6.18M
Category: warfarewarfare

Механізований взвод в оборонному бою. Заняття 1. Механізований взвод в оборонному бою

1.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУНИХ ВІЙСЬК
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО
КАФЕДРА ТАКТИКИ
ЛЕКЦІЯ
ТЕМА 2.5. Механізований взвод в оборонному
бою.
ЗАНЯТТЯ 1. Механізований взвод в оборонному
бою.
Старший викладач кафедри тактики, Ph.D., підполковник В.Ю. БЕСПЕКА

2.

Навчальні питання та мета заняття:
1.
Загальні положення застосування
механізованого взводу в
оборонному бою.
2.
Побудова оборони механізованого
взводу.
3.
Ведення оборонного бою за
досвідом АТО (ООС).
2
Використовувати
теоретичні положення
щодо особливостей
побудови оборони та
ведення оборонного бою
механізованим взводом в
службовій діяльності.
Використовувати досвід
АТО, ООС при підготовці
та ведені оборонного бою
механізованим взводом.

3.

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАНЯТТЯ:
Вимоги БС МТВ СВ ч. ІІ. Додаток «Обов’язки керівного
складу танкової роти (взводу))»:
Командир роти (взводу) зобов’язаний своєчасно приймати
рішення на бій (дії), ставити завдання підпорядкованим
(доданим)
підрозділам,
організовувати
взаємодію,
управління
та
всебічне
забезпечення,
а
також
організовувати безпосередню підготовку підрозділів до бою
(дій), вміло керувати ними, наполегливо добиваючись
виконання поставлених задач.
Актуальність заняття обумовлена, крім вищезазначених вимог
керівних документів оборонним характером ведення операції ОС на
сході нашої держави, як наслідок ефективному застосуванні тактичних
дій механізованого взводу, в першу чергу, діяльністю командира взводу,
його вмінням поєднати класичні теоретичні положення ведення
бойових дій, з практичними навичками в реаліях сьогодення.
3

4.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
4
1. БСМВ (рота, взвод) К.: КСВ, 2019 (проект)
Розділ 3. Оборонний бій. Пункт 3.2. Підготовка оборонного бою.
3.3. Ведення оборонного бою
(Розділ 2. Управління. Пункт 2.2. Робота командира з підготовки бою (дій)).
2. Методичні рекомендації командиру взводу щодо організації дій підрозділу з
урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції. навч. Посібник /[
Ткачук П.П., Луньков А.В., Похнатюк С.В.]. – Л.: НАСВ, 2016.
3. Тактика механізованих підрозділів (механізований взвод): навч. Посібник /[
Вірко Є.В, Годій М.В., Железник О.Ю., Степаненко А.А.]. – Л.: АСВ, 2014.
4. Інформаційно-аналітичні (довідкові) матеріали щодо застосування військових
частин (підрозділів) ЗС України, інших військових формувань та незаконних
військових формувань під час проведення антитерористичної операції в Україні.

5.

ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Загальні положення застосування механізованого взводу в
оборонному бою.
5

6.

Загальні положення
Оборонний бій – вид загальновійськового бою, метою якого є відбиття наступу противника, нанесення
йому максимальних втрат, утримання опорних пунктів, районів (рубежів, об’єктів) місцевості,
перехоплення ініціативи та створення сприятливих умов для переходу в наступ або інших дій.
2
БнГр 1 мб
1 мв
3
В
2
3
1
3
2
PL РРВК
1 мсб
PL РПА
1 мсб
1
3
1
2
1
3
Оборонний бій включає послідовне виконання тактичних завдань, основними з яких є:
1 ураження підрозділів противника при їх розгортанні і переході в атаку перед переднім краєм оборони;
2
відбиття атаки противника і утримання зайнятого опорного пункту;
3
знищення противника, який увірвався на передній край та вклинився в оборону.
6

7.

