554.97K
Category: ukrainianukrainian

Завдання для моніторингової контрольної роботи з української мови та літератури

1.

Департамент освіти і науки
Донецької обласної державної адміністрації
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Завдання для моніторингової контрольної роботи
з української мови
11 клас
2016-2017 н.р.
ВАРІАНТ 1
Завдання 1–6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких один
правильний. Оберіть правильну відповідь і позначте її в клітинці таблиці. (5 хв.)
1. Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка
А доріжка, миєшся, широкий
Б шістсот, Тбілісі, метелиця
В Великдень, аякже, ґрунт
Г свято, осінній, просьба
А Б В Г
2. Правильно підкреслено літеру на позначення наголошеного звука в рядку
А граблі
Б навчання
В легкий
Г чорнослив
А Б В Г
3. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А тьм…яний, арф…яр, дит…ясла
Б в…ється, грав…юра, Заполяр…я
В між…ярусний, від…ємний, б…ю
Г р…юмсати, з…їсти, кураб…є
А Б В Г
4. У якому рядку подано фразеологізм, що має значення «кого-небудь щось постійно
хвилює, турбує, мучить, завдає душевного болю»
А Б В Г
А кішці смішки, а мишці слізки
Б червʼячок точить
В завʼяз пазурець – і пташці кінець
Г пробігла чорна кішка
5. Усі слова правильно написано в рядку
А левада, лимон, тривога
Б мавпиня, зарево, вибери
В велич, проминистий, новина
Г вуличка, дощечка, мариво
6. Безособові дієслова записано в рядку
А вишито, зроблено
Б нісши, привертаючи
В світає, мрячить
Г пекти, гуснути
А Б В Г
А Б В Г

2.

Завдання 7–12 (10 хв.)
Прочитайте текст і виконайте завдання 7–9.
1. Зачарований жовто-зеленим світом, іду під синім-синім небом, і тихо переймаюся
його світлою покорою. 2. Літо уже не квапить мене роботами. 3. Все попорано, врожай
зібрано, тому я спокійно озираю світ і придивляюся, як прощаються з теплом дерева. 4. У
тяжкій тузі зчорніло листя на груші, поіржавіло яблуневе. 5. Слива, ніби з ляку, скинула
своє ще зеленим. 6. Щосили жаріють калинові кетяги, намагаються зігріти холодні ранки,
та дні вистигають все дужче й дужче.
7. У прямому значенні вжито слово
А Б В Г
А іду
Б квапить
В прощаються
Г поіржавіло
8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Б В Г
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому
9. Зʼясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів (цифра в дужках позначає наступне
слово)
І (1)досі ранки (2) холодні, але промені (3) сонця поволі вже заливають (4) степ золотом.
1
А підмет
Б присудок
В додаток
Г обставина
Д означення
2
3
4
10. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра в дужках позначає
наступне слово).
Виноград плакав (1) і плакав, але (2) ніхто не зупинявся (3) коло нього,
усі поспішали в поле, на городи, усі (4) не мали часу.
А прислівник
Б займенник
В прийменник
Г сполучник
Д частка
1
2
3
4
Завдання 11–12
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений
буквою, і впишіть букву до таблиці.
11.Установіть відповідність між односкладними реченнями та їхніми видами.

3.

Види односкладних речень
1. Називне
2. Означено-особове
3. Безособове
4. Узагальнено-особове
5. Неозначено-особове
Приклади
А Відпочиваю від гримучих трас, камінних стін і мурашиння
літер.
Б Ці стародавні ікони реставрували на початку ХХ століття.
В Вчи лінивого не молотом, а голодом (Нар. творчість).
Г Після дощів смарагдова діброва, на білій ріні річка
говірка.
Д Пекучий день.
Е Як пощастило дівчинці в сімнадцять, в сімнадцять гарних,
неповторних літ!
1
2
3
4
5
12. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями та визначенням їхніх
підрядних частин.
Види підрядних речень
Приклади
1. Підрядне порівняльне
А Люди перестають мислити тоді, коли перестають читати.
2. Підрядне умови
Б Двір сплановано так, що діти від вулиці ізольовані.
3. Підрядне причини
В Як разом будемо стояти, наш буде верх.
4. Підрядне способу дії
Г Чумаки не любили заліза, бо воно, казали, притягає грім.
5. Підрядне часу
Д Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче.
Е Куди дме вітер, туди й гілля хилиться.
1
2
3
4
5
Завдання 13
Власне висловлення
(30 хв.)
Орієнтовний обсяг роботи 100-120 слів.
13. Складіть і запишіть роздум про те, що таке справжня краса.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, що найкраще
аргументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки прикладом із художньої
літератури або інших видів мистецтва (укажіть проблему, порушену письменником, назву
твору, назвіть художній образ, через який проблема розкрита, наведіть цитату з твору
тощо; не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів), а також
історичним фактом або випадком із життя. Сформулюйте висновок.

