Пасовища – запорука виробництва дешевої яловичини
вступ
Застосовують пе­реважно три системи випасання тварин — вільну, загінну та пор­ційну
Висновок
772.41K
Category: industryindustry

Пасовища – запорука виробництва дешевої яловичини

1. Пасовища – запорука виробництва дешевої яловичини

ПАСОВИЩА – ЗАПОРУКА ВИРОБНИЦТВА
ДЕШЕВОЇ ЯЛОВИЧИНИ
Підготувала студентка факультету
ТВБ
ТППТ напряму 2 курсу 1 групи
Лук'янко К.І.

2. вступ

ВСТУП
Зелена трава - найбільш повноцінний
корм. Вона містить всі поживні
речовини, яких часто не вистачає в
кормах, яким годують тварин взимку.
Крім того, свіже повітря, сонячне
опромінення, рух - все це
благотворно діє на організм тварин,
покращує апетит, сприяє кращому
росту і розвитку організму,
підвищенню продуктивності і
поліпшенню відтворювальної функції.
Тому в комплексах, незалежно від
кількості корів, а особливо в
племінних і молочно-товарних
господарствах, необхідно широко
практикувати пасовищне утримання
хоча б сухостійних корів та
ремонтного молодняку. Кращими в
цьому відношенні є культурні
пасовища.

3.

При організації пасовищ керівники господарств повинні враховувати віддаленість
ділянок від ферми та наявність вододжерел. Для молодняку створюють пріфермскіе
культурні пасовища на відстані 100-500 м від ферми з розрахунку 6-8 га на 100 телят.
Для більш ефективного використання пасовища розбивають на загони для телят
різних вікових груп: до 2-місячного віку - 3-4 загороди, від 2 до 4 місяців - 6-8 загонів,
від 4 до 9 місяців - 8-10 загонів. При такій системі підвищується термін використання
пасовища і відбувається самоочищення його від яєць і личинок гельмінтів і від
багатьох мікроорганізмів.

4.

Максимальна відстань
від ферми до пасовища
для корів з надоєм 3-4
тис. кг допускається 2
км, для високоудійних1,5 км. Якщо поблизу
ферми не можна
створювати культурні
пасовища,
організовують літні
табори.

5.

Пасовища
Пасовища для
для корів
корів також
також
розбивають
розбивають на
на загони
загони
площею
площею 4-5
4-5 га
га кожен.
кожен. У
У
кожному
кожному загоні
загоні випасають
випасають по
по
100-120
100-120 корів.
корів. Територію
Територію
загороди
загороди обносять
обносять огорожею.
огорожею.
Якщо
Якщо на
на цих
цих ділянках
ділянках єє
відкриті
відкриті водойми,
водойми, їх
їх
огороджують
огороджують іі обладнають
обладнають
підходи
підходи для
для водопою.
водопою. Краще
Краще
поїти
поїти тварин
тварин водою
водою зз
артезіанських свердловин або
зз пересувних
пересувних напувалок.
напувалок.

6.

Для
Для зрошуваних
зрошуваних пасовищ
пасовищ використовують
використовують сумішки
сумішки трав,
трав, що
що відповідають
відповідають
природним
природним умовам
умовам кожної
кожної зони
зони землеробства.
землеробства. Загальні
Загальні вимоги
вимоги до
до
травосумішок
травосумішок‑‑високі
високі поживні
поживні якості,
якості, багаторічність,
багаторічність, висока
висока продуктивність,
продуктивність,
рівномірність
рівномірність забезпечення
забезпечення тварин
тварин за
за строками
строками випасання,
випасання, стійкість
стійкість при
при випасанні.
випасанні.
Цього
Цього досягають
досягають підбором
підбором травосумішок,
травосумішок, до
до складу
складу яких
яких включають
включають верхові
верхові й
й
низові
низові злаки,
злаки, рихлокущові
рихлокущові та
та кореневищні
кореневищні їх
їх види,
види, багаторічні
багаторічні бобові.
бобові.

