Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.
Людина сприймає інформацію за допомогою
Інформаційні процеси
Інформаційні процеси
Інформаційні процеси
Інформаційні процеси
Пристрої для отримання повідомлень
Пошук повідомлень
Пошук повідомлень
Пошук повідомлень
Пристрої для передачі повідомлень
Передавання повідомлень
Цікаво
Опрацювання повідомлень
Опрацювання повідомлень
Опрацювання повідомлень
Збереження повідомлень
Збереження повідомлень
Збереження повідомлень
Збереження повідомлень
Поняття інформаційної системи
Поняття інформаційної системи
Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини
Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини
Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини
Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини
Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини
Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини
Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини
Проблеми технологій
Розгадайте ребус
Розгадайте ребус
Дайте відповіді на запитання
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!
8.70M
Category: informaticsinformatics

Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

1. Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.

За новою програмою 2017 року
Урок 2

2. Людина сприймає інформацію за допомогою

Розділ 1
§2
Людина сприймає інформацію
за допомогою
Органів слуху
9%
Інших органів чуття
1%
Органів зору
90%

3. Інформаційні процеси

Розділ 1
§2
Інформаційні процеси
Процес – послідовність взаємопов'язаних дій, що
тривають протягом певного часу.

4. Інформаційні процеси

Розділ 1
§2
Інформаційні процеси
Людина постійно отримує, шукає, зберігає,
опрацьовує і передає повідомлення, коли пізнає
навколишній світ та спілкується. При цьому вона
може виконувати з повідомленнями різні дії
залежно від поставленої мети. Такі дії називають
інформаційними процесами.

5. Інформаційні процеси

Розділ 1
§2
Інформаційні процеси
Отримання
Збирання
Захист
Інформаційні
процеси
Передавання
Зберігання
Обробка
Пошук

6. Інформаційні процеси

Розділ 1
§2
Інформаційні процеси
Людина отримує повідомлення за допомогою своїх
органів
чуття,
при
цьому
може
користуватися
спеціальними пристроями.
Наприклад, для:
Визначення температури в
електричній печі
Спостереження за
космічними об'єктами
використовують
вбудований термометр,
оскільки висока
температура небезпечна
для людини.
використовують телескоп,
оскільки космічні об’єкти
розташовані на відстані й
недосяжні для звичайного
зору.

7. Пристрої для отримання повідомлень

Розділ 1
§2
Пристрої для отримання
повідомлень
Сьогодні
використовують
різні
пристрої
отримання повідомлень як у побуті, так і на роботі:
Електронні ваги
використовують
для зважування
предметів
Спідометром
фіксують
швидкість
За допомогою
мікроскопа
вивчають дрібні
предмети
для
Барометром
визначають
атмосферний
тиск

8. Пошук повідомлень

Розділ 1
§2
Пошук повідомлень
Упродовж
життя
ми
постійно
шукаємо
повідомлення, які допомагають нам розвиватися.
Пошук
відомостей в
Інтернеті
Довідкова
служба на
вокзалі
Електронна
енциклопедія
нові
Профорієнтаційний
термінал

9. Пошук повідомлень

Розділ 1
§2
Пошук повідомлень

10. Пошук повідомлень

Розділ 1
§2
Пошук повідомлень
Для здійснення успішного пошуку людина має чітко
сформулювати запитання з потрібної теми про предмет
чи явище, звернутися з ним до відповідного джерела,
отримати повідомлення та опрацювати його.
Результати пошуку
подаються в певному
вигляді й обов'язково
аналізуються
та
оцінюються.

11. Пристрої для передачі повідомлень

Розділ 1
§2
Пристрої для передачі повідомлень
Отримані
передавати.
чи
знайдені
повідомлення
Текстові, звукові, графічні повідомлення
передавати за допомогою сучасних пристроїв:
Стаціонарний
телефон
Мобільний
телефон
Факс
можна
можна
Супутникова
антена

12. Передавання повідомлень

Розділ 1
§2
Передавання повідомлень

13. Цікаво

Розділ 1
§2
Цікаво
Перший у світі радіозв'язок було
випробувано в лютому 1900 р. На
прохання
Російського
морського
відомства
винахідник
радіо
О.С.
Попов
налагодив
зв’язок
між
потерпілим біля острова у Фінській
затоці броненосцем і містом Котка
(відстань 50 км). Екіпаж корабля
було врятовано.

14. Опрацювання повідомлень

Розділ 1
§2
Опрацювання повідомлень
Опрацювання повідомлень, як правило, пов'язане з їх
зміною.
Повідомлення опрацьовуються під час зміни способу
їх подання. Наприклад:
Скрипаль, граючи
на скрипці,
перетворює
повідомлення,
написані нотами,
на звуки.
Художник може
на комп'ютері
перетворити
сканований
малюнок на
електронне
зображення.
Після
перенесення
знятого на
камеру відео
редактор на
комп'ютері
монтує
відеоролик.

