувально-ударних комплексів, пунктів
управління й інших об'єктів противника підрозділи десанту
приховано висуваються в район їх розташування, атакують і
знищують противника, що прикриває ці об'єкти, приводять у
непридатність до застосування його пускові установки, ракети
(снаряди), засоби управління та інші важливі елементи об’єкта.
Засоби ядерного і хімічного нападу при їх пересуванні
знищуються вогнем і рішучою атакою або раптовими діями з
вогневих засідок.

10.

Смуга прольоту
При захопленні ЗМУ противника, ТакПД знищує
противника в районі їх розташування, займає призначений
рубіж і забезпечує дії саперів щодо знешкодження ЗМУ.
Для виведення з ладу вузла доріг руйнуються мости,
віадуки, шляхопроводи і транспортні розв'язки,
приводиться в непридатність полотно дороги в місцях,
де за умовами місцевості в короткі терміни неможливо
обладнати об'їзди (на заболочених ділянках, у
міжозерних дефіле, виїмках, на гірських карнизах).
11

11.

Бойовий порядок підрозділів і частин вертольотів
При захопленні залізничного вузла (станції) насамперед
виводяться з ладу (підриваються, руйнуються) вхідні і вихідні
стрілки, засоби сигналізації та автоблокування, лінії
енергопостачання і зв'язку. Військові ешелони, що
перебувають на станції, як правило, блокуються і знищуються
вогнем і рішучою атакою.
Виконуючи завдання щодо захоплення гідроспоруд, мостів,
переправних засобів або ділянок, зручних для форсування,
десант після висадки стрімко висувається до призначеного
об’єкта, атакою з ходу з різних напрямків, захоплює ці об'єкти
і перейшовши до кругової оборони, утримує їх до підходу своїх
військ.
12

12.

Характеристики десантування повітряного десанту
15
Десантування повітряного десанту характеризується: глибиною, дальністю,
тривалістю десантувань та висотою польоту.
Глибина десантування – відстань від лінії бойового межування сторін, на початок
викидання десанту району десантування (для роти 15-20 км.).
Дальність десантування – відстань від вихідного району десантування до району
десантування (для роти 35-50 км.).
Тривалість десантування – час необхідний на зліт авіації, побудову бойового
порядку для перельоту, переліт в район десантування, викидання (висадка)
десанту (для роти 35 – 40 хв.).
Висота польоту – це висота на якій здійснює політ авіація від вихідного району
до району десантування. Як правило політ авіації здійснюється з перемінним
профілем в залежності від дальності десантування, придушеності ППО, пори року
тощо (над своєю територією – 50м., над противником до 15-30м.) .
Висота викидання – це висота з якої здійснюється викидання ТакПД.

13.

Десантування тактичного повітряного
десанту
Найближче завдання
Район зосередження
Подальше завдання
1мб
"Ч" + 01.10
1 мр
"Ч"+ 01.00
3
мб – до 10 км2
мр – до 3 км 2
Група постановки завад
Вихідний район
десантування
Смуга прольоту
Район десантування
Положення сторін на
початок десантування
1 мр
"Ч"+ 0.40
до мпр
1мб
"Ч" – 8.00
1мб
"Ч"+ 02.10
запасний
1/5 браг
2 мр
"Ч" + 0.40
Смуга придушення засобів ППО
основний
Вихідний рубіж
(пункт)
1мб
"Ч" + 0.30
2-3
км
3 мр
"Ч" + 0.40
1мб (без 1 мр)
"Ч" + 1.00
2-4 км
Контрольний рубіж (пункт)
3/5 браг
Рубіж бойового розходження
2-3
км
Рубіж припинення вогню
артилерії у смузі прольоту

14.

Взвод у розвідувальному (бойовому розвідувальному) дозорі
Розвідувальний дозор – орган військової розвідки, що висилається з
метою розвідки противника і місцевості у визначеному районі, напрямку.
Механізований (танковий) взвод у будь-яких умовах обстановки може
бути призначений у розвідувальний дозор. Для виконання поставлених
завдань йому, як правило, додаються інженерно-саперне відділення
(сапери) і хіміки-розвідники.
Для ведення розвідки розвідувальному дозору вказується напрямок
або об’єкт.
Розвідувальний дозор у складі взводу який висилається від бригади,
діє на відстані до 30 км, від батальйону – до 15 км, від розвідувального
загону – до 10 км і виконує завдання спостереженням, розвідувальними
засідками, нальотами, опитуванням місцевих жителів, допитом полонених
і перебіжчиків, підслуховуванням і вивченням захоплених документів,
озброєння і техніки противника. Для огляду місцевості і місцевих
предметів у напрямку руху дозору і по боках висилаються дозорні
відділення (танки) або піші дозорні, які діють на відстані, що забезпечує
спостереження за ним і підтримку вогнем.

15.

