ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2014 РІК. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРС
ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
КАДРОВИЙ НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НМУ
КІЛЬКІСТЬ НДР /ФІНАНСУВАННЯ, тис. грн.
ПРОДУКТИВНІСТЬ НДР У 2012-2014 РОКАХ
ПРОДУКТИВНІСТЬ НДР У 2012-2014 РОКАХ
Робота спеціалізованих рад НМУ
Виконання дисертаційних робіт у 2007-2014 роках та план на 2015 рік
ПИТОМА ВАГА ТЕРМІНІВ ЩОДО НЕЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ
П Л А Н підготовки докторів наук у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця на 2015 рік і наступні роки
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
ЦИТУВАННЯ У НАУКОМЕТРИЧНІЙ БАЗІ SCOPUS (22.12.2014)
ДИНАМІКА ЦИТУВАНЬ У НАУКОМЕТРИЧНІЙ БАЗІ SCOPUS (04.2012-12.2014)
НАУКОВІ ФОРУМИ, ПРОВЕДЕНІ В НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
ВИЗНАЧНІ НАУКОВІ ФОРУМИ ПРОВЕДЕНІ НМУ У 2014 РОЦІ
НАУКОВІ ЧИТАННЯ 2014 р.
НМУ імені О.О.Богомольця нагороджений Золотою медаллю, Дипломом Подякою, а 95 співробітників НМУ - дипломами
ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ
ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА КАФЕДРАХ НМУ у 2014 році
СТУДЕНТСЬКА НАУКА
БЕРЕЖІТЬ ЛІС
ПОРТАЛ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НМУ
ПРЕМІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН НДР НА 2015 РІК
ПЕРЕЛІК НДР, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ У 2015 р. ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
11.79M
Category: medicinemedicine
Similar presentations:

Звіт про наукову діяльність. Пріоритетні напрями та перспективи розвитку наукової діяльності у НМУ імені О.О.Богомольця

1. ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2014 РІК. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРС

ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2014 РІК. ПРІОРИТЕТНІ
НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ.
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
РОБІТ НА 2015 РІК
Доповідач: проректор з наукової роботи,
член-кореспондент НАМН України, професор
Ю.Б.Чайковський
29 січня 2015 року

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ:
ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПОВТОРНИХ ІНСУЛЬТІВ, ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ
ЗАЛОЗИ, СУДОМНОГО СИНДРОМУ
ПРИКЛАДНІ:
РОЗРОБКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (в т.ч. НАНОФАРМАКОЛОГІЧНИХ) ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
НАУКОВИЙ СУПРОВІД РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ:
РЕСПІРАТОРНОЇ ПІДТРИМКИ ХВОРИХ ПРИ ДИХАЛЬНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ ШТУЧНОЇ
ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ
ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ НИРОК, ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ,
ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ ВОРІТНОЇ ВЕНИ
ТЕРАПІЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ, АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ,
РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ
ІМПЛАНТОЛОГІЇ, ОСТЕОІНТЕГРАЦІІ, ПРОТЕЗУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я
ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВМНЗ тощо
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942,
від 12.03.2012 № 294 та від 17.05.2012 № 397.

3. КАДРОВИЙ НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НМУ

Кадровий науковий потенціал НМУ
2014
2015
Дійсних членів та членів-кореспондентів Національної,
галузевих академій наук України
29
29
Дійсних членів та членів-кореспондентів громадських
академій України
31
31
Заслужених діячів науки і техніки, вищої школи, освіти,
охорони здоров’я, заслужених лікарів України
92
99
Лауреатів Державної премії України (37), іменних премій
НАН, НАМН, громадських організацій України та РАН
67
74
Докторів наук
181
224
Кандидатів наук
742
895

4. КІЛЬКІСТЬ НДР /ФІНАНСУВАННЯ, тис. грн.

2011
2013
2013
2014
2015
(план)
17
2080,6
17
2483,6
15
1852,5
17
1875,1
16
1164,8
У Т.Ч.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ
3
1020,0
3
803,2
2
660,0
2
671,0
3
634,8
НА ГОСПДОГОВІРНІЙ
ОСНОВІ/в т.ч. з державною
реєстрацією
108/56
7102,7
85/64
6415,4
90/75
6777,3
101/69
12832,8
52
7100,0
З ІНІЦІАТИВНОЇ ТЕМАТИКИ
74
78
81
85
79
199
9183,32
180
8879,7
186
8652,3
203
14707,9
147
8264,8
НДР
ДЕРЖБЮДЖЕТНІ ЗА
ПЛАНОМ МОЗ УКРАЇНИ
ВСЬОГО

5. ПРОДУКТИВНІСТЬ НДР У 2012-2014 РОКАХ

НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ
2012
2013
2014
Статті
в т.ч. зарубіжні
в т.ч. крім СНД
2094
271
154
2533
334
178
1935
234
114
Тези
в т.ч. зарубіжні
в т.ч. крім СНД
2100
377
216
2493
498
311
1542
442
328
Доповіді
в т.ч. за кордоном
1885
244
2434
252
1860
275

6. ПРОДУКТИВНІСТЬ НДР У 2012-2014 РОКАХ

НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ
2012
2013
2014
Монографії
35
38
49
Патенти на корисну
модель/винахід
184
267
194/5
Гігієнічні нормативи
276
452
398
10/58
14/23
10/30
51
61
45
Методичні рекомендації/
вказівки
Пропозиції в Реєстр галузевих
нововведень

7.

