Підготовка учнів до ЗНО-2016 з української літератури
1.Особливості проведення ЗНО та ДПА з української мови у 2016 році
Проведення ДПА та ЗНО
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМ ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
2. Практичне розв'язування завдань ЗНО на прикладах тестів з української літератури 2009-2015 років
Коментар
Коментар
Коментар
Коментар
Коментар
Коментар
Коментар
Коментар
Коментар
Коментар
Знання тексту твору
3. Аналіз результатів виконання вчителями української мови та літератури контрольної роботи (тренінг – лютий 2015).
Порівняльний аналіз результатів ЗНО – 2015 з української мови (за всеукраїнським рейтингом) і контрольних робіт (КР), які виконали вчителі пі
Шкала оцінювання рейтингових місць:
Підсумки КР до тренінгів до ЗНО-2015
Аналіз завдань до к.р.
Найважче завдання:
Найважче завдання
Велику ковбаню в річці Оскіл (“СОМ”) герой-оповідач вимірює
Слова “Од глибокої тюрми та до високого престола – усі ми в золоті і голі” належать
Завдання якісного аналізу знань учнів
Причини помилок учнів
Шляхи підвищення якості підготовки учнів до ЗНО з української літератури
Завдання
Розробка типових алгоритмів за навчальними темами
Як організувати учнів
Як готуватися до ЗНО. Групування матеріалу
Приклад завдання
Згрупувати матеріал можна також за категоріями:
Уперше…
Місце, де відбуваються події
Цитати з творів
Прототипи
Проводьте повторення за різними видами тестових ланцюжків
Проводьте повторення за різними видами тестових ланцюжків
Приклад: ідея - твір
Повторення на основі розрізнення
Коли учня підводить логіка? Слово: “козаченьки”
У творах схожа патріотична тематика
Тема патріотизму у творчості різних поетів
http://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/311-literaturni-rodi-ta-zhanri.html
Треба шукати в кожній цитаті підказку, а не просто завчати цитати
http://znoclub.com/mova-ta-literatura/551-khudozhni-zasobi-literaturi-tablitsi.html Провідну роль має асонанс, а не інверсія
2 жінки і 2 чоловіки
Повторення найбільш складних для учнів понять, зокрема, з теорії літератури:
Характеристика літературного героя (узагальнений план)
Уміти систематизувати знання
Особливості побудови роману Ю.Яновського “Вершники”
Еміграційна література XX століття
Еміграційна література XX століття
Еміграційна література XX століття
1.81M

Проведення ДПА та ЗНО -2016 з української мови та літератури

1. Підготовка учнів до ЗНО-2016 з української літератури

Підготовка учнів до ЗНО2016 з української літератури

2. 1.Особливості проведення ЗНО та ДПА з української мови у 2016 році

3. Проведення ДПА та ЗНО

• Наказ МОНУ від 8 жовтня 2015 року № 1050 “Про внесення
змін до наказу МОН України від 16 вересня 2015 року № 940”
«Про проведення державної підсумкової атестації учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти в 2015/2016
навчальному році»:
• “Провести з 5 по 30 травня 2016 року державну підсумкову
атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ
ступеня з трьох предметів”.
• ЗНО буде проведено з 5 травня по 10 липня 2016 року (наказ
МОНУ № 923 від 14 вересня 2015 року “Деякі питання
проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
середньої освіти (Iз змінами, внесеними згідно з Наказом МОНУ
• № 1078 від 13.10.2015)

4.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМ ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

• Зміст сертифікаційної роботи визначається на основі
Програми ЗНО.
• Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від
20.10.2015 № 1/11-15239 у 2016 році ЗНО проводитиметься за
програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і
науки України від 01.10.2014 № 1121 «Про програми
зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають
здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої
освіти», відповідно до статті 45 Закону України «Про вищу
освіту».

6.

• Результати ЗНО з української мови
будуть зараховані як результати ДПА
за курс повної загальної освіти для
всіх випускників загальноосвітніх
навчальних закладів 2016 року.

7. 2. Практичне розв'язування завдань ЗНО на прикладах тестів з української літератури 2009-2015 років

• Аналіз типових помилок, яких
припустилися абітурієнти при
виконанні сертифікаційної роботи у
2015 році (за даними УЦОЯО)

8.

ЗНО-2015
№ з/п
Розділи програми Кількість завдань
1
Усна народна творчість
2
Давня українська література
3
Література кінця XVIII – початку ХХ століття
4
Література ХХ століття
5
Творчість українських письменників-емігрантів
6
Сучасний літературний процес
Усього 24
1
1
10
10
1
1

9.

Практикум щодо розв’язання завдань ЗНО 2015
34. Марусю Чурай уважають автором
твору
А «Ой Морозе, Морозенку»
Б «Бондарівна»
В «Засвіт встали козаченьки»
Г «Чи не той то Хміль»
Д «Дума про Марусю Богуславку»
Відповіді учасників (%)
А - 12,20
Б - 12,85
В - 51,25
Г - 6,16
Д - 16,60
Не виконали 0,94

10. Коментар

Найбільша кількість учнів
співвіднесли слово “Маруся” в основі
завдання та у відповіді.
Більше 30% учнів не розуміють
поняття “авторство” відносно до
фольклорних творів.

11.

35. Вислів давньогрецького філософа Епікура
«Дякуємо блаженній природі за те, що потрібне
зробила неважким, а важке непотрібним»
використано у творі
А «Наталка Полтавка»
Б «Бджола та Шершень»
В «Маруся»
Відповіді
Г «Максим Гримач»
учасників (%)
Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» А - 9,27
Б - 60,68
В - 7,13
Г - 8,85
Д - 13,07
Не виконали 1,00

12.

