14.47M
Category: warfarewarfare

Навчальна вправа № 1. Водіння у складних умовах місцевості

1.

Циклова комісія військово-технічних дисциплін
300 навчальний танковий полк
ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН
Тема : Навчальна вправа № 1
“ Водіння у складних умовах місцевості ”

2.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Під час водіння танку ЗАБОРОНЯЕТЬСЯ:
- сідати в машину, виходити з неї та знаходитися попереду
або позаду неї при працюючому двигуні;
- починати рух без команди керівника заняття, інструктора
чи сигналу регулювальника;
- рухатися з не застопореними люками та починати рух без
подачі попереджувального сигналу;
- знаходитись під час руху на корпусі та башті машини;
- знаходитись у бойовій машині без шоломофону та у
кількості, яка перевищує екіпаж;
- використовувати для водіння технічно несправні машини;
- зупиняти машину біля закритих поворотів;
- ремонтувати машину на маршруті та на вихідній лінії;
- продовжувати рух при відсутності видимості, зв’язку з
інструктором (керівником заняття) та втраті орієнтації.

3.

АКТУАЛЬНІСТЬ:
У бою протитанкові перешкоди прикриваються вогнем
противника. Тому, чим швидше вони долаються, тим
менша імовірність ураження машини.
Складні перешкоди і загородження долаються машинами,
як правило, після обладнання проходів, часткового
руйнування перешкод або з використанням засобів, що
підвищують прохідність машин (колійні мости, фашини
тощо).
ОБМЕЖЕНІ ПРОХОДИ – вузькі проходи, створені
рельєфом місцевості, місцевими предметами або
загородженнями, які обмежують прямолінійний рух або
повороти машини.
Обмежені проходи проходи поділяються на колійні,
коридорні і тунельні. Колійні обмежують рух машини
колією (колійні мости, настили, проходи в мінно-вибухових
загородженнях тощо).

4.

НАВЧАЛЬНА ВПРАВА № 1
“ Водіння у складних умовах місцевості ”
Мета
Вдосконалювати навички водіння машин із максимально
можливою швидкістю при правильному подоланні перешкод на
місцевості, характерній для дислокації військ.
Порядок виконання вправи
Вправа відпрацьовується за одним із двох варіантів вдень та
вночі на маршруті протяжністю 4-6 км із природними та
штучними перешкодами . Маршрути обираються і обладнуються
стосовно до умов рельєфу місцевості з урахуванням таких вимог:

5.

Оціночні показники
1. Рух по заданому колійному проходу (9) або прямому обмеженому проходу
(10) у мінно-вибуховому загородженні без застосування заднього ходу, без
зупинки і зачеплення покажчиків.
Вихід на макет колійного мосту (5) без застосування заднього ходу і рух по
ньому без зупинки.
2. Рух по проходу між стовпами (12) на підйомі та спуску без зачеплення
стовпів та зупинки двигуна. (У випадку заміни проходу між стовпами (12) на
підйомі або спуску прямим обмеженим проходом (10) на косогорі долати його
без зачеплення стовпів і зупинки двигуна).
3. Подолання броду без виходу за його межі, зупинки машини у воді,
перемикання передач, різких поворотів і вихід на берег без скочування назад,
або подолання протитанкового рову (1) без зупинки, скочування назад,
зачеплення стінок і обмежувальних стовпів.
4. Зупинка і відновлення руху у вказаному місці (8) на підйомі або спуску без
виходу за його межі, зачеплення стовпів і зупинки двигуна.
5. Рух по ділянці загороджень та маневрування (20) без виходу за його межі,
зачеплення їжаків та обмежувачів і зупинки двигуна або рух по ділянці снігової
цілини без застосування заднього ходу більше чотирьох разів і зупинки двигуна.

6.

