Қазақстандағы этно-мәдени туризмнің дамуы
165.27K
Category: businessbusiness

Қазақстандағы этно-мәдени туризмнің дамуы

1. Қазақстандағы этно-мәдени туризмнің дамуы

Орындаған: Жакия М.Р. (ТУР-39)

2.

• Тақырыптың өзектілігі: Туризмнің
дамуындағы қазақ халқының салтдәстүрлеріне деген сұраныс жоғары,
сондықтан да Қазақстанның мәденитұрмыстық жетістіктері мен
ерекшеліктерін, салт-дәстүрлерінің бай
мұрасын көрсету туризмнің дамуына
әсері мол. Ұлттық салт-дәстүрлерді
әлемге насихаттау және сұраныстың
ұлғаюы нәтижесінде өнімді әлемдік
деңгейге ұсыну мәселесі бар. Осы
саладағы зерттеулер маңызды болып
табылады.
Орындаған: Жакия М.Р. (ТУР-39)

3.

• Курстық жұмыстың мақсаты:
Қазақстандағы этно-мәдени туризмнің
дамуына әсер ететін фактор ретінде
ұлттық мәдениет және халықтың салтдәстүрін талдау мен мемлекеттегі
туризм мәдениеті дамуының болашағын
айқындау.
Орындаған: Жакия М.Р. (ТУР-39)

4.

Мақсатқа байланысты келесідей міндеттер
айқындалды:
• Этнотуризм туралы түсінік, оның түрлері.
Қазақ халқының салт-дәстүрлеріне талдау
жасау;
• Қазақстанда этнотуризмнің даму деңгейін
қарастыру;
• Қазақстандағы этнотуризмнің даму деңгейі,
перспективалары;
• Туристтерге ұсынуға болатын
этнообъектілер мен салт-дәстүрлерді және
этноауылдардың жұмысын қарастыру.
Орындаған: Жакия М.Р. (ТУР-39)

5.

11
10,4
10
9,7
9
8,8
8
7
6
6,5
6,3
6,1
5
4,6
4,4
4,2
4
3
2012
2013
Шығу
Кіру
2014
Ішкі
Сурет-2. 2012-2014жж. Туристер санының статистикалық сызбасы
Ескерту – мәліметтер [8] негізінде автормен есептелген

6.

Тау туризм
9%
т.б.
6%
Далалық сафари
41%
Экотурлар
12%
Мәдени-танымдық
32%
Сурет-1. Қазақстандағы туризм түрлері бойынша шетел туристерінің қалаулары
Ескерту – Мәліметтер [6] негізінде автормен есептелген

7.

Туристерге арналған «Қазақ этноауыл» жобасы.
1-қазақ үй;
2-ипподром;
3-шеберханалар;
4-сауда орны;
5-мейрамхана;
6-ойын алаңы.
Сурет -3. «Қазақ этноауылы» жобасының сұлбасы
Ескерту – сызба автормен жасалған

8.

• Қазіргі таңда демалыс стилінде өзгерістер пайда болуда.
3S
3L
• Қазір «Үш S»-Sea-Sun-Sand (теңіз-күн-жағажай)
қағидасының орнын «Үш L»-Lore-Landscape-Leisure
(ұлттық салт-дәстүрлер-пейзаж-бос уақыт)
формуласы алуда.
Қазақ халқының нағыз имиджі –
«Қазіргі заманғы көшпеді»
(«Современный кочевник»)
English     Русский Rules