7.

Бобові трави підвищують якість
корму,
корму, кореневищні
кореневищні надають
надають
багаторічність
багаторічність іі стійкість
стійкість при
при
випасанні
випасанні худоби.
худоби. Високою
Високою
стійкістю
стійкістю проти
проти випасання
випасання
відзначаються
відзначаються такі
такі трави,
трави, як
як
райграс
райграс пасовищний,
пасовищний, грястиця
грястиця
збірна,
збірна, люцерна
люцерна жовта,
жовта, лядвенець
лядвенець
рогатий,
рогатий, конюшина
конюшина біла
біла та
та ін.
ін.
Стійкість
Стійкість урожаю
урожаю за
за періодами
періодами
випасання
випасання досягається
досягається
включенням
включенням до
до травосумішок
травосумішок
видів,
видів, які
які різняться
різняться за
за
скоростиглістю.
скоростиглістю. До
До сумішок
сумішок
включають
включають найпродуктивніші
найпродуктивніші
види.
види. До
До складу
складу травосумішок
травосумішок
рекомендується
рекомендується включати
включати не
не
більше
більше 66‑‑77 видів.
видів.

8.

П
Підготовка
ідготовка
ділянки
ділянки іі обробіток
обробіток ґрунту.
ґрунту. Заболочені
Заболочені ділянки
ділянки заплав
заплав
висушують,
висушують, нарізуючи
нарізуючи відкриті
відкриті канали
канали або
або роблять
роблять мережі
мережі закритого
закритого
дренажу.
дренажу. Перед
Перед розорюванням
розорюванням знищують
знищують механічним
механічним або
або хімічним
хімічним
способом
способом чагарники
чагарники та
та купини.
купини. Орють
Орють очищені
очищені ділянки
ділянки влітку
влітку після
після
використання
використання травостою
травостою на
на сіно
сіно або
або випас.
випас. Пласт
Пласт 22 ‑‑33 рази
рази дискують,
дискують,
боронують
боронують важкими
важкими боронами,
боронами, аа весною
весною наступного
наступного року
року при
при необхідності
необхідності
розробляють
розробляють фрезою
фрезою іі вирівнюють.
вирівнюють.
При
При розміщенні
розміщенні пасовищ
пасовищ на
на вирівняних
вирівняних староорних
староорних землях
землях обробіток
обробіток
ґрунту
ґрунту починають
починають зз дворазового
дворазового дискового
дискового лущення.
лущення. Залежно
Залежно від
від зони
зони іі
попередника
попередника оранку
оранку проводять
проводять на
на глибину
глибину від
від 20
20‑‑22
22 до
до 30
30‑‑32
32 см
см Після
Після цього
цього
виконують
виконують планування
планування довгобазовими
довгобазовими планувальниками
планувальниками вв двох
двох напрямках.
напрямках.
У
У результаті
результаті вирівнювання
вирівнювання мікрорельєфу
мікрорельєфу більш
більш рівномірно
рівномірно розподіляються
розподіляються
поливна
поливна вода
вода іі добрива,
добрива, що
що сприяє
сприяє підвищенню
підвищенню врожаю
врожаю на
на 25
25 ‑‑З0%.
З0%. Після
Після
планування
планування орний
орний шар
шар поглиблюють
поглиблюють зз метою
метою руйнування
руйнування плужної
плужної підошви.
підошви.
Для
Для цього
цього поле
поле переорюють
переорюють плугом
плугом із
із знятими
знятими полицями
полицями або
або плугомплугомчизелем на глибину З0‑35 см.
Навесні,
Навесні, крім
крім закриття
закриття вологи
вологи шляхом
шляхом боронування,
боронування, проводять
проводять дві
дві
культивації:
культивації: першу
першу на
на глибину
глибину 10
10‑‑12
12 см,
см, другу
другу –– на
на глибину
глибину загортання
загортання
насіння.
насіння.
ЗЗ метою
метою знищення
знищення бур'янів
бур'янів уу посівах
посівах злакових
злакових трав
трав уу досходовий
досходовий період
період
травостій
травостій обробляють
обробляють препаратом
препаратом групи
групи 2,4-Д
2,4-Д (3
(3‑‑ 3,5
3,5 кг/га).
кг/га).