Взвод у розвідувальному (бойовому розвідувальному) дозорі
Розвідувальний дозор може вирішувати такі завдання: виявляти
противника в певному районі і встановлювати його склад і характер дій,
позиції елементів систем високоточної зброї й артилерії, місця
розташування ПУ, опорних пунктів, позицій і характер фортифікаційних
споруд і загороджень, зони зараження, райони руйнувань, пожеж і
затоплень, шляхи їх обходу або напрямки подолання. Крім цього,
розвідувальний дозор може захоплювати полонених, документи, зразки
озброєння, військової техніки і спорядження противника.
Якщо зустріч з противником не передбачається, дозор рухається
дорогами з максимальною швидкістю. У районі (на рубежі) можливої
зустрічі з противником він переміщається приховано, як правило, поза
дорогами, від одного зручного для спостереження місця до іншого.
При виявленні противника командир взводу негайно доповідає про це
командиру, що вислав дозор, і залежно від отриманих вказівок продовжує
розвідку виявленого противника або виконує раніше поставлене завдання.

16.

Взвод у бойовому розвідувальному дозорі
Бойовий розвідувальний дозор – орган військової розвідки, призначений
для ведення розвідки під час бою перед фронтом або на одному з флангів
батальйону (роти) та для встановлення тактичного і вогневого контакту з
противником у разі його втрати.
Бойовий розвідувальний дозор у складі взводу висилається від батальйону,
а інколи від роти для виявлення вогневих засобів, засідок, загороджень
противника і розвідки місцевості. Він діє перед фронтом або на одному з
флангів батальйону (роти) на віддаленні, що забезпечує спостереження за
його діями і підтримку вогнем, а за відсутності безпосереднього зіткнення
з противником – на відстані до 10 км.
Взводу, призначеному в бойовий розвідувальний дозор для ведення
розвідки, вказується напрямок або маршрут розвідки і, при необхідності,
додається інженерно-саперне відділення (сапери) і хіміки розвідники.

17.

Взвод у бойовому розвідувальному дозорі
Взводу, призначеному в бойовий розвідувальний дозор для ведення
розвідки, вказується напрямок або маршрут розвідки і, при необхідності,
додається інженерно-саперне відділення (сапери) і хіміки розвідники.
Бойовий розвідувальний дозор виконує завдання спостереженням,
підслуховуванням, розвідувальними засідками і боєм. У бій він вступає у
випадках, коли відсутній інший варіант добути необхідні розвідувальні
відомості. Вимушуючи противника відкрити вогонь, дозор встановлює
розташування і склад його вогневих засобів і добуває інші відомості.
Після виконання розвідувальних завдань взвод діє, як правило, у
бойовому порядку роти.

18.

Взвод у бойовому розвідувальному дозорі
В обороні в умовах відсутності безпосереднього зіткнення з
противником бойовий розвідувальний дозор своєчасно виявляє висування
противника, його склад, напрямки висування і рубежі розгортання колон,
перш за все танкових, вогневі позиції артилерії, місця розгортання ПУ. У
ході оборонного бою він визначає сили і склад противника, що вклинився
в оборону або намагається здійснити обхід (охват).
У наступі бойовий розвідувальний дозор діє, як правило, у бойовому
порядку батальйону (роти). З проривом першої позиції оборони
противника бойовий розвідувальний дозор, використовуючи проміжки і
розриви в його бойових порядках, сміливо і рішуче проникає в глибину
оборони та виявляє наявність і склад сил і засобів противника перед
фронтом і на флангах батальйону (роти), визначає характер їх дій і
розташування, виявляє проміжки, ділянки, що слабо обороняються, а
також загородження і перешкоди. У разі неможливості проникнути в
глибину розташування противника бойовий розвідувальний дозор,
пристосовуючись до місцевості, веде розвідку спостереженням.

19.

РОЗВІДКА
ТАКТИЧНА РОЗВІДКА
- військова;
- артилерійська;
- радіолокаційна;
- радіо- і радіотехнічна;
- інженерна;
- радіаційна;
- хімічна;
- неспецифічна біологічна
(бактеріологічна);
- топографічна;
- повітряна
19

20.

РОЗВІДКА
Військова розвідка
являє собою сукупність
заходів командирів всіх
ступенів щодо
добуванню, аналізу і
обробки даних про
реального або
імовірного противника,
місцевості та умов
виконання бойових
завдань.
6

21.

РОЗВІДКА
МЕТА ВІЙСЬКОВОЇ
РОЗВІДКИ
ВИКЛЮЧИТИ РАПТОВІСТЬ ДІЙ ПРОТИВНИКА,
ЗАБЕЗПЕЧИТИ КОМАНДИРА І ШТАБ ДАНИМИ
ДЛЯ СВОЄЧАСНОГО Й ЕФЕКТИВНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ СВОЇХ СИЛ І ЗАСОБІВ.
7

22.

8
РОЗВІДКА
ЗАВДАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ
до
встановлення місцезнаходження противника, його складу,
характер діяльності, сильні і слабкі сторони, можливий
характер бойових дій
тб
Розвід загін
виявлення засобів масового ураження і високоточної зброї противника

23.

