0.98M
Category: draftingdrafting

Положення прямих відносно площин проекцій

1.

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРЯМИХ ВІДНОСНО ПЛОЩИН ПРОЕКЦІЙ
1.1. Пряма загального та визначеного положення
1.2. Пряма рівня:
- Горизонтальна пряма
- Фронтальна пряма
- Профільна пряма
2. ПРОЕКТУЮЧІ ПРЯМІ
2.1. Горизонтально проектуюча пряма
2.2. Фронтально проектуюча пряма
2.3. Профільно проектуюча пряма
3. ВЗАЄМНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРЯМИХ
3.1. Паралельні прямі
3.2. Прямі, які перетинаються
3.3. Мимобіжні прямі
4. СЛІДИ ПРЯМОЇ
5. МЕТОД ПРЯМОКУТНОГО ТРИКУТНИКА

2.

ПОЛОЖЕННЯ ПРЯМИХ ВІДНОСНО ПЛОЩИН ПРОЕКЦІЙ
Пряма загального положення
Пряма може бути задана відрізком, або променем. По відношенню до площин проекцій пряма може
займати:
– загальне положення;
– окреме положення: пряма рівня, або пряма проектуюча.
Орієнтація прямої відносно площин проекцій визначається її кутами нахилу до проекційних площин.
Пряма загального положення
Пряма, не паралельна і не перпендикулярна жодній з
площин проекцій, називається прямою загального
положення.
Пряма окремого положення
Пряма, паралельна одній і перпендикулярна іншим
площинам проекцій, називається прямою окремого
положення.

3.

ПОЛОЖЕННЯ ПРЯМИХ ВІДНОСНО ПЛОЩИН ПРОЕКЦІЙ
Пряма рівня
Пряма, паралельна горизонтальній площині проекцій, називається горизонталлю - h.
На горизонтальну площину проекцій горизонталь проектується у натуральну величину.

4.

ПОЛОЖЕННЯ ПРЯМИХ ВІДНОСНО ПЛОЩИН ПРОЕКЦІЙ
Пряма рівня
Пряма, паралельна фронтальній площині проекцій, називається фронталью - f.
На фронтальну площину проекцій фронталь проектується у натуральну величину.

5.

ПОЛОЖЕННЯ ПРЯМИХ ВІДНОСНО ПЛОЩИН ПРОЕКЦІЙ
Пряма рівня
Пряма, паралельна профільній площині проекцій, називається профільною прямою - p.
На профільну площину проекцій профільна пряма проектується у натуральну величину.

6.

ПРОЕКТУЮЧІ ПРЯМІ
Горизонтально проектуюча пряма
Пряма називається проектуючою, якщо вона перпендикулярна одній з площин проекцій.
Одна з проекцій якої є точка. Ця проекція називається головною або вираженою. Усі точки
проектуючої прямої є такими, що конкурують.
Горизонтально проектуюча пряма - пряма горизонтальної площини проекцій.
Горизонтальною проекцією такої прямої є точка, а фронтальна і профільна
проекції || осі z.

7.

ПРОЕКТУЮЧІ ПРЯМІ
Фронтально проектуюча пряма
Фронтально проектуюча пряма - пряма фронтальної площини проекцій.
Фронтальною проекцією такої прямої є точка, а горизонтальна і профільна
проекції || осі y.

8.

ПРОЕКТУЮЧІ ПРЯМІ
Профільно проектуюча пряма
Профільно проектуюча пряма - пряма профільної площини проекцій.
Профільною проекцією такої прямої є точка, а горизонтальна і фронтальна
проекції || осі x.

9.

ВЗАЄМНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРЯМИХ
Паралельні прямі
Властивість: паралельність відрізків прямих зберігається в проекціях.
Зворотна властивість: якщо проекції прямих на усіх площинах проекцій паралельні,
то прямі паралельні.

10.

ВЗАЄМНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРЯМИХ
Прямі, які перетинаються
Властивість: якщо прямі перетинаються, то точки перетину їх однойменних проекцій
знаходяться на одній лінії зв'язку.

11.

ВЗАЄМНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРЯМИХ
Мимобіжні прямі
Мимобіжні прямі, не належать одній площині, тобто не перетинаються і не
паралельні.
Властивість:Точки перетину проекцій мимобіжних прямих називаються конкуруючими

12.

СЛІДИ ПРЯМОЇ
N2
N2 N
П2
В2
В2
М2
М2
B
x
x
А2
А2
A N1
B1
А1
M M1
N1
М1
А1
B1

13.

СЛІДИ ПРЯМОЇ

14.

СЛІДИ ПРЯМОЇ

15.

СЛІДИ ПРЯМОЇ

16.

СЛІДИ ПРЯМОЇ

17.

Визначення нат уральної величини довжини відрізку
методом прямоку тного трику тника
В2
А2
x12
ΔZ
В1
П1
А1
Дано: АВ – відрізок
загального положення.
ΔZ
В*1
Натуральна величина
відрізка АВ
English     Русский Rules