605.00K
Category: educationeducation

Ұйымдастырылған оқу іс- әрекет бойынша білім берудің бес саласы- бала тәрбиесінің басты құралы

1.

МКҚК “Балапан” балабақшасы
Ұйымдастырылған оқу іс- әрекет
бойынша білім берудің бес саласы- бала
тәрбиесінің басты құралы
(баяндама)
Дайындаған:Башимова А.Ш.
Шалқар қаласы
2010 жыл

2.

Мақсаты:
Мектепке дейінгі тәрбие негізгі
құзыреттілікке, жалпы адамзаттық және
ұлттық құндылықтар негізінде тұлғалық
мәдениетке ие бола тұлғасына дамыту.
Міндеті: Сауатты, салауатты
жеке тұлғаны қалыптастыру.

3.

Баланың ақыл- ой дамуын, қызығушылығын, қабілетін,
бейімін білмей оны тәрбиелеуге болмайды.
В.А. Сухомлинский

4.

Бір жылдығыңды ойласаң, арпа ек,
он жылдығыңды ойласаң тал ек,
бүкіл ғұмырыңды ойласаң, бала тәрбиеле.
(халық даналығы)

5.

ЖАС КЕЗЕҢДЕРІНЕ БӨЛУ
ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ ТОП 1 ЖАСТАН БАСТАП 2 ЖАСҚА ДЕЙІН
1 СӘБИЛЕР ТОБЫ 2 ЖАСТАН БАСТАП 3 ЖАСҚА ДЕЙІН
2 СӘБИЛЕР ТОБЫ 3 ЖАСТАН БАСТАП 4 ЖАСҚА ДЕЙІН
ОРТАҢҒЫ ТОП 4 ЖАСТАН БАСТАП 5 ЖАСҚА ДЕЙІН
ЕРЕСЕК ЖАС 5 ЖАСТАН 6 ЖАСҚА ДЕЙІН
МЕКТЕПАЛДЫ ДАЙЫНДЫҚ ТОБЫ 5-6 ЖАС

6.

МЖМБС-на сай мектепке дейінгі балалардың мүмкіншіліктерін
ашуға бағытталған білім берудің бес саласы

7.

ДЕНСАУЛЫҚ
ДЕНЕ
ШЫНЫҚТЫРУ
ВАЛЕОЛОГИЯ

8.

ҚАТЫНАС
ТІЛ ДАМЫТУ
КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ
ҚОРШАҒАН ОРТА

9.

ҚАРАПАЙЫМ
МАТЕМАТИКАЛЫҚ
ТҮСІНІКТЕР
БЕРУ
ТАНЫМ
ҚҰРАСТЫРУ
СЕНСОРЛЫҚ
ЭКОЛОГИЯ
НЕГІЗДЕРІ
ҚОРШАҒАН
ОРТАМЕН
ТАНЫСТЫРУ

10.

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
СУРЕТ САЛУ
МҮСІНДЕУ
ЖАПСЫРУ
МУЗЫКА
НӘТИЖЕЛІ ІС-ӘРЕКЕТ
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ
ЭСТЕТИКАЛЫҚ
ҚАБЫЛДАУ

11.

“ӘЛЕУМЕТТІК ОРТА”
Қоршаған орта
ЭКОЛОГИЯ
КӨРКЕМ
ӘДЕБИЕТ

12.

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ:
Мәдени-гигиеналық дағдылары
Дене шынықтыру
Өздігінен қозғалу белсенділі
Салауатты өмір салты дағдылары
КОММУНИКАТИВТІ – ТІЛДІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІК:
Қатынас мәдениеті, тілдің грамматикалық құрылымы, тілдің
дыбыстық мәдени сөздік, байланыстырып сөйлеу, мемлекеттік тіл,
шығармашылық тілдік қызмет, шығ- ды қабылдау.
ТАНЫМДЫЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК:
Заттардың қасиетін бағдарлау, қоршаған ортаны тану,
құрастырылымдық, дағдылар, экологиялық мәдениет негіздері,
қарапайым математикалық ұғымдар, іздеу және эксперименталды ісәрекет, ақпаратпен жұмыс.
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК:
Музыкалық іс- әрекет, нәтижелі іс- әрекет, қоршаған ортамен
эстетикалық қабылдау.
ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰЗІРЕТТІЛІК:
Мінез – құлық дағдылары, ересектер және құрдастарымен өзара ісәрекеті, адамгершілік нормалары туралы түсінік.

13.

Мектеп жасына дейінгі балалардың 5 білім саласы бойынша
оқыту мен тәрбиелеу- баланың құзыреттілігін дамыту.
Білім беру саласы: физикалық, интеллектуалды, адамгершілік,
эстетикалық, коммуникативтік және әлеуметтік дамудың
азайтылған бірақ функционалды толық білім жиынтығы
кіретін мектепке дейінгі білім берудің құрама бөлігі.
Құзыреттілік: нәтижеге бағытталған сапалы білім.
Негізгі құзыреттілік: білім, дағды, іскерлік қабілет жиынтығы.
Құзыреттілік тәсіл:Стандарт талаптарына сәйкес педагогикалық
тәсілдер мен әдістерді талдау, білім беру прцесін өздігінен
ұйымдастыру.
Қабілет: тұлғаның жеке психологиялық ерекшеліктер.
Сенситивті кезең: тұлғалық қасиеті, есте сақтау, ойлау қабілеті
тиімді дамуы, тәрбие мен оқыту үшін қолайлы мүмкіншілік
кезеңі.
English     Русский Rules