9.

Способи і строки сівби. Висівають
травосумішки без покриву або під покрив
спеціальними зерно-трав'яними чи
звичайними зерновими сівалками на глибину
2‑4 см. На зрошуваних землях хороші
результати дає сівба рядками з відстанню
між ними 7,5 см. У дво- чи триящикових
зерно-трав'яних сівалках один з ящиків
заповнюють крупним текучим і нетекучим
насінням трав (вівсяниця лучна, стоколос
безостий, райграс та ін.), другий – дрібним
(люцерна, конюшина, тимофіївка та ін.).
Глибину загортання насіння, що висівається з
кожного ящика, регулюють окремо, оскільки
дрібне насіння загортають на меншу глибину,
ніж крупне. Висівають травосумішку рано
навесні, на початку періоду весняних
польових робіт або влітку, в післяжнивний
період. У районах з теплою тривалою осінню і
м'якою зимою можлива і осіння сівба. Проте
при осінній сівбі рослини повинні добре
зміцніти до входу в зиму. Конюшина набуває
достатньої зимостійкості після формування
розетки листків, а люцерна – 4‑5 стебел з
листками. Для рівномірного загортання
насіння поле перед сівбою вирівнюють і
ущільнюють котками, а після сівби

10.

Догляд
Догляд за
за пасовищами
пасовищами включає:
включає: підживлення,
підживлення, вегетаційні
вегетаційні поливи,
поливи, перезалуження
перезалуження травостоїв,
травостоїв,
підкошування
неїстівних
трав,
щілювання
ґрунту
і
розкидання
по
полю
екскрементів
підкошування неїстівних трав, щілювання ґрунту і розкидання по полю екскрементів тварин.
тварин.
Питання
Питання підживлення
підживлення культур
культур на
на пасовищах
пасовищах нами
нами вже
вже розглянуте
розглянуте вище,
вище, режим
режим зрошення
зрошення буде
буде
викладений
викладений нижче.
нижче.
Після
Після 44‑‑55 років
років інтенсивного
інтенсивного використання
використання пасовища
пасовища травостій
травостій знижує
знижує продуктивність
продуктивність
порівняно
порівняно зз початковою
початковою на
на З0
З0‑‑35%.
35%. Змінюється
Змінюється видовий
видовий ботанічний
ботанічний склад
склад травостою.
травостою. ЗЗ нього
нього
майже
повністю
випадають
бобові,
а
в
злаковому
травостої
переважає
грястиця
збірна,
що
майже повністю випадають бобові, а в злаковому травостої переважає грястиця збірна, що
природно
природно впливає
впливає на
на якість
якість кормів.
кормів. Це
Це викликає
викликає необхідність
необхідність перезалуження
перезалуження травостоїв.
травостоїв.
Для
Для відновлення
відновлення продуктивності
продуктивності пасовища
пасовища ділянки
ділянки поверхнево
поверхнево розпушують,
розпушують, сівбу
сівбу проводять
проводять
дисковою
дисковою сівалкою.
сівалкою. Можливе
Можливе підсівання
підсівання іі після
після першого
першого випасання.
випасання. Слідом
Слідом за
за сівбою
сівбою ділянку
ділянку
коткують,
коткують, аа потім
потім поливають.
поливають.
На
пасовищах
розрівнюють
На пасовищах розрівнюють екскременти,
екскременти, залишені
залишені тваринами,
тваринами, оскільки
оскільки вв місцях
місцях їх
їх
нагромадження
нагромадження розвиваються
розвиваються рослини,
рослини, які
які погано
погано поїдають
поїдають тварини.
тварини. Це
Це роблять
роблять бороною
бороною
БПШ-3,1.
БПШ-3,1.
Травостій
Травостій підкошують
підкошують 22‑‑33 рази
рази за
за сезон,
сезон, головним
головним чином
чином навесні
навесні іі на
на початку
початку літа,
літа, коли
коли трави
трави
утворюють
утворюють багато
багато плодоносних
плодоносних пагонів.
пагонів. Без
Без підкошування
підкошування невипасені
невипасені рослини
рослини до
до наступного
наступного
циклу
переростають,
грубіють,
що
призводить
до
зниження
кількості
з'їденого
корму
циклу переростають, грубіють, що призводить до зниження кількості з'їденого корму іі
перетравлювання
перетравлювання молодих,
молодих, відрослих
відрослих рослин.
рослин.
Важливий
Важливий засіб
засіб догляду
догляду за
за зрошуваними
зрошуваними пасовищами
пасовищами –– глибоке
глибоке щілювання
щілювання на
на 35
35‑‑45
45 см
см старих
старих
за
за віком
віком травостоїв,
травостоїв, яке
яке виконують
виконують 11‑‑22 рази
рази за
за сезон.
сезон. Продуктивність
Продуктивність пасовищ
пасовищ при
при
оптимальному
оптимальному поєднанні
поєднанні щілювання
щілювання іі поливу
поливу підвищується
підвищується на
на 25
25‑‑55%,
55%, собівартість
собівартість вирощеної
вирощеної
продукції
знижується
на
19