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ І КАНДИДАТІВ НАУК
В НМУ
Спеціалізовані вчені ради (7) охоплюють 17 спеціальностей
• Д 26.003.01 - гігієна та професійна патологія; соціальна медицина;
вірусологія;
• Д 26.003.02 - імунологія та алергологія; шкірні та венеричні
хвороби;
• Д 26.003.03 - акушерство та гінекологія; хірургія; дитяча хірургія;
• Д 26.003.04 - педіатрія;
• Д 26.003.05 - стоматологія;
• Д 26.003.06 - нормальна анатомія; патологічна анатомія; гістологія,
цитологія, ембріологія;
• Д 26.003.08 - внутрішні хвороби; кардіологія; ревматологія

8. Робота спеціалізованих рад НМУ

2012
Спецради
2013
2014
Докт.
Канд.
Докт.
Канд.
Докт.
Канд.
Д 26.003.01 - гігієна та професійна патологія; соціальна
медицина; вірусологія
1
5
0
6
1
3
Д 26.003.02 - імунологія та алергологія; шкірні та
венеричні хвороби
0
8
0
11
0
8
Д 26.003.03 - акушерство та гінекологія; хірургія; дитяча
хірургія
4
25
1
3
2
17
Д 26.003.04 - педіатрія;
2
8
0
6
0
8
Д 26.003.05 - стоматологія
2
3
2
6
1
13
Д 26.003.06 - нормальна анатомія; патологічна
анатомія; гістологія, цитологія, ембріологія
0
2
1
0
1
2
Д 26.009.08 - внутрішні хвороби; кардіологія;
ревматологія
0
5
0
4
0
2

9. Виконання дисертаційних робіт у 2007-2014 роках та план на 2015 рік

Виконання дисертаційних робіт у 20072014 роках та план на 2015 рік
160
140
134
134
137
145
125
120
128
114
109
100
100
80
60
40
20
20
25
19
15
17
21
16
14
16
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Докторські
Кандидатські

10. ПИТОМА ВАГА ТЕРМІНІВ ЩОДО НЕЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

30,7
40
2016-2018 рр.
2015 рік
2014 рік
2000-2013 рр.
10,6
18,7

11. П Л А Н підготовки докторів наук у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця на 2015 рік і наступні роки

ПЛАН
підготовки докторів наук у Національному медичному
університеті імені О.О.Богомольця на 2015 рік і наступні роки
Спеціальність
14.01.01 –
Акушерство та
гінекологія
14.01.02 –
Внутрішні хвороби
14.01.03 – Хірургія
14.01.05 нейрохірургія
Прізвище, ім”я, по батькові
здобувача
Прізвище, ім”я, по батькові
наукового консультанта
кафедра
Термін
закінчення
член-кореспондент
НАМНУ, проф.
Венцківська І.Б.
МАРУЩЕНКО Юрій Леонідович проф. Гнатко О.П.
акушерства та гінекології № 1
2000
акушерства та гінекології № 2
2008
ЧУБАТИЙ Андрій Іванович
проф. Гнатко О.П.
акушерства та гінекології № 2
2017
ЗАГОРОДНЯ Олександра
Сергіївна
акушерства та гінекології № 1
2017
ДИНДАР Олена Анатоліївна
член-кореспондент
НАМНУ, проф.
Венцківська І.Б..
проф. Бенюк В.О.
акушерства та гінекології № 3
2017
АЛТУНІНА Наталія Валеріївна
проф. Лизогуб В.Г.
внутрішньої медицини №4
2014
ОСАДЧИЙ Олександр Ілліч
ЧЕРЕНОК Євгеній Павлович
проф. Мішалов В.Г.
хірургії №4
проф. КрижанівськийЯ.Й. загальної хірургії №2
2012
2013
СТЕЦЕНКО Олександр
Петрович
ЦЮРА Юрій Петрович
проф. Іоффе О.Ю.
загальної хірургії №2
2016
проф. Іоффе О.Ю.
загальної хірургії №2
2017
ГОРЛАЧ Андрій Іванович
проф. Дронов О.І.
загальної хірургії №1
2017
ТАРАСЮК Тетяна Василівна
проф. Дронов О.І.
загальної хірургії №1
2018
ЛІТВІНОВА Наталія Юріївна
ЛУЗАН Борис МИколайович
проф. Мішалов В.Г.
проф. Цимбалюк В.І.
хірургії №4
нейрохірургії
2017
2017
ЖЕГУЛОВИЧ Володимир
Генріхович

12.

14.01.07 онкологія
МОТУЗЮК Ігор
Миколайович
ЗЕМСКОВ Сергій
Володимирович
14.01.09 –
РУДЕНКО Євген
Дитяча хірургія Олегович
14.01.10 –
ТАРИНСЬКА Ольга
Педіатрія
Леонідівна
ХОДАКІВСЬКА Світлана
Петрівна
ВИГОВСЬКА Оксана
Валентинівна
ГИЩАК Тетяна
Віталіївна
14.01.11 –
ВОЛОШИНА Ольга
Кардіологія
Олександрівна
НЕТЯЖЕНКО Нона
Василівна
(докторант)
РУДЕНКО Юлія
Володимирівна
(докторант)
БОГДАН Тетяна
Вікторівна
14.01.14 –
МИХАЛЬЧИШИН
Ендокринологія Галина Петрівна
проф. Щепотін І.Б.
онкології
2016
проф. Дронов О.І.
загальної хірургії №1
2017
проф. Кривченя Д.Ю.
дитячої хірургії
2014
проф. Марушко Ю.В.
педіатрії № 3
2010
проф. Лукашук В.Д.
педіатрії № 5
2012
проф.Крамарьов С.І.
дитячих інфекційних хвороб
2013
проф. Марушко Ю.В.
педіатрії №3
2016
проф. Лизогуб В.Г.
внутрішньої медицини №4
2010
д.мед.н. Мальчевська
Т.Й.
пропедевтики внутрішньої
медицини №1
2015
член-кореспондент
НАМН України, проф.
Амосова К.М.
проф. Лизогуб В.Г.
внутрішньої медицини №2
2016
внутрішньої медицини №4
2017
проф. Боднар П.М.
ендокринології
2014
14.01.15 –
Нервові
хвороби
КОБИСЬ Тетяна
Олександрівна
проф. Соколова Л.І.,
неврології
МЕЛЬНИК Володимир
Степанович
ВОЛОСОВЕЦЬ Антон
Олександрович
проф. Соколова Л.І.,
проф. Нетяженко В.З.
проф. Соколова Л.І.
неврології
2012
лист зав. каф.
про перенесення терміну
2015
неврології
2016

13.