4.

ВАРІАНТ 2
Завдання 1–6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких один
правильний. Оберіть правильну відповідь і позначте її в клітинці таблиці. (5 хв.)
1. Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка
А діжка, у книжці, життя
Б казка, айсберг, мазати
В дзвоник, зелений, зілля
Г кігті, гуси, могти
А Б В Г
2. Правильно підкреслено літеру на позначення наголошеного звука в рядку
А отаман
Б читання
В випадок
Г принести
А Б В Г
3. Апостроф треба писати в усіх словах рядка
А об…єкт, Солов…йов, подзв…якувати
Б бур…ян, різьб…яр, роз…яснення
В пів…яблука, різдв…яний, Мін…юст
Г без…ядерний, Лук…ян, черв…як
4. У якому рядку всі фразеологізми мають однакове значення
А Б В Г
А Б В Г
А носа не показувати, нема живої душі, за тридев’ять земель
Б зганяти зі світу, вішати собак, з легкої руки
В живіт присох до спини, крихти в роті не було, ріски в рот не брати
Г ворожити на бобах, вити вовком, дати звістку про себе
5. На місці пропуску треба писати и в усіх словах рідка
А Б В Г
А вогн…чок, мереж…во, вул…чка
Б вел…чезний, мар…во, горл…чка
В пал…чка, викор…нити, виб…рати
Г вит…рати, вел…тень, ж…вильний
6. Закінчення -ять має дієслово
А Б В Г
А сипл…ть
Б пол…ть
В го…ться
Г бор…ться
Завдання 7–12 (10 хв.)
Прочитайте текст і виконайте завдання 7–9.
1. Уявіть, що почуває людина, коли зранку, зустрівши сусіда не почує звичного
«Доброго ранку!» у відповідь на власне привітання. 2. Мовчання закономірно посіє
сумнів: щось трапилось. 3. Звідки ота неприязнь? 4. І на душі стане незатишно, повіє

5.

прохолодою й сонячної днини. 5. Так може себе поводити лише невихована за правилами
етикету людина. 6. І навіть мимохіть кинуте опісля випадковим знайомим «Драстє!» або
«Добридень!» уже не зігріє вашого серця.
7.Слово мимохіть має значення
А Б В Г
А проходячи повз
Б поза бажанням
В дуже улесливо
Г явно підкреслено
8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Б В Г
А першому
Б другому
В четвертому
Г шостому
9. Зʼясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів (цифра в дужках позначає наступне
слово)
До небес (1) вознесу (2) я бажання (3) розділити з тобою (4) кохання.
1 2 3 4
А підмет
Б присудок
В додаток
Г обставина
Д означення
10. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра в дужках позначає
наступне слово)
Коли берег упав, (1) оголивши бронзову спину нерухомої води, Шептало не
(2) стримавсь і побіг, грузнучи в піску та задихаючись від не (3) знаної досі, нестерпної,
та все ж солодкої спраги, яку (4) вільно було вгамувати живою, а не іржавою водою.
1 2 3 4
А особове дієслово
Б дієприслівник (форма дієслова)
В дієприкметник (форма дієслова)
Г прикметник
Д прислівник
Завдання 11–12
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений
буквою, і впишіть букву до таблиці.
11.Установіть відповідність між односкладними реченнями та їхніми видами.
Види складних речень
Приклади
А Над болотом пряде молоком.
1. Означено-особове
Б Дружний табун і вовків не боїться.
2. Неозначено-особове
В Алое використовують із лікувальною метою.
3. Узагальнено-особове
Г І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.
4. Безособове
Д Холодна осінь.
5. Називне
Е Люблю тебе, високе наше небо!
1
2
3
4
5

6.

12. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями та визначенням їхніх
підрядних частин.
Види підрядних речень
Приклади
1. Підрядне мети
А Ті держави здатні ставати великими, у яких великі малі люди.
Б На дні ущелини росте очерет, так що ніяк не можна було туди
2. Підрядне допустове
прокласти шлях.
3. Підрядне означальне
В Довго співали дівчата, незважаючи на те що другого дня треба
4. Підрядне зʼясувальне
було
рано вставати.
5. Підрядне наслідку
Г Коли душа посоловіє, тоді уже не до краси.
Д Хотів би я знати, про що той струмочок у мріях своїх гомонить
між травою.
Е Змолоду треба набиратися знань, щоб не пуста була твоя власна
криниця.
1
2
3
4
5
Завдання 13
Власне висловлення
(30 хв.)
Орієнтовний обсяг роботи 100-120 слів.
13. Складіть і запишіть роздум про те, якою є успішна людина.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, що найкраще
аргументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки прикладом із художньої
літератури або інших видів мистецтва (укажіть проблему, порушену письменником, назву
твору, назвіть художній образ, через який проблема розкрита, наведіть цитату з твору
тощо; не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів), а також
історичним фактом або випадком із життя. Сформулюйте висновок.

7.

Департамент освіти і науки
Донецької обласної державної адміністрації
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Завдання для моніторингової контрольної роботи
з української літератури
11 клас
2016-2017 н.р.
Варіант 1
Завдання 1–10 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.
Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1. Із прологу і двадцяти пісень складається твір
А «Наталка Полтавка» Івана Котляревського
Б «Лісова пісня» Лесі Українки
В «Гайдамаки» Тараса Шевченка
Г «Мойсей» Івана Франка
А Б В Г
2. Словами «Я себе ловлю, що до сонця звертаюсь, як до живої істоти. Невже се
значить, що мені вже бракує товариства людей?» передає свій внутрішній стан головний
герой твору
А «Кайдашева сімʼя» Івана Нечуя-Левицького
Б «Земля» Ольги Кобилянської
В «Intermezzo» Михайла Коцюбинського
Г «Лісова пісня» Лесі Українки
А Б В Г
3. У «Слові про похід Ігорів» «розтікався мислю по древу, сірим вовком по землі, сизим
орлом під хмарами»
А Боян
Б Святослав
В Ігор
Г Овлур
4. «Цвітові яблуні» присвячено твір
А «Intermezzo» Михайла Коцюбинського
Б «Лісова пісня» Лесі Українки
В «Я (Романтика)» Миколи Хвильового
Г «Маруся» Григорія Квітки-Основʼяненка
А Б В Г
А Б В Г
5. Провідним мотивом твору «Contra spem spero!» Лесі Українки є
А любов до рідного, занапащеного краю
Б віра у світле майбутнє рідної країни
В оптимізм за будь-яких життєвих обставин
Г заклик до боротьби за краще життя
А Б В Г
А Б В Г
6. Події в пʼєсі «Наталка Полтавка» розгортаються в такій послідовності

8.

А освідчення возного Наталці — умовляння виборного, щоб Наталка послухала матір
— зустріч Миколи й Петра — відмова возного від одруження з Наталкою
Б зустріч Миколи й Петра — освідчення возного Наталці — умовляння виборного,
щоб Наталка послухала матір — відмова возного від одруження з Наталкою
В освідчення возного Наталці — зустріч Миколи й Петра — умовляння виборного,
щоб Наталка послухала матір — відмова возного від одруження з Наталкою
Г освідчення возного Наталці — умовляння виборного, щоб Наталка послухала матір
— відмова возного від одруження з Наталкою — зустріч Миколи й Петра
7. Драматичним за родовою ознакою є твір
А Б В Г
А «Чорна рада» Пантелеймона Куліша
Б «Кайдашева сімʼя» Івана Нечуя-Левицького
В «Лісова пісня» Лесі Українки
Г «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського
8. До символістів належить
А Б В Г
А М. Рильський
Б М. Драй-Хмара
В П. Тичина
Г П. Филипович
9. Співчутливий тон розповіді, віщування серця, ідеалізація героїв, А Б В Г
трагічна розвʼязка конфлікту – ці ознаки наявні у творі
А «Наталка Полтавка» Петра Котляревського
Б «Маруся» Григорія Квітки-Основʼяненка
В «Катерина» Тараса Шевченка
Г «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого
10. Повість «Земля» Ольги Кобилянської - зразок
А Б В Г
А бароко
Б класицизму
В реалізму
Г модернізму
Завдання 11–14 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка,
позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть букву до
таблиці (один варіант зайвий).
11.Установіть відповідність між персонажами одного твору
А Марічка
Б Тагабат
В Націєвський
Г Мавка
Д Чіпка
Е Карпо
1 Перелесник
2 Боруля
3 Галя
4 Палагна

