Правова основа
Постанова (ЄС) № 608/2013
Пост. (ЄС) №º 608/2013 / Пост. (ЄК) № 1383/2003
Розділ I – Предмет, сфера застосування та визначення
Предмет та сфера застосування (Ст.1)
Із якими порушеннями боремося ? (Ст.2)
Які права покриваються? (Ст.2)
Що не підпадає під дію Постанови? (Ст.1)
Визначення (Ст.2) - Контрафактні товари
Визначення (Ст.2) - Піратські товари -
Визначення (Ст.2) - Товари, які підозрюються у порушені прав інтелектуальної власності -
Розділ II – Заява щодо вжиття дій
Приклад заяви щодо вжиття дій з боку митних органів стосовно товарів, які підозрюються у порушенні прав ІВ (Ст.6)
Заява щодо продовження періоду, протягом якого митні органи мають вжити дій (Ст.12)
Розділ II – Заява щодо вжиття дій
Розділ II – Заява щодо вжиття дій
Розділ III – Дії митних органів
Процедура спрощеного знищення (Ст.23)
Спеціальні процедури для маленьких партій (Ст.26)
Розділ IV – Відповідальність, витрати, штрафи
Розділ IV – Відповідальність, витрати, штрафи
Розділ V – Обмін інформацією
Дякую за увагу!
1.34M
Categories: informaticsinformatics lawlaw

Митний захист прав інтелектуальної власності

1.

Митний захист прав
інтелектуальної власності
Удосконалення правової охорони та захисту
прав інтелектуальної власності в Україні

2. Правова основа

ПОСТАНОВА (ЄС) № 608/2013 Європейського парламенту
та Європейської ради від 12 червня 2013 р. з питань
митних заходів захисту прав інтелектуальної власності.
Постанова (ЄС) № 1352/2013 від 4 грудня 2013р., яка
встановлює способи імплементації Постанови (ЄС)
№608/2013 Європейського парламенту та Європейської
ради від 12 червня 2013 р. з питань митного захисту прав
інтелектуальної власності.
2

3. Постанова (ЄС) № 608/2013

Боротьба із підробками в ЄС – впровадження
зобов'язань, які містяться в угоді ТРІПС
Пост. 608/2013 (яка замінює 1383/2003 починаючи із
1 січня 2014) стосовно митного захисту ПІВ
Процедури стосовно товарів, які підозрюються у
порушенні певних ПІВ та заходи, яких треба вжити
проти товарів, які порушують такі права
3

4. Пост. (ЄС) №º 608/2013 / Пост. (ЄК) № 1383/2003

Більше порушень, покривається більше прав
Процедура спрощеного знищення товарів: застосовується,
коли на це згодні правовласник та власник вантажу
Спеціальна процедура для маленьких партій
Подальший акцент на міжнародній співпраці та можливості
обміну інформацією та даними між митними органами ЄС
Спільна база даних база даних для заявок
4

5. Розділ I – Предмет, сфера застосування та визначення

Сфера застосування митних дій (до поки вантаж
знаходиться під митним наглядом та контролем)
Митний контроль та заходи, які застосовуються
Виключення: багаж подорожуючих, паралельна торгівля,
надлишки, товари у режимі кінцевого призначення
Визначення (типи прав, знищення, маленька партія,
швидкопсувні вантажі)
5

6. Предмет та сфера застосування (Ст.1)

Умови та процедури, які використовують митні органі у
випадку підозри, що певні вантажі порушують ПІВ, мають
перебувати під митним наглядом та контролем на митній
території ЄС.
Вантажі за наступних ситуації:
• задекларовані для випуску у вільний обіг, експорт чи реекспорт
• у момент входу чи виходу із митної території ЄС
• у момент знаходження у вільній митній зоні, на вільному
складі чи якщо вантаж було призупинено
6

7. Із якими порушеннями боремося ? (Ст.2)

Контрафакт (підробні торгові марки)
Піратські товари (які порушують авторське право чи право
на промисловий зразок)
Товари, які порушують патент, сертифікат захисту, право на
сорт рослин, зазначення походження чи географічне
зазначення
Форми та матриці для виробництва товарів, які порушують
ПІВ
Із 2014: також комерційні назви (якщо вони захищені
національним законодавством), топографії, корисні моделі,
пристрої для обходу технологій (Ст. 2).
7