ПОЗИЦІЙНА
ОБОРОНА
або
МЕТА ОБОРОНИ
ВІДБИТИ НАСТУП
ПЕРЕВАЖАЮЧИХ
СИЛ ПРОТИНИКА
завчасно
ЗАДАТИ
МАКСИМАЛЬНИХ ВТРАТ
ЕКОНОМИТИ
СИЛИ І ЗАСОБИ
або
МАНЕВРЕНА
вимушено
УТРИМАТИ ВАЖЛИВІ
РАЙОНИ (ОБ’ЄКТИ)
під час бою
УМОВИ ПЕРЕХОДУ ДО ОБОРОНИ
в умовах
ЗАЧАСНО АБО ОРГАНІЗОВУВАТИСЯ ПІД ЧАС БОЮ
В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ ЗІТКНЕННЯ З ПРОТИВНИКОМ АБО БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗІТКНЕННЯ З НИМ
безпосереднього
відсутності зіткнення
зіткнення
з ним
з
противником
ПРОТИСТОЯТИ
УДАРАМ УСІХ
ВИМОГИ ДО ОБОРОНИ
СТІЙКОЮ І АКТИВНОЮ
ВИДІ ЗБРОЇ ТА НАПАДУ
ПРОТИПОВІТРЯНОЮ
ПРОТИДЕВЕРСІЙНОЮ
Загрози застосування противником ЗМУ, високоточної зброї,
авіації, ракетних
військ, дій диверсійно – розвідувальних груп, зими
ПРОТИТАНКОВОЮ
ПРОТИДЕСАНТНОЮ
чи літа, в різних умовах місцевості.

8.

Види оборони
Позиційна оборона – основний вид
оборони.
Вона
організовується
та
проводиться
з
метою
завдання
противнику
максимальних
втрат
і
недопущення його прориву в глибину
своєї
оборони
шляхом
стійкого
утримання
підготовлених
районів
місцевості.
Позиційна
оборона
застосовується на напрямках, де втрата
території,
що
обороняється,
неприпустима.
23
Х1
ОТУ
1
1
Х3
D
В
С
С
3
ОТУ
3
Х
10
Маневрена оборона – вид оборони, який застосовується з метою зниження
наступальних можливостей противника або примушення його до відмови від
подальшого наступу шляхом завдання значних втрат у ході послідовних
оборонних боїв на декількох рубежах (позиціях). Вона передбачає
8
тимчасове залишення окремих районів території .

9.

Вогневе ураження
Вогневе ураження противника в оборонному бою здійснюється в інтересах вирішення тактичних завдань підрозділами, що ведуть
оборонний бій. Основними об’єктами ураження є:
підрозділи противника на маршрутах висування, рубежах розгортання;
вогневі засоби, які їх підтримують;
ПУ;
засоби ППО й інші важливі цілі.
2
401
3
301
ЗВ1
1 мв
201
В
“КІТ”
“2-400”
2
3
БнГр 1 мб
1 мв
402
203
ЗВ1
2 мр
405
“Верба”
ЗВ1
2 мв
1
3
302
205
PL РРВК
1 мсб
403
PL РПА
1 мсб
2
1
3
1
вогнева підготовка відбиття
атаки противника;
2
1
вогнева підтримка військ, що
обороняються.
9

10.

РОЛЬ І МІСЦЕ ВЗВОДУ В ОБОРОННОМУ БОЮ
10
Механізований взвод обороняється, як правило, у складі роти.
При виконанні окремих тактичних завдань в оборонному бою взвод може діяти у
відриві від основних сил роти
роль
А) на напрямку зосередження основних
зусиль роти
або
на іншому напрямку
Б) у складі основних сил роти
або
окремо
В) у першому ешелоні роти
або
у другому ешелоні роти
Г) загальновійськовий резерв
або
в бойовій охороні, вогневій засідці,
бронегрупі
Д) у центрі б/порядку роти
або
на одному із її флангів
Є) вести бій у повному складі
або
по бойових групах (спосіб вик. завд)
місце
роль
місце
залежно від місця взводу у б/порядку (роти, б-ну, омбр) взвод може вести бій:
у 1-му (2-му) ешелоні б-ну; в резерві (загальнов.; протидесантному резерві); у вогневій засідці;
в бронегрупі; в охороні (бойовій; сторожовій; безпосередній); діяти у розвідці; та виконувати
інші завдання.

11.

І НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
1
Х
ЗВРез 1 мб
1 мв
1
2
3
6
1
2
1
3
3
2
3
1
1. першому ешелоні роти;
2. другому ешелоні роти;
3. бойовій охороні б-ну;
4. у бронегрупі б-ну;
5. вогневій засідці;
6. діяти як (ЗВрез) б-ну;
бути у складі :
7. ПДРез бр;
8. ПДРез резерву бр;
9. МанЗаг бр.
при виході з бою (з оточення) і
відході взвод може призначатися:
10. до складу сил прикриття б-ну;
11. діяти у заслоні від б-ну, бр;
12. ТПЗ б-ну.
БнГр 1 мб
1 мв
3
1
4
1
3
1
8
ПДРез 1 омбр
7
1
5
2
3
1
3
2
10
G
G
W
11
МанЗаг 1 омбр 9
12
1
ТПЗ
2
3
1
11

12.

І НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
1
Х
ЗВРез 1 мб
1 мв
1
2
3
6
1
2
1
3
2
3
1
3
1
1
Взвод першого ешелону роти
призначається для нанесення
ураження противнику вогнем штатних і
доданих засобів самостійно й у
взаємодії із сусідами під час
розгортання його підрозділів і переходу
в атаку, відбиття атаки і утримання
зайнятого опорного пункту.
3
Взвод другого ешелону роти
призначається для нанесення втрат
противнику і утримання опорного
пункту; підтримки вогнем зі свого
опорного пункту або вогневого рубежу
дій взводів першого ешелону;
знищення противника, що вклинився в
БнГр 1 мб
опорний пункт роти.
1 мв
4
3
1
8
ПДРез 1 омбр
7
1
5
2
3
1
3
2
10
G
G
W
11
МанЗаг 1 омбр 9
12
1
ТПЗ
2
3
1
12

13.

І НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
1
Х
ЗВРез 1 мб
1 мв
1
2
3
6
1
2
1
3
3
2
3
1
Взвод,
який
складає
загальновійськовий
резерв
батальйону, призначається для
посилення
(заміни)
підрозділів
першого ешелону у випадку втрати
ними боєздатності, боротьби з
повітряними
і
аеромобільними
десантами,
що
висадилися,
диверсійно-розвідувальними
групами
(ДРГ)
противника
і
незаконно створеними збройними
формуваннями (НЗФ) у глибині
району оборони батальйону, а
також виконання інших завдань, що
раптово виникають.
БнГр 1 мб
1 мв
3
1
4
1
3
1
8
ПДРез 1 омбр
7
1
5
2
3
1
3
2
10
G
G
W
11
МанЗаг 1 омбр 9
12
1
ТПЗ
2
3
1
13

14.

І НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Для виконання поставлених завдань механізованому взводу вказується:
•опорний пункт;
•смуга вогню і додатковий сектор обстрілу;
•одна-дві ділянки зосередженого вогню.
Взводу, який складає загальновійськовий резерв батальйону (бронегрупу), крім того –
•місце зосередження (пункт збору);
•вогневі рубежі;
•маршрути висування до вогневих рубежів.
2
2
№2
БнГр 1 мб
3
ЗВ1
1
мв
2
БнГр 1 мб
1 мв
3
1
ЗВ1
2 мр
№1
БнГр 1 мб
ЗВ1
2
мв
3
1
№3
БнГр 1 мб
3
2
PL РРВК
1 мсб
PL РПА
1 мсб
1
3
1
вогнева підготовка відбиття
атаки противника;
2
1
вогнева підтримка військ, що
обороняються.
14

15.

ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Побудова оборони механізованого
взводу.
15

16.

16
ПОБУДОВА ОБОРОНИ МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ
включає
І. БОЙОВИЙ ПОРЯДОК ВЗВОДУ
ІІ. ОПОРНИЙ ПУНКТ ВЗВОДУ
ІІІ. СИСТЕМУ ВОГНЮ
IV. СИСТЕМУ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАГОРОДЖЕНЬ
1
ЗВ – 2
2 мв
1
ЗВ – 1
2 мв

17.

І. БОЙОВИЙ ПОРЯДОК ВЗВОДУ
Як правило складається з:
бойових порядків механізованих відділень
групи управління і вогневої підтримки
засоби посилення, які залишаються у
безпосередньому підпорядкуванні КВ
у деяких випадках у взводі може створюватися Група БМ
17

18.

РОЛЬ І МІСЦЕ ВЗВОДУ В ОБОРОННОМУ БОЮ
18

19.

ІІ. ОПОРНИЙ ПУНКТ ВЗВОДУ
19
Опорний пункт взводу – ділянка місцевості, яка підготовлена до ведення оборони,
обладнана в інженерному відношенні і зайнята взводом для виконання бойового завдання.
Опорний пункт механізованого взводу складається з
бойових позицій механізованих відділень і доданих підрозділів;
вогневих позицій БМП (БТР), танків та інших вогневих засобів;
позиції групи управління і вогневої підтримки;
місця розташування групи бойових машин,
місця розміщення запасу боєприпасів і місця збору поранених, траншеї і ходів сполучення.

20.

ІІ. ОПОРНИЙ ПУНКТ ВЗВОДУ
(БСМТВ Ч.3. Р.2. Ст. 8)
20
Бойова позиція відділення складається з
ділянки оборони, в межах якої обладнуються:
- основні і запасні окопчики для стрільців
(бойових груп), БМ
- укриття для особового складу (щілина,
бліндаж, перекрита ділянки траншеї), ніші
для бойових і господарчих запасів,
- тупіки і розширення для забезпечення
зустрічного руху
- відхоже місце
- водозбірна яма і хід сполучення до БМП
(БТР).