1 2 3 4
5
12.Установіть відповідність між назвою твору та уривком з нього
1 «Тіні забутих предків»
Михайла Коцюбинського
2 «Кайдашева сімʼя» Івана
Нечуя-Левицького
3 «Земля» Ольги
А «Кум порадив…сказати синам, щоб розкопали горб, бо у
старого й так багато справ».
Б «От ще б то їх брала, та як же пiшов дощ, та
престрашенний, як з вiдра, та з холодним вiтром; а вона була
ув однiй тяжиновiй юпцi i свитини не брала».

9.

Кобилянської
4 «Хіба ревуть воли, як ясла
повні?» Панаса Мирного та
Івана Білика
5 «Чорна рада» Пантелеймона
Куліша
1
2
3
4
В «По далеких горбах самотіли тихі гуцульські оседки,
вишневі до смерекового диму, яким прокурились».
Г «Парубок ні з місця. Стоїть та дивиться вслід їй ще
дивнішими очима – мовби переглянув через гору!..»
Д «А те хмарище було окрите гаями, справді, наче хмарами.
Кругом обняла його річка з зеленими плавами, лозами,
очеретами».
Е «Ліс панський. Власність приватна. Тонкі ніжні берези
поперепліталися з поважними дубами і ясними літніми
ночами блистять, мов у срібло одягнені...»
5
13. Установіть відповідність між назвою твору та його жанром
А «Мойсей Івана Франка
Б «Лісова пісня» Лесі Українки»
В «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого
Г «Кайдашева сімʼя» Івана Нечуя-Левицького
Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана
Білика
Е «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
1 роман
2 поема
3 повість
4 драма-феєрія
5 трагікомедія
1 2 3 4 5
14. Установіть відповідність між художніми засобами та прикладами до них.
1 метафора
2 тавтологія
3 порівняння
4 оксиморон
5 алегорія
1
2
3
А «Вартовий мовчки, як автомат, вийшов із кімнати».
Б «Чи людством бути люди ще спроможні?»
В «Мед любить їсти й ведмідь, а Шершень теж не проти того».
Г Про це вже тисячу разів сказано.
Д «Скорботи листя опада на дно душі».
Е «На нашій – не своїй землі».
4
5
У завданнях 15–16 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.
15. Укажіть, яку ідею П. Тичина втілив у вірші «Памʼяті тридцяти».
16. Прочитайте уривок із поетичного твору:
Клянусь тобі, веселий світе,
Клянусь тобі, моє дитя,
Що буду жити, поки жити
Мені дозволить дух життя!
Укажіть автора цих рядків і використані ним синтаксичні (стилістичні) фігури .
Завдання 17 потребує розгорнутої відповіді на питання (орієнтовний обсяг
письмової творчої роботи 50–80 слів).
17. Чи можна вважати інтимну лірику І. Франка ліричною сповіддю? Відповідь
обґрунтуйте й наведіть цитати на підтвердження Вашої думки.

10.

Варіант 2
Завдання 1–10 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.
Оберіть правильну відповідь і позначте її.
1. Розповідь від першої особи як композиційний прийом використано у творі
А «Земля» Ольги Кобилянської
Б «Маруся» Григорія квітки-Основʼяненка
В «Intermezzo» Михайла Коцюбинського
Г «Чорна рада» Пантелеймона Куліша
А Б В Г
2. Словами «…як дівчина, ба, ні, хутчій, як панна, бо й руки білі, і сама тоненька, і якось
так убрана не по-наськи… А чом же в тебе очі не зелені» охарактеризовано
А Юнону
Б Лесю Черевань
В Марічку
Г Мавку
А Б В Г
3. Репліка «Чую, як мені легко робиться, наче нова душа сюди ввійшла, а стара,
дворянська, попелом стала» належить
А Мартину Борулі
Б Тетерваковському
В Науму Дроту
Г Омелькові Кайдашу
4. Тарас Шевченко присвятив В. Жуковському твір
А «Кавказ»
Б «Гайдамаки»
В «І мертвим, і живим...»
Г «Катерина»
5. Про помсту княгині Ольги йдеться у творі
А «Слово про похід Ігорів»
Б «Повість минулих літ»
В «Всякому місту – звичай і права»
Г «De libertate»
А Б В Г
А Б В Г
А Б В Г
6. Події в поемі «Слово про похід Ігорів» розгортаються в такій послідовності
А віщий сон князя Святослава та його «золоте слово» – перебування А Б В Г
князя Ігоря в полоні й утеча з неволі – переможний похід Ігоря з
братом Всеволодом – плач Ярославни
Б перебування князя Ігоря в полоні й утеча з неволі - віщий сон князя Святослава та
його «золоте слово» - плач Ярославни - переможний похід Ігоря з братом Всеволодом
В переможний похід Ігоря з братом Всеволодом - віщий сон князя Святослава та його
«золоте слово» - плач Ярославни – перебування князя Ігоря в полоні й утеча з неволі
Г переможний похід Ігоря з братом Всеволодом - плач Ярославни – віщий сон князя
Святослава та його «золоте слово» – перебування князя Ігоря в полоні й утеча з неволі

