Эссе
Жанр ретінде енгізген 1580 ж. Мишель Монтень болатын, ал «эссе» сөзін біріші рет қолданып, осы жанрда 1597 жылы Френсис Бэкон
Эссе екіге бөлінеді:
Эссе қолданылады
Эссе жазу кезеңдері
Эссе жазу барысында қатаң сақталынуы тиіс талаптар:
Эссенің  жазылу құрылымы:
Жиі кездесетін қателіктер:
Бағалау талаптары
Бірінші әдіс: 1.Тақырып, проблеманы ашуда жеке көзқарас, позиция, қарым-қатынас көрініс табуы. 2-1-0.5-0 2.Проблема
Екінші әдіс:   1.Жалпы білімі - knowledgeable  max 30 2.Сөздік қор-Vocabulary     max 20 3.Тілді қолдану деңгейі (сан есім, сын
320.22K
Category: lingvisticslingvistics

Эссе. Эссе жазу кезеңдері

1. Эссе

(фр. тіл. essai -тәжірбие, лат.т. exagium - құрау ) философиялық, әдеби, тарихи,
публицистикалық, әлеуметтанулық, саяси және
тағы басқа саладағы ғылыми емес, автордың жеке
көзқарасын білдіретін прозалық мәтін.

2. Жанр ретінде енгізген 1580 ж. Мишель Монтень болатын, ал «эссе» сөзін біріші рет қолданып, осы жанрда 1597 жылы Френсис Бэкон

3. Эссе екіге бөлінеді:

Негізгі мақсаты:
Негізгі мақсаты:
авторды жан
жақты ашу,
таныту
белгілі бір ғылыми
тақырып бойынша
автордың көзқарасын
ашу, таныту

4. Эссе қолданылады

әдеби жанрда
білімді бақылау
әдісі ретінде
батыс елдерінде
ЖОО-ға түсуде

5. Эссе жазу кезеңдері

Проблеман
ы анықтау
тексеру
жазу
ойлану
жоспарлау

6. Эссе жазу барысында қатаң сақталынуы тиіс талаптар:

Жеке
көзқарастың
көрінісі
Фактілі
дәлелдер
(аргументтер)
Теоретикалық
негіздеме
Терминдерді
қолдану
Цитаталарды
келтіру
Әртүрлі
көзқарастарды
мысалға алу
Логикалық
заңдылықтың
сақталынуы
Сауаттылық
(пункт.,
орфогр.)
Юмор, сарказм

7. Эссенің  жазылу құрылымы:

1. Кіріспе. Тақырыптың негізгі мәні мен
негіздемесі тезис түрінде көрсетіледі.
2. Тақырыпты дамыту. Тақырыпқа сәйкес бар
біліміңізбен: теория, фактілер, идея,
ақпараттар, паралелдеу, аналогия, ассоцация,
теңеу, сұрақтар қою, т.б. қолданып, дәлелдейсіз
(аргументация).
3. Қорытынды. Жалпылау мен
аргументтеріңіздің логикалық қорытындысы.
«Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні».

8. Жиі кездесетін қателіктер:

Проблема
ашылмайды.
Автордың жеке
позициясы
көрінбейді
Теоретикалық
негіздемесі жоқ.
Терминдерді
орынсыз, сауатсыз
қолдану
Тым қарапайым
өмірдің
мысалдары көп
Ауызекі сөздер,
диалект, сленг,
жаргон сөздер
Келтірілген
мысалдар автор
позициясына
қайшы
Қорытындылау,
түйін шығару
деген жоқ
Логиканың
болмауы

9. Бағалау талаптары

Бірінші
әдіс
Екінші
әдіс

10. Бірінші әдіс: 1.Тақырып, проблеманы ашуда жеке көзқарас, позиция, қарым-қатынас көрініс табуы. 2-1-0.5-0 2.Проблема

теоретикалық деңгейде
негізделіп терминдер дұрыс
қолданылуы. 1-1-0.5-0
3.Қоғамдық өмір немесе жеке
тәжірбиесіне сүйенген фактілі
дәлелдер. 1-1-0-0

11. Екінші әдіс:   1.Жалпы білімі - knowledgeable  max 30 2.Сөздік қор-Vocabulary     max 20 3.Тілді қолдану деңгейі (сан есім, сын

Екінші әдіс:
1.Жалпы білімі - knowledgeable max 30
2.Сөздік қор-Vocabulary
max 20
3.Тілді қолдану деңгейі (сан есім, сын
есім, етістіктер, т.б.) max 25
4.Сауаттылық-Mechanics max 5
English     Русский Rules