Сабақтың мақсаты
Сабақтың жоспары
Параллелограмм
Тарихи мағлұматтар
  Математикалық диктант
Мағынаны ашу
Тест
Тест жауаптары
Семантикалық карта
Сау болыңыздар.
818.50K
Category: mathematicsmathematics

Параллелограмның ауданы

1.

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық
Университеті
Параллелограмның ауданы
Орындаған: Қадіркен Тұрар
ШЫМКЕНТ-2018

2. Сабақтың мақсаты

Білімділік: Параллелограмм ауданы бойынша алған
білімдерін тиянақтау, параллелограмм ауданынын табу
формулаларын есептер шығару арқылы бекіту.
Дамытушылық: Есеп шығару барысында ережелерді дұрыс
пайдалана отырып есте сақтау және логикалық ойлау,
талдау қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелік: Өз ойын қорыта отырып, толық жеткізе білуге,
ұқыптылыққа, нақтылыққа тәрбиелеп, шығармашылық
қабілеттерін жетілдіру.

3. Сабақтың жоспары

1. Ұйымдастыру кезеңі. Сабаққа әзірлік.
2. Параллелограм
3.Ромб
4.Тарихи мағұлмат
5.Математикалық диктант
6.Мағынаны ашу
7.Тест
8.Сематикалық карта
9.Қорытынды

4.

5.

Төртбұрыштың түрлері

6.

қарама-қарсы
қабырғалары тең
қарама-қарсы
бұрыштары тең
параллелограмм
диагональдары қиылысу
нүктесінде қақ бөлінеді
Р = 2(а + в)

7.

Параллелограмм анықтамасы
B
A
C
D
Параллелограмм деп қарам-қарсы
қабырғалары пареллель болып
келген төртбұрыштарды айтады.

8.

Параллелограмм қасиеттері
1. Параллелограмның қарама-қарсы қабырғалары
тең.
2. Параллелограмның қарама-қарсы бұрыштары тең.
3. Параллелограмның диагональдары қиылысу
нүктесінде қақ бөлінеді.
B
A
C
D

9.

Параллелограмм қасиеттері
B
C
О
A
D
A B 180
0

10.

Параллелограмм қасиеттері
B
C
О
A
1)
D
AB CD,
AD BC
2) A C , B D
3)
AO CO,
BO DO

11.

Параллелограмның ауданын
табу формулалары
S = аһ
S = а∙вSinα
S = 1/2 d1d2 Sinφ

12.

Параллелограммның ауданы
b
h
а
α
а
ha b sin
S ab sin

13.

Параллелограммның ауданы
h
а
а
S a ha

14. Параллелограмм

Тіктөртбұрыш
деп аталады егер
оның
Ромб
Квадрат
деп аталады егер деп аталады егер
оның
оның

15.

16.

В
А
С
D
Барлық қабырғалары тең
параллелограмм ромб деп
аталады. АВ=ВС=СD=AD

17.

В
А
О
D
1. Барлық қабырғалары
тең. АВ=ВС=СD=AD
2. Қарама-қарсы
бұрыштары тең.
С
<A=<C, <B=<D
3.Диагональдары
қиылысу нүктесінде
қақ бөлінеді.
АО=СО, ВО=DО
4.Ромбының диагональдары өзара перпендикуляр және
олар бұрыштардың биссектрисасы болады.
AC ┴ BD, <ABO=<CBO

18.

19.

20.

21.

22. Тарихи мағлұматтар

«Параллелограмм» грек сөзі. Проклдың
жазуынша,
оны
Евклид
енгізген.
Параллелограмм
түсінігі
және
параллелограмның
кейбір
қасиеттері
пифагорлықтарға
да
белгілі
болған.
Евклидтің «Бастамаларында» мына теорема
дәлелденген: «Параллелограмның қарамақарсы қабырғалары және қарама-қарсы
бұрыштары тең, ал диагоналі оны тең екі
бөлікке бөледі». Параллелограмдардың
толық теориясы орта ғасырлардың аяғына
қарай талданып, XVII ғасыр оқулықтарында
көрініс тапты. Параллелограмдар туралы
теоремалардың бәрі де тікелей немесе
жанама түрде Евклидтің параллельдік
аксиомасына негізделген.

23.   Математикалық диктант

Математикалық диктант
Кез келген төртбұрыш параллелограмм бола ала ма?
Кез келген параллелограмм төртбұрыш бола ала ма?
Кез келген квадрат тік төртбұрыш бола ала ма?
Кез келген тік төртбұрыш квадрат бола ала ма ?
Кез келген ромб параллелограмм бола ала ма ?
Кез келген параллелограмм ромб бола ала ма ?
Диагональдары тең және өзара перпендикуляр
төртбұрыш квадрат бола ала ма?
жоқ
иә
иә
жоқ
иә
жоқ
жоқ

24. Мағынаны ашу

№ 459
Параллелограмның табаны а, биіктігі h, ал
ауданы S болсын.
1) а= 15см, h=12cм деп, ауданын тап.
2) S= 34 см2, h= 8,5 см деп, а-ны тап.
№ 461
Параллелограмның сыбайлас қабырғалары 12смге және 14 см-ге тең, ал оның сүйір бұрышы
300 -қа тең. Параллелограмның ауданын тап.

25. Тест

1. Суретте қай сызба параллелограмм ?
А)
Б)
В)
2. Егер параллелограмның диагоналдары тең болса, онда ол
А) тек қана квадрат
Б) квадрат немес тік төртбұрыш
В) тек қана тік төртбұрыш
Г) кез келген төртбұрыш
3. Егер параллелограмның диагоналдары тік бұрыш жасап
қиылысса, онда ол
А) тек қана ромб
Б) ромб немесе квадрат
В) кез келген төртбұрыш
Г) тік төртбұрыш

26.

4. Тік төртбұрыштың бұрыштарының қосындысы:
А) 1800;
Б) 900 ;
В) 3600 ;
Г) 7200
5. Егер тік төртбұрыштың бір қабырғасы 10см, екіншісі 20см
болса, онда оның периметрі тең
А) 10 см;
Б) 20 см;
В) 30см;
Г) 60см
6. Егер параллелограмның қабырғалары 3см және 5см
болса, онда олар
А)көршілес Б) қарама-қарсы В) кез келген Г) сыбайлас
7. Егер параллелограмның екі бұрышының қосындысы 1000
болса, онда бұл бұрыштар
А) көршілес Б) қарама-қарсы В) кез келген Г) іргелес

27. Тест жауаптары

1
2
в
3
б
4
б
5
в
6
г
7
а
б

28. Семантикалық карта

түрі
Тік төртбұрыш
квадрат
Параллело
грамм
Қарамақарсы
қабырғалары
параллель
және тең
Қарамақарсы
қабырғалары
тең
Диагональ
дары тең
Диаго
нальдары
қиылысу
нүктесінде
қақ бөлінеді
Диагоналы
екі тең
үш
бұрышқа
бөледі
Диагоналы
перпедикуляр
және
бұрыштарын
қақ бөледі
Барлық
бұрыштары
тік
Қарама-қарсы
қабырғасы
параллель

29.

Үйге тапсырма
п1.2. № 384

30. Сау болыңыздар.

Сабақ аяқталды.
English     Русский Rules