Черкаський державний технологічний університет
Питання:
1. Поняття технології
1. Поняття технології
1. Поняття технології
Життєвий цикл технології:
Життєвий цикл технології:
1. Поняття технології
2. Інформаційні технології
2. Інформаційні технології
2. Інформаційні технології
2. Інформаційні технології
2. Інформаційні технології
2. Інформаційні технології
2. Інформаційні технології
2. Інформаційні технології
2. Інформаційні технології
2. Інформаційні технології
2. Інформаційні технології
2. Інформаційні технології
3. Деякі класи інформаційних технологій
3. Деякі класи інформаційних технологій
3. Деякі класи інформаційних технологій
4. Перспективні інформаційні технології
Прошу запитання
852.50K
Category: informaticsinformatics

Загальна характеристика сучасних інформаційних технологій

1. Черкаський державний технологічний університет

Дисципліна
“Інформаційні технології аналізу
систем”
Лекція 4
Тема: “Загальна
характеристика сучасних
інформаційних технологій"
Викладач: Герасименко І. В.
© проф. Триус Ю.В.

2. Питання:

1. Поняття технології.
2. Інформаційні технології.
3. Деякі класи інформаційних
технологій.
4. Перспективні інформаційні
технології.

3. 1. Поняття технології

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що
походить від грец. τεχνολογος;
грец. τεχνη - майстерність,
техніка; грец. λογος - передавати) наука про способи (набір і
послідовність операцій, їх режими)
розв'язування задач за допомогою
(шляхом застосування) технічних
засобів (знарядь праці).

4. 1. Поняття технології

Технологія (technology) –
система взаємопов’язаних засобів
обробки матеріалів, прийомів і
методів виготовлення продукції під
час виробничого процесу.

5. 1. Поняття технології

Загальний рівень розвитку суспільства
та «сума» технологій (технологічний
устрій) є важливою складовою
культури, що суттєво впливає на
сталість розвитку економіки, є однією з
найхарактерніших і визначальних
рис цивілізації.

6. Життєвий цикл технології:

Новітня технологія — будь-яка нова
технологія, котра має великий потенціал
для певної сфери людської діяльності.
Передова технологія — технология,
котра зарекомендовала себя, але ще
досить нова і має не досить широке
поширення на ринку.
Сучасна технологія — технологія, що є
стандартом і на неї є підвищений попит.

7. Життєвий цикл технології:

Не нова технологія — ще корисна
технологія, але вже існує більш нова
технологія, тому попит на неї починає
знижуватися.
Застаріла технологія — технологія, що
застаріває й замінюється більш
досконалою, на неї малий попит, або
повна відмова від цієї технології на
користь нової.

8. 1. Поняття технології

Серед інших технологій
виділяють високі технології —
найбільш високорозвинуті
(найсучасніші) технології, що є
«наукоємними», тобто які інтенсивно
використовують найновіші наукові
досягнення.
Прийнято вважати, що такі технології є
найбільш важливими з точки зору
забезпечення майбутнього людства.

9. 2. Інформаційні технології

Інформаційна технологія – це
цілеспрямована організована сукупність
інформаційних процесів з використанням
засобів комп’ютерної техніки і методів, що
забезпечують високу швидкість обробки
даних, оперативний пошук інформації,
розподілення даних, доступ до
інформаційних ресурсів незалежно від місця
їх розташування.

10. 2. Інформаційні технології

ІТ (ЮНЕСКО) — це комплекс
взаємпов’язаних наукових, технологічних,
інженерних дисциплін, що досліджують
методи ефективної організації праці людей,
які зайняті обробкою і збереженням
інформації; комп’ютерну технику і методи
організації та взаємодії з людьми і
виробничим обладнанням, їх практичне
застосування, а також пов’язані з усим цим
соціальні, економічні й культурні проблеми.

11. 2. Інформаційні технології

Інформаційні технології (ІТ, от англ.
information technology, IT) —
широкий клас дисциплін і галузей
діяльності, що відносяться до
технологій управління та обробки
даних, а також створення даних,
зокрема, з використанням
комп’ютерної техники.
(wikipedia)

12. 2. Інформаційні технології

Інформаційна технологія
(information technology) – система
методів і засобів збирання,
накопичення, збереження, пошуку,
опрацювання і передавання
інформації.

13. 2. Інформаційні технології

Інформаційна технологія — це сукупність
методів, виробничих процесів та програмнотехнічних засобів, об’єднаних у
технологічний ланцюжок, що забезпечує
виконання інформаційних процесів з метою
підвищення їхньої надійності та
оперативності і зниження трудомісткості
ходу використання інформаційного ресурсу.

14.