22%,
більш
економно
використовується
зрошувальна
вода.
продукції знижується на 19‑22%, більш економно використовується зрошувальна вода. При
При
розпушенні
розпушенні ґрунту
ґрунту треба
треба використовувати
використовувати щілювач
щілювач ЩН-2-140,
ЩН-2-140, кращим
кращим періодом
періодом проведення
проведення
щілювання
щілювання єє осінь.
осінь.
У
У перший
перший рік
рік життя
життя трав
трав на
на безпокривних
безпокривних посівах
посівах проводять
проводять 22‑‑33 підкошування
підкошування бур'янів
бур'янів зз
висотою
висотою зрізу
зрізу 88‑‑10
10 см,
см, аа на
на покривних
покривних своєчасно
своєчасно іі швидко
швидко збирають
збирають покривні
покривні культури.
культури.

11.

Використання
Використання пасовищ.
пасовищ. Випасання
Випасання починають
починають після
після того,
того, як
як укоріняться
укоріняться рослини,
рослини,
щоб
щоб протистояти
протистояти витоптуванню.
витоптуванню. В
В перший
перший рік
рік життя
життя трав
трав уникають
уникають випасу
випасу –– трави
трави
скошують
скошують на
на зелену
зелену масу
масу або
або для
для заготівлі
заготівлі сіна.
сіна. В
В роки
роки випасання
випасання худобу
худобу починають
починають
випасати
випасати через
через 15
15‑‑20
20 днів
днів після
після початку
початку відростання
відростання трав.
трав. До
До цього
цього часу
часу більшість
більшість
трав
трав входить
входить уу фазу
фазу кущіння
кущіння –– галуження.
галуження. Більш
Більш ранній
ранній випас
випас небезпечний
небезпечний внаслідок
внаслідок
надмірного
надмірного зволоження
зволоження ґрунту
ґрунту іі недостатньої
недостатньої стійкості
стійкості рослин.
рослин. Висота
Висота рослин
рослин до
до
початку
початку першого
першого випасання
випасання досягає
досягає 15
15‑‑20
20 см.
см. Випасання
Випасання припиняють
припиняють при
при досягненні
досягненні
їх
їх висоти
висоти близько
близько 55 см.
см. Випасання
Випасання треба
треба закінчувати
закінчувати приблизно
приблизно за
за місяць
місяць до
до настання
настання
стійких
стійких заморозків.
заморозків. Загін
Загін випасають
випасають по
по частинах,
частинах, відгороджуючи
відгороджуючи щоденно
щоденно
електропастухом
електропастухом площу,
площу, достатню
достатню для
для добової
добової годівлі
годівлі тварин.
тварин. Для
Для кращого
кращого поїдання
поїдання
корму
корму вв загонах
загонах встановлюють
встановлюють автопоїлки.
автопоїлки.

