Інформаційні технології та інформаційні системи.
Актуалізація опорних даних
Застосування ІКТ
Напрями застосування ІКТ
Етапи розвитку ІКТ
Стародавні способи передачі повідомлень
Перші телекомунікаційні прилади
Інформаційна культура та інформатична компетентність
Узагальнена схема інформаційної системи
Домашнє завдання
2.00M
Category: informaticsinformatics

Інформаційні технології та інформаційні системи

1. Інформаційні технології та інформаційні системи.

2. Актуалізація опорних даних

Які ви знаєте інформаційні процеси?
Наведіть приклади використання
інформаційних процесів у науці, техніці,
виробництві.
Опишіть технологію, за якою ви готуєте
чай.
Охарактеризуйте кожний з цих предметів:
стіл, книга, м’яч.
Як перейти вулицю на регульованому і
нерегульованому перехресті?
На яких уроках ви користувалися
інструкціями? Якими саме?

3.

– це сукупність
засобів і методів для реалізації інформаційних
процесів – збирання, зберігання, передавання,
опрацювання та захисту повідомлень.
інформаційних технологій
- створення і застосування інформаційних
ресурсів: програм, документів, графічних
зображень, аудіо- та відеоданих тощо.

4. Застосування ІКТ

Комп’ютерний експерімент у фізиці
Зв’язок
Соціальні служби
Транспорт
Сільське господарство
Медицина
Освіта
Управління
Наука
Банківська справа
Торгівля
Промисловість
Застосування ІКТ

5. Напрями застосування ІКТ

Дистанційне навчання
Підтримка навчання
Вбудовані комп’ютери
АСУ
Робота з даними
Комп’ютерний експеримент
Обчислення
Напрями застосування ІКТ

6. Етапи розвитку ІКТ

Номер
етапу
І
ІІ
ІІІ
ІV
Назва
етапу
Етап ручних
технологій
Етап
механічних
технологій
Етап
електричних
технологій
Етап
електронних
технологій
Часовий
інтервал
Від стародавніх
часів до
середини ХV ст.
Від середини
ХV ст. до
середини
ХІХ ст.
Від середини
ХІХ ст. до 40-х
років ХХ ст.
Від 40-х років
ХХ ст. до наших
днів
Приклади носіїв даних, засобів
передавання та опрацювання
даних
Н.Д. – папірус, береста, дощечки,
картини.
З.П. – вогнища, барабан, птахи,
посланці, пошта.
З.О. – мозок, пальці.
Н.Д. – книги, газети, журнали, фото.
З.П. – поштові служби.
З.О. – друкарські машинки,
фотоапарат, механічні обчислювальні
прилади.
Н.Д.– платівки, кіноплівки, магн. плівки
З.П. – телефон, телеграф, радіо.
З.О. – фонографи, грамофони,
магнітофони, ротапринти, друкарські
машинки (електричні), обчислювальні
електромеханічні прилади.
Н.Д.– магн. і опт. диски, мікросхеми.
З.П. – телебачення, комп’ютерні
мережі, мобільний зв’язок.
З.О. – електронні калькулятори,
комп’ютери.

7. Стародавні способи передачі повідомлень

8. Перші телекомунікаційні прилади

9. Інформаційна культура та інформатична компетентність

Інформаційна культура – це система знань,
умінь і досвіду людини, яка дає змогу їй
вільно орієнтуватися в інформаційному
просторі та свідомо здійснювати свою
інформаційну діяльність.
Інформатична компетентність
передбачає наявність в людини знань,
умінь і навичок у галузі інформатики і
здатність розв’язувати необхідні (в тому
числі і нові) теоретичні і практичні
задачі з використанням сучасних ІКТ.

10.

Інформаційна система – це сукупність
взаємопов’язаних
елементів,
що
Метеоцентр
збирає повідомлення
від
зондів,
утворюють єдине
ціле таметеостанцій
призначені для
метеосупутників,
кораблів,
тощо.
реалізації інформаційних процесів.
Підсумок

11. Узагальнена схема інформаційної системи

Складові,
що
забезпечують
Канали
збиран- зв’язку
ня даних
з різних
джерел
Складові,
що
забезпечують
упорядковане
зберігання і
опрацювання
даних
Споживачі
Канали
зв’язку
Споживачі
Споживачі

12.

Інформаційна
система
Апаратна
складова
Програмна
складова
Види інформаційних
систем
За рівнем автоматизації
ручні
автоматичні
автоматизовані
За рівнем аналізу даних
Системи
опрацювання
даних
Системи
підтримки
прийняття
рішень
Системи управління

13. Домашнє завдання

Інформатика : 9 кл.
Сторінки 19-36
English     Русский Rules