Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту
338.00K
Categories: financefinance managementmanagement

Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту

1. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
Пташкін
Лаптєв
Скачедуб

2.


Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту — складний процес, який
включає визначення потреб у ресурсах (матеріалах, виробах і технічних засобах),
організацію збалансованості їх обсягів з виробництвом, розміщення замовлень на
поставку та узгодження строків поставок з виробниками і постачальниками.
Основним завданням матеріально-технічного забезпечення є своєчасне, повне та
комплектне постачання будівництва і майбутнього виробництва всіма необхідними
видами матеріально-технічних ресурсів. При цьому організація складського
господарства та пов'язаних з ним вантажно-розвантажувальних робіт на
підприємствах виробників та будівництвах споживачів є невід'ємною частиною
системи матеріально-технічного забезпечення.

3.


Основними оперативними підрозділами забезпечення будівництв матеріальнотехнічними ресурсами стають посередницькі товарно-сировинні компанії по заготівлі
та збуту будівельних матеріалів. Вони приймають участь у матеріально-технічному
забезпеченні, головним чином, об'єктів будівництва державного контракту,
агропромислового та оборонного комплексів, які фінансуються з держбюджету.
Матеріально-технічні ресурси для інших будівництв замовники та підрядники купують
на ринках самостійно, шляхом встановлення прямих зв'язків з виробниками та в
оптовій торгівлі.
Закупівля і поставка — це заходи, спрямовані на забезпечення проектів ресурсами,
майном, товарами, виконанням робіт, передачею результатів інтелектуальної
власності, пов'язаної з конкретним продуктом.
Закупівля є частиною господарських відносин, а основною формою організації та
регулювання відносин між учасниками при здійсненні закупівель є договір — угода
сторін.

4.


Обладнання, яке поставляється на будівництво інвестором, класифікується за
наступними ознаками:
- виробничому призначенню;
- особливостям конструювання;
- умовам виготовлення;
- умовам поставок та зберігання;
- умовам монтажу;
- умовам експлуатації;
- умовам виводу із виробництва (ліквідація).

5.


Виробничо-технологічна комплектація, як метод матеріально-технічного забезпечення
будівництва, являє собою сучасну та чітку поставку комплекту технологічного обладнання
та необхідних для цього монтажно-будівельних конструктивних елементів (конструкцій,
матеріалів, деталей, напівфабрикатів та оснастки) в суворій відповідності з проектнокошторисною документацією та календарними планами виробництва будівельномонтажних робіт.
Технологічний комплект являє собою сукупність технологічного обладнання з
необхідними для його монтажу конструкціями, виробами, напівфабрикатами та
матеріалами, що складають в цілому після здійснення будівельно-монтажних робіт
технологічно закінчений агрегат, вузол, конструктивний елемент, технологічний комплекс
або лінію, на якій можливе попереднє випробування обладнання.
Складність комплектації полягає в тому, що в умовах України в технологічний комплект
входять окремі види технологічного обладнання, конструкції та матеріали, які
виробляються та поставляються різними виробниками, організаційно не зв'язаними між
собою. Тому доцільно технологічні комплекти підрозділяти на кілька поставочних
комплектів.
English     Русский Rules