12. Застосовують пе­реважно три системи випасання тварин — вільну, загінну та пор­ційну

ЗАСТОСОВУЮТЬ ПЕРЕВАЖНО ТРИ СИСТЕМИ
ВИПАСАННЯ ТВАРИН — ВІЛЬНУ, ЗАГІННУ ТА ПОРЦІЙНУ
Вільну систему застосовують повсюди на заливних луках, від- гінних, у тому числі гірських альпійських і
субальпійських пасовищах Кавказу, Криму, полонинах Карпат та в інших гірських районах. Вона неефективна,
оскільки при її використанні часто неможливо узгодити кількість тварин із площею випасу, що призводить до
надмірного спасування травостою і різкого зниження врожайності трав
Загінне випасання полягає в тому, що пасовище поділяють на ді- лянки-загони з
постійною і переносною огорожею. Інколи для зручності поливу і проведення інших
робіт межі загонів позначають пікетами, а пасовище огороджують тільки по периметру і
скотопрогону. Тривалість перебування тварин у загонах можна регулювати залежно від
урожаю трави — на початку випасання (циклу) утримувати в загоні тварин протягом 1 2, в кінці — 5 - 6 днів. Загони дають змогу поліпшити догляд за пасовищами, проводити
його регулярновідповідно до плану. Регульоване випасання, удобрення, зрошення та
інші прийоми догляду за травостоєм рослини запобігають випаданню рослин,
забезпечують високу продуктивність пасовища протягом тривалого періоду.
Порційне випасання — це основний спосіб випасання тварин. Вперше застосований у
Новій Зеландії ще в 1936 р. За прикладом Данії, де корів пасли на прив’язі, було введено
в практику виділення вузької смуги пасовищної ділянки, обмеженої переносною
огорожею. Для високопродуктивних пасовищ уранці виділяють невелику ділянку 30 - 40
м2 на одну тварину (30 - 40 кг зеленої маси). Звичайно до 10.30 - 11.00 більшість тварин
переривають випасання для ремиґання. Через 40 - 50 хв огорожу переносять на кілька
метрів. При цьому все стадо знову починає пастись. Після денного доїння худоба «під
чищає» площу, виділену їй у першій половині дня. Потім ще 1 - 2 рази їй дають свіжу
траву. Це дає змогу одержати додатково 1 - 1,5 л молока на корову в день без
додаткових витрат. Порційний випас широко практикується, але зводиться частіше до
виділення одноденних порцій, тоді як слід виділяти 2 - 3 порцій на день.

13.

Після
Після випасу
випасу рослини
рослини проходять
проходять три
три
фази
фази росту,
росту, які
які утворюють
утворюють S-подібну
S-подібну
криву.
криву. Перша
Перша фаза
фаза –– рослини
рослини
сильно
сильно з'їдені.
з'їдені. Після
Після випасу
випасу
залишається
залишається менше
менше листя
листя для
для того.
того.
Щоб
Щоб перехоплювати
перехоплювати сонячне
сонячне світло,
світло,
іі для
для росту
росту рослинам
рослинам необхідно
необхідно
більше
більше енергії,
енергії, ніж
ніж вони
вони можуть
можуть
виробити
виробити через
через фотосинтез.
фотосинтез. Для
Для
компенсації
компенсації цього
цього недоліку
недоліку енергія
енергія
мобілізується
мобілізується зз коренів.
коренів. Корені
Корені
стають
стають меншими
меншими іі слабшими,
слабшими,
оскільки
оскільки енергія
енергія переходить
переходить вв
рослину,
рослину, щоросте.
щоросте. Зростання
Зростання
рослини
рослини вв першій
першій фазі
фазі повільне,
повільне, але
але
сама
сама вона
вона надзвичайно
надзвичайно смачна
смачна іі
поживна.
поживна. Перша
Перша фаза
фаза –– це
це висока
висока
якість,
якість, але
але низька
низька кількість.
кількість.
Друга
Друга фаза
фаза –це
–це исока
исока якість
якість іі висока
висока
кількість.
кількість.
Треря
Треря фаза
фаза –– це
це низька
низька якість,
якість, але
але
исока
исока кількість.
кількість.