36. «Чи я вам рівня? Ви пан, а я сирота; ви
багатий, а я бідна; та й по всьому я вам не під
пару», – відмовляється від залицянь
заможного посадовця головна героїня твору
А Тараса Шевченка
Б Лесі Українки
В Ліни Костенко
Г Івана Франка
Відповіді учасників
(%)
Д Івана Котляревського
А – 12,02
Б - 9,19
В - 17,79
Г - 7,64
Д - 52,52
Не виконали 0,85

13. Коментар

• До 18% дітей виявили нерозуміння
характерних рис як літературного, так
і історичного процесу.
• 12% учнів пам’ятають, що образи
панів та сиріт є у творчості
Т.Шевченка, чим і керуються у
відповіді.

14.

37. Заклик до українців
Обніміться ж, брати мої.
Молю вас, благаю!
лунає у творі
А Івана Котляревського
Б Тараса Шевченка
Відповіді учасників
В Пантелеймона Куліша
(%)
А – 7,28
Г Івана Франка
Б - 62,77
Д Лесі Українки
В - 10,70
Г - 13,49
Д - 4,69
Не виконали 1,06

15. Коментар

• До 14% учнів знають, що заклики до
українців лунають у творчості
І.Франка.
• Інші учні переплутали письменників,
яким могли належати ці слова.

16.

38. «Дай Боже, щоб обидва береги
Днiпровiї приклонились під одну булаву!»,
–заявляє герой твору
А «Україна в огні»
Б «Чорна рада»
В «Максим Гримач»
Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Д «Кайдашева сім’я»
Відповіді учасників (%)
А – 28,72
Б - 58,60
В - 5,75
Г - 3,55
Д - 2,67
Не виконали 0,73

17. Коментар

• До 30% учнів визначили відповіддю
“Україна в огні”, оскільки цей твір, що
містить національно-патріотичний
символ Дніпра, вони вивчали недавно.
• Не знають, що булава – символ
гетьманської влади.

18.

39. Історія села Піски є однією із сюжетних ліній
твору
А «Кайдашева сім’я»
Б «Земля»
В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Г «Тіні забутих предків»
Д «Камінний хрест»
Відповіді учасників (%)
А – 21,95
Б - 12,03
В – 42,02
Г - 11,41
Д - 11,67
Не виконали 0,92

19. Коментар

• Події в усіх творах відбуваються в селі.
• Для учнів очевидно стали проблемними епізоди,
які викликали асоціації з назвою села Піски:
Карпо: «…цiлий куток їздить через гору, а я буду
її розкопувать?»
«земля» як художня деталь у творі
О.Кобилянської і як символ у творах
Коцюбинського та Стефаника

20.

В житті мене ти й знать не знаєш,
Ідеш по вулиці – минаєш,
Вклонюся – навіть не зирнеш
І головою не кивнеш, –
дорікає коханій ліричний герой твору
А Івана Франка
Б Миколи Вороного
В Олександра Олеся
Відповіді учасників (%)
Г Павла Тичини
А – 37,34
Д Максима Рильського
Б - 12,80
40.
В – 13,36
Г - 23,42
Д - 11,99
Не виконали 1,09

21. Коментар

Більше 20% учнів сплутали інтимну
лірику П.Тичини та І.Франка
Більше 35% школярів виявили
незнання мотивів лірики М.Вороного,
О.Олеся, М.Рильського

22.

41. «Чую, як мені легше робиться, наче нова
душа сюди ввійшла, а стара, дворянська,
попелом стала», – зізнається
А Борис Тетерваковський
Б Михайло Черевань
В Омелько Кайдаш
Г Мартин Боруля
Відповіді учасників (%)
Д Максим Ґудзь
А – 9,09
Б - 10,16
В – 15,93
Г - 56,55
Д - 7,18
Не виконали 1,09

23. Коментар

• Учні погано орієнтуються у персонажах
творів та подіях, що пов’язані з цими
персонажами.
• Не розуміють поняття “дворянство”

24.

42. На рисунку зображено
персонажа античної
міфології,образ якого
переосмислено у творі
А «Кавказ»
Б «De libertate»
В «Гімн»
Г «Contra spem spero!»
Д «Молюсь і вірю»
Відповіді учасників (%)
А – 20,58
Б - 16,24
В – 5,05
Г - 47,92
Д - 9,43
Не виконали 0,79

25.

• Учні не співвідносять фразеологізм
“сізіфова праця” з думкою Лесі
Українки “без надії сподіваюсь”.
• Натомість візуальний малюнок гори
20% школярів поєднують з назвою
поеми “Кавказ”, 16% - із прагненням
до свободи.

26.

43. «Недалеко від ріки Серету на Буковині»
відбуваються події твору
А «Камінний хрест»
Б «Земля»
В «Тіні забутих предків»
Г «Максим Гримач»
Д «Момент»
Відповіді учасників (%)
А – 16,83
Б - 24,03
В – 40,20
Г - 11,61
Д - 6,15
Не виконали 1,17

27. Коментар

учнів сплутали місце
народження О.Кобилянської і місце
подій у творі М.Коцюбинського.
Майже 17% дітей не знають, що події
в новелі В.Стефаника “Камінний
хрест” стосуються галицького, а не
буковинського села.
24%

28.

44. Карпатськими Ромео й Джульєттою
називають героїв твору
А Олеся Гончара
Б Ольги Кобилянської
В Марка Вовчка
Г Григора Тютюнника
Д Михайла Коцюбинського
Відповіді учасників (%)
А – 11,64
Б - 16,24
В – 13,82
Г - 9,68
Д - 47,52
Не виконали 1,10

29. Коментар

• Більше половини учнів не побачили
підказку “карпатськими” і не змогли
визначити, що відповідна
романтична історія кохання
змальована у творі М.Коцюбинського

30.