8. Які права покриваються? (Ст.2)

Знаки на товари та послуги
Промислові зразки
Авторське право та суміжні права
Географічні зазначення
Винаходи
Права на сорти рослин
Топографії інтегральних мікросхем
Корисні моделі
Комерційні назви
8

9. Що не підпадає під дію Постанови? (Ст.1)

Товари, які були випущені у вільний обіг, у режимі
кінцевого користування
Товари не комерційного характеру, які перевозяться в
особистих валізах подорожуючих.
Незаконна паралельна торгівля законно вироблених
товарів (товари, які було вироблено за згодою
правовласників, але виставлено на продаж без його
згоди)
Надлишки (товари, вироблені ліцензованим виробником
у кількості більшій, ніж дозволено правовласником)
9

10. Визначення (Ст.2) - Контрафактні товари

Товари, на які без дозволу нанесено знак, який є ідентичним до
торговельної марки, зареєстрованої належним чином на ту саму групу
товарів, або такий знак, який неможливо відрізнити за його ключовими
ознаками від торговельної марки
Товари, на які нанесено чи які описані назвою чи терміном, який захищено
як географічне зазначення.
Будь-яке пакування, лейбли, брошури, чи інші схожі товари, які включають
знак, назву чи термін, ідентичний до зареєстрованої торговельної марки
чи захищеного географічного зазначення, чи не може буди відрізненими
за своїми ключовими ознаками від такої марки чи зазначення, та які
можуть бути використані для тих самих товарів, відносно яких
зареєстрована дана торговельна марка чи географічне зазначення.
10

11. Визначення (Ст.2) - Піратські товари -

Товари, які порушують авторське право чи суміжні
права, або промисловий зразок у державі-члені ЄС, де
було виявлено товари, і які є або містять копії, зроблені
без дозволу правовласника на авторське право чи
суміжні права чи промисловий зразок.
11

12. Визначення (Ст.2) - Товари, які підозрюються у порушені прав інтелектуальної власності -

Визначення (Ст.2)
- Товари, які підозрюються у порушені прав
інтелектуальної власності Товари стосовно яких існують ґрунтовні причини вважати, що
у державі-члені, де вони заходяться, вони є:
суб'єктом дій, які порушують ПІВ у даній державі-члені ЄС
пристрої чи продукти, які були вироблено чи адаптовано для
полегшення обходу будь-якої технології, яка попереджає чи
обмежує дії, пов'язані із виявленням порушень авторського
права у цій державі-члені ЄС
форми чи матриці для виробництва товарів, які порушують права
інтелектуальної власності
12

13. Розділ II – Заява щодо вжиття дій

Подання заяви – на національному рівні чи на рівні ЄС (Ст.5)
Обробка заяв (Ст.7) – потребується високоякісна інформація (Ст.6),
особливо стосовно
• прав ІВ, які захищаються
• оригінальних товарів (митні органи мають мати змогу відрізнити їх!)
Митниця приймає рішення щодо схвалення чи відхилення заяви
(Ст.10) – період тривалості не має перевищувати 1 рік (починається у
день, коли рішення щодо схвалення заяви набирає чинності) (Ст.11)
Можливо подовжити період, протягом якого митні органи мають
вжити дій (максимум – один рік) (Ст.12)
13

14. Приклад заяви щодо вжиття дій з боку митних органів стосовно товарів, які підозрюються у порушенні прав ІВ (Ст.6)

14

15. Заява щодо продовження періоду, протягом якого митні органи мають вжити дій (Ст.12)

15

16. Розділ II – Заява щодо вжиття дій

Хто має право подати заявку / розпочати провадження (Ст.3)
правовласники
організації колективного управління правами інтелектуальної
власності / органи професійного захисту
фізичні або юридичні особи, які мають право використовувати дане
ПІВ, і які мають формальний дозвіл від правовласника на початок
провадження задля визначення того, чи мало місце порушення прав ІВ
Рішення митними органами має бути прийняте протягом 30 днів з
моменту отримання (Ст.9)
Можливість призупинити або відкликати заяву у випадку, якщо
заявник не спроможний виконати свої зобов'язання (Ст. 16)
16