Країни з найбільшими вкладеннями
у розвиток інформаційних технологій

15. 2. Інформаційні технології

Інформаційна технологія - технологія
опрацювання інформаційних ресурсів.
Інформаційний ресурс – організована
сукупність документованих відомостей,
даних і знань, що призначені для
задоволення інформаційних потреб
споживача (розглядається як одне з
основних багатств кожної держави,
стратегічний ресурс, цінність якого
постійно зростає).

16. 2. Інформаційні технології

Інформаційний ресурс – це особливий
вид ресурсу, що ґрунтується на ідеях і
знаннях, накопичених у результаті
науково-технічної діяльності людей і
поданий у формі, придатній для збирання,
реалізації та відтворення.

17. 2. Інформаційні технології

Інформаційний ресурс має низку
характерних особливостей.
Зокрема, на відміну від інших
(матеріальних) ресурсів інформаційний
ресурс практично невичерпний; з
розвитком суспільства і зростанням обсягу
використовуваних знань цей ресурс не
зменшується, а навпаки зростає.

18. 2. Інформаційні технології

Сучасна інформаційна
технологія – це ІТ, що базується на
сучасних мультимедiа i
комп'ютерних телекомунiкацiйних
системах.

19. 2. Інформаційні технології

Мультiмедiа (multimedia) система iнтерактивна система, яка забезпечує
роботу з нерухомими зображеннями i
"живим" вiдео, анiмацiйною комп'ютерною
графiкою i текстовою iнформацiею,
природною мовою i високоякiсним звуком.

20. 2. Інформаційні технології

21. 2. Інформаційні технології

Основні риси сучасних ІТ:
комп’ютерна обробка інформації за
заданими алгоритмами;
збереження великих обсягів інформації
на машинних носіях;
передавання інформації на великі відстані
в обмежений час.

22. 3. Деякі класи інформаційних технологій

Інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ —
технології, пов'язані зі створенням, збереженням,
передачею, обробкою інформації та управлінням
нею, а також технології, що використовуються для
спілкування користувачів та їх роботи з
інформацією.
Концепція інформаційних технологій була додана
до елементу комунікації і виникла у 1980-ті роки. ІКТ
включають апаратні засоби (комп'ютери, сервери,
тощо) та програмне забезпечення (операційні
системи, мережеві протоколи, пошукові системи,
тощо).

23. 3. Деякі класи інформаційних технологій

Інтелектуальні інформаційні технології
(ІІТ) (англ. Intellectual information
technology, IIT) - це інформаційні
технології, що допомагають людині
прискорити аналіз політичної, економічної,
соціальної і технічної ситуацій, а також
здійснити синтез управлінських рішень.
При цьому методи, що використовуються
в цих технологіях, не обов’язково повинні
відтворювати або копіювати процеси
мислення людини.

24. 3. Деякі класи інформаційних технологій

ІІТ формуються на основі
інформаційних систем та
інформаційних технологій для
підвищення ефективності прийняття
рішень в умовах, пов’язаних з
виникненням проблемних ситуацій.

25. 4. Перспективні інформаційні технології

Перспективні технології - це технології,
характер котрих у теперишній час
визначено як «передовий» та існуєть
можливості для їх реалізації.
Ці технології являють собою новітні
досягнення та інновації на початку XXI
століття в різних галузях техніки.
Нові перспективні технології - це саме ті
технології, котрі є полем діятельності
для ділової конкуренції.

26.

Перспективні інформаційні технології
Штучний інтелект
Мобільний зв’язок 4G
http://video.bigmir.net/show/186608/
Машинний переклад
Машинний зір
Розширене машинне пізнання, зовнішні
підсилювачі мозку
Семантична павутина
Графичні процесори загального призначення

27.

Перспективні інформаційні технології
Твердотільний накопичувач
Об’ємна оптична пам’ять (голографічна пам’ять)
Спінтроніка (англ. Spintronics, фр. Spintronique) — галузь
електроніки, що використовує квантові властивості спіну
електронів, що характеризуються двома квантовими станами
(спін-угору, спін-униз).
Оптичний комп’ютер
Квантовий комп’ютер
Квантова криптографія
Бездротовий з’вязок

28.

Перспективні інформаційні технології
Безекранний дисплей
Стереодисплей
Органичний світлодіод
Лазерний телевізор
Мемристори (Мемристор (англ. memristor, від memory —
«пам'ять», та resistor — «опір») — четвертий базовий елемент
електричної ланки) http://uk.wikipedia.org/wiki
3D-принтер
Віртуальна реальність

29. Прошу запитання

8(0472) 730271
[email protected]
Дякую за увагу!
English     Русский Rules