Курс водіння (КВ-99) ст.39. Індивідуальна оцінка за результатами
відпрацьованої вправи за трьома показниками: за техніку водіння машини; за
норматив по швидкості руху; за правила водіння (нормативи)* і
визначається: *
"відмінно", якщо за техніку водіння і норматив по швидкості руху "відмінно", a за
правила водіння (нормативи) – не нижче "добре";
"добре", якщо за техніку водіння і норматив по швидкості руху не нижче "добре", a за
правила водіння (нормативи) – не нижче "задовільно";
"задовільно", якщо оцінка за всіма показниками не нижче " задовільно".
Курс водіння (КВ-99) ст.42. Оцінка за виконання вправи може знижуватися під час
одиночного водіння (і водіння у складі підрозділу):
• на один бал – за порушення світломаскування, правил об`їзду та обгону машин,
відчинення люків у тих випадках, коли за умовами вправи вони повинні бути
зачинені, наїзд на дерева, стовпи та інші спорудження (ті, які не відносяться до
перешкод), подолання мінно-вибухового загородження по проходу, що не вказаний
керівником заняття;
• на два бали – за обхід однієї перешкоди або загородження, або ділянки
маневрування перешкоди № 20, або обмеженого проходу, які передбачені умовами
вправи, крім макету колійного мосту (5), позначеного мосту, заданого колійного
проходу (9) та прямого обмеженого проходу (10) у мінно-вибуховому загородженні;

7.

• Під обходом треба розуміти дії тих, хто навчається, коли машина (машини
підрозділу) проходить мимо перешкоди (загородження, обмеженого проходу)
або рухається по ній, але при цьому не виконує і не робить спроби виконати
зміну режиму руху (зупинки) та напрямку руху відповідно до контурів
проїжджої частини перешкоди на всьому її протязі і вимог оціночних
показників вправи в основному з метою показати більшу середню швидкість
руху.
• Під невдалою спробою подолання перешкоди (загородження, обмеженого
проходу) треба розуміти дії тих, хто навчається, коли вони принаймні один
раз зробили спробу її подолати і не змогли цього зробити внаслідок своїх
недостатніх навичок у водінні машин по відповідних перешкодах у певних
умовах руху (за відсутності умов, коли рух не можливий), і при цьому
витратили часу не менше, ніж у випадку вдалого подолання перешкоди.
Вправа вважається невиконаною:
• під час одиночного водіння – при обході макету колійного мосту (5)
(звалюванні з нього) або обході (виході за межі) колійного проходу(9), або
прямого обмеженого проходу (10) у мінно-вибуховому загородженні, або
при поломці (затопленні) машини з вини того, хто навчається;
• *Поломки машини з вини тих, хто навчається, при виникненні яких вправа
вважається невиконаною, наведені у додатку 5.

8.

Середні швидкості руху, км/год
Для отримання оцінки
вдень
Тип машин
вночі
відмінно
добре
Задовільно
(3 кл.)
відмінно
добре
Задовільн
о (3 кл.)
Танки
23
22
18
21
20
16
БМП
25
23
19
23
21
17
ЗСУ, БМ, СПУ
22
23
17
20
19
15
БТР, БРДМ-2
18
17
16
16
15
14
Під час виконання навчальної вправи №1 норматив по швидкості руху
оцінюється, як “виконаний” або “невиконаний”. (стор. 15 КВБМ СВ99)
Для військовослужбовців, які не мають класної кваліфікації, під час
виконання ними навчальної вправи норматив по швидкості руху
встановлюється на 1 км/год нижче, ніж для механіка-водія 3-го класу,
крім виконання вправи під час складання іспиту на присвоєння класної
кваліфікації. (стор. 17 КВБМ СВ-99)

9.

НАВЧАЛЬНА ВПРАВА № 1
“ Водіння у складних умовах місцевості “
1. Три колійних проходи в мінно-вибуховому загородженні (9)
обладнуються не ближче 50 м один від одного;
2. Ділянка загороджень та маневрування (20);
3. Макет колійного мосту (5) встановлюється через рів, канаву
або іншу перешкоду;
4. Місце зупинки (8) на підйомі і спуску позначається
стовпчиками;
5. Прохід між стовпами (12) на підйомі або спуску;
6. Протитанковий рів з проходом (1) ;
7. У
ході
виконання
вправи
на
учбових
місцях
відпрацьовуються нормативи №4, 5, 6, 18-22 відповідно до
додатка 2 КВБМ-СВ-99. Відпрацювання нормативу №5 або
6 є обов’язковим при кожному виконанні вправи.

10.

Загальні правила водіння та способи
досягнення максимальної швидкості руху.
При подоланні перешкод, котрі неможливо обійти, необхідно:
підходити до них на максимально можливій швидкості, використовувати
підступи та маскуючи властивості місцевості
при підході до перешкоди вибрати спосіб її подолання та напрямок руху,
знизити швидкість та перейти на ту передачу, яка забезпечить подолання
перешкоди и без зупинок та пошкодження машини
потрібну передачу вмикати безпосередньо перед перешкодою
направляти машину під прямим кутом до перешкоди та долати її без
перемикання передач, зупинок, жорстких ударів, по можливості без поворотів
відходити від перешкоди швидко, проводити розгін машин та переходити на
вищу передачу

11.