14.01.16 - Психіатрія
14.01.19 –
Оториноларингологія
ПЕТРІНА Наталія Юріївна
ГОМЗА Яна Юріївна
14.01.20 – Шкірні та
венеричні хвороби
ЛИТИНСЬКА Тетяна Олександрівна
14.01.22 –
Стоматологія
ЖЕГУЛОВИЧ Зінаїда Єгорівна
КЛІТИНСЬКИЙ Юрій Віталійович
СКРИПНИК Ірина Леонідівна
МЄДВЄДЄВА Марина Борисівна
СЕРГЕЄВА Інна Євгенівна
ЛЕОНЕНКО Галина Петрівна
КОЛЕНКО Юлія Геннадіївна
АСТАПЕНКО Олена Олександрівна
проф. Напреєнко Щ.К. психіатрії та наркології
проф. Мітін Ю.В.,
оториноларингології
проф. Вінничук С.М.
проф. Степаненко В.І. дерматології та
венерології
проф. Неспрядько В.П. ортопедичної
стоматології
проф. Неспрядько В.П. ортопедичної
стоматології
проф. Фліс П.С.
ортодонт. та пропед.
ортоп.стомат.
проф. Борисенко А.В. терапевтичної
стоматології
проф. Борисенко А.В. терапевтичної
стоматології
проф. Фліс П.С.
ортодонтії та
пропедевтики
ортопедичної
стоматології
проф. Борисенко А.В. терапевтичної
стоматології
проф. Маланчук В.О.
хірургічної стоматології та
щелепно- лицевої хірургії
2017
2012
проф. Сахарчук І.І.
внутр. хвороб стомат. фту
анестезіол. та інтенсивної
терапії
2009
анестезіол. та інтенсивної
терапії
внутрішньої медицини
№1
внутрішньої медицини
№1
2013
загальної практики
2015
14.01.27 –
Пульмонологія
ІЛЬНИЦЬКИЙ Роман Іванович
14.01.30 –
Анестезіологія та
інтенсивна терапія
ЯРОСЛАВСЬКА Світлана Миколаївна проф.Чепкий Л.П.

14.01.36 –
Гастроентерологія
14.01.38 –
КУЧИН Юрій Леонідович
проф. Глумчер Ф.С.
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Володимир
Володимирович
МАРТИНЧУК Олександр
Аркадійович
проф. Пєрєдєрій В.Г.
СІРИК Вікторія Олегівна
проф. Гиріна О.М.
проф. Пєрєдєрій В.Г.
2015
2008
2009
2012
2011
2013
2014
2014
2016
2009
2013
2014
13

14.

14.02.02 –
Епідеміологія
14.02.03 –
Соціальна медицина та
охорона здоров'я
МОХОРТ Геннадій
Анатолійович
ПУЗАНОВА Ольга Геннадіївна
ВЕЖНОВЕЦЬ Тетяна Андріївна
14.03.01 –
Нормальна анатомія
14.03.02 –
Патологічна анатомія
14.03.05 –
Фармакологія
14.03.08 –
Імунологія та алергологія
КАНЦЕР Олена Миколаївна
ЄРШОВ Віктор Юрійович
КОВАЛЬЧУК Олександр
Іванович
ДЗЕВУЛЬСЬКА Ірина Вікторівна
КАРВАЦЬКИЙ Ігор Миколайович
ТАРАСОВА Катерина Вікторівна
ДОВГАНЬ Роман Степанович
НАГОРНА Олена Олександрівна
КУЮН Людмила Олександрівна
проф. Колеснікова І.П.
епідеміології
проф. Грузєва Т.С.,
проф. Булах І.Є.
2009
мед.інформатики та
комп'ютер них технологій
навчання
проф. Парій В.Д.
менеджмент охорони
здоров'я
проф. Черкасов В.Г.
анатомії людини
проф. Ковальський М.П. оперативної хірургії та
топограф.анатомії
проф. Черкасов В.Г.
анатомії людини
2013
проф. Черкасов В.Г.
проф. Шевчук В.Г.
проф. Шевчук В.Г.
проф. Чекман І.С.
проф. Чекман І.С.
анатомії людини
фізіології
фізіології
фармакології
фармакології
гігієни праці та проф.
хвороб
Клінічної імунології та
алергології
гістології та ембріології
2015
2009
2015
2015
2017
2005
2015
2017
2009
2014
2015
БІСЮК Юрій Анатолійович
проф. Курченко А.І.
14.03.09 – Гістологія,
цитологія, ембріологія
КОРСАК Аліна Вадимівна
15.00.01 – Технологія ліків і
організація фарм. справи
ГАЛА Лілія Олексіївна
член-кореспондент
НАМУ, проф.
Чайковський Ю.Б.
проф. Волох Д.С.
15.00.02 - Фармацевтична
хімія та фармакогнозія
02.00.02 –
Аналітична хімія
КАРПЮК Уляна Володимирівна проф. Середа П.І.
організації та економіки
фармації
фармакогнозії та ботаніки
ЗАЙЦЕВА Галина Миколаївна
проф. Калібабчук В.О.
медичної і загальної хімії
2008
13.00.02 – Теорія та
методика навчання
13.00.04 –
Теорія і методика
професійної освіти
РЕВА Тетяна Дмитрівна
проф. Ніженковська І.В. медичної і загальної хімії
2016
ПАЩЕНКО Вікторія Василівна
проф. Чалий О.В.,
проф. Булах І.Є.
проф. Булах І.Є.
2010
МРУГА Марія Рашидівна
медичної та біологічної
фізики
медичної інформатики та
комп'ютер них технологій
навчання
2016
2015
2015
2012
14

15. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

35
35
33
31
30
31
25
25
27
20
20
15
10
23
22
21
20
21
20
15
16
2007
2008
11
5
0
2009
2010
Всього
2011
2012
2013
2014
Фахові
2014 рік - 21 ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ, З НИХ 11 - ФАХОВІ

16. ЦИТУВАННЯ У НАУКОМЕТРИЧНІЙ БАЗІ SCOPUS (22.12.2014)

Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
1.Київський національний університет імені Тараса Шевченка
11984
45031
67
2. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
6879
28773
52
3. Львівський національний університет імені Івана Франка
4856
20220
43
4. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
2457
9732
42
5. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2030
6322
38
6. Національний технічний університет України "Київский
політехнічний інститут"
4691
8598
36
7. Донецький національний медичний університет імені Максима
Горького
896
4507
35
8. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2691
6880
30
9. Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут"
1953
5379
30
10. Національний університет "Львівська політехніка"
3056
5406
27
11. Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника
251
2406
27
12.Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького
449
2123
27
13. Ужгородський національний університет
1473
4957
26
14. Донецький національний університет
1478
2866
24
15. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
1304
3561
23
16. Український державний хіміко-технологічний університет
580
2611
23
17. Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця
342
1725
23
Установа

17. ДИНАМІКА ЦИТУВАНЬ У НАУКОМЕТРИЧНІЙ БАЗІ SCOPUS (04.2012-12.2014)

ПУБЛІКАЦІЇ
ЦИТУВАННЯ
2000
400
1800
350
1600
300
1400
250
1200
200
1000
800
150
600
100
400
50
200
0
0
2012
2012
2013
2013
2014
2014
МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ ВНЗ
ІНДЕКС ГІРША
2012
2013
2014
19
18
17
25
20
15
ІНДЕКС ГІРША НМУ
10
5
2012
2013
2014
16
19
23
0
2012
2013
2014

18. НАУКОВІ ФОРУМИ, ПРОВЕДЕНІ В НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
21
13
18
17
17
11
75
73
60
57
48
15
57
29
2008
2009
2010
Всього
2011
2012
2013
В т.ч. міжнародних
2014
У 2014 р. проведено 29
наукових форумів, у т.ч.:
4 конгреси
21 науково-практичну
конференцію, семінар,
симпозіум, у т.ч.
15 – міжнародних
4 наукових читань

19. ВИЗНАЧНІ НАУКОВІ ФОРУМИ ПРОВЕДЕНІ НМУ У 2014 РОЦІ


VI Український міжнародний конгрес
«Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція»
(16-17.05.2014, Київ);
X Конгрес педіатрів України "Проблеми соціальної і
клінічної педіатрії" (6-8.10.2014 р., м. Київ)
Конгрес ангіологів та судинних хірургів України.
«Гострі та хронічні захворювання судин. Від теорії
до практики» (21-22.05.2014, Київ);
VI (68) Міжнародний науково-практичний конгрес
студентів та молодих (15-17.10.2014, Київ)
Науково-практична конференція «Дні
гастроентерології в Києві» (20-21.11.2014, Київ)

20. НАУКОВІ ЧИТАННЯ 2014 р.

– X наукові читання, присвячені дню народження
акад. НАН і НАМН України Є.Г. Гончарука
(23.04.2014 р., м. Київ),
– XХХVІ наукові читання, присвячені пам’яті
академіка О.О. Богомольця (18.06.2014 р., м.Київ)
– XVІ наукові читання, присвячені пам’яті акад.
РАМН В.М.Сідєльникова, в рамках науковопрактичної конференції “Актуальні питання
педіатрії»,
(23-25.09.2014 р., м.Запоріжжя)
– наукові читання присвячені пам’яті професора
Скляренка Є.Т. (24.10.2014, Київ).

21. НМУ імені О.О.Богомольця нагороджений Золотою медаллю, Дипломом Подякою, а 95 співробітників НМУ - дипломами

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ
“МЕДИЧНИЙ ФОРУМ 2014” (КИЇВЕКСПОПЛАЗА, 14 -16.10. 2014)
НМУ імені О.О.Богомольця нагороджений Золотою
медаллю, Дипломом Подякою,
а 95 співробітників НМУ - дипломами

22.

ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ
(директор – професор Омельчук С.Т.)
За 2014 рік розроблено і затверджено в МОЗ України:
• 40 методичних вказівок з визначення діючих речовин
пестицидів в об'єктах довкілля
• 398 гігієнічних нормативів і регламентів безпечного
застосування пестицидів, у тому числі:

максимально допустимих рівнів (МДР) – 161,
допустимих добових доз (ДДД) – 3,
гранично допустимих концентрацій (ГДК) у воді водоймищ – 6,
орієнтовно допустимих концентрацій (ОДК) у ґрунті – 2,
орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) в атмосферному
повітрі – 2,
ОБРВ в повітрі робочої зони – 2,
гігієнічні регламенти:
строків очікування – 74,
22
строків виходу – 148

23. ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

Географія угод:
млн.грн.
14
– Україна
12
– Бельгія
10
– Данія
8
– Ірландія
6
– Нідерланди
4
– Німеччина
2
– Франція
0
– Швейцарія
12,1
5,6
6,4
6,1
5,8
2010
2011
2012
4,6
2,6
2008
2009
2013
2014
У 2014 році виконано наукових
досліджень на загальну суму близько
12,1 млн. грн.

24. ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА КАФЕДРАХ НМУ у 2014 році

Кафедра
Науковий керівник
Внутрішньої медицини №3
проф. Свінціцький А.С.
5
184 666,60
Хірургії №2
проф. Безродний Б.Г.
2
80 688,75
Травмотології і ортопедії
проф. Пєрєдєрій В.Г.
1
30 000,00
Внутрішньої медицини №2
проф. Амосова К.М.
2
10 037,84
Пропедевтики внутр. медицини №1
проф. Нетяженко В.З.
1
19 132,62
Неврології
проф. Соколова Л.І.
2
34 183,52
Загальної практики
проф. Гиріна О.М.
8
265 819,89
Ендокринології
проф. Боднар П.М.
3
44 060,72
Пропедевтики внутр. медицини №4
проф. Лизогуб В.Г.
1
8 485,43
Педіатрії №2
проф.Кривопустов С.П.
1
10 000,00
Дитячих інфекційних хвороб
3
18 000,00
Педіатрії №3
проф. Крамарьов С.О.
проф. Марушко Ю.В.
1
15 000,00
Гігієни праці та проф.захв.
проф.Яворовський
О.П.
2
4 320,00
Мікробіологіїї, вірусології і імунології
проф. Широбоков О.П.
3
24 000,00
Клінічної імун. та алерг. з секц. мед. генетики проф. Курченко А.І.
1
5 000,00
Хірург. стом. щелеп.-.лиц. хіруг.
проф. Маланчук В.О.
1
935,43
Внутр. хвороб стомат. фак.
проф. Яременко О.Б.
2
19 619,69
39
773 950,49
ВСЬОГО:
Кількість тем Сума надходження, грн

25.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ТОВАРИСТВА МОЛОДИХ
ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Спеціальні питання діагностики та лікування ЛОРорганів, краніофаціальної ділянки та органу зору» (1112.03.14 р.)
VIІI науково-практична конференція студентів та
молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні
проблеми сучасної медичної психології» (18-1112.04.2014р.)
Науково-практична конференція з міжнародною
участю «YouthNanoBioTech-2014. Молодіжний форум з
нанобіотехнологій» (21-22.05.14 р.)
VІ (68) Міжнародний науково-практичний конгрес
студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми
сучасної медицини» (15-17.10.2014 р.)
Спільно з ВГО «Всеукраїнська асоціація лікарівпсихологів»
проведено ІІІ Міжнародну науковопрактичну
конференцію
«Медична
психологія:
здобутки, розвиток та перспективи» на тему: “Медикопсихологічна допомога в кризових ситуаціях” (2325.11.2014 р.)

26.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ТОВАРИСТВА МОЛОДИХ
ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ
Науково-просвітницький захід з профілактики серцевосудинних захворювань серед молоді «Серця молоді»
(21.05.14 р.).
Перша лекція «Школи молодого вченого» на тему:
«Еволюція
молодого
вченого.
Напрямки
післядипломної освіти» (21.05.14 р.).
Науково-практичний семінар
"Проблемні питання
вакцинації: розвінчання міфів" для студентів-медиків.
Лекція на тему: «Поліо: старий підручник або нова
реальність?».
Лектор:
медичний
експерт
ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. (17-18.10.2014 р.).
Два
майстер-класи:
«Основи
мініінвазивної
ендоскопічної хірургії» для студентів–гуртківців та
молодих вчених хірургічного та гінекологічного
профілю.
Два цикли лекцій, семінарів та майстер-класів «Курсу
невідкладної
долікарської
медичної
допомоги»
(жовтень-грудень 2014 р.).
В березні 2014 року 10 молодих вчених, що є членами
Товариства молодих вчених НМУ пройшли стажування
з Традиційної китайської медицини у м. Ланчжоу,
провінція Гансю, Китайська народна республіка.

27. СТУДЕНТСЬКА НАУКА

9 студентів стали переможцями ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук:
І місце – 4 студенти, ІІ місце – 1 студент,
ІІІ місце – 4 студенти.
Участь студентів у міжнародних
наукових конференціях у:
Чехії,
Польщі,
Литві,
Португалії,
Болгарії,
Німеччині,
Білорусії,
Нідерланди.
Організація і проведення СНТ імені
О.А.Киселя протягом 2014 року 18
наукових форумів:
8 конференцій,
6 семінарів,
3 брейн-рингів,
1 конкурсу,
1
день
відкритих
дверей
студентських наукових гуртків
3 переможці стипендіальної програми
фонду Віктора Пінчука “Zavtra.UA”

28. БЕРЕЖІТЬ ЛІС

29. ПОРТАЛ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НМУ

30. ПРЕМІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

• РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 16 травня 2014 р. № 477-р «Про присудження Премії
Кабінету Міністрів України за розроблення і
впровадження інноваційних технологій»
за роботу “Сучасні мініінвазивні ендоскопічні та хірургічні технології
лікування шлунково-кишкових кровотеч”
ІВАНЧОВУ Павлу Васильовичу - професорові кафедри хірургії № 3 Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця, докторові медичних наук
КОЗЛОВУ Сергію Миколайовичу - асистентові кафедри хірургії № 3 Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидатові медичних наук
ПЕРЕШУ Євгену Євгеновичу - асистентові кафедри хірургії № 3 Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидатові медичних наук
ПОВЧУ Олегу Андрійовичу - доцентові кафедри хірургії № 3 Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця, кандидатові медичних наук
ФОМІНУ Петру Дмитровичу - завідувачеві кафедри хірургії № 3 Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця, академікові Національної академії
медичних наук, докторові медичних наук, професорові
ШЕПЕТЬКУ Євгену Миколайовичу - професорові кафедри хірургії № 3 Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця, докторові медичних наук

31.

32.

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ПРОГРЕСУВАННЯ
УСКЛАДНЕНЬ ПЕРВИННОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПІДЛІТКІВ
(2012-2014 рр.), кафедра педіатрії №4
Науковий керівник — акад. Майданник В.Г.
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ:
Патенти - 3
Методичні
рекомендації – 1
Інформаційні листи - 2
Монографії – 1
Статей — 8, тез — 21.
Встановлено поширеність підвищеного артеріального тиску, надлишкової маси тіла та їх
взаємозв’язок в 4 регіонах України, поширеність і характерні прояви метаболічного синдрому у
дітей. Визначено особливості зниження якості життя у підлітків із артеріальною гіпертензією.
Розроблено алгоритм профілактики, діагностики, лікування та реабілітації підлітків із
артеріальною гіпертензією.