14. Висновок

ВИСНОВОК
Пасовищний
Пасовищний нагул
нагул єє найдешевшим
найдешевшим способом
способом виробництва
виробництва м'яса
м'яса зз усіх
усіх нині
нині існуючих,
існуючих,
особливо
особливо при
при використанні
використанні природних
природних пасовищ
пасовищ без
без підживлення,
підживлення, тому
тому що
що природні
природні степові
степові
пасовища
пасовища практично
практично нічого
нічого не
не варті
варті господарству,
господарству, та
та всі
всі витрати
витрати зз нагулу
нагулу на
на них
них зводяться
зводяться
тільки
тільки до
до обслуговування
обслуговування тварин.
тварин.
Досвід
передовиків
по
нагулу
Досвід передовиків по нагулу худоби
худоби степової
степової зони
зони дозволяє
дозволяє рекомендувати
рекомендувати таку
таку черговість
черговість
використання
використання природних
природних пасовищ:
пасовищ: уу травні-червні
травні-червні виділяють
виділяють піднесені
піднесені пасовища.
пасовища. Якщо
Якщо на
на
таких
таких ділянках
ділянках траву
траву не
не згодувати
згодувати вчасно,
вчасно, то
то вона
вона вигорає
вигорає вв липневу
липневу спеку.
спеку. У
У липні
липні під
під
пасовище
пасовище використовують
використовують ділянки
ділянки вв низьких
низьких приозерних
приозерних місцях
місцях іі між
між березово-осиковими
березово-осиковими
кілками,
з
серпня
нагул
худоби
проводять
за
пожнивних
залишків.
Це
дуже
кілками, з серпня нагул худоби проводять за пожнивних залишків. Це дуже цінний
цінний вв
кормовому
кормовому відношенні
відношенні вид
вид пасовищ.
пасовищ.
Для
Для деяких
деяких районів
районів найбільш
найбільш перспективним
перспективним єє нагул
нагул на
на зеленому
зеленому конвеєрі.
конвеєрі. При
При правильній
правильній
організації
організації зеленого
зеленого конвеєра
конвеєра тварини
тварини безперебійно
безперебійно забезпечуються
забезпечуються повноцінними
повноцінними зеленими
зеленими
кормами
кормами на
на протязі
протязі всього
всього пасовищного
пасовищного періоду.
періоду.
Потреба
тварин
у
повноцінному
пасовищному
Потреба тварин у повноцінному пасовищному кормі
кормі може
може бути
бути задоволена
задоволена іі за
за рахунок
рахунок
природних
природних пасовищ
пасовищ при
при достатньому
достатньому різноманітності
різноманітності їх
їх сезонних
сезонних типів.
типів. Однак,
Однак, такий
такий набір
набір
природних
природних пасовищ
пасовищ зустрічається
зустрічається досить
досить рідко,
рідко, особливо
особливо вв центральних
центральних областях
областях нашої
нашої
країни.
країни.
При
При організації
організації зеленого
зеленого конвеєра
конвеєра передові
передові господарства
господарства виходять
виходять зз наступних
наступних основних
основних
принципів.
Перш
за
все,
для
конвеєра
підбирають
найбільш
урожайні
культури.
принципів. Перш за все, для конвеєра підбирають найбільш урожайні культури.
Велике
Велике значення
значення надають
надають питанням
питанням вибору
вибору способів
способів згодовування
згодовування зелених
зелених кормів,
кормів,
одержуваних
одержуваних зз різних
різних угідь.
угідь.
English     Русский Rules