Спеціальні методи захисту авторських прав
Форми захисту авторського права
Види порушень авторського права, що є підставами для його захисту
способи захисту прав в залежності від їх цільової спрямованості поділяються на:
Превентивно-припинні способи захисту авторського права та суміжних прав
Відновлювальні способи захисту авторського права та суміжних прав
Компенсаційні способи захисту авторського права та суміжних прав
Дякуємо за увагу!
102.94K
Category: lawlaw

Спеціальні методи захисту авторських прав

1. Спеціальні методи захисту авторських прав

СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ
ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
презентацію зробили студенти
Ганжа Олексій та Кислухін Олексій

2. Форми захисту авторського права

ФОРМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО
ПРАВА
Існують дві форми захисту авторського права,
а саме — юрисдикційна та неюрисдикційна.
Юрисдикційна форма захисту — це
діяльність уповноважених державних органів
по захисту порушених чи оскаржених
суб'єктивних авторських прав.
Неюрисдикційна
форма
захисту

передбачає дії юридичних і фізичних осіб із
захисту своїх авторських прав на твір, які
здійснюються ними самостійно без звертань в
державні або інші компетентні органи.

3. Види порушень авторського права, що є підставами для його захисту

ВИДИ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА, ЩО
Є ПІДСТАВАМИ ДЛЯ ЙОГО ЗАХИСТУ
Вчинення будь-якою особою дій, які порушують
особисті немайнові права суб'єктів авторського
правачи суміжних прав;
Піратство у сфері авторського права чи суміжних
прав;
Плагіат;
Ввезення на митну територію України без дозволу
осіб, які мають авторське право чисуміжні права;
Вчинення дій, що створюють загрозу порушення
авторського права чи суміжних прав;
Будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів
захисту авторського права чи суміжних прав;
Підроблення, зміна чи вилучення інформації;
Розповсюдження, ввезення на митну територію
України з метою розповсюдження, публічне
сповіщення об'єктів авторського права чи суміжних
прав.

4. способи захисту прав в залежності від їх цільової спрямованості поділяються на:

СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ЦІЛЬОВОЇ
СПРЯМОВАНОСТІ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА:
Превентивно-припинні, тобто ті, що
спрямовані на попередження та припинення
порушення, оспорювання, невизнання права;
Відновлювальні — які спрямовані на
відновлення порушеного права;
Компенсаційні, тобто такі, що спрямовані на
додаткову компенсацію шкоди, завданої
порушенням права

5. Превентивно-припинні способи захисту авторського права та суміжних прав

ПРЕВЕНТИВНО-ПРИПИННІ СПОСОБИ
ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА
СУМІЖНИХ ПРАВ
Припинення дії, яка порушує право чи створює
загрозу його порушення;
Заборона дій, що порушують право чи
створюють загрозу його порушення;
Припинення підготовчих дій, спрямованих на
порушення авторського права і суміжних прав;
Зміна та припинення правовідношення;
Заборона поширення інформації, якою
порушуються особисті немайнові права.

6. Відновлювальні способи захисту авторського права та суміжних прав

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ
АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ
Відновлення становища, яке існувало до
порушення права;
Поновлення порушеного особистого
немайнового права;
Визнання правочину (дія особи, спрямована
на набуття, зміну або припинення цивільних
прав і обов'язків) недійсним;
Визнання незаконними рішення, дій чи
бездіяльності органу державної влади, органу
влади Автономної Республіки Крим або органу
місцевого самоврядування, їхніх посадових і
службових осіб;
Примусове виконання обов’язку в натурі;
Спростування недостовірної інформації

7. Компенсаційні способи захисту авторського права та суміжних прав

КОМПЕНСАЦІЙНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ
АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ
ПРАВ
Відшкодування
майнової
шкоди
(можливість
стягнення реального розміру спричиненої шкоди
(відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду),
може мати непряме відношення до розміру шкоди
(стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок
порушення ним авторського права та/або суміжних
прав), або ж бути відносно незалежним від розміру
спричиненої шкоди (виплата компенсацій));
Компенсація немайнової шкоди (виникає за
загальними правилами за наявності правопорушення:
наявність шкоди, наявність протиправних діянь — дій
чи бездіяльності, якими порушуються особисті немайнові
та/або майнові авторські та/або суміжні права;
причинно-наслідковий зв’язок між протиправними
діяннями та шкодою; наявність вини у заподіянні
шкоди).

8. Дякуємо за увагу!

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
English     Русский Rules