15. Опрацювання повідомлень

Розділ 1
§2
Опрацювання повідомлень
Опрацювання повідомлень відбувається з метою
вирішення певного завдання, наприклад, розв'язування
задачі з математики.
Розв'язати
задачу
можна
за
допомогою міркування, пригадування,
виконання обчислень та знань, які
отримав раніше. Кінцеві чи проміжні
результати можна зберігати, а можна
передавати, щоб, наприклад, обговорити
чи оприлюднити.

16. Опрацювання повідомлень

Розділ 1
§2
Опрацювання повідомлень

17. Збереження повідомлень

Розділ 1
§2
Збереження повідомлень
До
винайдення
писемності
повідомлення тільки у своїй пам'яті.
люди
зберігали

18. Збереження повідомлень

Розділ 1
§2
Збереження повідомлень
Пізніше вони навчилися зберігати
повідомлення на різних предметах —
носіях, які постійно покращувались.
Глиняні
дощечки – 6
тис. років тому
Наскельні
малюнки –
15 тис.
років тому
Папірус – 5
тис. років
тому
Перші друковані
книги – майже 600
років тому

19. Збереження повідомлень

Розділ 1
§2
Збереження повідомлень
Носій повідомлення — будь-який предмет, що
його містить та може тривалий час зберігати.
Жорсткий магнітний
диск (вінчестр)
Флешнакопичувач
Оптичний
диск
Карта
пам’яті
Зовнішній жорсткий
магнітний диск
(вінчестр)

20. Збереження повідомлень

Розділ 1
§2
Збереження повідомлень
Для збереження
використовують:
Принтер
повідомлень
на
таких
Фотоапарат Відеокамера Диктофон
носіях
Комп’ютер

21. Поняття інформаційної системи

Розділ 1
§2
Поняття інформаційної системи
Інформаційні процеси відбуваються в інформаційних
системах.
Інформаційна
система

це
сукупність
взаємопов'язаних засобів і методів здійснення
інформаційних процесів.

22. Поняття інформаційної системи

Розділ 1
§2
Поняття інформаційної системи
Інформаційними системами, є:
система
керування
польотами
літаків
служба
прогнозування
погоди
бібліотека
служба новин
на телебаченні
тощо.

23. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

Розділ 1
§2
Роль інформаційних технологій у
житті сучасної людини
Роль
інформатики
в
суспільстві
полягає
у
вдосконаленні
методів
і
засобів
перетворення
інформації. Завдяки розповсюдженню комп'ютерів
інформатика є не лише наукою, а й сферою діяльності
багатьох людей, що впливає на рівень продуктивності
праці у всіх галузях народного господарства.

24. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

Розділ 1
§2
Роль інформаційних технологій у
житті сучасної людини
Для отримання, пошуку, передавання, опрацювання,
збереження
повідомлень
люди
різних
професій
використовують
комп'ютери
та
інші
електронні
пристрої.

25. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

Розділ 1
§2
Роль інформаційних технологій у
житті сучасної людини
У школах учні опрацьовують повідомлення упродовж
усього навчального процесу:
шукають потрібні відомості з різних
тем та предметів,
передають один одному
повідомлення,
співпрацюють,
зберігають повідомлення на
комп'ютерах і в зошитах,
демонструють результати своєї
навчальної діяльності,

26. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

Розділ 1
§2
Роль інформаційних технологій у
житті сучасної людини
Автоматизація
Робототехніка

27. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

Розділ 1
§2
Роль інформаційних технологій у
житті сучасної людини
Моделювання
Обробка даних

28. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

Розділ 1
§2
Роль інформаційних технологій у
житті сучасної людини
Біоніка
Віртуальна
реальність

29. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

Розділ 1
§2
Роль інформаційних технологій у
житті сучасної людини
Нанотехнології
Штучний інтелект

30. Проблеми технологій

Розділ 1
§2
Проблеми технологій
Електроенергія
спалювання вугілля, мазуту,
природного
газу,
використання атомної енергії,
енергії води та Сонця
Технологічне сміття

31. Розгадайте ребус

Розділ 1
§2
Розгадайте ребус
Процес
«Ребуси українською» © rebus1.com

32. Розгадайте ребус

Розділ 1
§2
Розгадайте ребус
Обробка
«Ребуси українською» © rebus1.com

33. Дайте відповіді на запитання

Розділ 1
§2
Дайте відповіді на запитання
1. Як ви розумієте поняття «інформаційні процеси»?
2. Які ви знаєте інформаційні процеси?
3. Які є способи передавання інформації?
4. У чому полягають процеси зберігання, передавання,
опрацювання і пошуку повідомлень?
5. Які інформаційні
навчання?
процеси
відбуваються
6. Які
пристрої
використовує
здійснюючи інформаційні процеси?
під
людина,
час

34. Працюємо за комп’ютером

Розділ 1
§1
Працюємо за комп’ютером

35. Дякую за увагу!

За новою програмою 2017 року
Урок 2
English     Русский Rules