33.

«МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕПІДЕМІЧНИХ РИЗИКІВ ІНФЕКЦІЙ,
КЕРОВАНИХ ЗАСОБАМИ СПЕЦИФІЧНОЇ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ»
(2013-2015 рр.)
Науковий керівник — зав. кафедри епідеміолоогії, проф. Колеснікова І.П.
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ:
Свідоцтва про
реєстрацію авторського
права на твір - 2
Накази МОЗ України - 3
Постанови ДСЕС – 2
Статей — 12, тез — 16
Підручник - 1.
Створено математичні моделі епідемічного процесу
менінгококової інфекції та дифтерії:
YМІ = -1,39 + 1,63X1 + 222,68X2
YД = -1,19 + 52,73X1 + 8,61X2
Розроблено алгоритми оцінки епідемічної ситуації
пріоритетних інфекцій.
Формується електронна база інфекційної захворюваності
та смертності в Україні за 1940 -2010 -ті роки.
Результати НДР впроваджено в навчальний процес на
кафедрах епідеміології НМУ імені О.О. Богомольця та
Харківського національного медичного університету.
Також результати НДР впроваджено в діяльність
Головного управління Держсанепідслужби України в
Кіровоградській області та Головного управління
Держсанепідслужби на залізничному транспорті.

34.

«ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНИХ ОПЕРАЦІЙ НА
ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ ДІЛЯНЦІ ТА МЕТОДІВ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ НА
ПІДСТАВІ ЕТІО-ПАТОГЕНЕТИЧНИХ, КЛІНІКО-БІОЛОГІЧНИХ ТА
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ» (2011-2014 рр.)
Науковий керівник — чл.-кор. НАМН України, проф. В.А. Маланчук
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ:
Патенти - 21
Монографії, навчальні
посібники і підручники - 10
Статей — 122, тез — 372
Розроблено та науково обґрунтовано нові методи діагностики та
комплексного лікування травматичних переломів і дефектів
лицевого черепу, запальних та дегенеративно-дистрофічних
захворювань щелеп, скронево-нижньощелепного суглоба, великих
слинних залоз. Встановлено, що застосування розроблених
способів вірогідно збільшує ефективність ранньої діагностики та
покращує найближчі і віддалені результати лікування пацієнтів із
захворюваннями щелепно-лицевої ділянки.

35.

«Експериментальне
обгрунтування комбінованого
застосування кардіотропних препаратів»
(2012-2014 рр.)
Науковий керівник — чл.-кор. НАН та НАМН України, проф. Чекман І.С.
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ:
Захищено кандидатських
дисертацій – 2
Статті — 21
(1 – в англомовному виданні)
Тези — 21
Патенти – 6
Розробки, впроваджені в
навчальний процес – 12
Всеукраїнські студентські
роботи – 2
Фрагмент міокарда лівого шлуночка серця щурів
з АГ після застосування елгацину з амлодипіном
У 2014 році вперше в світі встановлено нормалізуючий вплив
бісопрололу, амлодипіну та елгацину щодо функціональної
активності кардіоміоцитів за показниками антиоксидантного
захисту мітохондрій та цитоплазми цих клітин, енергетичного
метаболізму в мітохондріях, жирнокислотного складу ліпідів
міокарду, а також за показниками осмотичної резистентності
еритроцитів.

36.

«ХРОНІЧНА ФОРМА ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ»
(2011-2014 рр.)
Науковий керівник —професор Крамарьов С.О.
Розроблено алгоритм обстеження дітей із хронічною формою
ЕБВ інфекції:
Загальноклінічний аналіз крові
Атипові
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ:
мононуклеари
Біохімічний аналіз крові
Патенти - 13
Серологічне дослідження:
Методичні
анти EBV IgM (VCA) (+)
рекомендації – 3
анти EBV IgG (VCA) (+)
анти EBV IgG (EA) (+)
Інформаційні листи - 4
анти EBV IgG (EBNA) (+)
Монографії – 2
PCR-діагностика ЕBV інфекції:
Навчальні посібники і
визначення DNA EBV в сироватці крові Препарат хворого на хронічну EBV
інфекцію; мононуклеари в 3D
визначення DNA EBV в слині
підручники - 10
проекції на площину
визначення
DNA
EBV
в
інших
біологічних
середовищах.
Статей — 84, тез — 62.
Імунологічне дослідження: клітинна ланка, гуморальна ланка,
апоптоз, показники інтерферонового, цитокінового статусу.
Спільно із лабораторією імунології Міжнародного центру астрономічних
і медико-екологічних досліджень НАН України досліджено експресію
Bcl-2
диференційовочних маркерів ІКК CD3, CD4, CD7, CD8, CD16, CD20,
CD22, CD25, CD45, CD95; мембранних імуноглобулінів mIgM, mIgG,
mIgA, mIgD; маркерів апоптозу: Fas/Apo-1, Bcl-2, проапоптозного білку
Bax, антиапоптозного білку Bcl-2, інтрацелюлярних рецепторів до INF-γ
CD4
та TNF-α, аннексіну V за допомогою конфокальної лазерної скануючої
мікроскопії.
Експресія антиапоптозного
білка Bcl-2 в CD4 ІКК при
хронічній активній формі ЕBV
інфекції
CD20 -лімфоцити в
3D просторі
CD20
mIgA
mIgA в
3D
просторі36

37.