17. Розділ II – Заява щодо вжиття дій

Обов'язки заявника:
постійно оновлювати інформацію: (Ст.15)
• якщо ПІВ, стосовно якого подано заяву, припиняє дію
• якщо заявник, з певних причин, втрачає право на подання заяви
брати на себе відповідальність - правовласник має нести
відповідальність по відношенню до будь-якого власника вантажу
або митного декларанту, який постраждав від будь-яких втрат
(Ст.28)
нести витрати – правовласник має вішкодувати витрати митних
органів і має право вимагати компенсацію від порушника (Ст.29)
робити запит щодо використання процедури для маленьких
партій (Ст.26)
17

18. Розділ III – Дії митних органів

Призупинення чи затримання вантажів, які підозрюються у порушеннів ПІВ
• на основі заяви (коли заява вже схвалена) (Ст.17)
• за власною ініціативою / ex-officio (до схвалення заяви) (Ст.18)
Повідомлення сторін митницею:
Правовласника
Декларанта або власника вантажу
Протягом одного робочого дня з моменту призупинення або затримання
вантажу
Інспекція та відбір примірників контрафактної та піратської продцкції
(Ст.19)
Правовласнику дозволено використання певної інформації (Ст.21)
18

19. Процедура спрощеного знищення (Ст.23)

Вантажі, стосовно яких існує підозра, що вони порушують
ПІВ, можуть бути знищені на етапі митного контролю, без
потреби визначати, чи справді порушується ПІВ
Мають бути дотримані усі наступні умови:
правовласник протягом 10 робочих днів підтвердив, що дані
товари порушують права ІВ
правовласник протягом 10 робочих днів дав свою згоду на
знищення товарів
декларант чи власник вантажу протягом 10 робочих днів дав
свою згоду на знищення вантажу (або імпліцитну згоду на
знищення)
19

20. Спеціальні процедури для маленьких партій (Ст.26)

Визначення: поштове чи експрес відправлення, яке містить 3 чи менше
одиниць або масу брутто менше, ніж 2 кілограми
Мають бути дотримані усі наступні умови
Лише контрафакт чи піратська продукція
Не швидкопсувні товари
Товари є такими, стосовно яких була подана заява
Процедура на вимогу заявника
Судова провадження не є обов'язковим для знищення маленьких
обсягів (наприклад, онлайн покупки, відправлені поштою)
20

21. Розділ IV – Відповідальність, витрати, штрафи

Відповідальність митних органів (Ст.27)
Заявник не має права на отримання компенсації у випадку, якщо
товари, які підозрюються в порушенні ПІВ, не були затримані
митницею та були відпущенні, або не було вжито жодних дій для їх
затримання
Відповідальність заявника (Ст.28)
Заявник несе відповідальність перед будь-яким власником вантажу
чи декларантом, який постраждав у випадку, коли
• дія чи бездіяльність заявника сповільнюють процедури
• взяті на пробу примірники не повернені чи пошкоджені
• затримані вантажі виявилися такими, що не порушують права ІВ
21

22. Розділ IV – Відповідальність, витрати, штрафи

Витрати (Ст.29)
у випадку відповідної вимоги від митних органів, заявник має
відшкодувати витрати митних органів, включно із складуванням,
переробкою та знищенням товарів
правовласник має право вимагати компенсацію від порушника
Штрафи (Ст.30)
Держави-члени ЄС мають впровадити положення, які встановлюють
штрафи, задля того, щоб заявники дотримувалися своїх зобов'язань.
Штрафи мають бути ефективними, пропорційними та
переконливими.
22

23. Розділ V – Обмін інформацією

Централізована база даних в електронній формі (Ст. 31)
Інформація стосовно заявок
Інформація стосовно товарів (кількість та вид, вартість, порушене
право ІВ, митний режим, країна походження, призначення,
транспортні маршрути та засоби)
Доступ для митних органів держав-членів та Комісії
Кожний митний орган відповідає за точність, адекватність та
доречність введеної інформації
23

24. Дякую за увагу!

24
English     Русский Rules