КОЛІЙНИЙ ПРОХІД У МІННО-ВИБУХОВОМУ ЗАГОРОДЖЕННІ
перешкода №9
Оціночні показники: Рух по заданому колійному проходу (9) без
застосування заднього ходу, без зупинки і зачеплення покажчиків.

12.

КОЛІЙНИЙ ПРОХІД У МІННО-ВИБУХОВОМУ ЗАГОРОДЖЕННІ
Методика подолання перешкоди №9
1. Підійти до перешкоди на максимально можливій швидкості, за 100 – 150 метрів
знайти вказаний керівником заняття прохід, за 25 – 30 метрів до перешкоди спрямувати машину по
вісі перешкоди (сумістити оптичну вісь приладу спостереження з віссю перешкоди).
На танку - для більш точного орієнтування слід притиснутися налобником шлемофона до
приладу спостереження і сумістити уявну лінію яка проходить через центр приладу
спостереження з віссю, яка проходить між центр вхідних і вихідних обмежуючих стовпів.
2. За 6 – 8 метрів пригальмувати машину і перейти на нижчу передачу (дозволяється рухатись на
передачі, яка забезпечує точний рух протраленою колією і можливість плавного коригування курсу під
час відхилення машини).
3. Під час проходження дивитися на вихідні маленькі кілки та тримати постійні оберти колінчатого
валу двигуна.
4. Після подолання перешкоди розігнати машину, перейти на вищу передачу і швидко відійти від неї.

13.

ПРЯМИЙ ОБМЕЖЕНИЙ ПРОХІД
Перешкода №10
Оціночні показники: Рух по прямому обмеженому проходу (10) без
застосування заднього ходу, без зупинки і зачеплення стовпів.

14.

ПРЯМИЙ ОБМЕЖЕНИЙ ПРОХІД
Методика подолання перешкоди №10
60
5
4
1. Підійти до перешкоди на максимально можливій швидкості;
2. За 25-30 м спрямувати машину так, щоб повздовжня вісь машини проходила по повздовжній
вісі перешкоди, між вхідними і вихідними стовпами.
На танку - для більш точного орієнтування слід притиснутися налобником шлемофона до
приладу спостереження і сумістити уявну лінію яка проходить через центр приладу
спостереження з віссю яка проходить між центром вхідних і вихідних обмежуючих стовпів.
3. За 6 – 8 метрів пригальмувати машину і перейти на нижчу передачу (дозволяється рухатись на
передачі, яка забезпечує точний рух протраленою колією і можливість плавного коригування
курсу під час відхилення машини).
4. Під час проходження дивитися на вихідні маленькі кілки та тримати постійні оберти
колінчатого валу двигуна.
5. Після подолання перешкоди розігнати машину, перейти на вищу передачу і швидко відійти від
неї.

15.

ПРОТИТАНКОВИЙ РІВ З ПРОХОДОМ
Перешкода №1
Оціночні показники: Подолання протитанкового рову (1) без зупинки,
скочування назад, зачеплення стінок і обмежувальних стовпів.

16.

Порядок подолання протитанкового рову з проходом (1)
Протитанкові рови, розміри яких перевищують технічні можливості машин,
долаються по пророблених проходах або колійних мостах.
Для подолання рову по проробленому проходу необхідно:
- на танку, повернути башту гарматою назад та надати гарматі максимальний кут
підвищення;
- спрямувати машину по центру проходу;
- безпосередньо перед входом у прохід увімкнути нижчу передачу і плавно рухатись до
спуску, підтримуючи мінімально стійкі оберти колінчастого валу двигуна;
- при переході центра ваги машини через край спуску в рів зменшити подачу палива і
гальмувати двигуном або застосовувати комбіноване гальмування;
- у момент торкання гусеницями (колесами) дна рову збільшити подачу палива і рухатись
по проходу на підйом, підтримуючи максимальні експлуатаційні оберти двигуна;
- коли машина перевалить через край проходу на виході з рову, зменшити подачу палива,
не допускаючи скочування її назад;
- після перевалу машини через край проходу на виході з рову збільшити подачу палива і,
якщо дозволяє місцевість, перейти на підвищену передачу.
У випадку скочування машини назад, зупинки двигуна або буксування при виході з
рову необхідно виключити зчеплення, спустити машину на дно рову та повторити вихід.
Якщо існує небезпека буксування, включити передачу заднього ходу та вийти по проходу
з рову.
Протитанковий рів долають по проходу, використовуючи для виходу інерцію машини.
Розгін слід починати при опусканні машини в рів, не допускаючи різких ударів.