«ХРОНІЧНА ФОРМА ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ»
(2011-2014 рр.)
Науковий керівник —професор Крамарьов С.О.
Спільно із лабораторією патофізіології та
імунології ДУ «Інститут отоларингології ім. проф.
О.С. Коломійченка НАМН України» досліджено
інтерфероновий та цитокіновий статус у дітей із
хронічною формою ЕБВ інфекції.
IFN-сир.
ФР нейтр.
НСТ стим.нейтр.
НСТ спонт.нейтр.
IFN-α
IFN-γ,
IL-1β
ФІ нейтр.
IL-2
ФЧнейтр.
IL-4
ФР мон.
IL-6
НСТ стим.мон.
IL-8
НСТ спонт.мон.
ФІ мон.
ФЧ мон.
Здорові діти
IL-10
ФНП-сир.
ФНП-α
4-та група
Спільно із відділом нефрології ДУ
«Інститут нефрології НАМН України»
проведено обстеження дітей із
різноманітною патологією нирок на
маркери ЕBV-інфекції, розроблено
схеми лікування дітей із патологією
нирок та ЕBV-інфекцією
37

38.

«ЕНДОБІЛІАРНІ МІНІІНВАЗИВНІ ВТРУЧАННЯ (ЧЕРЕЗШКІРНО-ЧЕРЕЗПЕЧІНКОВІ,
ПІД КОНТРОЛЕМ УЗД, ЕНДОСКОПІЧНІ, СТЕНТУВАННЯ) ПРИ СИНДРОМІ
МЕХАНІЧНОЇ ЖОВТЯНИЦІ ДОБРОЯКІСНОГО І ПУХЛИННОГО ГЕНЕЗУ»
(2012-2014 рр.)
Науковий керівник — член-кореспондент НАМН України, професор кафедри
хірургії №1 Захараш М.П.
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ:
Патенти України – 3
Статей — 9, тез — 6,
доповідей – 6.
Підручник – 1.
Монографія – 1.
Методичні рекомендації – 1
Створено,
апробовано
та
доведено
пріоритетність використання діагностичнолікувального алгоритму етапності виконання
антеградних ендобіліарних втручань у хворих
з
синдромом
механічної
жовтяниці
доброякісного та пухлинного генезу.
Результати НДР впроваджено в навчальний
процес на кафедрах хірургії
№ 1,2,3,4 НМУ
імені О.О. Богомольця.
Також
результати
НДР
впроваджено
в
діяльність клінічних баз кафедри хірургії №1
НМУ,
Національного
інституту
раку,
Національного
інституту
хірургії
та
трансплантології
імені
О.О.
Шалімова,
онкологічної клініки “ЛІСОД”.

39.

РОЗРОБИТИ НОВІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
ПАТОЛОГІЇ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ
ІМУНОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЇХ РОЗВИТКУ
Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики
Науковий керівник — проф. Курченко А.І.
(2012-2014 рр.)
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ:
Публікації: всього/в т.ч. за
кордоном
Статей — 239/81
Тез — 228/105
Доповідей – 130/73
Патенти України – 10
Авторські свідоцтва – 1
Нововведення - 4
Підручник – 4.
Монографія – 3
ПІП
співробітника
Drannik G.N.
Documents
References
Citations
h Index
102
32
138
5
Stepanova E.I.
38
87
62
3
Misharina
Zh.A.
Kazmirchuk
V.E.
Galagan V.A.
4
17
8
1
6
0
0
0
3
0
0
0
Tsarik V.V.
2
0
0
0
Kurchenko A.I.
1
0
0
0
Bisiuk I.A.
1
0
0
0

40. ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН НДР НА 2015 РІК


Бюджетні НДР – 16
Ініціативно-пошукові НДР – 85
Господарсько-договірні НДР – 52
Всього - 153
Доступно для перегляду на сторінці http://nmu.edu.ua/science2.php
(Основні напрями наукової роботи НМУ)

41. ПЕРЕЛІК НДР, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ У 2015 р. ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

№ Назва науково-дослідної роботи, терміни виконання, підрозділ, науковий керівник
1
Провести порівняльний аналіз механізмів розвитку патології життєво важливих органів за
експериментального судомного синдрому різної етіології і оптимізувати фармакологічні
схеми його лікування. (2013-2015), фундаментальна, Інститут проблем патології, проф.
Колєсова Н.А.
3
Вивчити механізми розвитку кардіоміопатії при цукровому діабеті 1 типу та оптимізувати
схему фармакологічної корекції. (2015-2017) Фундаментальна, Інститут проблем патології,
каф. педіатрії №4, акад. Майданник В.Г.
3
Морфофункціональні особливості життєвоважливих органів при артеріальній гіпертензії у
віковому аспекті та можливості фармакологічної корекції (експериментально-клінічне
дослідження) (2015-2017) фундаментальна , Інститут проблем патології, каф. педіатрії №4,
каф. гістології та ембріології, акад. Майданник В.Г. , чл.-кор. Чайковський Ю.Б.
4
Обґрунтування сучасної системи профілактики хронічних неінфекційних захворювань та
формування здорового способу життя (2014-2016), кафедра організації охорони здоров’я та
соціальної медицини, проф Грузєва Т.С.

42.


Назва науково-дослідної роботи, терміни виконання, підрозділ, науковий керівник
5
Удосконалення діагностики та профілактики розвитку ускладнень у хворих на артеріальну
гіпертензію на основі визначення рівня про- та антиатерогенних цитокінів, реєстрації
сигнальних молекул і розробки методів корекції системного імунного запалення,
ендотеліальної дисфункції, жорсткості артерій (2015-2017), Інститут проблем патології,
кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації, проф Хайтович М.В.
6
Особливості перебігу туберкульозу та вірусних гепатитів на тлі ВІЛ-інфекції (2013-2015),
каф. інфекційних хвороб, каф. фтизіатрії, проф. Голубовська О.А., проф. Петренко В.І.
7
Удосконалення діагностики імунодефіцитних захворювань на основі реєстрації
поверхневого плазмонного резонансу і розробка сучасних методів лікування (2013-2015),
Інститут імунології та алергології,
проф. Казмірчук В.Є.
8
Дослідження фармакологічних властивостей наночастинок металів
та їх кон’югатів з органічними речовинами (2014-2015), каф. фармакології та клінічної
фармакології, чл.-кор. Чекман І.С.
9
Дослідження фізіолого-гігієнічних особливостей умов праці, стану здоров’я працівників та
токсикологічних властивостей тугоплавких композитних нанопорошків на основі
карбонітридів титану та силіцидів молібдену, хрому, танталу (2013-2015), каф. гігієни праці
і професійних захворювань,
чл.-кор. Яворовський О.П.