21.

ПІДГОТОВКА ОПОРНОГО ПУНКТУ ВЗВОДУ
включає
Траншеї, окопи та ходи сполучення
Вогневі позиції БМП (БТР), та інш.
Позиція групи управління і вогневої
підтримки
Командно-спостережні пункти
Місця
боєприпасів
розміщення
запасу
Місце збору поранених
21

22.

ВАРІАНТИ НАКРЕСЛЕННЯ ВОП
22

23.

СИСТЕМА ВОГНЮ МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ (БСМТВ Ч.3. Р.2. Ст. 9)
23
Система вогню механізованого взводу це
організоване за єдиним планом поєднання
вогню всіх видів зброї для ураження
противника, та включає:
зони протитанкового вогню БМП (танків),
протитанкових засобів
і суцільного багатошарового вогню
штатних і доданих вогневих засобів взводу
перед переднім краєм, у проміжках, на
флангах і в глибині оборони;
ділянки зосередженого вогню взводу;
підготовлений маневр вогнем.
до 150 м
ДЗВ мв (тв)
2
ДЗВ мвідд
1
3
ЗВ – 1
2 мв
до 50 м
до 75м
до 50 м
Механізованому взводу і відділенню вказуються
смуга вогню,
400-600 м
АК, РПК
до 1000 м
ПК
до 2000 м
КПВТ
2-3 км
БМП-2
додатковий сектор обстрілу;
а взводу, крім того,
зосередженого вогню.
одна-дві
ділянки

24.

ІІІ. НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Ведення оборонного бою з урахуванням досвіду
АТО (ООС).
24

25.

3 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Ведення оборонного бою. В залежності від обстановки, механізований взвод в оборонному бою здійснює наступні дії:
-дії підрозділів в обороні до бою;
-знищення дрібних груп противника;
-ведення бою з передовими підрозділами;
-ведення бою з основними силами противника;
-перехід до оборони в умовах безпосереднього зіткнення з противником.
р. Швидка
2
3
201
№1 301
гвід
ЗВ1
1
мв
1
401
“КІТ”
“2-400”
1
7
№2
гвід
ЗВ1
2 мр
205
МЕР
302
“Верба”
ЗВ2
1
мв
№3
гвід
402
203
PL РПА
1 мсб
PL РРВК
1 мсб
2
8

26.

3 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Ведення оборонного бою.
-дії підрозділів в обороні до бою.
Завдання що виконуються:
-охорона;
-спостереження;
р. Швидка
2
3
401
1
7
МЕР
2
8

27.

3 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Ведення оборонного бою.
-знищення дрібних груп противника;.
Завдання що виконуються:
-охорона;
-спостереження;
-- знищення виявленого противника.
р. Швидка
2
3
1
1. виявлення
7
МЕР
3. зміна ВП
2
8
Ведення оборонного бою.
-знищення дрібних груп
противника;.
Дії командира взводу:
1.Прийняти доповідь
(особисто виявити) про
виявлення противника;
2.Прийняти рішення;
3.Доповісти командиру роти
про обстановку та рішення;
4.При затверджені рішення
поставити завдання
підрозділам (засобам
ураження);
5.Прийняти доповідь про
ураження цілі (візуально
спостерігати ураження цілі);
6.Доповісти командиру роти
про виконання завдання;
7.Дати команду на зміну
вогневої позиції та уточнити
подальше завдання.

28.

3 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Ведення оборонного бою.
-ведення бою з передовими підрозділами;
-ведення бою з основними силами противника;
1. вогнева підготовка відбиття атаки
противника.
2. вогнева підтримка військ, що
обороняються.
2
р. Швидка
3
201
№1 301
гвід
ЗВ1
1
мв
1
401
“КІТ”
“2-400”
1
7
№2
гвід
ЗВ1
2 мр
205
МЕР
302
“Верба”
ЗВ2
1
мв
№3
гвід
402
203
Р
PL РРВК
1 мсб
PL РПА
1 мсб
2
1. нанесення ураження підрозділам противника при їх
розгортанні і переході в атаку перед переднім краєм
оборони;
2. відбиття атаки
противника і утримання
зайнятого опорного
пункту;
8
3. знищення противника,
який увірвався на передній
край та вклинився в
оборону.

29.

