1. Поняття виконання зобовʼязань 2. Принципи виконання зобов’язань 3. Субʼєкти виконання 4. Місце та строк виконання 5. Предмет
Виконання зобов’язання ˗ Виконання зобов’язання – це здійснення боржником на користь кредитора обумовленої дії, яка складає
Умови (засади) виконання зобов’язання
ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВʼЯЗАННЯ
СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВʼЯЗАНЬ
Принцип реального виконання слід розуміти як виконання зобов'язання в натурі, тобто вчинення саме тих дій, що становлять зміст
Принцип ділової співпраці та взаємодопомоги учасників, згідно якого кожна із сторін повинна всіляко сприяти іншій стороні у
Зобов’язання має виконуватися належними сторонами, якими виступають божник та кредитор.
стаття 525 Цивільного кодексу не допускається одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов якщо інше
Покладення виконання зобов’язання на третю особу у науці цивільного права має назву «ПЕРЕДОРУЧЕННЯ ВИКОНАННЯ»
строк (термін) виконання зобовʼязання
376.00K
Category: lawlaw

Виконання зобовязань

1. 1. Поняття виконання зобовʼязань 2. Принципи виконання зобов’язань 3. Субʼєкти виконання 4. Місце та строк виконання 5. Предмет

ВИКОНАННЯ
ЗОБОВʼЯЗАНЬ
1. Поняття виконання зобовʼязань
2. Принципи виконання зобов’язань
3. Субʼєкти виконання
4. Місце та строк виконання
5. Предмет та спосіб виконання

2. Виконання зобов’язання ˗ Виконання зобов’язання – це здійснення боржником на користь кредитора обумовленої дії, яка складає

предмет зобов’язання (або
утримання від дії)
Виконання зобовˋязання
повинно точно відповідати всім умовам договору,
вимогам ЦК, інших актів цивільного законодавства, а
при їх відсутності – вимогам, що звичайно
пред’являються, у тому числі звичаям ділового обігу,
правилам ділової етики.

3. Умови (засади) виконання зобов’язання

умови договору;
вимоги Цивільного кодексу;
вимоги
інших
актів
цивільного
законодавства;
звичаї ділового обороту;
інші вимоги, що звичайно ставляться.

4. ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВʼЯЗАННЯ

неприпустимість свавільного втручання у сферу
особистого життя людини;
неприпустимість позбавлення права власності,
крім випадків, встановлених Конституцією України
та законом;
свобода договору;
свобода підприємницької діяльності, яка не
заборонена законом;
судовий захист цивільного права та інтересу;
справедливість, добросовісність та розумність.

5. СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВʼЯЗАНЬ

принцип реального виконання;
принцип належного виконання;
принцип взаємного
співробітництва;
принцип економічності

6. Принцип реального виконання слід розуміти як виконання зобов'язання в натурі, тобто вчинення саме тих дій, що становлять зміст

зобов'язання. За нормального розвитку зобов'язальних
правовідносин зобов'язання виконується належно і реально.
Принцип належного виконання
полягає в тому, що виконання має бути проведене:
а) належними сторонами;
б) щодо належного предмету;
в) у належний спосіб;
г) у належний строк (термін); ґ) у належному місці.

7. Принцип ділової співпраці та взаємодопомоги учасників, згідно якого кожна із сторін повинна всіляко сприяти іншій стороні у

виконанні нею
обов’язків
Принцип економічності виконання
який передбачає, що зобов’язання повинно бути
виконано самим економічним для кредитора
способом.
Принцип справедливості, добросовісності,
розумності

8. Зобов’язання має виконуватися належними сторонами, якими виступають божник та кредитор.

ст. 527 Цивільного кодексу
боржник
повинен
виконати
свій
обов’язок, а кредитор відповідно
прийняти виконання особисто, якщо
інше не встановлено договором або
законом чи не випливає із суті
зобов’язання або звичаїв ділового
обороту.

9. стаття 525 Цивільного кодексу не допускається одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов якщо інше

не встановлено договором
або законом
Всі зобов’язання за цивільним кодексом
визнаються особистими, тобто такими, що
пов’язані із особистістю боржника чи
кредитора

10. Покладення виконання зобов’язання на третю особу у науці цивільного права має назву «ПЕРЕДОРУЧЕННЯ ВИКОНАННЯ»

риси передоручення виконання:
передоручення виконання може бути у будь-якому зобов’язанні,
навіть якщо воно не є договірним;
можливість передоручення може мати місце, якщо спеціально й
не передбачено нормативно-правовими актами, договором чи
звичаєм;
обов’язок виконання зобов’язання може бути покладений на
третю особу тільки тоді, якщо він не є для боржника особистим;
кредитор зобов’язаний прийняти виконання від третьої особи,
якщо з
актів цивільного законодавства, договору чи суті
зобов’язання не випливає обов’язок боржника виконати його
особисто.

11. строк (термін) виконання зобовʼязання

Зобов’язання, строк (термін) виконання якого визначений
вказівкою на подію, яка неминуче має настати,
підлягає виконанню з настанням цієї події
Якщо строк (термін) виконання боржником обов’язку не
встановлений або визначений моментом пред’явлення
вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь
який час. Боржник повинен виконати такий обов’язок у
семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо
обов’язок негайного виконання не випливає із договору або
актів цивільного законодавства

12.

виконання зобов’язання в
належному місці
Місце виконання зобов’язання встановлюється договором,
актами цивільного законодавства, а також може випливати з
суті зобовʼязання або звичаїв ділового обігу
English     Русский Rules