Генетика
Спадко́вість — здатність живих організмів передавати з покоління в покоління спадкові ознаки.
Основні поняття генетики
І закон Менделя, або Закон одноманітності гібридів першого покоління. При схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються за
ІІ закон Менделя, або Закон розщеплення При схрещуванні одноманітних гібридів першого покоління (F,) між собою (самозапилення
ІІІ закон Менделя, або закон незалежного успад­кування ознак При схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються за двома
Закон Моргана – закон зчепленого успадкування ознак: гени, що знаходяться в одній гомологичной парі хромосом, тобто є
Цитологічна і генетична карти IV хромосоми клітин слинних залоз Drosophila
Успадкування зчеплене зі статтю
Успадкування зчеплене зі статтю
Тип статі
3.98M
Category: biologybiology

Генетика. Спадко́вість

1. Генетика

В наследственность верит не всякий,
Но белая, бывшая в браке
С одним из цветных,
Родила шестерых:
И белых, и черных, и хаки.
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ПО МЕНДЕЛЮ
Маршак С. Я.

2. Спадко́вість — здатність живих організмів передавати з покоління в покоління спадкові ознаки.

• Генетика – наука про закономірності спадковості і мінливості.

3. Основні поняття генетики

Алельні гени - парні гени-різні форми одного і того ж гена. Ген ділянка молекули ДНК, що містить інфо про структуру
поліпептидного ланцюга.
Генотип - сукупність усіх генів.
Фенотип - сукупність зовнішніх і внутрішніх ознак і
властивостей організмів.
Гібриди - організми, утворені в результаті схрещування.
Гетерозигота - особина, яка дає гамети різних сортів (Аа; АаВв).
Гомозигота - особина, яка дає гамети одного сорту
(аа;АА;ААВВ).
Моногібридне – схрещування, де аналізується одна пара ознак.
Дигібридне – схрещування, де аналізуються дві пари ознак.
Полігібридне – схрещування, де аналізуються багато ознак.
Домінантна - ознака, яка проявляється завжди (А).
Рецесивна - ознака, яка пригнічується (а).

4.

5. І закон Менделя, або Закон одноманітності гібридів першого покоління. При схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються за

однією
парою альтернативних виявів ознаки, все потомство у першому поколінні
одноманітне як за фенотипом, так і за генотипом.

6. ІІ закон Менделя, або Закон розщеплення При схрещуванні одноманітних гібридів першого покоління (F,) між собою (самозапилення

або
споріднене схрещування) у другому поколінні (F,) з'являються особини як з домінантними, так і з
рецесивними проявами ознаки, тобто спостерігається розщеплення проявів ознаки у певних частотних
співвідношеннях, а саме: 75 % особин мають домінантні прояви, 25 % – рецесивні. 3:1

7. ІІІ закон Менделя, або закон незалежного успад­кування ознак При схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються за двома

ІІІ закон Менделя, або закон незалежного успадкування ознак
При схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються за двома (або
більше) ознаками, у другому поколінні спостерігаються незалежне
успадкування 9 : 3 : 3 : 1

8.

9.

10. Закон Моргана – закон зчепленого успадкування ознак: гени, що знаходяться в одній гомологичной парі хромосом, тобто є

зчепленими, передаються потомству разом

11.

12. Цитологічна і генетична карти IV хромосоми клітин слинних залоз Drosophila

13.

14.

15. Успадкування зчеплене зі статтю

16. Успадкування зчеплене зі статтю

17. Тип статі

English     Русский Rules