9.82M
Categories: mechanicsmechanics warfarewarfare

Рульове управління та гальмівна система БТР-80

1.

Військова кафедра
Навчальна дисциплина
«Будова озброєння та військової техніки. Будова БТР-80»
за військово-обліковою спеціальністю
«Експлуатація та ремонт електро і спецобладнання та автоматики
бронетанкової техніки»

2.

Тема № 19. Рульове управління та
гальмівна система бронетранспортера
БТР-80.
Заняття №1. Рульове управління та гальмівна
система БТР-80.
Навчальна мета:
1. Ознайомити студентів з особливістю
конструкції рульового управління та
гальмівної системи БТР-80.
2. Виховувати у студентів почуття особистої
відповідальності за підтримання техніки в
постійній бойовій готовності.

3.

Загальна організація заняття.
Заняття проводити з навчальним взводом в спеціалізованих
класах, де розгорнута навчальна техніка у зручному для
вивчення виді. Навчальний взвод ділиться на три підгрупи.
Студенти працюють на навчальних місцях по завданням і
технологічним картам під керівництвом викладача. Керівники на
навчальних місцях керують підлеглими забезпечуючи правильне
відпрацювання навчальних питань, контролюють та підказують
виконання найбільш складних операцій, виправляють помилки,
стежить за дотриманням технічної культури і дотриманням
заходів безпеки. При виявлені загальних помилок, розбирає їх в
присутності всього навчального взводу і показує способи
правильного виконання операції. Під час проведення заняття
викладач проводить контроль засвоєння матеріалу, стежить за
часом, робить зауваження по якості відпрацьованих навчальних
питань.

4.

Заходи безпеки:
За безпеку студентів на заняттях несе відповідальність керівник
заняття і керівники на навчальних місцях.
1. Команда на пуск двигуна надається лише після того, як керівник
заняття впевниться в повній безпеці пуску.
2. Під час регулювання механізмів силової установки двигун повинен
бути зупинений, АБ вимкнуті.
3. Повертати башту дозволяється тільки ручним приводом і за
командою керівника занять.
4. Приносити на навчальні місця тільки вправні інструменти.
5. По закінченні виконання робіт студенти зобов’язанні зібрати,
перевірити інструменти, провести його обслуговування і покласти його
на свої місця. Ретельно перевірити чи не залишився інструмент під
тягами приводів управління, у турбіні нагнітача та інших місцях.
Забороняється:
- виконувати роботи з агрегатами і механізмами силової
передачі, якщо дах над ним піднятий і не застопорений.
- знаходитися під люками силової установки та силової передачі
у момент пуску двигуна.
- користуватись нагрівальними приладами та світильниками
приладами та світильниками з відкритим полум’ям при проведенні
робіт у середині сховища або машини.

5.

Розрахунок часу і порядок виконання завдань навчальними
підгрупами.

з/п
Порядок
виконання
заняття
1
Постановка
задачі
2
Підготовка
робочих місць
3
Виконання
завдань
1-ша група
2-га група
4
Перерви і
заміна на
робочих місцях
5
Прибирання
робочих місць
6
Підведення
підсумків
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

6.

Навчальні місця для виконання навчальних завдань
Навчальне місце №1
Тема. Рульове управління та
гальмівна система БТР-80.
Час: 80 хвилин
Навчальні питання:
1. Розміщення механізмів рульового
управління БТР-80.
Матеріальне забезпечення:
Учбово діючий стенд БТР-80
Література «ТО і ІЕ БТР-80».
Керівник: викладач
Навчальне місце №2
Тема. Рульове управління та
гальмівна система БТР-80.
Час: 80 хвилин
Навчальні питання:
1. Розміщення агрегатів та вузлів
гальмівних систем.
Матеріальне забезпечення:
Учбово діючий стенд БТР-80
Література «ТО і ІЕ БТР-80»
Керівник: викладач

7.

Навчальне місце №1
Тема. Рульове управління та гальмівна система БТР-80.
Час: 80 хвилин
Навчальні питання:
1. Розміщення механізмів рульового управління БТР-80.
Матеріальне забезпечення:
Учбово діючий стенд БТР-80
Література «ТО і ІЕ БТР-80».
Керівник: викладач

8.

Загальна будова рульового управління БТР-80.
Рульове управління призначено для
забезпечення руху машини за заданим
напрямком. Керування машиною при
русі на суші здійснюється повертанням
коліс двох передніх мостів, а на
плаву – одночасним поворотом
коліс, водяних рулів і заслінок
рульового агрегату

9.

Загальна будова рульового управління БТР-80.
Рульове управління складається з:
- 1 рульового механізму,
- 2 рульового приводу з гідравлічним підсилювачем,
- 3 рульового агрегату управління машиною на плаву і його приводу.
2
1
3

10.

Загальна будова рульового управління БТР80.
Рульовий механізм:
Призначено для передавання зусиль від
механіка – водія до рульового приводу.
Його встановлено у відділенні керування
перед механіком – водієм.
Картер рульового механізму кріпиться
болтами до кронштейну, привареному
до днища корпусу машини.
Рульова колонка кріпиться до щитка
приладів стрем'янкою.
Він складається з:
1. Картеру рульового управління,
2. Рульової колонки.
2
1

11.

Загальна будова рульового управління БТРРульовий привід призначено для передавання зусиль від рульового
80.
механізму до керованих коліс і агрегату управління машиною на плаву.
Рульовий привід складається з:
1. Рульового приводу до керованих коліс
2. Рульового приводу агрегату управління машиною на плаву
3. Гідравлічного підсилювача
2
1
3

12.

Загальна будова рульового управління БТР-80.
Привід до керованих коліс.
Здійснюється за допомогою сошки рульового механізму
через тяги і важелі рульової трапеції
4
Він складається з:
1. Циліндрів гідравлічного підсилення
2. Передніх правого і лівого важелів
3. Кронштейну з валиком
маятникового важеля
7
4 од
4. Колісних тяг 4 од
5. Маятникових важелів
4 од
6. Заднього правого і
лівого важеля
2
7. Тяг з’єднання
3
1
5
6

13.

Загальна будова рульове управління БТР - 80.
Рульовий агрегат керування машиною на плаву призначено для:
забезпечення поворотів на плаву шляхом зміни напрямку викиду
струменя води, яка створюється водометним рушієм.
Рульовий агрегат встановлено по заду водометного рушія в ніші
кормової частини корпусу.
6
5
Він складається з:
1. Кожуху
2. Рулів
3. Каналів заднього руху
4. Заслінок
5. Важелів руля
6. Важеля заслінки
7. Тяг приводу руля
1
7
4
2
3

14.

Загальна будова рульового управління
елементів гідравлічної системи БТР-80.
Гідравлічна система машини призначена для:
забезпечення роботи гідравлічного підсилювача рульового
приводу і гідроприводів управління водометним рушієм,
заслінкою водомету, хвиле відбивним щитком і клапанами
водо відливної системи
3
Вона складається з:
1. Насосу гідравлічної
системи
2. Запобіжного клапану
3. Гідро розподільчого
апарату
4. Гідравлічних циліндрів
5. Гідравлічних замків
2
4

15.

Загальна будова рульового управління БТР-80.
2
НАСОС ГІДРАВЛИЧНОЇ СИСТЕМИ
Його встановлено у розвалі блоку циліндрів
двигуна. Привід насосу шестерний, від
блоку розподільчих шестерень.
5
3
1
4
Він складається з:
1. Заливного фільтру
2. Пробки
3. Бачку
4. Фільтру
5. Запобіжного клапану
6. Трубки підводу масла з системи і
відводу до системи
7. Гідравлічного насосу
6
7

16.

Загальна будова рульового управління БТР80.
ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН
Він призначений для: перепускання робочої рідини до зливної
магістралі, що в свою чергу запобігає перегріву насосу.
Він відрегульований на тиск 75 – 80 кгс/см2.
На злив
до бачка
До
гідророзподільчого
апарату
Запобіжний клапан
Від
гідравлічног
о насосу

17.

Загальна будова рульового управління БТР80.
ГІДРОРОЗПОДІЛЬЧИЙ АПАРАТ
Він призначений для: підводу під тиском рідини до магістралі
гідравлічного підсилювача руля, до гідроциліндрів хвиле відбивного
щитка, включення водометного рушія, заслінки водометного рушія,
клапанів водовідливної системи і відводу від них рідини до зливу.
Для того щоб відкрити чи закрити
який
не
будь
прилад
за
допомогою цього апарату треба
повернути важіль щоб стрілка
була
встановлена
навпроти
потрібного
напису
потім
потягнути його на себе до упору,
щоб
стрілка
увійшла
у
заглиблення панелі. При цьому
масло піде до виконавчого
приладу. Потім його відпустити
масло буде надходити у систему
гідро підсилення руля.

18.

Загальна будова рульового управління БТР-80
Гідроциліндри:
приводів
управління
водометним
рушієм, заслінкою водомету,
хвиле відбивним щитком і
клапанами
водовідливної
системи мають однаковий
устрій
і
відрізняються
довжиною
циліндрів
та
переміщенням штоку.
Гідро замок: не дозволяє
перетікання рідини з однієї
магістралі
у
іншу
при
відсутності належного тиску, а
при належному тиску з’єднує
одну магістраль з іншою.

19.

Робота рульового управління БТР-80

20.

Робота рульового управління БТР-80

21.

Робота рульового управління БТР-80

22.

Робота рульового управління БТР- 80 на плаву.

23.

Навчальне місце №2
Тема. Рульове управління та гальмівна система БТР80.
Час: 80 хвилин
Навчальні питання:
1. Розміщення агрегатів та вузлів гальмівних систем.
Матеріальне забезпечення:
Учбово діючий стенд БТР-80
Література «ТО і ІЕ БТР-80»
Керівник: викладач

24.

Загальна будова гальмівної системи БТР-80.
Гальмівна система машини: служить для
зменшення швидкості руху і для повної
зупинки машини, а також для утримання
машини від скочування.
На машині мається робоча гальмівна система, яка діє на всі вісім коліс,
стояночна гальмівна система, діюча на трансмісію, і проти скатний
пристрій, що стопорить трансмісію і не дає скочуватись машині,
залишеної на підйомі.

25.

Загальна будова гальмівної системи БТР-80.
Робоча гальмівна
система складається з:
1. Каналу обмеження
падіння тиску
2. Вирівнювач гальмівного
приводу
3. Гальмівного крану
4. Головного циліндру
першого контуру
5. Щитка приладів
6. Контрольна лампа
сигналізатору ГАЛЬМ
7. Головного циліндру
другого контуру
8. Колісного редуктора
9. Педаль гальм
10. Пневматичного
підсилювача
11. Гнучкого шлангу
12. Гальмівних барабанів

26.

Загальна будова гальмівної системи БТР-80
гальмівний механізм колеса.
Гальмівні механізми: призначені для
передачі зусилля від педалі на гальмівні
барабани.
5
Технічна характеристика: закритого типу,
двох колодні.
4
3
6
Встановлені на цапфах колісних редукторів.
Вони складаються з:
1. Стяжні пружини
2. Поршні циліндра
3. Опорний палець
4. Колісний циліндр
5. Задня колодка
6. Кронштейн
7. Гвинт для регулювання
8. Опорна втулка
9. Корпус механізму регулювання
10. Передня колодка
11. Штовхачі
2
11
8
10
7
1
9

27.

Загальна будова гальмівної системи БТР-80 головний
циліндр, гальмівний кран, вирівнювач гальмівного
приводу.
На машині застосовано гідравлічний гальмівний привід з
пневматичним підсилювачем. Привід двоконтурний. Від лівого
гальмівного циліндру приводяться у дію механізми перших і
третіх коліс (контур І), від правого механізми других і четвертих
коліс (контур ІІ).
Головні гальмівні циліндри призначені для забезпечення
роботи гальмівної системи і створення необхідного
тиску у системі.
Гальмівний кран призначено для управління подачею
повітря до пневматичного підсилювача робочої
гальмівної системи
Вирівнювач гальмівного приводу призначений для
вирівнювання тиску в двох контурах при гальмуванні, а
також для сигналізації про несправність гідравлічного
приводу одного з контурів (на щитку горить лампа
ТОРМОЗ).

28.

Робота гальмівної системи БТР-80.

29.

Схема дії сигналізатору при виході з ладу одного з
контурів БТР - 80.
Схема регулювання проміжку між гальмівними
колодками і гальмівними барабанами БТР - 80.

30.

Загальна будова стоянкової гальмівної
системи БТР-80.
Стоянкова гальмівна система призначена для гальмування
машини на стоянках і утримання її від скочування на нахилах у перед.
Користуватися нею як робочою гальмівною системою для зупинки
машини дозволяється тільки у аварійних випадках, при виході з ладу
обох контурів робочої гальмівної системи.
Вона складається з двох гальмівних механізмів барабанного типу,
встановлених на роздавальній коробці, і механічного приводу до них

31.

Загальна будова стоянкової гальмівної
системи БТР-80.
Будова стоянкової гальмівної системи:
1. Важіль приводу (привід механічний); 2. Кінцевий вимикач;
3. Сектор; 4 Поперекові та продовжні тяги;
5. Гальмівний барабан; 6. Кульковий наконечник;
7. Вилка для регулювання;
6
8. Верхні вертикальні тяги;
9. Гальмівний механізм встановлені
на передній кришці підшипника
переднього проміжного валу
роздавальної коробки, задній на
кришці підшипника вторинного
5
валу;
10. Важелі для розтискання;
11. Проміжний важіль.
4
3
2
9
1
7
8
10
11

32.

Загальна будова протискатного пристрою
БТР-80.
Протискатний пристрій призначено для утримання машини від скочування
назад на підйомі до 300 і спрощення дій механіка – водія при рушанні машини з
місця на підйомі у перед.
Протискатний пристрій не утримує машину від скачування в перед.
Вона складається з: двох храпових механізмів, механічного приводу і
блокувального механізму.
Управління протискатним пристроєм здійснюється з місця механіка – водія.

33.

Загальна будова протискатного пристрою
БТР-80.
Протискатний пристрій складається з:
1. Важеля управління
2. Валів з важелями
3. Тяг
4. Втулки
5. Вирівнювача
6. Собачки
7. Вісі
8. Храпових коліс
9. Вісі собачки
10. Блокувальної
пластини
11. Важеля
12. Блокувального
важеля
13. Тяги перемикання
передач КП
2
13
1
4
5
7
3
12
8
11
10
9
6

34.

Загальна будова протискатного пристрою БТР-80.
Блокувальний
пристрій
виключає
можливість
вмикання задньої передачі у
КП
при
включеному
протискатному пристрої і
навпаки.
Для встановлення машини на
протискатний пристрій на підйомі
необхідно загальмувати її робочою
гальмівною
системою
і,
не
дозволяючи скочування машини
назад, потягнути до верху до упору
ручку управління, зафіксувавши її
на ближньому зубі рейки. Для того
щоб зняти машину з протискатного
пристрою, треба після початку руху
у перед повернути ручку управління
на 900проти ходу годинникової
стрілки і опустити її до низу до
упору.
2 міст
Храпові
механізми
протискатного пристрою
розташовано
між
фланцями
ведучих
шестерень 2 і 3 мостів
3 міст

35.

Заключна частина.
1. Нагадую тему заняття та її зміст.
2. Визначаю ступінь досягнення мети заняття.
3. Визначаю позитивні боки заняття і недоліки.
4. Оголошую тему наступного заняття.
5. Надаю завдання на самостійну підготовку.
6. Відповідаю на запитання.
7. Оголошую кінець заняття.
English     Русский Rules