Дидактичні завдання з української мови 3 клас
312.81K
Category: ukrainianukrainian

Дидактичні завдання з української мови (3 клас)

1. Дидактичні завдання з української мови 3 клас

Дієслово
Підготувала:
Кримовська В.В.
ЗОШ № 1
м.Димитров

2.

Підкресли дієслова
Утвори форми часу
Випиши словосполучення
Визнач час
Утвори антоніми
Випиши дієслова в
неозначеній формі
Випиши групи синонімів
Утвори неозначену форму
Переносне значення
Встав частку не
Познач час
Розкрий дужки

3.

Г
О
Л
О
В
Н
А
Відмінним
володіє
Прочитай текст.слухом
Спиши. Знайди
і
підкресли
дієслова.
їжак. Жодна
комашечка не
проповзе повз нього
непоміченою. Цей колючий
хижачок чує навіть як равлик,
що сидить на гілочці,
П
випускає ріжки. Люди
Е
Р
Е
цінують їжачка за добрий
В
І
слух, як хорошого сторожа
Р
К
А
садка та городу.

4.

Відмінним слухом володіє
їжак. Жодна комашечка не
проповзе повз нього
непоміченою. Цей колючий
хижачок чує навіть як равлик,
що сидить на гілочці, випускає
ріжки. Люди цінують їжачка
за добрий слух, як хорошого
сторожа садка та городу.
Г
О
Л
О
В
Н
А

5.

Випиши сполучення дієслів з
іменниками, постав питання до дієслів.
До саду повернулися
шпаки й оселилися в
шпаківнях. Зранку
до вечора чути їх
спів. Від цього співу
ожили дерева.
Г
О
Л
О
В
Н
А
П
Е
Р
Е
В
І
Р
К
А

6.

Шпаки (що зробили?)повернулися й
оселилися ;
(що робити?)чути
спів;
дерева (що зробили?) ожили.
Г
О
Л
О
В
Н
А

7.

Від поданих дієслів
утвори за
Відлітати
...
допомогою префіксів дієсловаантоніми.
входити
— ...
вбігти - ...
вилізти — ...
зачинити - ...
відцвітати - ...
Г
О
Л
О
В
Н
А
П
Е
Р
Е
В
І
Р
К
А

8.

Відлітати - прилітати
входити - виходити
вбігти - вибігти
вилізти - залізти
зачинити - відчинити
відцвітати - зацвітати
Г
О
Л
О
В
Н
А

9.

Із поданих дієслів випиши групи
синонімів.
Жартую, бігаю,
сміюся, мислю, мчу,
міркую, думаю,
регочу, метикую,
глузую, сушу собі
голову, шуткую.
Г
О
Л
О
В
Н
А
П
Е
Р
Е
В
І
Р
К
А

10.

Жартую, сміюся, регочу, глузую, шуткую.
Бігаю, мчу.
Мислю, міркую, думаю, метикую, сушу
собі голову.
Г
О
Л
О
В
Н
А

11.

Спиши вірш. Підкресли дієслова,
вжиті в переносному значенні.
По діброві вітер
виє,
гуляє по полю,
край дороги гне
тополю
до самого долу.
Г
О
Л
О
В
Н
А
П
Е
Р
Е
В
І
Р
К
А

12.

По діброві вітер
виє,
гуляє по полю,
край дороги гне
тополю
до самого долу.
Г
О
Л
О
В
Н
А

13.

Прочитай і спиши
текст
. Познач у
Розлилися
річки.
Затопили
часЛетять
дієслів. і
низинидужках
й луки.
летять з вирію птахи. Тепле
проміння нагріває землю.
Розпочалася весняна сівба.
Цвітуть в̓язи й крислаті
клени. Скоро буйно
розквітнуть садки. Тому й
місяць має назву квітень.
Г
О
Л
О
В
Н
А
П
Е
Р
Е
В
І
Р
К
А

14.

Розлилися (мин.) річки.
Затопили (мин.)низини й луки.
Летять(теп.) і летять(теп.) з
вирію птахи. Тепле проміння
нагріває(теп.) землю.
Розпочалася(мин.) весняна
сівба.Цвітуть(теп.) в̓язи й
крислаті клени. Скоро буйно
розквітнуть(майб.) садки. Тому й
місяць має(теп.) назву квітень.
Г
О
Л
О
В
Н
А

15.

