Мысал 2.EFGHE1F1G1H1 - куб. L,N және T - сәйкесінше F1G1, G1H1 және H1H қырларының орталары; К - EE1F1F жағының диагоналдарының
1. Кеңістіктегі түзудің кез келген нүктесі арқылы оған перпендикуляр түзу жүргізуге болады.
2. АВ, АС және АD түзулері қос-қостан перпендикуляр (сур. қара). СD кесіндісін табыңыз, егер 1) АВ=3см, ВС=7см, АD=1,5 см; 2)
1.43M
Category: mathematicsmathematics

Суретте тікбұрышты параллелепипед бейнеленген

1.

2.

3.

4.

5.

Мысал 1. Суретте тікбұрышты
параллелепипед бейнеленген.
а) DB1 және D1C
түзулері қиылыса ма?
b) AD және B1C1
түзулері арқылы
жазықтық жүргізу
мүмкін бе?
DC және DB1 арқылы
ше?
BC және AA1арқылы
ше?

6. Мысал 2.EFGHE1F1G1H1 - куб. L,N және T - сәйкесінше F1G1, G1H1 және H1H қырларының орталары; К - EE1F1F жағының диагоналдарының

Мысал 2.EFGHE1F1G1H1 - куб. L,N және T сәйкесінше F1G1, G1H1 және H1H қырларының
орталары; К - EE1F1F жағының
диагоналдарының қиылысу нүктесі. Түзулердің
өзара орналасу кестесін толтырайық:

7. 1. Кеңістіктегі түзудің кез келген нүктесі арқылы оған перпендикуляр түзу жүргізуге болады.

8. 2. АВ, АС және АD түзулері қос-қостан перпендикуляр (сур. қара). СD кесіндісін табыңыз, егер 1) АВ=3см, ВС=7см, АD=1,5 см; 2)

ВD=9см, ВС=16см, АD=5см.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

• PR түзуі кубтың жақтарына қатысты қалай
орналасқан?
English     Русский Rules