Складаназалежныя сказы – гэта сказы, ў якіх сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі афармляюцца з дапамогай
У складаназалежным сказе можа быць дзве або некалькі частак, адна з якіх галоўная. ГАЛОЎНАЯ ЧАСТКА- гэта частка якая
Ролю падпарадкаквальных злучнікаў могуць выконваць адносныя займеннікі і прыслоўі. Іх называюць злучальнымі словамі. Злучальныя
СХЕМА
211.00K
Category: lingvisticslingvistics

Складаназалежныя сказы

1.

2. Складаназалежныя сказы – гэта сказы, ў якіх сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі афармляюцца з дапамогай

падпарадкавальных
злучнікаў і злучальных слоў
Схема складаназалежнага
сказа:
што …..)
[дзеяслоў], (што

3. У складаназалежным сказе можа быць дзве або некалькі частак, адна з якіх галоўная. ГАЛОЎНАЯ ЧАСТКА- гэта частка якая

непасрэдна, ці апасродкавана
падпарадкоўвае сабе даданыя.
А тыя часткі, якія паясняюць галоўную, называюцца даданымі

4. Ролю падпарадкаквальных злучнікаў могуць выконваць адносныя займеннікі і прыслоўі. Іх называюць злучальнымі словамі. Злучальныя

словы не толькі забяспечваюць узаемадзеянне паміж часткамі ў
складаназалежных сказах, але і самі з’яўляюцца членамі сказаў.
Складаназалежныя сказы ў большай ступені, чым
складаназлучаныя, маюць магчымасць передачы
разнастайных адносін. Яны шырока выкарыстоўваюцца
ў навуковых, мастацкіх і публіцыстычных тэкстах.

5. СХЕМА

СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ ПАДЗЯЛЯЮЦЦА НА
Складаназалежныя сказы з
адной даданай часткай
Даданая
Частка
паясняе
слова
ці
словазлучэнне
ў галоўнай часціцы
Даданая
частка
паясняе
ўсю
галоўную
частку
Складаназалежныя сказы
з некалькімі даданымі часткамі
Даданая
частка
паясняе
ў
галоўнай
частцы
ўказальны
займеннік
Даданае
частка
паясняе
слова, ці
ўсю
папярэднюю
частку
Некалькі
даданых
Некалькі
частак
даданых
паясняюць
частак
словы
паясняюць
адно слова
ці
частцы
словазлучэнні
ці ўсю
ў
частку
адной
частцы
English     Русский Rules