17.

ПРОТИТАНКОВИЙ РІВ З ПРОХОДОМ
Методика подолання перешкоди №1
•Підійти до перешкоди на максимально можливій швидкості, за 25–30 метрів до перешкоди
спрямувати машину по осі перешкоди (сумістити оптичну вісь приладу спостереження з
повздовжньою вісю перешкоди).
• За 6–8 метрів пригальмувати машину і перейти на 1- у (2 – у) передачу.
•Під час переходу через гребінь нахиленої поверхні проходу і, коли машина почне спускатися в рів,
тримати оберти холостого ходу не більше 1200 об./хв. Коли передній каток торкнеться дна рову,
плавно збільшити оберти до 2500-2800 об./хв і утримувати їх постійними до виходу із рову для
забезпечення стійкої роботи двигуна.
•Під час виходу машини з протитанкового рову під час переходу через гребінь нахиленої поверхні
проходу з метою запобігання удару об грунт плавно зменшити оберти до 1400 – 1600 об./хв.
•У разі відхилення машини, плавними, короткими рухами важелів ліквідувати відхилення.
•Після подолання перешкоди розігнати машину, перейти на вищу передачу та швидко відійти від
перешкоди.

18.

МАКЕТ КОЛІЙНОГО МОСТУ
перешкода №5
Оціночні показники: Вихід на макет колійного мосту (5)
без застосування заднього ходу і рух по ньому без зупинки.

19.

МАКЕТ КОЛІЙНОГО МОСТУ
Методика подолання перешкоди №5
• Підійти до перешкоди на максимально можливій швидкості, за
25 – 30 метрів до перешкоди спрямувати машину по осі
перешкоди (сумістити оптичну вісь приладу спостереження з
віссю між коліями макету колійного мосту).
• За 6 – 8 метрів пригальмувати машину і перейти на нижчу
передачу.
• Під час виходу на міст плавно збільшити оберти до нижчої
межі експлуатаційних параметрів 1800 об./хв
• На горизонтальній ділянці мосту рухатись на обертах
близьких до обертів максимального крутячого моменту.
• Під час з’їзду з мосту зменшити оберти до 1800-2100 об/хв.
• Після повного з’їзду з мосту перейти на вищу передачу і
швидко відійти від перешкоди.

20.

МІСЦЕ СТОЯНКИ (ЗУПИНКИ) МАШИНИ
перешкода №8
Оціночні показники: Зупинка і відновлення руху у вказаному місці (8) на підйомі
або спуску без виходу за його межі, зачеплення стовпів і зупинки двигуна.

21.

МІСЦЕ СТОЯНКИ (ЗУПИНКИ) МАШИНИ
Методика подолання перешкоди №8
І. Зупинка на підйомі.
Підійти до перешкоди на максимально можливій швидкості, за 25 – 30 метрів до
перешкоди спрямувати машину по вісі перешкоди (сумістити оптичну вісь приладу
спостереження з віссю перешкоди).
За 6–8 метрів від вхідних стовпів перейти на нижчу передачу і рухатися доки вихідні
стовпи почнуть ховатися із поля зору.
Як тільки вихідні стовпи почнуть ховатися із поля зору, необхідно відпустити педаль
подачі палива, швидко натиснути педаль зчеплення і одночасно загальмувати машину
зупиночним гальмом.
Перевести рукоятку перемикання передач у нейтральне положення.
Відпустити педаль зчеплення і не допустити скочування, встановити педаль гальм
на защіпку.
ІІ. Рушання на підйомі.
Встановити рукояткою ручної подачі палива частоту обертів двигуна
2100-2200 об./хв.
Зняти педаль гальм із защіпки і утримувати її ногою.
Вижати педаль зчеплення, ввімкнути першу передачу.
Не відпускаючи педаль зчеплення, взяти важелі керування на себе до упора.
Відпустити спочатку педаль зчеплення, а потім педаль гальма.
Швидко повернути важелі керування у вихідне положення з незначним
випередженням одного із них, одночасно збільшуючи подачу палива, не допускаючи
скочування машини.