3 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Ведення оборонного бою.
-ведення бою з передовими підрозділами;
-ведення бою з основними силами противника;
1. вогнева підготовка відбиття атаки
противника.
2
р. Швидка
3
201
№1 301
гвід
ЗВ1
1
мв
1
401
“КІТ”
“2-400”
1
7
№2
гвід
ЗВ1
2 мр
205
МЕР
302
“Верба”
ЗВ2
1
мв
№3
гвід
402
203
PL РРВК
1 мсб
PL РПА
1 мсб
2
1. нанесення ураження підрозділам противника при їх
розгортанні і переході в атаку перед переднім краєм
оборони;
8
Дії командира взводу:
1.З початком арт. підготовки –
особовий склад мвід зайняти
укриття;
2.Зайняти основні ВП для
стрільби по ДЗВ;
3.Ведення вогню по ДЗВ (роти,
взводу);
4.Зміна вогневих позицій.

30.

3 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Ведення оборонного бою.
-ведення бою з передовими підрозділами;
-ведення бою з основними силами противника;
2. вогнева підтримка військ, що
обороняються.
2
р. Швидка
3
201
№1 301
гвід
РВП
1
D
РВП
401
D
1
7
№2
гвід
МЕР
302
D
“Верба”
№3
гвід
203
D
402
D
D
PL РПА
1 мсб
2. відбиття атаки
противника і утримання
зайнятого опорного
пункту;
2
8
Дії командира взводу:
1.З закінченням арт. підготовки
– особовий склад мвід зайняти
ВП;
2.Усі вогневі засоби ведуть
вогонь у визначених секторах;
3.За необхідності проводиться
виклик вогню артилерії
4.Зміна вогневих позицій.

31.

3 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
Ведення оборонного бою.
-ведення бою з передовими підрозділами;
-ведення бою з основними силами противника;
2. вогнева підтримка військ, що
обороняються.
р. Швидка
2
3
201
301
1
401
Р
1
7
МЕР
302
I
203
Дії командира взводу:
1. Стійко утримувати ВОП;
2. Усі вогневі засоби ведуть
вогонь у визначених секторах
з ОВП а принеобхідності з
ЗВП;
3.За необхідності проводиться
виклик вогню артилерії та
бронегрупи роти.
4.Зміна вогневих позицій.
402
2
8
3. знищення противника,
який увірвався на передній
край та вклинився в оборону.

32.

Досвід АТО
Схема бойових дій 2 мпв 20 мпб

33.

Підготовка
оборонного
бою
Досвід
АТО
33
Близько 09.00 22 січня 2015 року противник розпочав вогневу
підготовку. По взводному опорному пункту був нанесений
вогневий удар із застосуванням артилерійських систем та
мінометів.
Особовий склад взводу зайняв укриття в підвалах житлових
будинків, при цьому спостереження за підходами до опорного
пункту практично не велося.
Під прикриттям вогню артилерії противник підійшов на
максимально близьку відстань до переднього краю оборони, що
забезпечило йому ведення прицільного вогню з бойових машин
та стрілецької зброї.
Використовуючи результати вогневого ураження, чисельну
перевагу у живій силі та техніці і фактор раптовості, противник
розпочав атаку з фронту та в обхід опорного пункту з обох
флангів, зосереджуючи основні зусилля на лівому фланзі.
Шикування бойового порядку підрозділів противника під час
наступу: з фронту - група піхоти близько до 30 чоловік, на
правому фланзі - група піхоти до 15 чоловік з БТР - 80, на лівому
фланзі – до 30 чоловік зі стрілецькою зброєю з двома танками та
одного БМП - 1.

34.

АПДКращі –
Гірші -
Я НІЧОГО НЕ
ЗРОЗУМІВ

35.

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ
1. Вивчити матеріал лекції щодо основних положень вимог Бойового
статуту механізованих військ (рота, взвод) К.: КСВ, 2019 (проект)
Розділ 3. Оборонний бій. (Пункти 3.1- 3.3. вивчати у поєднанні з Розділ
2. Управління. Пункт 2.2. Робота командира з підготовки бою (дій)), а
також бойового статуту механізованих і танкових військ СВ ЗСУ,
частина ІІІ (взвод, відділення, екіпаж) / К.: КСВ, 2016) р. 2. Стор. 2279.
Законспектувати в робочий зошит матеріал лекції.
Викреслити в робочих зошитах:
- Схему «Побудову оборони механізованого взводу»;
- Схему «Місце механізованого взводу в оборонному бою».
4. Тема і навчальні питання самостійних занять:
Тема № 2.5. Заняття № 2.
Загальні положення. Ведення оборонного бою.
1. Вивчити основи застосування механізованого взводу в оборонному бою.
2. Вивчити вимоги до ведення оборонного бою з урахуванням досвіду
English     Русский Rules