Металеві конструкції частина 2
Балкові конструкції
Розрахунок сталевих балок
Розрахунок сталевих балок
Переріз балки
Розрахунок сталевих балок
Схема виготовлення:
Фермові конструкції
Елементи ферм
Розрахунок ферм
Визначення необхідної площі перерізу ферми:
Конструкції колон
Розрахунок стержня колони наскрізного перерізу
2.84M
Categories: industryindustry draftingdrafting

Металеві конструкції. Частина 2

1. Металеві конструкції частина 2

Металеві
конструкц
ії
частина 2

2. Балкові конструкції

Основні типи перерізів:

3. Розрахунок сталевих балок

Побудова розрахункової схеми балки
та епюр перерізаючої сили та
згинаючого моменту:
Зміна
нормальних
і
дотичних
напружень по довжині та висоті балки:
Аксонометричне відображення змініи
нормальних та дотичних напружень
по висоті балки:

4. Розрахунок сталевих балок

Розрахункове погонне навантаження на головну балку у загальному вигляді визначається:
Максимальний розрахунковий згинальний момент у середині прольоту:
Максимальна поперечна сила на опорі:
Необхідний момент опору:
Мінімальна висота перерізу зварної балки:
При
розрахунку
за
емпіричною
формулою товщина стінки складе:

5. Переріз балки

hоп
δп
hст
δст
т
bп

6. Розрахунок сталевих балок

Оптимальна висота балки:
Підбираємо перетину зварної балки:
Фактичний момент інерції і
момент опору балки:
Перевірка прогину головної балки:

7. Схема виготовлення:

8. Фермові конструкції

«Важкі» ферми:
«Легкі» ферми:
Основні типи перерізів:

9. Елементи ферм

Верхній
пояс
Стійка
Опорн
а
стійка
Панел
ь
Розкіс
Нижній пояс

10. Розрахунок ферм

11. Визначення необхідної площі перерізу ферми:

12. Конструкції колон

оголовок
Стержень
(колона)
база
Основні типи перерізів

13. Розрахунок стержня колони наскрізного перерізу

Площа перерізу
колони:
Гнучкість:
Умовна
гнучкість:
English     Русский Rules