22.

МІСЦЕ СТОЯНКИ (ЗУПИНКИ) МАШИНИ
Методика подолання перешкоди №8
І. Зупинка на схилі.
Підійти до перешкоди на максимально можливій швидкості, за 25 – 30 метрів до
перешкоди спрямувати машину по вісі перешкоди (сумістити оптичну вісь приладу
спостереження з віссю перешкоди).
За 6–8 метрів до вхідних стовпів пригальмувати машину і перейти на першу
передачу, здійснюючи гальмування двигуном і рухатися доки вихідні стовпи не почнуть
ховатися із поля зору.
Як тільки вихідні стовпи почнуть ховатися із поля зору, необхідно відпустити педаль
подачі палива, швидко натиснути педаль зчеплення і одночасно загальмувати машину
зупиночним гальмом.
Перевести рукоятку перемикання передач у нейтральне положення.
Відпустити педаль зчеплення і не допустити скочування, встановити педаль гальм
на защіпку.
ІІ. Рушання на схилі.
Встановити рукояткою ручної подачі палива частоту обертів двигуна
1500-1600 об./хв
Зняти педаль гальма із защіпки і утримувати її ногою.
Вижати педаль зчеплення, ввімкнути вибрану передачу (на крутому спуску - нижчу,
на пологому - вищу).
Одночасно відпустити педаль зчеплення і гальма (при цьому бажано щоб педаль
зчеплення випереджала переміщення педалі гальма).
Відійти від перешкоди на максимально можливій швидкості.

23.

ПРОХІД МІЖ СТОВПАМИ
Перешкоди №12
Оціночні показники: Рух по проходу між стовпами (12) на підйомі
та спуску без зачеплення стовпів та зупинки двигуна.

24.

ПРОХІД МІЖ СТОВПАМИ
Методика подолання перешкоди №12
1. Підійти до перешкоди на максимально можливій швидкості, за 25 – 30
метрів до перешкоди спрямувати машину по осі перешкоди (сумістити оптичну
вісь приладу спостереження з віссю перешкоди).
2. За 6 – 8 метрів пригальмувати машину і перейти на 1- у (2 - у) передачу, та
спрямувати машину так, щоб центральний стовп знаходився точно по центру
машини;
3. Після того, як машина минула вхідні стовпи, маючи оберти двигуна:
на спуску: 2100-2200 об./хв
на підйомі: 2500-2800 об./хв.
4. Розпочати плавний поворот праворуч (ліворуч).
5. Спрямувати машину так, щоб центральний стовп знаходився від правої
(лівої) гусениці на відстані 1-1,5 м.
6. Коли центральний стовп зникне з поля зору, через 2-3 сек почати поворот
праворуч (ліворуч).
7. Спрямувати машину так, щоб риска прибору спостереження механікаводія проходила точно по центру вихідних стовпів.
8. Після зникнення з поля зору вихідних стовпів перейти на вищу передачу
(якщо можна).
9. Швидко відійти від перешкоди.

25.

ДІЛЯНКА ЗАГОРОДЖЕНЬ ТА МАНЕВРУВАННЯ
Перешкода № 20
Оціночні показники: Рух по ділянці загороджень та маневрування (20) без
виходу за його межі, зачеплення їжаків та обмежувачів і зупинки двигуна або
рух по ділянці снігової цілини без застосування заднього ходу більше чотирьох
разів і зупинки двигуна.

26.


ДІЛЯНКА ЗАГОРОДЖЕНЬ ТА МАНЕВРУВАННЯ
Методика подолання перешкоди № 20
підійти на максимально можливій швидкості до перешкоди; при підході до
перешкоди на відстань 70-100 м., визначити який прохід відкритий дня
руху та спрямувати машину до проходу; за 6-8м. до проходу знизити
швидкість і спрямувати машину перпендикулярно лінії їжаків;
центральна вісь машина повинна пройти через середину проходу; рів або
колода долається на нижче передачі під кутом 90° на малих обертах
двигуна;
траншея долається на нижчій передачі під кутом 90° до перешкоди, відхід
від траншеї на другій передачі;
до лінії стовпів ділянки маневрування підійти під кутом 90°до перешкоди,
спрямувати машину поділивши відстань між стовпами на половину так
щоб вісь машини пройшла через центр проходу; рухаючись на другій
передачі, за 5 м. до зустрічного стовпа, здійснити плавний поворот ліворуч
(праворуч) і т, д.;
лінію вихідних стовпів долати під кутом 90°;
знайти вільний прохід в лінії воронок і підійти до нього так, щоб долати
його під кутом 90°;
здійснити відхід від перешкоди на максимально можливій швидкості.