Від дієслів сіяти — посіяти,
зеленіти — зазеленіти,
нести — принести, бачити
— побачити утвори форми
теперішнього і майбутнього часу, запиши їх.
Зразок. Теперішній час сіє. Майбутній час - посіє.
Г
О
Л
О
В
Н
А
П
Е
Р
Е
В
І
Р
К
А

16.

Теперішній час - сіє.
Майбутній час – посіє.
Теперішній час – зеленіє.
Майбутній час - зазеленіє.
Теперішній час - несе.
Майбутній час - принесе.
Теперішній час – бачить.
Майбутній час - побачить.
Г
О
Л
О
В
Н
А

17.

Спиши.полетів
Знайди дієслова,
їх
Бачиш
перший визнач
метелик.
час.
Це кропивниця.
Невже вона
встигла так швидко вирости?
Звичайно ні. Є такі метелики,
що не гинуть взимку. Залізуть
вони кудись в щілину і
перезимують там, пересплять
до весни. Так і кропивниця.
Тому вона перша серед
метеликів з'являється.
Г
О
Л
О
В
Н
А
П
Е
Р
Е
В
І
Р
К
А

18.

Бачиш(теп.) полетів(мин.) перший
метелик. Це кропивниця. Невже
вона встигла(мин.) так швидко
вирости(н.ф.)? Звичайно ні.
Є(теп.) такі метелики, що не
гинуть(теп.) взимку.
Залізуть(майб.) вони кудись в
щілину і перезимують(майб.) там,
пересплять(майб.) до весни. Так і
кропивниця. Тому вона перша серед
метеликів з'являється(теп.).
Г
О
Л
О
В
Н
А

19.

Букет із
живих квітів
Прочитай.
Випиши
дієслова в
Кожномунеозначеній
приємно, коли
в кімнаті
формі.
стоять квіти. Проте зірвані квіти
швидко можуть зів'янути. Як же
продовжити їх життя?
Перш ніж поставити квіти у вазу,
треба покласти стебла квітів у таз з
водою. Розрізати кінці стебел
навхрест. І щоб квіти швидко не
осипались, слід міняти воду щодня.
Можна також вкинути у вазу мідну
монету.
Г
О
Л
О
В
Н
А
П
Е
Р
Е
В
І
Р
К
А

20.

Зів'янути,
продовжити,
поставити,
покласти,
розрізати, міняти,
вкинути.
Г
О
Л
О
В
Н
А

21.

Подивись:
весна дієслова.
устала,
Прочитай
вірш. Випиши
Утвори від них неозначену форму.
Сипле пишними
квітками;
Подивись: веселим
птаством
Ожили степи з лісами.
Зразок: подивись —
подивитися.
Г
О
Л
О
В
Н
А
П
Е
Р
Е
В
І
Р
К
А

22.

Подивись –
подивитися,
устала – уставати,
сипле – сипати,
ожили – ожити.
Г
О
Л
О
В
Н
А

23.

Спиши, вставляючи
замість крапок
Бережи
книжку!
частку не.
Ти надовго збережеш
мене, якщо обгорнеш у
папір, ... братимеш мене
немитими руками, ... будеш
читати мене, коли сядеш
їсти. ... пиши і ... малюй
на моїх сторінках.
Г
О
Л
О
В
Н
А
П
Е
Р
Е
В
І
Р
К
А

24.

Бережи книжку!
Ти надовго збережеш
мене, якщо обгорнеш у
папір, не братимеш мене
немитими руками, не
будеш читати мене, коли
сядеш їсти. Не пиши і не
малюй на моїх сторінках.
Г
О
Л
О
В
Н
А

25.

З Спиши,
вогнем
та водою
розкриваючи
дужки.
(не)жартуй.
Лежачого (не)б'ють.
Від своєї совісті
(не)втечеш. Наша
дума, наша пісня
(не)вмре, (не)загине.
Г
О
Л
О
В
Н
А
П
Е
Р
Е
В
І
Р
К
А

26.

З вогнем та водою не
жартуй. Лежачого не
б'ють. Від своєї
совісті не втечеш.
Наша дума, наша
пісня не вмре, не
загине.
Г
О
Л
О
В
Н
А
English     Русский Rules