11.

7. Вірш «Київ - традиція» Миколи Зерова – зразок
А експресіонізму
Б імпресіонізму
В неоромантизму
Г неокласицизму
А Б В Г
8. Яскравим представником реалізму в літературі є
А Б В Г
А Іван Нечуй-Левицький
Б Ольга Кобилянська
В Леся Українка
Г Михайло Коцюбинський
9. Реплікою «Знайся кінь з конем, а віл з волом» Наталка («Наталка Полтавка»
Івана Котляревського)
А Б В Г
А завершує розмову з возним під час сватання
Б мотивує свою відмову під час умовлянь матері
В аргументує своє рішення панові виборному
Г відповідає возному на його освідчення в коханні
10. Літературну дискусію 1925-1928 рр. започаткував
А Павло Тичина
А Б В Г
Б Микола Хвильовий
В Максим Рильський
Г Микола Зеров
Завдання 11–14 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка,
позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть букву до
таблиці (один варіант зайвий).
11.Установіть відповідність між творами одного автора
А «Гімн»
1 «О слово рідне! Орле скутий!..!
Б «Чари ночі»
2 «Сон («У всякого своя доля…)»
В «О панно Інно…!»
3 «Contra spem spero»
Г «Лісова пісня»
4 «Ви знаєте, як липа шелестить…»
Д «Катерина»
5 «Чого являєшся мені у сні?..»
Е «Віють вітри»
1 2 3 4 5
12.Установіть відповідність між персонажем та його характеристикою
А «злий геній з каменем замість серця»
1 Максим ґудзь
Б «пророк, не визнаний своїм народом»
2 доктор Тагабат
В «співун-реготун, мов з заліза збитий»
3 Сава Федорчук
Г «син паволоцького попа»
4 Мойсей
Д «главковерх чорного трибуналу комуни»
5 Шрам
Е «безустанно заблуканий погляд»
1
2
3
4
5

12.

13. Установіть відповідність між назвою твору та його жанром
А «Бджола та Шершень» Григорія Сковороди
1 роман
Б «Земля»
2 послання
В «Чорна рада»
3 поема
Г «Гайдамаки»
4 байка
Д «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
5 повість
Е «За світ встали козаченьки»
1 2 3 4
5
14. Установіть відповідність між художніми засобами та прикладами до них.
1 інверсія
2 антитеза
3 анафора
4 алітерація
5 риторичне
звертання
1
2
3
А «…течуть ріки, кривавії ріки».
Б «О земле втрачена, явися…»
В Тільки тобою серце кричить моє,
Тільки тобою сили мені стає…
Г «Мати любила його без пам'яті, тряслась над ним і у всім волила
його волю»
Д «Панські Петро для чинів тре кутки…»
Е Вчення – світ, а невчення – тьма.
4
5
У завданнях 15–16 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.
15. Укажіть, яку ідею М. Рильський утілив у поезії «Молюсь і вірю. Вітер грає…».
16. Прочитайте уривок із поетичного твору:
А вона, як мрія сну,
Чарівна,
Сяє вродою святою,
Неземною чистотою,
Сміючись на пелюстках,
На квітках
Променистою росою.
Укажіть автора цих рядків і використані ним тропи.
Завдання 17 потребує розгорнутої відповіді на питання (орієнтовний обсяг
письмової творчої роботи 50–80 слів).
17. Чи можна вважати творчість Лесі Українки оптимістичною? Відповідь аргументуйте й
наведіть цитати на підтвердження Вашої думки.
English     Русский Rules