27.

У ході виконання вправи на учбових місцях відпрацьовуються нормативи
№4, 5, 6, 18-22 відповідно до додатка 2 КВБМ-СВ-99. Відпрацювання
нормативу №5 або 6 є обов’язковим при кожному виконанні вправи.
Норматив №5
Навантаження машин на залізничну платформу з торцевої апарелі та бокової платформи
та вивантаження з неї (Н-В-2)

28.

Норматив №5
Навантаження машин на залізничну платформу з торцевої
апарелі та бокової платформи та вивантаження з неї
(Н-В-2)
Залізнична
платформа
Перешкода №21
(вантажна залізнична платформа)
2.85
Залізнична
платформа
2.85
Торцева
платформа
13.3
10
10
1.32
10
Бокова
апарель

29.

Норматив №5
Навантаження машин на залізничну платформу з торцевої апарелі та бокової платформи та
вивантаження з неї (Н-В-2)
УМОВИ ВИКОНАННЯ НОРМАТИВУ
Машини за 10 м від торцевої апарелі. В машині знаходиться МВ у положенні "по-похідному", двигун працює.
Залізнична платформа підготовлена до навантаження. Навантаження і вивантаження машини відбувається спочатку з
торцевої апарелі, в потім з бокової платформи.
Машина встановлюється по центру залізничної платформи, загальмовується, двигун не глушиться, кріплення
не здійснюється.
Фіксується різниця звисання гусениць з платформи, яка не повинна перевищувати 40 мм, після чого здійснюється
вивантаження.
Керівник знаходиться на залізничній платформі не ближче ніж 5 м від машини, керує навантаженням і
вивантаженням, подаючи МВ сигнали прапорцями або жестами.
ОЦІНОЧНІ ПОКАЗНИКИ НОРМАТИВУ
1. В'їзд на торцеву апарель без використання заднього ходу. Рух по апарелі без скочування і глушіння двигуна.
2. Рух по залізничній платформі без різких поворотів і змін частоти обертання КВ двигуна, поломки обладнання
залізничної платформи і вантажно-вивантажувального пристрою.
3. Маневрування на залізничній платформі без зупинки двигуна, встановлення машини на
залізничній платформі
в межах допустимих вимогами.
4. З'їзд з залізничної платформи без різких змін частоти обертання валу двигуна, глушіння, звалювання з торцевої
апарелі або бокової платформи.
5. Чітке і своєчасне виконання команд керівника при навантаженні і вивантаженні.
ПРИ ЗВАЛЮВАННІ МАШИНИ З ЗАЛІЗНИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ
НОРМАТИВ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕВИКОНАНИМ
ОЦІНКА ЗА ЧАСОМ
ВІДМІННО - 9 хв виконані 5 показників
ДОБРЕ
- 9 хв виконані 4 показника
ЗАДОВІЛЬНО - 9 хв виконані 3 показника

30.

Правила завантаження на транспортні засоби.
Залізничний транспорт
При завантаженні машини на залізничну платформу необхідно:
- при підході до навантажувальній платформі (апарелі) увімкнути першу
передачу, та не роблячи різких поворотів , направити машину на залізничну
платформу;
- по навантажувальній платформи (апарелі) та залізничній платформі
рухатись на першій передачі з малою швидкістю, без ривків та зупинок;
- вести та встановлювати машину суворо посередині платформи,
вирівнювати напрямок руху плавно та без ривків;
- бути в готовності в будь-який момент швидко зупинити машину по
команді керівника.
При навантаженні з бокової апарелі (рис. 1) машину направити під кутом
30-35º до платформи та багаторазовими плавними поворотами добитись
суміщення вісі машини та платформи, та рухатись плавно без ривків.
Рис. 1 Навантаження танка з
бокової апарелі.

31.

