Хімічний склад і використання мінералів
Хімічний склад мінералів
Види мінералів
Ауріпигмент
Антимоніт
Кіновар
Галеніт
Сфалерит
Тальк
Гіпс
Топаз
Алмаз
Використання мінералів
Дякую за увагу
528.55K
Category: chemistrychemistry

Хімічний склад і використання мінералів

1. Хімічний склад і використання мінералів

ХІМІЧНИЙ СКЛАД І
ВИКОРИСТАННЯ
МІНЕРАЛІВ

2. Хімічний склад мінералів

Мінера́ л — природна тверда речовина ,
що утворилась внаслідок прояву
геологічних процесів в земній корі чи
інших космічних тілах.
З 1958 факт відкриття нового мінералу та
його назву затверджує Комісія з питань
нових мінералів і їхніх назв Міжнародної
мінералогічної асоціації (ІМА). На
початок 2018 затверджено понад 5300
мінералів, щороку додається кілька
десятків нових, однак лише 100–150
поширені.

3. Види мінералів

Я взяв декілька видів мінералів:
ауріпигмент, антимоніт, кіновар, галеніт,
сфалерит, тальк, гіпс, топаз, корунд і
алмаз.

4. Ауріпигмент

5. Антимоніт

Антимони́т или сурьмя́ны
й бле́ск, стибни́т —
минерал химического
состава Sb2S3 (сульфид
сурьмы(III)),
содержащий 71,38 %
Sb, 28,62 % S (массовые
проценты). Иногда
отмечаются
примеси мышьяка, висмут
а, свинца, железа, меди, зо
лота и серебра.
Антимонитовые руды явля
ются основным
источником для
получения сурьмы и её
соединений.

6. Кіновар

Ки́новарь — HgS —
минерал, сульфид
ртути(II). Самый
распространённый рту
тный минерал. Имеет
алую окраску, на
свежем сколе
напоминает пятна
крови. На воздухе
постепенно окисляется
с поверхности,
покрываясь тонкой
плёнкой побежалости (
HgО).

7. Галеніт

Галени́т —
минерал із
класса сульфидов.
Под этим
названием
минерал
упоминается ещё в
трудах римского
учёногоэнциклопедиста Пл
иния Старшего.

8. Сфалерит

Сфалери́т,
цинковая обманка —
минерал класса суль
фидов, сульфид
цинка. Название
связано с трудностью
определения
минерала.

9. Тальк

Тальк —
Mg3Si4O10(OH)2 —
минерал из
класса силикатов,
кристаллическое
вещество.
Представляет собой
жирный на ощупь
рассыпчатый
порошок белого
(изредка зелёного)
цвета. Качество
талька определяется
его белизной.

10. Гіпс

Складається головним чином з
двоводного сірчаного кальцію
(кальцію сульфат) (CaSO4·2H2O).
Містить СаО – 32,56%; SO3 – 46,51%;
H2O – 20,93%. Супутні
домішки: пісок, вапняки,
сірчисте залізо та інші, що додають
йому бурий чи червонуватий
відтінок. Домішки знижують
технічні властивості гіпсу.

11. Топаз

Топа́ з —
мінерал класу силікат
Топаз утворюється
пневматолітовим
шляхом з легких
фтористих сполук,
зв'язаних з інтрузіями
кислих порід.
У пегматитових та пнев
матолітових жилах він
асоціює
з кварцом, польовим
шпатом,
слюдами, каситеритом,
турмаліном,флюоритом,
берилом, вольфрамітом
, шеєлітом.

12. Алмаз

Алма́ з —
мінерал класу
самородних
неметалів, тверда
кристалічна алотр
опна
видозміна карбону
кубічної сингонії

13.

Як мінерали впливають на наш
організм
Приблизно 4% маси тіла
людини складається з
мінералів. Щодня організму
потрібно більше 100мг
основних мінералів, і до 100мг
мікроелементів.

14. Використання мінералів

Прикладна мінералогія – новий науковий
напрям у сучасній мінералогічній науці, що
виник і сформувався у XX столітті. Їй
належить велика роль у майбутньому у
зв’язку зі зростаючим впливом мінералів і
виготовлених з них продуктів на розвиток
сучасної новітньої техніки, високих
технологій, металургії, хімічної
промисловості, сільського господарства,
індустрії синтетичних мінералів тощо.

15.

Висновок: ми дізналися склад мінералів та
їх використання.

16. Дякую за увагу

English     Русский Rules