45. «Його романи та повісті складаються з окремих
цілком закінчених (сюжетно й композиційно) новел, що
своєю ідеєю, персонажем, загальною психологічною
настановою й внутрішніми взаємозв’язками творять
дивну цілість і закінченість», – сказано про
А Миколу Хвильового
Б Юрія Яновського
В Василя Стефаника
Г Олександра Довженка
Д Михайла Коцюбинського
Відповіді учасників (%)
А – 18,12
Б - 41,07
В – 11,71
Г - 16,45
Д - 11,41
Не виконали 1,24

31. Коментар

• Дуже важко учням було
розібратися в жанрових
особливостях творів Ю.Яновського,
О.Довженка та М.Хвильового

32.

46. У рядках
Йде весна
Запашна,
Квітами-перлами
Закосичена
провідним художнім засобом є
А персоніфікація
Б паралелізм
В анафора
Г оксиморон
Д порівняння
Відповіді учасників (%)
А – 42,45
Б - 11,91
В – 22,62
Г - 10,86
Д - 11,20
Не виконали 0,95

33.

• Більше половини учнів не змогли розпізнати
в зазначеному уривку художній засіб
персоніфікації. До 12% учнів очевидно
вважають “квітами-перлами” паралелізмом.

34.

47. Справжнє прізвище автора твору
«Я (Романтика)» –
А Кандиба
Б Косач
В Фітільов
Г Лозов’ягін
Д Тобілевич
Відповіді учасників (%)
А – 15,65
Б - 9,94
В – 51,16
Г - 8,33
Д - 14,02
Не виконали 0,91

35.

48. «Подумай, що скажуть на тім світі діди й
прадіди наші, почувши, що ти міняєш
прізвище», – застерігає брата
А Леся Черевань
Б Мина Товченик
В Михайло Федорчук
Г Тарас Мазайло
Д Тимофій Лушня
Відповіді учасників (%)
А – 9,54
Б - 9,79
В – 10,20
Г - 65,09
Д - 4,44
Не виконали 0,93

36.

49. «Тільки було це так давно, що майже все вже
розтануло в далекім мареві часу, як сон, і потонуло.
Одна лишень Десна зосталася нетлінною у стомленій
уяві. Свята чиста ріка моїх дитячих незабутніх літ і мрій»,
– писав
А Валер’ян Підмогильний
Б Олесь Гончар
В Григір Тютюнник
Г Остап Вишня
Д Олександр Довженко
Відповіді учасників (%)
А – 9,54
Б - 9,33
В – 8,45
Г - 14,39
Д - 56,04
Не виконали 1,35

37.

50. «Любові всевишній»
автор присвятив
А роман у новелах
Б роман у віршах
В драму-феєрію
Г кіноповість
Д новелу
Відповіді учасників (%)
А – 17,46
Б - 26,29
В – 10,51
Г - 5,63
Д - 39,14
Не виконали 0,98

38.

51. У рядках
Як не хочеш, моє серце,
Дружиною бути,
То дай мені таке зілля,
Щоб тебе забути
йдеться про
А Карпа Яркового
Б Саву Федорчука
В Грицька Бобренка
Г Івана Палійчука
Д Мокія Мазайла
Відповіді учасників (%)
А – 12,88
Б - 14,24
В – 45,73
Г - 17,36
Д - 8,67
Не виконали 1,13

39.

52. Представником Празької школи був
автор твору
А «Різдво»
Б «Молюсь і вірю»
В «О панно Інно»
Г «Стилет чи стилос?»
Д «Любіть Україну»
Відповіді учасників (%)
А – 12,92
Б - 14,44
В – 16,15
Г - 44,13
Д - 11,19
Не виконали 1,16

40.

53. Представником постмодерного
письменства в Україні є
А Юрій Андрухович
Б Євген Маланюк
В Василь Стус
Г Богдан-Ігор Антонич
Д Василь Симоненко
Відповіді учасників (%)
А – 32,20
Б - 16,99
В – 21,21
Г - 11,94
Д - 16,26
Не виконали 1,41

41.

42.

43.

44.

45.

• Аналіз виконання завдань з української літератури
сертифікаційної роботи з української мови і літератури
як базового, так і поглибленого рівнів свідчить, що
учасники тестування продемонстрували середній і
достатній рівень володіння матеріалом, визначеним
Програмою ЗНО з української літератури.
• Не викликали труднощів у переважної більшості
абітурієнтів завдання з теми «Усна народна творчість»
та «Давня українська література» (успішність
виконання – 51,3% і 60,7% відповідно).

46. Знання тексту твору

• Із блоку завдань за темою «Література кінця XVIII –
початку XX ст.» лише завдання № 40 (перевіряло знання
твору «Чого являєшся мені у сні») виявилося складним для
абітурієнтів. Лише 37,3% абітурієнтів правильно визначили,
що автором наведеного уривку є Іван Франко. Проте майже
кожен четвертий уважав, що це Павло Тичина.
• Із блоку завдань за темою «Література ХХ століття»
лише завдання № 43 (перевіряло знання твору Ольги
Кобилянської «Земля») і завдання № 50 (перевіряло знання
твору Григора Тютюнника «Три зозулі із поклоном») виявилися
складними для учасників тестування (успішність виконання –
24% і 39,1% відповідно).

47.

• Варто підкреслити, що 40,2% і 16,8%
абітурієнтів уважали, що події, описані в творі
«Земля», відбувалися в «Тінях забутих предків»
та в «Камінному хресті».
• Кожен четвертий учасник визначив, що «Три
зозулі із поклоном» – це роман у віршах, а
10,5% взагалі вважають указаний твір Григора
Тютюнника драмою-феєрією.

48.