Залізничний транспорт
На платформу машину встановлювати так, щоб навантаження на вісь
розподілялась рівномірно, відстань від гусеничних стрічок до бокових
сторін платформи були одинакові (рис. 2).
Рис. 2 Положення
платформі.
танка
на
Кріплення гусеничних машин на залізничних платформах (рис.3)
здійснюється у відповідності до вимог “ Тимчасових технічних вимог
розміщення та кріплення бойової та іншої техніки на залізничному
рухомому складі для пересування ”, “ Технічного опису зразка ”.
Рис. 3 Кріплення гусеничних машин
на залізничних платформах

32.

Норматив №6
Навантаження гусеничної техніки на великовантажний (50 т) напівпричіп та
вивантаження з нього (Н-В-3)

33.

Норматив №6
Навантаження гусеничної техніки на великовантажний (50 т)
напівпричіп та вивантаження з нього (Н-В-3)
2.81
14
12.6
2.6
8.96
1.9
2.28
3.15
14.2
1.3
6
1.3
3.15
3.1

34.

Норматив №6
Навантаження гусеничної техніки на великовантажний (50 т)
напівпричіп та вивантаження з нього (Н-В-3)
УМОВИ ВИКОНАННЯ НОРМАТИВУ
Напівпричіп підготовлений до навантаження. Машина у 10 м від напівпричепа.
Двигун працює. Механік – водій за командою спочатку здійснює навантаження машини на
напівпричіп, а потім вивантаження.
Керівник керує навантаженням та вивантаженням, подаючи механіку – водію сигнали
прапорцями або жестами.
ОЦІНОЧНІ ПОКАЗНИКИ НОРМАТИВУ
1. В'їзд на напівпричіп без застосування заднього ходу, скочування та глушіння
двигуна.
2. Зупинка на напівпричепі без різких поворотів.
3. Рух на напівпричепі без наїзду на обмежувачі.
4. Зупинка машини на напівпричепі без виходу гусениць платформи більше 100 мм.
5. З’їзд з напівпричепа без поворотів та зміни частоти обертання валу двигуна.
ПРИ ЗВАЛЮВАННІ МАШИНИ З НАПІВПРИЧЕПА НОРМАТИВ
ВВАЖАЄТЬСЯ НЕВИКОНАНИМ.
ОЦІНКА ЗА ЧАСОМ
ВІДМІННО - 4 хв виконані 5 показників
ДОБРЕ
- 4 хв виконані 4 показника
ЗАДОВІЛЬНО - 4 хв виконані 3 показника

35.

Автомобільний транспорт
При завантаженні машини на автопоїзд необхідно:
- підготувати машину та напівпричіп до завантаження у відповідності до вимог інструкції по експлуатації
автопоїзду;
- встановити машину по заду автопоїзду так, щоб її осьова лінія збігалася з поздовжньої осьовою лінією автопоїзду
(рис. 4);
Рис. 4 Схема навантаження та встановлення
танка на автопоїзд .
- по сигналам командира (руками, прапорцями, ліхтарем), що повинен знаходитись на передній верхній частині
напівпричепа, механік-водій вмикає нижчу передачу, під'їжджає до відкидних трапах та зупиняється.
- якщо немає помітного відхилення вісі машини від напівпричепу, командир надає команду “ВПЕРЕД”. У випадку
великого відхилення подається сигнал “ЗАДНІЙ ХІД”, машина вирівнюється та заново підходить до напівпричепу;
- машину на платформі розміщують так, щоб опорні частини гусеничних стрічок знаходились на горизонтальній
площині рами напівпричепу;
- після підняття та закріплення відкидних трапів двигун машини зупиняють, вмикають передачу заднього ходу,
рукоятку ручної подачі палива ставлять в нульове положення, вимикають акумуляторні батареї, ставлять машину
на гальмо та стопорять його, ствол гармати ставлять в крайнє нижнє положення, башту стопорять, люки
зачиняють. Якщо вага машини перевищує 30 т., то вона кріпиться розтяжками.

36.

При навантаженні та
вивантаженні машини
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
здійснювати повороти
машини на платформі
напівпричепа;
допускати провисання
гусеничних стрічок з
напівпричепа з однієї
сторони;
знаходитись членам екіпажу ближче ніж 10 м збоку та
ззаду напівпричепа, а також в зоні робочої довжини
троса, за допомогою якого вантажиться та
вивантажується машина;
English     Русский Rules