РОЗВІДКА
ЗАВДАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ
виявлення артилерії, танків, протитанкових і зенітних
засобів, вогневих позицій кулеметів, спостережних постів і
пунктів управління противника
7 АК
мпб
КП
КП
садн
виявлення районів (позицій) розгортання засобів РЕБ
противника
21 рРТР і РЕБ
9

24.

РОЗВІДКА
Спосіб розвідки - це прийом (метод) дій сил і засобів розвідки з метою добування розвідувальних
відомостей.
ОСНОВНІ СПОСОБИ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ
Спостереження - є основним способом
розвідки, організується і ведеться в
усіх видах бойової діяльності військ
безупинно вдень і вночі, у будь-яку
пору року й обстановці.
Підслуховування застосовується при
безпосередньому зіткненні із
противником, а також при діях
розвідувальних органів у його тилу.
13

25.

РОЗВІДКА
15
ОСНОВНІ СПОСОБИ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ
Засада полягає в завчасному і прихованому розташуванні групи на
очікуваних або імовірних шляхах руху противника для раптового
нападу на нього з метою захоплення полонених, документів, зразків
озброєння, бойової техніки і спорядження.
Розвідка боєм полягає в раптовій атаці
заздалегідь виділеного і підготовленого
підрозділу для оволодіння визначеним
об'єктом у розташування противника.
Допит
полонених,
перебіжчиків,
опитування місцевих жителів
відомості, отримані цим способом,
необхідно перевіряти ще раз і
уточнювати.

26.

РОЗВІДКА
РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ
Бойовий розвідувальний дозор (до
взводу) призначається в ході бою і при
відсутності безпосереднього зіткнення
із противником. Призначений для
виявлення вогневих засобів, засад,
загороджень противника і розвідки
місцевості перед фронтом і на флангах
свого підрозділу. Виконує завдання
спостереженням, засадами, боєм.
Розвідувальний загін (рота, іноді
батальйон) призначається для
ведення розвідки на найбільш
важливому напрямку. Для ведення
розвідки від розвідувального загону
призначаються розвідувальні дозори і
дозорні відділення. Виконує завдання
спостереженням, засадами, нальотом,
боєм.
Офіцерський розвідувальний дозор (12 офіцера) призначається командиром
з'єднання (частини) для уточнення
найбільш важливих відомостей.
Переміщується на БМП, танку,
вертольоті й інших засобах
пересування.
Окремий розвідувальний дозор
(посилений взвод) призначається для
ведення розвідки в усіх видах бою і на
марші. Веде розвідку спостереженням,
засадами і нальотами.
17

27.

РОЗВІДКА
16
Органи військової розвідки - штатний або тимчасово створений підрозділ (група)
із необхідними засобами, призначений для виконання визначених розвідувальних
завдань.
РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ
Спостерігачі - військовослужбовці, що
виконують бойову задачу по веденню
розвідки спостереженням у заданому
секторі або за конкретним зазначеним
об'єктом.
Дозорне відділення виконує завдання
спостереженням, переміщуючись на
транспортному засобі або у пішому
порядку. Для безпосереднього огляду
місцевості й окремих місцевих
предметів від дозорного відділення
призначаються піші дозорні.
Спостережний пост - це група в/сл (2-3
чол.), яка призначена для ведення розвідки
спостереженням в зазначеному секторі
(смузі).
Розвідувальний дозор у складі до взводу
виконує завдання спостереженням,
підслуховуванням і засадами. Можуть
додаватися інженерно-саперне відділення
(сапери) і хіміки-розвідники.

28.

РОЗВІДКА
18
РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ
Група для організації засад (взвод)
застосовується в усіх видах бою. Діє
в глибині розташування, на
передньому краю, перед переднім
краєм противника і в розташуванні
наших військ. Розподіляється на
підгрупи спостерігачів, захоплення
(нападу) і вогневого забезпечення.
Група для проведення пошуку (взвод,
що посилюється саперами). Дії групи
при необхідності підтримуються
вогнем танків, артилерії й інших
вогневих засобів. Із складу групи для
проведення пошуку призначаються
підгрупи захоплення, розгородження і
вогневого забезпечення.
Група для проведення нальоту
(1-2відділення) діє у складі розвід.
органів в тилу противника. Може
призначатися в підгрупи знищення
(зняття) охорони противника, нападу
або вогневого забезпечення, а також
виконувати бойову задачу наступом.
Розвідувальна група (відділення
спеціально підготовленого о/с
розвідувального підрозділу
військової розвідки) призначена для
дій у тилу противника. Основним
способом ведення розвідки є
спостереження.

29.

РОЗВІДКА
РОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ
Підрозділ для проведення розвідки боєм призначаються в
складі посиленого батальйону (роти). У його бойових
порядках для захоплення полонених, документів, зразків
озброєння і спорядження можуть діяти окремі розвідувальні
дозори, розвідники-артилеристи і сапери-розвідники.
19
English     Русский Rules