• Також складним виявилося завдання з теми
«Сучасний літературний процес».
• Лише кожен третій абітурієнт знає, що саме
Юрій Андрухович є представником літератури
постмодернізму.
• Кожен п’ятий упевнений, що це Василь Стус, а 16,3%
уважають, що це Василь Симоненко.

49.

• Певні труднощі в учасників тестування викликало
завдання № 54 (перевіряло знання основних
теоретико-літературних понять: сентименталізм,
романтизм, реалізм, їхні ознаки; модерністських
напрямів і течії: імпресіонізм, неоромантизм,
експресіонізм).
• Лише 11,8% абітурієнтів правильно встановила
усі відповідності між персонажем твору та
літературним напрямом, до якого належить твір.
Кожен третій не надав жодної правильної
відповіді, а 32,4% і 16,8% змогли вказати лише
одну та дві відповідності.

50. 3. Аналіз результатів виконання вчителями української мови та літератури контрольної роботи (тренінг – лютий 2015).

• Робота над помилками.
Рекомендації щодо запобігання таких
помилок в учнів

51.

52.

• У 2015 році 3325 учнів області (20,51 % від
загальної кількості учасників) показали
найнижчі результати ЗНО з української мови та
літератури, отримавши менше 130,5 балів.
• Від 190 балів та вище отримав 381 (2,35 %)
учень.
• Найвищий результат ЗНО з української мови
та літератури (200 балів) у 2015 році мали 8
(0,05 %) учнів (у 2014 – 5 (0,04 %).

53.

• Значно покращилося у 2015 році
порівняно з минулим рейтингове місце
Харківської області серед інших
регіонів України: за показником
«середній бал із навчального
предмета» – 4 (у минулому році – 14).

54. Порівняльний аналіз результатів ЗНО – 2015 з української мови (за всеукраїнським рейтингом) і контрольних робіт (КР), які виконали вчителі пі

Порівняльний аналіз результатів ЗНО – 2015 з української мови (за
всеукраїнським рейтингом) і контрольних робіт (КР), які виконали
вчителі під час виїзних тренінгів у лютому 2015 року
• КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» здійснено
порівняльний аналіз результатів контрольної роботи
вчителів української мови та літератури, які брали участь у
тренінгах, і результатів ЗНО–2015, що показали ЗНЗ
районів (міст) області.
• Для аналізу використано показники всеукраїнського
рейтингу, обрахованого Українським центром оцінювання
якості освіти. До рейтингу ввійшли 7264 ЗНЗ України, із
яких 248 шкіл Харківської області.
• Не включені до рейтингу ті ЗНЗ, де було менше 10-ти
випускників.

55. Шкала оцінювання рейтингових місць:


якщо ЗНЗ увійшов до перших 15% рейтингу – високий рівень;
від 15,01% до 50% – достатній;
від 50,01 до 80% – середній;
останні 20% рейтингу – початковий.
• Порівнявши ці результати з тими, що показали вчителі під час
виконання контрольних робіт, з’ясовано:
• на однаковому рівні вони в 96 ЗНЗ (високий – 6; достатній – 58;
середній – 29; початковий – 3);
• ЗНО на 1 рівень нижче – 29 ЗНЗ;
• ЗНО на 2 рівні нижче – 19 ЗНЗ;
• ЗНО на 3 рівні нижче (ЗНО – початковий, КР – високий) – 1 ЗНЗ;
• ЗНО на 1 рівень вище – 40 ЗНЗ;
• ЗНО на 2 рівні вище – 7 ЗНЗ;
• ЗНО на 3 рівні вище (ЗНО – високий, КР – початковий) – 1 ЗНЗ;

56.

• Поряд із цим до всеукраїнського рейтингу
включено й 56 ЗНЗ районів (міст) Харківської
області, учителі яких відмовилися здати
контрольну роботу (44 особи) або були відсутні
під час її написання (12 осіб).
• Результати ЗНО цих ЗНЗ проаналізовані
окремо: 5 – високий рівень, 23 – достатній, 22
– середній (із них 14 – Харківського району), 6 –
початковий.

57. Підсумки КР до тренінгів до ЗНО-2015

Підсумки КР до тренінгів до ЗНО2015
• Зміст контрольної роботи: 12 завдань з мови, 12 – з
літератури відповідно до чинних навчальних програм і
програми ЗНО – 2015.
• Максимально можлива кількість балів: 51.
• Підсумок контрольних робіт: 447 учителів узяли
участь у тренінгах 2014/ 2015 навчального року (51 –
відсутній). Усього виконали тестові завдання 366
учасників (81 – не здав роботу), із них 26 – на високому
рівні, 192 – на достатньому, 133 – на середньому, 15 – на
початковому.

58. Аналіз завдань до к.р.

• Найважче завдання:
7. Жодного разу у п’єсі “Мартин Боруля”
І.Карпенка-Карого не з’являється на сцені
дійова особа
А Омелько
Б Трохим
В Красовський
Г Націєвський
Д Гуляницький

59. Найважче завдання:

1 АУП
2.”Пропала
грамота”
3. ЛУГОСАД
4.
“Неокласики

А Втілення на практиці гасла боротьби за творчу якість і
академізм, за європейський рівень укр. літератури,
виступ проти масовізму, просвітництва й епігонського
наслідування
Б Відмежування від так званої пролетарської культури,
прагнення наслідувати мистецтво минулих епох,
перевага історико-культурній та моральнопсихологічні1й проблематиці
В Методологічна основа їх творчості – концепція
поетичного ар’єрарду, автором якої є Тарас Лучук
Г Творчість поетів угруповання розвивається в
бурлескно-трвестійному стилі. Створюється враження,
що тексти написані не поетами, а смішними арлекінами,
блазнями, які ще й виступають під кумедними
прізвиськами
Д Фаховість, подолання колоніального синдрому в
українській літературі, відкритість світоглядним та

60. Найважче завдання

Стильові течії
модернізму
1 символізм
2 неоромантизм
3 імпресіонізм
4 експресіонізм
Ознаки
А намагання наблизити дійсність до
мрії, сильний герой
Б відтворення сутності предметів та
ідей через знаки
В об’єктивне зображення дійсності,
типовий герой у типових обставинах
Г мінливість вражень і відчуттів,
зорові й слухові образи
Д повсякденний біль героя, невтішне
майбутнє, контрасти

61. Велику ковбаню в річці Оскіл (“СОМ”) герой-оповідач вимірює

А панським собакою
Б великим сомом
В паровим катером
Г дзвіницею з хрестом
Д гімалайським ведмедем

62. Слова “Од глибокої тюрми та до високого престола – усі ми в золоті і голі” належать

А колонізатору (“Кавказ”)
Б українській еліті (“І мертвим, і живим…”)
В землячку (“Сон” (“У всякого своя доля”)
Г титарю (“Гайдамаки”)
Д горцю (“Кавказ”)

63. Завдання якісного аналізу знань учнів

• Необхідним є якісний аналіз щодо виявлення
типових та індивідуальних помилок, яких
припускаються учні при роботі з тестовими завданнями.
• Наприклад,завдання: Про кого М.Костомаров сказав: «Його
мандрівне життя є предметом оповідань і легенд».
• Проблема для учнів: ступінь знання відомих висловлювань діячів
літератури та мистецтва про життєтворчість видатного українця.
• Микола Костомаров писав: «Мало можна вказати таких
народних постатей, якою був Сковорода і який би так пам’ятав
і поважав народ. На всьому обширі від Острогозька до Києва, у
багатьох будинках висять його портрети. Його мандрівне
життя є предметом оповідань і легенд...».

64. Причини помилок учнів

• Поверхневе знання навчального матеріалу.
• Відсутність психологічної складової у процесі
підготовки.
• Незнання базових фактів та невміння
застосовувати свої знання в нестандартних
ситуаціях.
• Відсутність практики вирішення тестових
завдань та написання аргументованого власного
висловлення.

65. Шляхи підвищення якості підготовки учнів до ЗНО з української літератури

66. Завдання

• Визначити шляхи формування у
випускників упевненості та здатності
щодо роботи з тестовими завданнями
• Розробити ефективні алгоритми
підготовки до тестування з української
літератури
• Оптимізувати роботу з підготовки
учнів.

67. Розробка типових алгоритмів за навчальними темами

• Автор, назва твору, рік написання (справжнє ім’я письменника, якщо є
псевдонім)
• Місце твору у творчості письменника, у літературі (поезія із збірки…)
• Художній напрям (напрями модернізму: символізм, екзистенціалізм,
імпресіонізм)
• Тема твору
• Ідея
• Жанр (особливості жанру. Народна дума: ліро-епічний характер, речитативність,
дієслівне римування, наявність заспіву, супровід кобзи, бандури або ліри, однак
відсутня строфічна будова)
• Сюжет. Основні події. Конфлікт (Боротьба за гетьманську булаву точиться в романі
«Чорна рада» між Сомком і Брюховецьким)
• Композиція, сюжетні елементи (кульмінацією твору є)
• Характеристика персонажів (система образів, висловлення належить
персонажеві, характеристика стосується персонажа
• Провідні художні засоби, їх роль (у творі символом чогось є; які художні засоби
використані для творення образу). Як приклад: слайд “Художні особливості
жниварських пісень”)
• Віршовий розмір твору

68.

Опрацьовуючи тему, визначайте її ключові
поняття та передбачте можливий зміст тестових
завдань. Працюємо за алгоритмами.
Наприклад, на основі вивчення байки Г.Сковороди
“Бджола та шершень”:
- Цитати про письменника
- Байка як жанр, байка у прозі
- Алегорія
- Назва збірки байок Сковороди
- Особливості побудови його байок
- Ідея твору
- Образи твору
- Засоби гумору у творі
- Риси характеру персонажів
- Пояснення цитат з твору

69. Як організувати учнів

Вивчайте види прогалин у знаннях учнів.
Удосконалюйте уміння учнів працювати з
різними формами тестових завдань.
Проводьте повторення систематично.
Порадьте учням працювати самостійно, в
один і той же час та систематично.
Учіть дітей під час самостійної роботи не
відволікатись.
Навчайте дітей ставити цілі щодо обсягу
повторення матеріалу та реалізовувати їх.
Порадьте учням періодично
переповторювати матеріал, визначати,
що забулось

70.

Зведена таблиця літератури ЗНО: фольклор і давня
Період (художній
напрям)
Назва
Автор
«Віють вітри»
Маруся Чурай
«Засвіт встали козаченьки»
Маруся Чурай
«Ой Морозе, Морозенко»
«Чи не той то хміль»
«Дума про Марусю Богуславку»
невідомий
невідомий
невідомий
родинно-побутова
пісня
родинно-побутова
пісня
історичні пісня
історичні пісня
дума
«Бондарівна»
невідомий
балада
«Повість минулих літ» (про
заснування Києва)
Нестор Літописець,
Ілларіон
літопис
Монументалізм
Прибл.1113 р.
«Повість минулих літ» (про
напади хозар)
Нестор Літописець,
Ілларіон
літопис
Монументалізм
Прибл.1113 р.
«Повість минулих літ» (про
помсту княгині Ольги)
Нестор Літописець,
Ілларіон
літопис
Монументалізм
Прибл.1113 р.
«Слово про похід Ігорів»
невідомий
героїчна поема
Орнаменталізм
12 ст. (1198)
Бароко
70-80рр. 18 ст.
вірш
Бароко
70-80рр. 18 ст.
байка
Бароко
70-80рр. 18 ст.
«De libertate»
«Всякрму місту звичай і права»
«Бджола і шершень»
Григорій
Сковорода
Григорій
Сковорода
Григорій
Жанр
Фольклор
Фольклор
Фольклор
Д
а
вірш
Дати
в
н
я

71.

Назва твору
Автор
Жанр
"Ой Морозе,
Морозенку"
народ
історична пісня
"Чи не той то хміль"
народ
історична пісня
"Бондарівна"
народ
балада
"Маруся Богуславка"
народ
дума
"Віють вітри"
Маруся Чурай
пісня
"Засвіт встали
козаченьки"
Маруся Чурай
пісня
"Слово про похід Ігорів" анонімний
героїчна поема
"Повість минулих літ"
Нестор Літописець
літопис
"De libertate"
Г. Сковорода
ліричний вірш
"Всякому місту - звичай
Г. Сковорода
і права"
ліричний вірш
"Бджола та Шершень"
байка
Г. Сковорода

72.

"Енеїда"
"Наталка Полтавка"
І. Котляревський
І. Котляревський
бурлескно-травестійна поема
соціально-побутова драма
"Маруся"
Г. КвіткаОснов'яненко
перша україномовна соціально-реалістична
сентиментальна повість
"До Основ'яненка"
Т. Шевченко
послання (громадянська лірика)
"Катерина"
Т. Шевченко
соціально-побутова поема
"Гайдамаки"
Т. Шевченко
революційно-романтична, історико-героїчна
поема, перший український історичний роман у
віршах
"Кавказ"
Т. Шевченко
сатирична поема (інвектива)
"Сон"
Т. Шевченко
сатирична поема (перша політична сатира)
"І мертвим, і
живим..."
Т. Шевченко
послання (громадянська + патріотична лірика)
"Заповіт"
Т. Шевченко
ліричний вірш (громадянска лірика)
"Мені однаково"
Т. Шевченко
ліричний вірш (громадянска лірика)
"Чорна рада"
П. Куліш
перший український історичний роман-хроніка
"Максим Гримач"
Марко Вовчок
родинно-побутове оповідання

73.

"Кайдашева сім'я"
І. Нечуй-Левицький
соціально-побутова повістьхроніка
"Хіба ревуть воли, як ясла
повні?" ("Пропаща сила")
П. Мирний, І. Білик
соціально-психологічний роман
(роман з народного життя)
"Мартин Боруля"
І. Карпенко-Карий
трагікомедія
"Мойсей"
І. Франко
філософська поема
"Гімн"
І. Франко
ліричний вірш (громадянська
лірика)
"Чого являєшся мені у сні"
І. Франко
ліричний вірш (інтимна лірика)
"Тіні забутих предків"
М. Коцюбинський
повість
"Intermezzo"
М. Коцюбинський
новела
"Земля"
О. Кобилянська
повість
"Лісова пісня"
Леся Українка
драма-феєрія
"Сontra spem spero"
Леся Українка
ліричний вірш (філософська +
особиста лірика)
"Камінний хрест"
В. Стефаник
психологічна новела

74.

"Блакитна панна"
М. Вороний
ліричний вірш (пейзажна
лірика)
"Чари ночі"
О. Олесь
романс (інтимна лірика)
"О слово рідне, орле скутий"
О. Олесь
ліричний вірш (патріотична
лірика)
"Ви знаєте, як липа
шелестить"
П. Тичина
ліричний вірш (інтимна +
пейзажна лірика)
"Арфами, арфами"
П. Тичина
ліричний вірш (пейзажна
лірика)
"О панно Інно"
П. Тичина
ліричний вірш (інтимна
лірика)
"Молюсь і вірю"
М. Рильський
ліричний вірш (філософська
лірика)
"Любіть Україну"
В. Сосюра
ліричний вірш (патріотична
лірика)
"Різдво"
Б.-І. Антонич
ліричний вірш (філософська
лірика)
"Момент"
В. Винниченко
новела
"Я (романтика)"
М. Хвильовий
новела
"Подвійне коло"
Ю. Яновський
новела
"Шаланда в морі"
Ю. Яновський
новела

75.

"Місто"
"Моя автобіографія"
"Сом"
"Мина Мазайло"
"Україна в огні"
"Зачарована Десна"
"Пісня про рушник"
"Лебеді материнства"
"Як добре те, що смерті
не боюсь я"
В. Підмогильний
Остап Вишня
Остап Вишня
М. Куліш
О. Довженко
О. Довженко
А. Малишко
В. Симоненко
В. Стус
урбаністичний роман
гумореска
усмішка
сатирична комедія
кіноповість
кіноповість
пісня (особиста лірика)
ліричний вірш (колискова)
ліричний вірш (патріотична +
філософська лірика)
"О земле втрачена, явись" В. Стус
ліричний вірш (патріотична лірика)
"Балада про соняшник"
"Стилет чи стилос"
"Маруся Чурай"
І. Драч
Є. Маланюк
Л. Костенко
модерна балада
ліричний вірш
роман у віршах
"Українське альфреско"
Л. Костенко
ліричний вірш (філософська лірика)
"Страшні слова, коли
вони мовчать"
"За мить щастя"
"Три зозулі з поклоном"
"Тигролови"
Л. Костенко
О. Гончар
Г. Тютюнник
І. Багряний
ліричний вірш (філософська +
громадянська лірика)
новела
новела
пригодницький роман

76. Як готуватися до ЗНО. Групування матеріалу


Складіть список творів за жанрами:
Романи
Повісті
Оповідання
Новели
Вірші
Поеми
Драматичні твори

77.

• Визначте специфіку окремих жанрів,
проведіть тренінг за тестовими завданнями
(драма-феєрія, соціально-психологічний
роман, соціально-побутова повість, роман у
віршах та ін.)

78. Приклад завдання

1. Драма-феєрія
А “Маруся Чурай”
2. Соціальнопсихологічний роман
Б “Момент”
3 Соціально-побутова
повість
В “Хіба ревуть воли, як ясла
повні?”
4 Роман у віршах
Г “Лісова пісня”
Приклад завдання
Д “Кайдашева сім’я”

79. Згрупувати матеріал можна також за категоріями:


“Псевдоніми письменників”
“Мистецькі напрями”
“Види лірики”
“Тема (мотив) твору) та ін.

80.

Таблиця художніх засобів літератури
Назва
Визначення
Приклад
Епітет
Художнє означення
Прощавайте, сині гори, білії сніги.
Алегорія
Зображення відокремленого поняття через
конкретні предмети та образи.
Грім розсердився..
Порівняння
Зіставлення двох предметів або явищ із метою «Москва, як ріка, загасає …»
пояснити один з них за допомогою іншого.
Іронія
Приховане глузування
Метонімія
Зближення, зіставлення понять за суміжністю золото у вухах (замість: золоті сережки
позначуваних понять, коли предмет чи явище чи сережки з золота)
позначають за допомогою інших слів і понять.
Гіпербола
Художнє перебільшення, яке використовується, швидкий як блискавка, блискавичний
щоб підсилити враження
Метафора
Приховане порівняння, побудоване на
подібності або контрасті явищ, у якому слова
“як”, “начебто”, “немов” відсутні, але
припускаються.
Це правду ви кажете, пане! Усі босоногі
й голодні — П’яниці, ледащо, злодії І
люди ні на що не годні..
вечір-мулат підійшов до порога.

81. Уперше…


Зачинатель нової української літератури –
Основоположник нової української літератури –
Автор першої україномовної повісті –
Автор першого драматичного твору нової
української літератури
Автор першого історичного роману в
українській літературі
Науковий термін «дума» вперше запровадив
Михайло Максимович у першій половині XIX
ст.
Започаткував жанр кіноповісті –
Започаткував жанр усмішки

82. Місце, де відбуваються події


«Бондарівна» — у Богуславі
«Гайдамаки» — на Правобережжі
«За мить щастя» — у Рангуні
«Зачарована Десна» — на березі Десни
«Земля» — на Буковині
«Інтермецо» — біля Кононівки
«Кайдашева сім’я» — у Семигорах
«Камінний хрест» — на Західній Україні
«Лісова пісня» — на Волині
«Максим Гримач» — біля Черкас

83.

«Маруся Чурай» — у Полтаві, Києві
«Мина Мазайло» — у Харкові
«Місто» — у Києві
«Наталка Полтавка» — під Полтавою
«Подвійне коло» — під Компаніївкою
«Сом» — на річці Оскіл
«Сон» — Україна, Сибір і Петербург
«Тигролови» — Сибір, праліси Сіхоте-Аліня
«Тіні забутих предків» — на Гуцульщині
«Україна в огні» — у Тополівці
«Хіба ревуть воли як ясла повні» — у Пісках
«Чорна рада» — на хуторі Хмарище, у Києві,
Ніжині
• «Шаланда в морі» — біля Одеси

84. Цитати з творів

• «Кайдашеву сім’ю» розпочинає мальовничий
панорамний пейзаж гористого Правобережжя.
Автор, зокрема, наголошує: «На тих горах
скрізь стримлять козацькі могили, куди
тільки кинеш оком. Увесь край ніби якесь
здорове кладовище, де похований цілий
народ, де під безлічними могилами
похована українська воля».

85. Прототипи

• Шрам – паволоцький полковник Іван
Попович
• Чіпка – розбійник Василь Гнидка
• Кайдаші – сім’я Мазурів
• У нар. пісні «Чи не той то Хміль» - Богдан
Хмельницький

86. Проводьте повторення за різними видами тестових ланцюжків


Письменник – твір
Письменник – літературний герой
Письменник – псевдонім
Літературний герой – портрет
Літературний герой - цитата
Літературний герой – характеристика
Літературний герой – інший літературний
герой цього ж твору
• Літературний герой – його антипод

87. Проводьте повторення за різними видами тестових ланцюжків

• Літературні герої за схожими рисами
характеру
• Ліричний твір – мотив
• Ліричний твір – віршовий розмір
• Художній засіб – уривок з твору
• Художній засіб – його тлумачення

88. Приклад: ідея - твір

• Ідея “сродної праці”–
• Ідея: Заклик руських князів до єднання –
• Утвердження краси вільнолюбивого духу,
свободи, краси кохання –
• Необхідність повноцінного служіння митця
народові –
• Ідея: висловлення прохання до Основ’яненка
зображувати у своїх творах минуле Батьківщини,
Запорозьку Січ, що мало велике значення для
пробудження національної свідомості українців -

89. Повторення на основі розрізнення

1. За якими ознаками розрізняються певні жанри
творів (види і жанри усної народної творчості,
періоди творчості Шевченка, різновиди календарнообрядових пісень; лірика філософська, інтимна,
громадянська, патріотична та ін).
2. Особливості композиції творів
Визначення опорних понять навчальної теми
(конкурс “Хто краще”)
Проблематика творів
Цитатний практикум
Таблиці “Спільне і відмінне” (персонажі, події)
Визначення позасюжетних елементів творів, їх
особливостей (пейзаж, інтер’єр та ін.)
Розрізняти види комічного: гумор, іронія, сатира,
сарказм, гротеск, бурлеск, травестія

90. Коли учня підводить логіка? Слово: “козаченьки”

Можна переглянути інформацію з теми
“Фольклор”: http://znoclub.com/mova-ta-literatura/548-folklor.html

91. У творах схожа патріотична тематика

http://znoclub.com/mova-ta-literatura/550-taras-shevchenko.html

92. Тема патріотизму у творчості різних поетів

93. http://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/311-literaturni-rodi-ta-zhanri.html

http://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/311literaturni-rodi-ta-zhanri.html

94. Треба шукати в кожній цитаті підказку, а не просто завчати цитати

95. http://znoclub.com/mova-ta-literatura/551-khudozhni-zasobi-literaturi-tablitsi.html Провідну роль має асонанс, а не інверсія

http://znoclub.com/mova-ta-literatura/551-khudozhni-zasobiliteraturi-tablitsi.html
Провідну роль має асонанс, а не інверсія

96.

97.

98.

99.

100. 2 жінки і 2 чоловіки

101. Повторення найбільш складних для учнів понять, зокрема, з теорії літератури:

• Жанри: новела, притча (спорідненість з байкою,
бо це повчання в алегоричній формі), дума,
балада, сонет; сюжет (пролог (експозиція),
зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка,
епілог): 2 вступи в “Гайдамаках”.
• Присвяти.
• Поштовх до написання твору (подорож і
розповідь по Василя Гнидку).
• Для успішної здачі ЗНО потрібно знати ключові
ідеї кожного тексту. Виписуйте найважливіші
цитати з кожного твору.

102. Характеристика літературного героя (узагальнений план)

• 1. Ким є літературний герой ?
2. Прототип літературного героя.
3. Характеристики героя, умови формування характеру.
4. Портрет, його особливості.
5. Навколишнє середовище, ставлення героя до інших,
до Вітчизни
6. Риси характеру, вчинки.
7. Ціль у житті, мрії.
8. Активність (пасивність) життєвої позиції
9. Мова як засіб самохарактеристики
10. Художні засоби творення образу (деталь, метафори та
ін.
11. Місце в системі образів твору

103. Уміти систематизувати знання

• Знати характерні риси бароко
• Характерні ознаки постмодернізму
• Знати модерністські напрями та течії:
імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм
• Визначати спільні мотиви творів (“Два
кольори” і “Пісня про рушник” – материнська
любов)

104. Особливості побудови роману Ю.Яновського “Вершники”

• Роман скомпонований із самостійних розділів - новел;
• Відсутність хронологічної послідовності у розгортанні подій;
• Використання кінематографічного прийому «напливу»,
поетичних рефренів, ліричних відступів;
• Має ознаки героїчної пісні, думи, новели;
• Виняткових героїв автор показує у виняткових обставинах;
• Головний мотив – розпад людського роду, що почався з
революцією;
• Відтворені ситуації драматизму (братовбивча війна, порушення
принципу «тому роду нема переводу, в котрому браття милують
згоду»)

105.

• ПРОЛОГ (від гр. pro — перед і logos — сло• во — переднє слово) — вступна частина в структурі
твору, в якій автор знайомить читача з подіями,
покладеними в основу сюжету, чи зі своїми
роздумами щодо них. Інколи письменник
називає вступну частину прологом (наприклад, І.
Франко в поемі «Мойсей»). У поемі Т. Шевченка
«Гайдамаки» є два прологи: один ліричний,
без назви, другий — історичний, під заголовком
«Інтродукція» (від лат. introductio — вступ).

106. Еміграційна література XX століття

Перші значні українські літературні угрупування за
кордоном з’явилися в 1920-х рр. До них належали
передовсім Празька школа (Юрія Дарагана, Євгена
Маланюка, Леоніда Мосендза, Юрія Клена, Олега
Ольжича, Наталю Лівицьку-Холодну, Юрія Липу,
Олексу Стефановича, Оксану Лятуринську, Галю
Мазуренко, Олену Телігу в Чехословаччині та групи
«Танк» та «Ми» в Польщі.
За своїм стилем «пражани» були неоромантиками,
але філософською заглибленістю й любов’ю до
класичних форм споріднювались з київськими
неокласиками.
Назва «Празька школа» уперше була вжита
професором Володимиром Державиним у роботі «Три
роки літературного життя на еміграції (1945-1947)».

107. Еміграційна література XX століття

• Наступна хвиля українських письменниківемігрантів була спричинена Другою світовою
війною. Продовжували модерністську традицію,
обірвану в УРСР політичними репресіями. Так, у
післявоєнній Німеччині від 1945 до 1948 р.
активно діяла організація «Мистецький
український рух» (Іван Багряний, Віктор
Петров, Юрій Косач, Ігор Костецький та ін.),
очолювана Уласом Самчуком. У МУРІ були й
літературні критики, серед яких Юрій
Шевельов, Володимир Державин та Віктор
Петров.

108. Еміграційна література XX століття

У1954 р. аналогом МУРу постало об’єднання письменників
«Слово», у якому згуртувалися прозаїки, поети,
драматурги, літературознавці (Григорій Костюк, Юрій
Шерех, Василь Барка, Тодось Осьмачка, Улас Самчук, Докія
Гуменна, Ольга Мак та ін.).
Особливо яскравою була творчість неформального
об’єднання поетів під назвою Нью-Йоркська група (Юрій
Тарнавський, Емма Андієвська, Богдан Рубчак, Богдан
Бойчук, Марія Ревакович, Роман Бабовал та ін.). їхні твори
відзначаються модерністською елітарною естетикою і
віддалені від політики.
http://ukrclassic.com.ua/katalog/teoriyaliteraturi/2689-rozvitok-ukrajinskoji-prozi-20-khrokiv-xx-st
English     Русский Rules