43.


Назва науково-дослідної роботи, терміни виконання, підрозділ, науковий керівник
10
Моделювання та прогнозування епідемічних ризиків інфекцій, керованих засобами
специфічної імунопрофілактики, (2013-2015), каф. епідеміології, проф. Колеснікова І.П.
11
Новітні технології медикаментозної та хірургічної профілактики
інсульту та серцево-судинних ускладнень в хворих на артеріальну гіпертензію та з
атеросклеротичними ураженнями різних судинних басейнів (2014-2016), каф.
внутрішньої медицини №2, каф. хірургії №4, чл.-кор. НАМН України, проф. Амосова К.М.,
проф. Мішалов В.Г.
12
Удосконалення діагностики, прогнозування перебігу та лікування системних
ревматичних захворювань на основі вивчення патогенетичної ролі імунобіохімічних
маркерів запалення та ураження судинної стінки (2015-2017).Каф. внутрішньої
медицини стомат. Ф-ту, проф. Яременко О.Б.
13
Розробка інноваційних технологій лікування ішемічної хвороби серця із супутнім
цукровим діабетом (2013-2015), кафедра внутрішньої медицини №4, проф. Лизогуб В.Г.
14
Закономірності звільнення стічних вод м. Києва від ентеровірусів на Бортницькій станції
аерації (2013-2015) Кафедра мікробіології, вірусології та імунології, акад. НАН України,
проф. Широбоков В.П.
15
Патофізіологічне обґрунтування та розробка органозберігаючих реконструктивнопластичних операцій при вадах респіраторної системи у новонароджених та дітей
раннього віку. (2014-2016). Каф. дитячої хірургії, проф. Левицький А.Ф.
16.
Розробка нових методик оперативного лікування хворих ортопедо-травматологічного
профілю із застосуванням електрозварювання
та конвекційно-інфрачервоної обробки живих тканин. (2014-2016). Інститут проблем
патології, д.мед.н.Музиченко П.Ф.

44.

Проект
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця з питання
«ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2014 РІК. ПРІОРИТЕТНІ
НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ
О.О.БОГОМОЛЬЦЯ. ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2014
РІК. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВОДОСЛІДНИХ РОБІТ НА 2015 РІК»
від 29 січня 2015 р.
1. Звіт університету про виконання плану наукових досліджень за 2014
рік затвердити.
2. Затвердити зведений план НДР університету на 2015 рік, який
включає 147 робіт, із них 16 – держбюджетних.
3. Проректору з наукової роботи, науково-дослідній частині НМУ,
директорам інститутів, деканам, завідувачам кафедр:
3.1. Забезпечити виконання наукової тематики в НМУ згідно
календарних планів та своєчасне подання звітної документації.
3.2. Посилити діяльність, направлену на збільшення публікацій
співробітників НМУ у наукових виданнях, які включені до
міжнародних наукометричних баз даних, шляхом оптимізації
системи рейтингу кафедр та факультетів НМУ.

45.

3.3. Розміщувати кращі інновації співробітників на порталі трансферу
технологій НМУ та здійснювати рекламно-комерційну роботу в т.ч.
через участь у міжнародних та галузевих виставках.
3.4. Запровадити інформаційне забезпечення НДР шляхом електронного
обміну інформацією між науковими підрозділами.
3.5. Забезпечити науковий супровід впровадження системи
менеджменту якості освіти, здобуття студентами дослідницьких вмінь,
участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт й інноваційних
проектах.
Термін виконання: протягом року.
4. Здійснити подальші заходи з оптимізації структури науково-дослідної
частини, запровадити систему управління якістю створення наукових
продуктів.
Виконавці: Проректори з наукової роботи та економічних питань,
начальник планово-фінансового відділу, завідувач науково-дослідного
сектору.
Термін виконання: квітень 2015 року.

46.

5. В Науково-дослідному інституті експериментальної та клінічної
медицини створити сучасні лабораторії для виконання фрагментів
дисертаційних робіт аспірантів та співробітників НМУ.
Виконавці: проректор з наукової роботи, завідувач науково-дослідним
сектором, директори інститутів, декани, наукові керівники та
консультанти дисертаційних робіт.
Термін виконання: протягом 2015 року.
6. Створити систему грантової підтримки талановитої молоді,
забезпечивши матеріальну допомогу для виконання найбільш
перспективних наукових досліджень та публікації у виданнях, які
входять до наукометричних баз.
Виконавці: проректори, декани, директори інститутів, декани,
завідувач кафедр.
Термін виконання: березень 2015 року.
7. Підготувати та затвердити на засіданні Вченої ради університету
план підготовки науково-педагогічних кадрів на 2015 і подальші
роки.
Виконавці: проректор з наукової роботи, вчений секретар
університету, завідувач аспірантурою.
Термін виконання: травень 2015 року.

47.

8. Розглянути на Вчених радах факультетів хід виконання докторських та
кандидатських дисертацій, звернувши особливу увагу на дисертації,
які завершуються у 2015 році, забезпечивши їх своєчасне виконання.
Виконавці: Декани, завідувачі кафедр.
Термін виконання: квітень і вересень 2015 року.
9. Посилити міжнародну наукову діяльність шляхом створення підрозділу
менеджменту наукових проектів. Забезпечити участь у конкурсах на
отримання грантів на виконання науково-дослідних робіт за кошти
вітчизняних та іноземних інвесторів.
Виконавці: Проректори з наукової роботи, міжнародних зв’язків,
економічних питань, начальник планово-фінансового відділу.
Термін виконання: березень-жовтень 2015 року.
10. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на
проректора з наукової роботи.

48.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules